Hur översätta följande?

Erik Sköldås er.sk at telia.com
Sön Dec 23 09:16:21 CET 2018


Håller på att översätta programmet Zoiper.

men har kört fast i översättningen av några trådar.


Det jag har fastnat på är:


 * *and copy paste the token in %1.*   - /har i dag översatt det med/ 
  - *och kopiera samt klistra in token i% 1.
  *är inte helt klar över vad token är, har sett att Microsoft
  använder token i sina översättningar

  **
 * **SAS verification is "%1" Please compare the string with your peer.
  * - översatt med - *SAS verificationen är "%1" Vänligen jämför
  strängen med din peer.
  **Funderar över förkortningen SAS samt peer här

 * *it indicates the presence of a wiretapper.*  - översatt med -
  *indikerar den närvaron av en wiretapper.
  *Wiretap är ju avlyssning, men är det vad som avses
     En bättre översikt på sammanhanget kan ses på

https://translate.zoiper.com/translate/zoiper5/ui/sv/?type=fuzzy


Någon som är insatt och kan ge ett förslag?


/Erik

-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/private/tp-sv/attachments/20181223/779d68b5/attachment.html>


More information about the tp-sv mailing list