Cockpit

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Dec 25 20:52:51 CET 2018


Här kommer min översättning av cockpit, ifall någon har lite tid över
för en granskning så här i jul- och nyårstider. Cockpit är en
webbaserad administrationskonsol för att hantera servrar m.m.
(https://cockpit-project.org/ ifall någon vill fördjupa sig.)

-------------- next part --------------
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-19 09:37+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-25 07:45+0000\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: pkg/docker/storage.jsx:259
msgid " (shared with the OS)"
msgstr "(delat med OS:et)"

#: pkg/kubernetes/views/node-delete.html:8
msgid " 1\"Do you want to delete the following Nodes?"
msgstr " 1\"Vill du radera följande noder?"

#: pkg/storaged/others-panel.jsx:57
msgid "$0 Block Device"
msgstr "$0 blockenhet"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:189
msgid "$0 Chunk Size"
msgstr "$0 styckesstorlek"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:187
msgid "$0 Disks"
msgstr "$0 diskar"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:320
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "$0 File System"
msgstr "$0 filsystem"

#: pkg/realmd/operation.js:112
msgid ""
"$0 Only users with local credentials will be able to log into this machine. "
"This may also effect other services as DNS resolution settings and the list "
"of trusted CAs may change."
msgstr ""
"$0 Endast användare med lokala kreditiv kommer kunna logga in till denna "
"maskin. Detta kan även påverka andra tjänster eftersom inställningar av DNS-"
"uppslagning och listorna av betrodda CA:n kan ändras."

#: pkg/systemd/init.js:375 pkg/systemd/init.js:715
msgid "$0 Template"
msgstr "$0 mall"

#: src/base1/test-locale.js:80 src/base1/test-locale.js:81
#: src/base1/test-locale.js:82 src/base1/test-locale.js:83
msgid "$0 bit"
msgid_plural "$0 bits"
msgstr[0] "$0 bit"
msgstr[1] "$0 bitar"

#: src/base1/test-locale.js:71 src/base1/test-locale.js:72
#: src/base1/test-locale.js:84 src/base1/test-locale.js:85
msgid "$0 byte"
msgid_plural "$0 bytes"
msgstr[0] "$0 byte"
msgstr[1] "$0 byte"

#: src/base1/test-locale.js:73 src/base1/test-locale.js:74
msgctxt "memory"
msgid "$0 byte"
msgid_plural "$0 bytes"
msgstr[0] "$0 byte"
msgstr[1] "$0 byte"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:285
msgid "$0 data + $1 overhead used of $2 ($3)"
msgstr "$0 data + $1 överskjutande använt av $2 ($3)"

#: src/base1/test-locale.js:62 src/base1/test-locale.js:63
#: src/base1/test-locale.js:64 pkg/playground/translate.js:28
#: pkg/playground/translate.js:31 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:209
msgid "$0 disk is missing"
msgid_plural "$0 disks are missing"
msgstr[0] "$0 disk saknas"
msgstr[1] "$0 diskar saknas"

#: src/base1/test-locale.js:65 src/base1/test-locale.js:67
#: src/base1/test-locale.js:69 pkg/playground/translate.js:34
#: pkg/playground/translate.js:37
msgctxt "disk-non-rotational"
msgid "$0 disk is missing"
msgid_plural "$0 disks are missing"
msgstr[0] "$0 disk saknas"
msgstr[1] "$0 diskar saknas"

#: src/ws/login.js:326 src/ws/login.js:664
msgid "$0 error"
msgstr "$0 fel"

#: src/base1/cockpit.js:2753
msgid "$0 exited with code $1"
msgstr "$0 avslutade med kod $1"

#: src/base1/cockpit.js:2755
msgid "$0 failed"
msgstr "$0 misslyckades"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:285
msgid "$0 filesystems can not be made larger."
msgstr "$0 filsystem kan inte göras större."

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:282
msgid "$0 filesystems can not be made smaller."
msgstr "$0 filsystem kan inte göras mindre."

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:278
msgid "$0 filesystems can not be resized here."
msgstr "$0 filsystem kan inte storleksändras här."

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:44
msgid ""
"$0 is available for most operating systems. To install it, search for it in "
"GNOME Software or run the following:"
msgstr ""
"$0 är tillgängligt till de flesta operativsystem. Sök efter det i GNOME-"
"programvara för att installera det eller kör följande:"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:146 pkg/storaged/vdo-details.jsx:175
#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:268 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:147
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:189 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:233
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:285 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:199
#: pkg/storaged/content-views.jsx:274 pkg/storaged/content-views.jsx:487
msgid "$0 is in active use"
msgstr "$0 används aktivt"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:150
msgid "$0 is not available from any repository."
msgstr "$0 är inte tillgängligt från något förråd."

#: src/base1/cockpit.js:2751
msgid "$0 killed with signal $1"
msgstr "$0 dödad med signal $1"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:429
msgid "$0 occurrence"
msgid_plural "$1 occurrences"
msgstr[0] "$0 förekomst"
msgstr[1] "$0 förekomster"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:61
msgid "$0 of $1"
msgstr "$0 av $1"

#: pkg/docker/util.js:127
msgid "$0 shares"
msgstr "$0 utdelningar"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:576
msgid "$0 slots remain"
msgstr "$0 fack återstår"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:158
msgid "$0 update"
msgid_plural "$0 updates"
msgstr[0] "$0 uppdatering"
msgstr[1] "$0 uppdateringar"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:298
msgid "$0 used of $1 ($2 saved)"
msgstr "$0 använt av $1 ($2 sparat)"

#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:98
msgid "$0 vCPU Details"
msgstr "$0 vCPU-detaljer"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:106
msgid "$0 will be installed."
msgstr "$0 kommer att installeras."

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:876
msgid "$0% Free"
msgid_plural "$0% Free"
msgstr[0] "$0 % fritt"
msgstr[1] "$0 % fritt"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:878
msgid "$0% Used"
msgid_plural "$0% Used"
msgstr[0] "$0 % använt"
msgstr[1] "$0 % använt"

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:114
msgid "$0, $1 free"
msgstr "$0, $1 fritt"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:156
msgid "$1 security fix"
msgid_plural "$1 security fixes"
msgstr[0] "$1 säkerhetsfix"
msgstr[1] "$1 säkerhetsfixar"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2743
msgid "$mtu"
msgstr "$mtu"

#: pkg/storaged/utils.js:173
msgid "$name (from $host)"
msgstr "$name (från $host)"

#: pkg/docker/details.js:148
msgid "${hip}:${hport} -> $cport"
msgstr "${hip}:${hport} ? $cport"

#: pkg/storaged/utils.js:117
msgid "${size} ${desc}"
msgstr "${size} ${desc}"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-client.js:198
msgid "'Organization' required to register."
msgstr "?Organisation? krävs för att registrera."

#: pkg/subscriptions/subscriptions-client.js:202
msgid "'Organization' required when using activation keys."
msgstr "?Organisation? krävs vid användning av aktiveringsnycklar."

