Re: KOReader är i beta

Per Larsson perlarsson57 at gmail.com
Mon Aug 20 12:22:16 CEST 2018


Jonathan Nyberg skrev:

> "Font hinting" > "Typsnittsantygning"

Antyder lite stilla att det kanske finns ett stavfel här.

/Per L
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/private/tp-sv/attachments/20180820/951ef7ef/attachment.html>


More information about the tp-sv mailing list