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:169
msgid "(default)"
msgstr "(standard)"

#: pkg/storaged/crypto-tab.jsx:139
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:160
msgid ", including $1 security fix"
msgid_plural ", including $1 security fixes"
msgstr[0] ", inklusive $1 säkerhetsfix"
msgstr[1] ", inklusive $1 säkerhetsfixar"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:324
msgid "--"
msgstr "?"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:70
msgid "1 MiB"
msgstr "1 MiB"

#: pkg/systemd/index.html:471 pkg/systemd/index.html:475
msgid "1 Minute"
msgstr "1 minut"

#: pkg/dashboard/index.html:55 pkg/networkmanager/index.html:68
#: pkg/networkmanager/index.html:575 pkg/systemd/index.html:210
#: pkg/storaged/plot.jsx:85
msgid "1 day"
msgstr "1 dag"

#: pkg/dashboard/index.html:51 pkg/networkmanager/index.html:66
#: pkg/networkmanager/index.html:573 pkg/systemd/index.html:206
#: pkg/storaged/plot.jsx:79
msgid "1 hour"
msgstr "1 timma"

#: pkg/systemd/host.js:1581
msgid "1 min"
msgstr "1 min"

#: pkg/dashboard/index.html:57 pkg/networkmanager/index.html:69
#: pkg/networkmanager/index.html:576 pkg/systemd/index.html:212
#: pkg/storaged/plot.jsx:88
msgid "1 week"
msgstr "1 vecka"

#: pkg/systemd/services.html:257
msgid "10th"
msgstr "10:e"

#: pkg/systemd/services.html:258
msgid "11th"
msgstr "11:e"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:68
msgid "128 KiB"
msgstr "128 KiB"

#: pkg/systemd/services.html:259
msgid "12th"
msgstr "12:e"

#: pkg/systemd/services.html:260
msgid "13th"
msgstr "13:e"

#: pkg/systemd/services.html:261
msgid "14th"
msgstr "14:e"

#: pkg/systemd/services.html:262
msgid "15th"
msgstr "15:e"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:65
msgid "16 KiB"
msgstr "16 KiB"

#: pkg/systemd/services.html:263
msgid "16th"
msgstr "16:e"

#: pkg/systemd/services.html:264
msgid "17th"
msgstr "17:e"

#: pkg/systemd/services.html:265
msgid "18th"
msgstr "18:e"

#: pkg/systemd/services.html:266
msgid "19th"
msgstr "19:e"

#: pkg/systemd/services.html:248
msgid "1st"
msgstr "1:a"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:71
msgid "2 MiB"
msgstr "2 MiB"

#: pkg/systemd/host.js:1580
msgid "2 min"
msgstr "2 min"

#: pkg/systemd/index.html:477
msgid "20 Minutes"
msgstr "20 minuter"

#: pkg/systemd/services.html:267
msgid "20th"
msgstr "20:e"

#: pkg/systemd/services.html:268
msgid "21st"
msgstr "21:a"

#: pkg/systemd/services.html:269
msgid "22nd"
msgstr "22:a"

#: pkg/systemd/services.html:270
msgid "23rd"
msgstr "23:e"

#: pkg/systemd/services.html:271
msgid "24th"
msgstr "24:e"

#: pkg/systemd/services.html:272
msgid "25th"
msgstr "25:e"

#: pkg/systemd/services.html:273
msgid "26th"
msgstr "26:e"

#: pkg/systemd/services.html:274
msgid "27th"
msgstr "27:e"

#: pkg/systemd/services.html:275
msgid "28th"
msgstr "28:e"

#: pkg/systemd/services.html:276
msgid "29th"
msgstr "29:e"

#: pkg/systemd/services.html:249
msgid "2nd"
msgstr "2:a"

#: pkg/systemd/host.js:1579
msgid "3 min"
msgstr "3 min"

#: pkg/systemd/services.html:277
msgid "30th"
msgstr "30:e"

#: pkg/systemd/services.html:278
msgid "31st"
msgstr "31:a"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:66
msgid "32 KiB"
msgstr "32 KiB"

#: pkg/systemd/services.html:250
msgid "3rd"
msgstr "3:e"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:63
msgid "4 KiB"
msgstr "4 KiB"

#: pkg/systemd/host.js:1578
msgid "4 min"
msgstr "4 min"

#: pkg/systemd/index.html:478
msgid "40 Minutes"
msgstr "40 minuter"

#: pkg/systemd/services.html:251
msgid "4th"
msgstr "4:e"

#: pkg/systemd/index.html:476
msgid "5 Minutes"
msgstr "5 minuter"

#: pkg/systemd/host.js:1577
msgid "5 min"
msgstr "5 min"

#: pkg/dashboard/index.html:49 pkg/networkmanager/index.html:65
#: pkg/networkmanager/index.html:572 pkg/systemd/index.html:204
#: pkg/storaged/plot.jsx:76
msgid "5 minutes"
msgstr "5 minuter"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:69
msgid "512 KiB"
msgstr "512 KiB"

#: pkg/systemd/services.html:252
msgid "5th"
msgstr "5:e"

#: pkg/dashboard/index.html:53 pkg/networkmanager/index.html:67
#: pkg/networkmanager/index.html:574 pkg/systemd/index.html:208
#: pkg/storaged/plot.jsx:82
msgid "6 hours"
msgstr "6 timmar"

#: pkg/systemd/index.html:479
msgid "60 Minutes"
msgstr "60 minuter"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:67
msgid "64 KiB"
msgstr "64 KiB"

#: pkg/systemd/services.html:253
msgid "6th"
msgstr "6:e"

#: pkg/systemd/services.html:254
msgid "7th"
msgstr "7:e"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:64
msgid "8 KiB"
msgstr "8 KiB"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1974
msgid "802.3ad"
msgstr "802.3ad"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1991
msgid "802.3ad LACP"
msgstr "802.3ad LACP"

#: pkg/systemd/services.html:255
msgid "8th"
msgstr "8:e"

#: pkg/systemd/services.html:256
msgid "9th"
msgstr "9:e"

#: pkg/lib/machine-not-supported.html:5
msgid ""
"A compatible version of Cockpit is not installed on {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}."
msgstr ""
"Ingen kompatibel version av Cockpit är installerad på {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}."

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:59
msgid "A disk is needed."
msgstr "En disk behövs."

#: src/ws/login.html:115
msgid ""
"A modern browser is required for security, reliability, and performance."
msgstr "En modern webbläsare krävs för säkerhet, pålitlighet och prestanda."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:115
msgid "A spare disk needs to be added first before this disk can be removed."
msgstr "En reservdisk behöver läggas till först före denna disk kan tas bort."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1982
msgid "ARP"
msgstr "ARP"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2772
msgid "ARP Monitoring"
msgstr "ARP-övervakning"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2003
msgid "ARP Ping"
msgstr "ARP-ping"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:195
msgid "AWS Elastic Block Store"
msgstr "AWS elastisk blocklagring"

#: pkg/shell/index.html:56 pkg/shell/index.html:82 pkg/shell/simple.html:42
#: pkg/shell/simple.html:58 pkg/shell/stub.html:46 pkg/shell/stub.html:65
msgid "About Cockpit"
msgstr "Om Cockpit"

#: pkg/users/index.html:105 pkg/users/index.html:212
msgid "Access"
msgstr "Åtkomst"

#: pkg/kubernetes/views/pv-body.html:9 pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:9
#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:69 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:18
msgid "Access Modes"
msgstr "Åtkomstlägen"

#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:49
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:12
msgid "Access Policy"
msgstr "Åtkomstpolicy"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:213
msgid "Access denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: pkg/users/index.html:301
msgid "Account Expiration"
msgstr "Utgång av konto"

#: pkg/shell/index.html:63
msgid "Account Settings"
msgstr "Kontoinställningar"

#: pkg/users/index.html:63
msgid "Account not available or cannot be edited."
msgstr "Kontot är inte tillgängligt eller kan inte redigeras."

#: pkg/users/index.html:71
msgid "Accounts"
msgstr "Konton"

#: pkg/users/local.js:334 pkg/users/local.js:637
msgctxt "page-title"
msgid "Accounts"
msgstr "Konton"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:136
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:183
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:247
msgid "Activate"
msgstr "Aktivera"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:68
msgid "Activating $target"
msgstr "Aktivera $target"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:168
msgid "Activation Key"
msgstr "Aktiveringsnyckel"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:834 pkg/networkmanager/interfaces.js:1997
msgid "Active"
msgstr "Aktivt"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1971 pkg/networkmanager/interfaces.js:1988
msgid "Active Backup"
msgstr "Aktiv reserv"

#: pkg/shell/index.html:59 pkg/shell/stub.html:49 pkg/shell/active-pages.js:94
msgid "Active Pages"
msgstr "Aktiva sidor"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:1006 pkg/storaged/dialog.jsx:1010
msgid "Active since"
msgstr "Aktivt sedan"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:25 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:45
msgid "Actual"
msgstr "Aktuell"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1976
msgid "Adaptive load balancing"
msgstr "Adaptiv lastbalansering"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1975
msgid "Adaptive transmit load balancing"
msgstr "Adaptiv lastbalansering av sändning"

#: pkg/kubernetes/views/add-user-dialog.html:27
#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:50
#: pkg/kubernetes/views/user-add-membership.html:49
#: pkg/kubernetes/views/user-group-add.html:30
#: pkg/kubernetes/views/add-member-role-dialog.html:61
#: pkg/kubernetes/views/add-role-dialog.html:8 pkg/lib/machine-add.html:43
#: pkg/shell/index.html:181 pkg/machines/components/diskAdd.jsx:471
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:132 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:155
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:57 pkg/storaged/nfs-details.jsx:186
#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:63 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:228
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3089
msgid "Add $0"
msgstr "Lägg till $0"

#: pkg/docker/storage.jsx:378
msgid "Add Additional Storage"
msgstr "Lägg till ytterligare lagring"

#: pkg/networkmanager/index.html:118
msgid "Add Bond"
msgstr "Lägg till bindning"

#: pkg/networkmanager/index.html:120
msgid "Add Bridge"
msgstr "Lägg till brygga"

#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:3
msgid "Add Cluster Node"
msgstr "Lägg till klusternod"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:296
msgid "Add Disk"
msgstr "Lägg till disk"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:44 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:51
msgid "Add Disks"
msgstr "Lägg till diskar"

#: pkg/kubernetes/views/add-group-dialog.html:3
msgid "Add Group"
msgstr "Lägg till grupp"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:200
msgid "Add Key"
msgstr "Lägg till nyckel"

#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:34
msgid "Add Kubernetes Node"
msgstr "Lägg till Kubernetesnod"

#: pkg/lib/machine-add.html:4
msgid "Add Machine to Dashboard"
msgstr "Lägg till en maskin till panelen"

#: pkg/kubernetes/views/group-page.html:38
#: pkg/kubernetes/views/group-panel.html:29
#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:108
#: pkg/kubernetes/views/user-group-add.html:3
#: pkg/kubernetes/views/add-member-role-dialog.html:4
msgid "Add Member"
msgstr "Lägg till medlem"

#: pkg/kubernetes/views/user-body.html:67
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:76
msgid "Add Membership"
msgstr "Lägg till medlemskap"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:11
#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:20
msgid "Add New Cluster"
msgstr "Lägg till nytt kluster"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:67
#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:76
msgid "Add New User"
msgstr "Lägg till ny användare"

#: pkg/kubernetes/views/add-role-dialog.html:3
msgid "Add Role"
msgstr "Lägg till roll"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:241
msgid "Add Services"
msgstr "Lägg till tjänster"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:325 pkg/networkmanager/firewall.jsx:331
msgid "Add Services?"
msgstr "Lägg till tjänster ?"

#: pkg/docker/storage.jsx:217
msgid "Add Storage"
msgstr "Lägg till lagring"

#: pkg/networkmanager/index.html:119
msgid "Add Team"
msgstr "Lägg till team"

#: pkg/kubernetes/views/add-user-dialog.html:3
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:83
msgid "Add User"
msgstr "Lägg till användare"

#: pkg/networkmanager/index.html:121
msgid "Add VLAN"
msgstr " Lägg till VLAN"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:41
msgid "Add iSCSI Portal"
msgstr "Lägg till iSCSI-portal"

#: pkg/shell/index.html:172 pkg/users/index.html:466
msgid "Add key"
msgstr "Lägg till nyckel"

#: pkg/kubernetes/views/user-add-membership.html:3
msgid "Add membership"
msgstr "Lägg till medlemskap"

#: pkg/users/index.html:458
msgid "Add public key"
msgstr "Lägg till publik nyckel"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3088
msgid ""
"Adding <b>$0</b> will break the connection to the server, and will make the "
"administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att lägga till <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/users/authorized-keys.js:113
msgid "Adding key"
msgstr "Lägger till nyckel"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:73
msgid "Adding physical volume to $target"
msgstr "Lägger till fysisk volym till $target"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2642
msgid "Additional DNS $val"
msgstr "Ytterligare DNS $val"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2645
msgid "Additional DNS Search Domains $val"
msgstr "Ytterligare DNS-sökdomäner $val"

#: pkg/docker/index.html:307
msgid "Additional Storage"
msgstr "Ytterligare lagring"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2637
msgid "Additional address $val"
msgstr "Ytterligare adress $val"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:73
msgid "Additional packages:"
msgstr "Ytterligare paket:"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:29
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:157
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:174
#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:8 pkg/kubernetes/views/node-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:43 pkg/lib/machine-add.html:11
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:79 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:127
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2637
msgid "Address $val"
msgstr "Adress $val"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:192
msgid "Address cannot be empty"
msgstr "Adressen kan inte vara tom"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:194
msgid "Address is not a valid URL"
msgstr "Adressen är inte en giltig URL"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:153
#: pkg/ovirt/components/VmOverviewColumn.jsx:53
msgid "Address:"
msgstr "Adress:"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:37
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3284
msgid "Addresses"
msgstr "Adresser"

#: pkg/kubernetes/views/service-modify.html:25
msgid "Adjust"
msgstr "Justera"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:3
msgid "Adjust Persistent Volume '{{ item.metadata.name }}'"
msgstr "Justera beständig volym ?{{ item.metadata.name }}?"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-modify.html:3
msgid "Adjust Replication Controller {{ item.metadata.name }}"
msgstr "Justera replikeringskontroll {{ item.metadata.name }}"

#: pkg/kubernetes/views/route-modify.html:3
msgid "Adjust Route"
msgstr "Justera rutt"

#: pkg/kubernetes/views/service-modify.html:3
msgid "Adjust Service"
msgstr "Justera tjänst"

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:56
msgid "Admin"
msgstr "Admin"

#: org.cockpit-project.cockpit-bridge.policy.in.h:1
msgid "Administration with Cockpit Web Console"
msgstr "Administration med Cockpits webbkonsol"

#: pkg/realmd/operation.js:292
msgid "Administrator Password"
msgstr "Administratörslösenord"

#: pkg/lib/machine-info.js:90
msgid "Advanced TCA"
msgstr "Avanserad TCA"

#: pkg/systemd/services.html:439 pkg/systemd/init.js:696
msgid "After"
msgstr "Efter"

#: pkg/systemd/services.html:430 pkg/systemd/services.html:434
#: pkg/systemd/init.js:1039
msgid "After system boot"
msgstr "Efter systemstart"

#: pkg/systemd/logs.html:56
msgid "Alert and above"
msgstr "Larm och högre"

#: pkg/lib/machine-info.js:76
msgid "All In One"
msgstr "Allt-i-ett"

#: pkg/kubernetes/views/filter-project.html:4
msgid "All Projects"
msgstr "Alla projekt"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:6
msgid "All Types"
msgstr "Alla typer"

#: pkg/docker/storage.jsx:381
msgid ""
"All data on selected disks will be erased and disks will be added to the "
"storage pool."
msgstr ""
"Alla data på valda diskar kommer raderas och diskarna kommer läggas till i "
"lagringspoolen."

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:112
msgid "All healthy"
msgstr "Alla friska"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:74
msgid "All images"
msgstr "Alla bilder"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:69
msgid "All in use"
msgstr "Alla används"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:37
msgid "All running"
msgstr "Alla kör"

#: pkg/ovirt/components/HostToMaintenance.jsx:36
msgid "All running virtual machines will be turned off."
msgstr "Alla körande virtuella maskiner kommer stängas av."

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:353
msgid "Allowed Services"
msgstr "Tillåtna tjänster"

#: pkg/docker/index.html:548 pkg/docker/util.js:110
msgid "Always"
msgstr "Alltid"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:117
msgid "Always attach"
msgstr "Anslut alltid"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:57
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:27
#: node_modules/registry-image-widgets/views/annotations.html:1
msgid "Annotations"
msgstr "Noteringar"

#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1046
msgid "Anonymous: Allow all unauthenticated users to pull images"
msgstr "Anonymt: tillåt alla oautentiserade användare att hämta avbilder"

#: pkg/apps/index.html:23 pkg/apps/application-list.jsx:152
#: pkg/apps/application.jsx:143
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: pkg/networkmanager/index.html:652 pkg/networkmanager/index.html:676
#: pkg/networkmanager/index.html:700 pkg/networkmanager/index.html:724
#: pkg/networkmanager/index.html:748 pkg/networkmanager/index.html:772
#: pkg/networkmanager/index.html:796 pkg/networkmanager/index.html:820
#: pkg/networkmanager/index.html:844 pkg/kdump/kdump-view.jsx:396
#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:247
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:104 pkg/storaged/crypto-tab.jsx:78
#: pkg/storaged/crypto-tab.jsx:107 pkg/storaged/fsys-tab.jsx:79
#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:127 pkg/storaged/nfs-details.jsx:186
msgid "Apply"
msgstr "Lägg på"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:303
msgid "Apply all updates"
msgstr "Lägg på alla uppdateringar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:304
msgid "Apply security updates"
msgstr "Lägg på säkerhetsuppdateringar"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:112
msgid "Apply this solution"
msgstr "Lägg på denna lösning"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:87
msgid "Applying solution..."
msgstr "Lägger på lösning ?"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:42
msgid "Applying updates"
msgstr "Lägger på uppdateringar"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:44
msgid "Applying updates failed"
msgstr "Att lägga på uppdateringar misslyckades"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:16
#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:36
msgid "Architecture"
msgstr "Arkitektur"

#: pkg/realmd/operation.js:109
msgid "Are you sure you want to leave the '$0' domain?"
msgstr "Är du säker på att du vill lämna domänen ?$0??"

#: pkg/realmd/operation.js:107
msgid "Are you sure you want to leave this domain?"
msgstr "Är du säker på att du vill lämna denna domän?"

#: pkg/systemd/index.html:92
msgid "Asset Tag"
msgstr "Tillgångsetikett"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:79
msgid "At least $0 disks are needed."
msgstr "Åtminstone $0 diskar behövs."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:51 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:57
#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:63
msgid "At least one disk is needed."
msgstr "Åtminstone en disk behövs."

#: pkg/systemd/services.html:435
msgid "At specific time"
msgstr "Vid en specifik tidpunkt"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:414
msgid "Audit log"
msgstr "Granskningslogg"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:826
msgid "Authenticating"
msgstr "Autentiserar"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:85 pkg/lib/machine-change-auth.html:32
#: pkg/realmd/operation.html:35 pkg/shell/index.html:66
#: pkg/shell/index.html:149
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#: pkg/lib/machine-auth-failed.html:2
msgid "Authentication Failed"
msgstr "Autentisering misslyckades"

#: src/ws/login.js:644
msgid "Authentication Failed: Server closed connection"
msgstr "Autentiseringen misslyckades: servern stängde ner förbindelsen"

#: src/ws/login.js:654
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentisering misslyckades"

#: org.cockpit-project.cockpit-bridge.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to perform privileged tasks with the Cockpit Web "
"Console"
msgstr ""
"Autentisering krävs för att utföra priviligierade uppgifter med Cockpits "
"webbkonsol"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:147
msgid "Authentication required"
msgstr "Autentisering krävs"

#: pkg/docker/index.html:700
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:12
#: pkg/docker/containers-view.jsx:415
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"

#: pkg/users/index.html:149
msgid "Authorized Public SSH Keys"
msgstr "Auktoriserade publika SSH-nycklar"

#: pkg/networkmanager/index.html:198 pkg/networkmanager/interfaces.js:1961
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2745 pkg/networkmanager/interfaces.js:3292
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3296 pkg/networkmanager/interfaces.js:3302
#: pkg/realmd/operation.js:295
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1962
msgid "Automatic (DHCP only)"
msgstr "Automatiskt (endast DHCP)"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1952
msgid "Automatic (DHCP)"
msgstr "Automatiskt (DHCP)"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:341
msgid "Automatic Updates"
msgstr "Automatiska uppdateringar"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:81
msgid "Automatically selected host"
msgstr "Automatiskt vald värd"

#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:90
msgid "Automatically start libvirt on boot"
msgstr "Starta automatiskt libvirt vid uppstart"

#: pkg/systemd/index.html:416
msgid "Automatically using NTP"
msgstr "Använder automatiskt NTP"

#: pkg/systemd/index.html:417
msgid "Automatically using specific NTP servers"
msgstr "Använder automatiskt specifika NTP-servrar"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTabLibvirt.jsx:70
msgid "Autostart:"
msgstr "Starta automatiskt:"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:66
#: pkg/machines/components/vm/vmUsageTab.jsx:65
#: pkg/machines/components/vm/vmUsageTab.jsx:76
msgid "Available"
msgstr "Tillgängliga"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:852
msgid "Available Updates"
msgstr "Tillgängliga uppdateringar"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:124
msgid "Available targets on $0"
msgstr "Tillgängliga mål på $0"

#: pkg/dashboard/index.html:161
msgid "Avatar"
msgstr "Avatar"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:209
msgid "Azure"
msgstr "Azure"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:50
msgid "BIOS"
msgstr "BIOS"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:58
msgid "BIOS date"
msgstr "BIOS-datum"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:54
msgid "BIOS version"
msgstr "BIOS-version"

#: pkg/users/index.html:65
msgid "Back to Accounts"
msgstr "Tilllbaka till konton"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:273
msgid "Backing Device"
msgstr "Bakomliggande enhet"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:367 src/bridge/cockpitdbussetup.c:631
msgid "Bad data passed for passwd1 mechanism"
msgstr "Felaktiga data skickade för passwd1-mekanismen"

#: pkg/networkmanager/index.html:463
msgid "Balancer"
msgstr "Balanserare"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
msgid "Base Template"
msgstr "Basmall"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:83
msgid "Base template"
msgstr "Basmall"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:106 pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:113
msgid "Base template:"
msgstr "Basmall:"

#: pkg/systemd/init.js:695
msgid "Before"
msgstr "Före"

#: pkg/systemd/init.js:686
msgid "Binds To"
msgstr "Binder till"

#: pkg/lib/machine-info.js:91
msgid "Blade"
msgstr "Blad"

#: pkg/lib/machine-info.js:92
msgid "Blade enclosure"
msgstr "Bladhölje"

#: pkg/storaged/block-details.jsx:34
msgid "Block"
msgstr "Block"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:631
msgid "Block device for filesystems"
msgstr "Blockenhet för filsystem"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:99
msgid "Blocked"
msgstr "Blockerat"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2501 pkg/networkmanager/interfaces.js:2513
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2777
msgid "Bond"
msgstr "Binda"

#: pkg/networkmanager/index.html:664
msgid "Bond Settings"
msgstr "Bindinställningar"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:17
msgid "Boot ID"
msgstr "Start-ID"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTabLibvirt.jsx:68
msgid "Boot Order:"
msgstr "Startordning:"

#: pkg/systemd/init.js:691
msgid "Bound By"
msgstr "Bundet av"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2507 pkg/networkmanager/interfaces.js:2519
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2854
msgid "Bridge"
msgstr "Brygga"

#: pkg/networkmanager/index.html:760
msgid "Bridge Port Settings"
msgstr "Bryggportinställningar"

#: pkg/networkmanager/index.html:736
msgid "Bridge Settings"
msgstr "Brygginställningar"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2875
msgid "Bridge port"
msgstr "Bryggport"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1973 pkg/networkmanager/interfaces.js:1990
msgid "Broadcast"
msgstr "Utsändning"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2790 pkg/networkmanager/interfaces.js:2824
msgid "Broken configuration"
msgstr "Trasig konfiguration"

#: pkg/systemd/host.js:450
msgid "Bug Fix Updates Available"
msgstr "Felrättningsuppdateringar tillgängliga"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:313
msgid "Bugs:"
msgstr "Fel:"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:18
msgid "Built"
msgstr "Byggd"

#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:76
msgid "Bus"
msgstr "Buss"

#: pkg/lib/machine-info.js:83
msgid "Bus Expansion Chassis"
msgstr "Bussexpansionschassi"

#: pkg/machines/libvirt-virsh.js:404
msgid "CHANGE NETWORK STATE action failed"
msgstr "Åtgärden ÄNDRA NÄTVERKSTILLSTÅND misslyckades"

#: pkg/dashboard/index.html:70 pkg/docker/index.html:270
#: pkg/docker/containers-view.jsx:361 pkg/kubernetes/scripts/graphs.js:602
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:716 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:823
#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:62
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

#: pkg/systemd/host.js:1460
msgctxt "page-title"
msgid "CPU Status"
msgstr "CPU-status"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTabLibvirt.jsx:69
msgid "CPU Type:"
msgstr "CPU-typ:"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:717
msgid "CPU Utilization: $0%"
msgstr "CPU-användning: $0 %"

#: pkg/docker/index.html:469 pkg/docker/index.html:641
msgid "CPU priority"
msgstr "CPU-prioritet"

#: pkg/docker/index.html:217
msgid "CPU usage:"
msgstr "CPU-användning:"

#: pkg/ovirt/provider.js:227
msgid "CREATE VM action failed"
msgstr "Åtgärden SKAPA VM misslyckades"

#: pkg/systemd/index.html:279 pkg/systemd/host.js:1591
msgid "Cached"
msgstr "Cachad"

#: pkg/docker/index.html:63
msgid "Can’t connect to Docker"
msgstr "Kan inte ansluta till Docker"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:304
msgid "Can't delete while unlocked"
msgstr "Kan inte radera när olåst"

#: pkg/dashboard/list.js:212
msgid "Can't load image"
msgstr "Kan inte ladda avbilden"

#: pkg/dashboard/index.html:173 pkg/docker/index.html:563
#: pkg/docker/index.html:597 pkg/docker/index.html:661
#: pkg/docker/index.html:715 pkg/docker/index.html:755
#: pkg/docker/index.html:784 pkg/kubernetes/views/add-user-dialog.html:26
#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:128
#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:31
#: pkg/kubernetes/views/deploy.html:61
#: pkg/kubernetes/views/group-delete.html:20
#: pkg/kubernetes/views/image-delete.html:7
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-delete.html:7
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:96
#: pkg/kubernetes/views/item-delete.html:10
#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:49
#: pkg/kubernetes/views/node-delete.html:14
#: pkg/kubernetes/views/project-delete.html:8
#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:71
#: pkg/kubernetes/views/pv-delete.html:10
#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:203
#: pkg/kubernetes/views/pvc-delete.html:14
#: pkg/kubernetes/views/remove-role-dialog.html:7
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-modify.html:16
#: pkg/kubernetes/views/route-modify.html:16
#: pkg/kubernetes/views/service-modify.html:24
#: pkg/kubernetes/views/user-add-membership.html:48
#: pkg/kubernetes/views/user-delete.html:24
#: pkg/kubernetes/views/user-group-add.html:29
#: pkg/kubernetes/views/user-group-remove.html:9
#: pkg/kubernetes/views/user-modify.html:26
#: pkg/kubernetes/views/user-remove-membership.html:9
#: pkg/kubernetes/views/add-group-dialog.html:18
#: pkg/kubernetes/views/add-member-role-dialog.html:60
#: pkg/kubernetes/views/add-role-dialog.html:7 pkg/lib/machine-add.html:42
#: pkg/lib/machine-change-auth.html:80 pkg/lib/machine-change-port.html:40
#: pkg/lib/machine-sync-users.html:74 pkg/networkmanager/index.html:651
#: pkg/networkmanager/index.html:675 pkg/networkmanager/index.html:699
#: pkg/networkmanager/index.html:723 pkg/networkmanager/index.html:747
#: pkg/networkmanager/index.html:771 pkg/networkmanager/index.html:795
#: pkg/networkmanager/index.html:819 pkg/networkmanager/index.html:843
#: pkg/playground/translate.html:39 pkg/realmd/operation.html:92
#: pkg/shell/index.html:122 pkg/shell/simple.html:90 pkg/shell/stub.html:105
#: pkg/systemd/index.html:359 pkg/systemd/index.html:446
#: pkg/systemd/index.html:498 pkg/systemd/index.html:514
#: pkg/systemd/services.html:506 pkg/users/index.html:225
#: pkg/users/index.html:289 pkg/users/index.html:328 pkg/users/index.html:367
#: pkg/users/index.html:384 pkg/users/index.html:408 pkg/users/index.html:465
#: pkg/apps/utils.jsx:85 pkg/lib/cockpit-components-dialog.jsx:159
#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:440
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:322
#: pkg/machines/components/deleteDialog.jsx:134
#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:468
#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:281
#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:244
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:238
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:75
#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:66 pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:97
#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:111 pkg/packagekit/updates.jsx:178
#: pkg/sosreport/index.js:51 pkg/storaged/dialog.jsx:386
#: pkg/storaged/job-views.jsx:43 pkg/storaged/jobs-panel.jsx:123
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: pkg/shell/indexes.js:418
msgid "Cannot connect to an unknown machine"
msgstr "Kan inte ansluta till en okänd maskin"

#: src/ws/cockpitcertificate.c:483
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Kan inte dektryptera en PEM-kodad privat nyckel"

#: src/base1/cockpit.js:4027
msgid "Cannot forward login credentials"
msgstr "Kan inte vidarebefordra inloggningskreditiven"

#: pkg/systemd/shutdown.js:164
msgid "Cannot schedule event in the past"
msgstr "Kan inte schemalägga händelser i det förflutna"

#: pkg/kubernetes/views/node-page.html:17 pkg/kubernetes/views/pv-body.html:13
#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:44 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:32
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:74
msgid "Capacity"
msgstr "Kapacitet"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2576
msgid "Carrier"
msgstr "Transportör"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:205
msgid "Ceph Filesystem Mount"
msgstr "Ceph-filsystemsmontering"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:97
msgid "Ceph Monitors"
msgstr "Ceph-övervakare"

#: pkg/docker/index.html:662 pkg/kubernetes/views/project-modify.html:74
#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:205
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-modify.html:17
#: pkg/kubernetes/views/route-modify.html:17 pkg/systemd/index.html:360
#: pkg/systemd/index.html:447 pkg/users/index.html:329 pkg/users/index.html:368
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:181
msgid "Change"
msgstr "Ändra"

#: pkg/systemd/index.html:316
msgid "Change Host Name"
msgstr "Ändra värdnamn"

#: pkg/shell/index.html:332
msgid "Change Password"
msgstr "Ändra lösenord"

#: pkg/tuned/dialog.js:189
msgid "Change Performance Profile"
msgstr "Ändra prestandaprofil"

#: pkg/tuned/dialog.js:198
msgid "Change Profile"
msgstr "Ändra profil"

#: pkg/systemd/index.html:385
msgid "Change System Time"
msgstr "Ändra systemtid"

#: pkg/kubernetes/views/user-modify.html:3
msgid "Change User"
msgstr "Ändra användare"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:176
msgid "Change iSCSI Initiator Name"
msgstr "Ändra iSCSI-initierarnamn"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:4
msgid "Change image stream"
msgstr "Ändra avbildsström"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:247
msgid "Change passphrase"
msgstr "Ändra lösenfras"

#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:10
msgid "Change project"
msgstr "Ändra projekt"

#: pkg/docker/index.html:228
msgid "Change resource limits"
msgstr "Ändra resursgränser"

#: pkg/docker/index.html:612
msgid "Change resources limits"
msgstr "Ändra resursgränser"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3128
msgid "Change the settings"
msgstr "Ändra inställningarna"

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:257
#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:181
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:38
msgid "Changes will take effect after shutting down the VM"
msgstr "Ändringar kommer verkställas efter att VM:en stängs av"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3127
msgid ""
"Changing the settings will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att ändra inställningarna kommer bryta förbindelsen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:174
msgid "Check for Updates"
msgstr "Kontrollera om det finns uppdateringar"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:47
msgid "Checking $target"
msgstr "Kontrollerar $target"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:830
msgid "Checking IP"
msgstr "Kontrollerar IP"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:63
msgid "Checking RAID Device $target"
msgstr "Kontrollerar RAID-enhet $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:64
msgid "Checking and Repairing RAID Device $target"
msgstr "Kontrollerar och reparerar RAID-enhet $target"

#: pkg/apps/application-list.jsx:127
msgid "Checking for new applications"
msgstr "Kontrollerar om det finns nya program"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:71
msgid "Checking for public keys"
msgstr "Kontrollerar om det finns publika nycklar"

#: pkg/systemd/host.js:469
msgid "Checking for updates?"
msgstr "Kontrollerar om det finns uppdateringar ?"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:142
msgid "Checking installed software"
msgstr "Kontrollerar installerad programvara"

#: pkg/shell/index.html:117 pkg/shell/simple.html:85 pkg/shell/stub.html:100
msgid "Choose the language to be used in the application"
msgstr "Välj språk som skall användas i programmet"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:57
msgid "Chunk Size"
msgstr "Styckesstorlek"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:204
msgid "Cinder"
msgstr "Cinder"

#: pkg/kubernetes/views/pv-page.html:16 pkg/kubernetes/views/pv-panel.html:13
msgid "Claim"
msgstr "Anspråk"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:4
msgid "Claim Name"
msgstr "Anspråksnamn"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:84
msgid "Class"
msgstr "Klass"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:55
msgid "Cleaning up for $target"
msgstr "Rensar upp för $target"

#: pkg/systemd/host.js:685
msgid "Click to see system hardware information"
msgstr "Klicka för att se hårdvaruinformation för systemet"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:41
msgid ""
"Clicking \"Launch Remote Viewer\" will download a .vv file and launch $0."
msgstr "Att klicka ?Starta fjärrvisare? kommer hämta en .vv-fil och starta $0"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:88
msgid "Client Certificate"
msgstr "Klientcertifikat"

#: pkg/docker/index.html:736 pkg/lib/machine-auth-failed.html:20
#: pkg/lib/machine-change-port.html:45 pkg/lib/machine-invalid-hostkey.html:12
#: pkg/lib/machine-not-supported.html:8 pkg/lib/machine-unknown-hostkey.html:19
#: pkg/networkmanager/index.html:862 pkg/shell/index.html:96
#: pkg/shell/index.html:139 pkg/shell/index.html:343 pkg/shell/simple.html:72
#: pkg/shell/stub.html:79 pkg/shell/stub.html:122 pkg/systemd/index.html:305
#: pkg/systemd/services.html:347 pkg/systemd/services.html:365
#: pkg/users/index.html:45 pkg/apps/utils.jsx:107 pkg/sosreport/index.js:45
#: pkg/sosreport/index.js:110 pkg/storaged/dialog.jsx:386
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: pkg/shell/active-pages.js:102
msgid "Close Selected Pages"
msgstr "Stäng valda sidor"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:5 pkg/kubernetes/index.html:37
#: pkg/ovirt/components/App.jsx:107
msgid "Cluster"
msgstr "Kluster"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:128
msgid "Cluster Templates"
msgstr "Klustermallar"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:174
msgid "Cluster Virtual Machines"
msgstr "Klustrets virtuella maskiner"

#: src/ws/login.js:346
msgid "Cockpit authentication is configured incorrectly."
msgstr "Cockpit-autentisering är felaktigt konfigurerad."

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:427
msgid ""
"Cockpit could not contact the given host $0. Make sure it has ssh running on "
"port $1, or specify another port in the address."
msgstr ""
"Cockpit kunde inte kontakta den angivna värden $0. Se till att den har ssh "
"körande på port $1, eller ange en annan port i adressen."

#: src/base1/cockpit.js:4033
msgid "Cockpit could not contact the given host."
msgstr "Cockpit kunde inte kontakta den angivna värden."

#: pkg/shell/base_index.js:739
msgid ""
"Cockpit had an unexpected internal error. <br/><br/>You can try restarting "
"Cockpit by pressing refresh in your browser. The javascript console contains "
"details about this error (<b>Ctrl-Shift-J</b> in most browsers)."
msgstr ""
"Cockpit fick ett oväntat internt fel. <br/><br/>Du kan försöka starta om "
"Cockpit genom att trycka ladda om i din webbläsare. Javaskriptkosolen "
"innehåller detaljer om detta fel (<b>Ctrl-Shift-J</b> i de flesta "
"webbläsare)."

#: cockpit.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Cockpit is a server manager that makes it easy to administer your Linux "
"servers via a web browser. Jumping between the terminal and the web tool is "
"no problem. A service started via Cockpit can be stopped via the terminal. "
"Likewise, if an error occurs in the terminal, it can be seen in the Cockpit "
"journal interface."
msgstr ""
"Cockpit är en serverhanterare som gör det lätt att administrera dina "
"Linuxservrar via en webbläsare. Att hoppa mellan terminalen och "
"webbverktyget är inget problem. En tjänst som startas via Cockpit kan "
"stoppas via terminalen. Likaledes, om ett fel uppstår i terminalen kan det "
"ses i Cockpits journalgränssnitt."

#: pkg/shell/index.html:85 pkg/shell/simple.html:61 pkg/shell/stub.html:68
msgid "Cockpit is an interactive Linux server admin interface."
msgstr "Cockpit är ett interaktivt administratörsgränssnitt för Linuxservrar."

#: src/base1/cockpit.js:4031
msgid "Cockpit is not compatible with the software on the system."
msgstr "Cockpit är inte kompatibelt med programvaran på systemet."

#: pkg/lib/machine-not-supported.html:2
msgid "Cockpit is not installed"
msgstr "Cockpit är inte installerat"

#: src/base1/cockpit.js:4025
msgid "Cockpit is not installed on the system."
msgstr "Cockpit är inte installerat på systemet."

#: cockpit.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Cockpit is perfect for new sysadmins, allowing them to easily perform simple "
"tasks such as storage administration, inspecting journals and starting and "
"stopping services. You can monitor and administer several servers at the "
"same time. Just add them with a single click and your machines will look "
"after its buddies."
msgstr ""
"Cockpit är perfekt för nya systemadministratörer, låter dem lätt utföra "
"enkla uppgifter såsom lagringsadministration, inspektion av journaler och "
"att starta och stoppa tjänster. Du kan övervaka och administrera flera "
"servrar på samma gång. Lägg bara till dem med ett enda klick och dina "
"maskiner kommer se efter sina kompisar."

#: pkg/lib/machine-change-port.html:9
msgid "Cockpit was unable to contact {{#strong}}{{host}}{{/strong}}."
msgstr "Cockpit kunde inte kontakta {{#strong}}{{host}}{{/strong}}."

#: pkg/lib/machine-auth-failed.html:15
msgid ""
"Cockpit was unable to log in to {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. "
"{{#can_sync}}You may want to try to {{#sync_link}}synchronize users{{/"
"sync_link}}.{{/can_sync}} For more authentication options and "
"troubleshooting support please upgrade cockpit-ws to a newer version."
msgstr ""
"Cockpit kunde inte logga in på {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. "
"{{#can_sync}}Du kan vilja försöka att {{#sync_link}}synkronisera användare{{/"
"sync_link}}.{{/can_sync}} För fler autentiseringsalternativ och hjälp med "
"felsökning, uppgradera cockpit-ws till en nyare version."

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:9
msgid "Cockpit was unable to log into {{#strong}}{{host}}{{/strong}}."
msgstr "Cockpit kunde inte logga in på {{#strong}}{{host}}{{/strong}}."

#: pkg/lib/machine-auth-failed.html:6
msgid ""
"Cockpit was unable to log into {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. To use this "
"machine with cockpit you will need to enable one of the following "
"authentication methods in the sshd config on {{#strong}}{{host}}{{/strong}}:"
msgstr ""
"Cockpit kunde inte logga in på {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. För att "
"använda denna maskin med cockpit behöver du aktivera en av följande "
"autentiseringsmetoder i sshd-konfigurationen på {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}:"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:13
msgid ""
"Cockpit was unable to log into {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. You can "
"change your authentication credentials below. {{#can_sync}}You may prefer to "
"{{#sync_link}}synchronize accounts and passwords{{/sync_link}}.{{/can_sync}}"
msgstr ""
"Cockpit kunde inte logga in på {{#strong}}{{host}}{{/strong}}. Du kan ändra "
"dina autentiseringskreditiv nedan. {{#can_sync}}Du kanske föredraratt "
"{{#sync_link}}synkronisera konton och lösenord{{/sync_link}}.{{/can_sync}}"

#: pkg/dashboard/index.html:155 pkg/lib/machine-add.html:27
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: pkg/docker/index.html:102
msgid "Combined memory usage"
msgstr "Kombinerad minnesanvändning"

#: pkg/docker/overview.js:88
msgid "Combined usage of $0 CPU core"
msgid_plural "Combined usage of $0 CPU cores"
msgstr[0] "Kombinerad användning av $0 CPU-kärna"
msgstr[1] "Kombinerad användning av $0 CPU-kärnor"

#: pkg/docker/index.html:269 pkg/docker/index.html:445
#: pkg/docker/index.html:706 pkg/systemd/services.html:411
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:2
#: pkg/docker/containers-view.jsx:134 pkg/docker/containers-view.jsx:361
#: pkg/docker/containers-view.jsx:413
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: pkg/docker/run.js:323
msgid "Command can't be empty"
msgstr "Kommandot får inte vara tomt"

#: pkg/docker/index.html:163
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: pkg/shell/index.html:281
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: pkg/docker/index.html:137 pkg/docker/index.html:716
#: pkg/docker/containers-view.jsx:330
msgid "Commit"
msgstr "Fastställ"

#: pkg/docker/index.html:676
msgid "Commit Image"
msgstr "Fastställ avbild"

#: pkg/tuned/dialog.js:115
msgid "Communication with tuned has failed"
msgstr "Kommunikationen med tuned har misslyckats"

#: pkg/lib/machine-info.js:89
msgid "Compact PCI"
msgstr "Kompakt PCI"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:504
msgid "Compatible with all systems and devices (MBR)"
msgstr "Kompatibel med alla system och enheter (MBR)"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:506
msgid "Compatible with modern system and hard disks > 2TB (GPT)"
msgstr "Kompatibel med moderna system och hårddiskar > 2 TB (GPT)"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:204
msgid "Compress crash dumps to save space"
msgstr "Komprimera kraschdumpar för att spara utrymme"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:195 pkg/storaged/vdo-details.jsx:312
#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:78
msgid "Compression"
msgstr "Komprimering"

#: pkg/realmd/operation.html:29
msgid "Computer OU"
msgstr "Dator-OU"

#: pkg/systemd/init.js:667
msgid "Condition $0=$1 was not met"
msgstr "Villkoret $0=$1 uppfylldes inte"

#: pkg/systemd/services.html:136
msgid "Condition failed"
msgstr "Villkoret misslyckades"

#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:24
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2711
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:42
msgid "Configure Flannel networking"
msgstr "Konfigurera Flannel-nätverk"

#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:32
msgid "Configure Kubelet and Proxy"
msgstr "Konfigurerar Kubelet och Proxy"

#: pkg/docker/storage.jsx:331
msgid "Configure storage..."
msgstr "Konfigurera lagring ?"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:824
msgid "Configuring"
msgstr "Konfigurerar"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:828
msgid "Configuring IP"
msgstr "Konfigurerar IP"

#: pkg/shell/index.html:317 pkg/users/index.html:192
msgid "Confirm"
msgstr "Bekräfta"

#: pkg/users/index.html:264
msgid "Confirm New Password"
msgstr "Bekräfta nytt lösenord"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:65
msgid "Confirm migration"
msgstr "Bekräfta migrering"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:311
msgid "Confirm passphrase"
msgstr "Bekräfta lösenfras"

#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:95
msgid "Confirm reload:"
msgstr "Bekräfta omladdning:"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:364
msgid "Confirm removal with passphrase"
msgstr "Bekräfta borttagandet med en lösenfras"

#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:108
msgid "Confirm save:"
msgstr "Bekräfta sparandet:"

#: pkg/systemd/init.js:694
msgid "Conflicted By"
msgstr "Står i konflikt med"

#: pkg/systemd/init.js:693
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:130
#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:33
#: pkg/lib/machine-unknown-hostkey.html:22
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2698
msgid "Connect automatically"
msgstr "Anslut automatiskt"

#: src/ws/login.html:74
msgid "Connect to"
msgstr "Anslut till"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:102
msgid "Connect to oVirt Engine"
msgstr "Anslut till oVirt Engine"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:188
msgid "Connect with any $0 viewer application."
msgstr "Anslut med godtycklig $0-visarprogram."

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:185
msgid "Connect with any SPICE or VNC viewer application."
msgstr "Anslut med godtycklig SPICE- eller VNC-visarprogram."

#: pkg/machines/components/vnc.jsx:106
msgid "Connecting"
msgstr "Ansluter"

#: pkg/lib/machine-add.html:39
msgid ""
"Connecting simultaneously to more than {{ limit }} machines is unsupported."
msgstr "Att ansluta till mer än {{ limit }} maskiner samtidigt stödjs inte."

#: pkg/docker/index.html:54
msgid "Connecting to Docker"
msgstr "Ansluter till Docker"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:371
msgid "Connecting to SETroubleshoot daemon..."
msgstr "Anslut till SETroubleshoot-demonen ?"

#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:77
msgid "Connecting to Virtualization Service"
msgstr "Ansluter till virtualiseringstjänsten"

#: pkg/shell/indexes.js:413
msgid "Connecting to the machine"
msgstr "Ansluter till maskinen"

#: pkg/kubernetes/index.html:104 pkg/kubernetes/registry.html:71
msgid "Connecting..."
msgstr "Ansluter ?"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:217
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:40
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:49
#: pkg/machines/hostvmslist.jsx:88
msgid "Connection"
msgstr "Anslutning"

#: pkg/kubernetes/views/auth-dialog.html:4 pkg/dashboard/list.js:406
msgid "Connection Error"
msgstr "Anslutningsfel"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:514
msgid "Connection Error: $0"
msgstr "Anslutningsfel: $0"

#: pkg/kubernetes/views/auth-dialog.html:3
msgid "Connection Settings"
msgstr "Anslutningsinställningar"

#: src/base1/cockpit.js:4023
msgid "Connection has timed out."
msgstr "Anslutningens tidsgräns överskreds."

#: pkg/networkmanager/index.html:874
msgid "Connection will be lost"
msgstr "Anslutningen kommer gå förlorad"

#: pkg/systemd/init.js:692
msgid "Consists Of"
msgstr "Består av"

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:79
msgid "Console Type"
msgstr "Konsoltyp"

#: pkg/machines/components/vm/vm.jsx:57
msgid "Consoles"
msgstr "Konsoler"

#: pkg/docker/console.html:4 pkg/kubernetes/views/container-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/container-page-inline.html:2
#: pkg/kubernetes/views/container-panel.html:4
#: pkg/kubernetes/views/image-page.html:23
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-panel.html:12
msgid "Container"
msgstr "Behållare"

#: pkg/users/local.js:743
msgid "Container Administrator"
msgstr "Behållaradministratör"

#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:10
msgid "Container ID"
msgstr "Behållar-ID"

#: pkg/docker/index.html:438 pkg/docker/index.html:618
#: pkg/docker/index.html:682
msgid "Container Name"
msgstr "Behållarnamn"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:21
msgid "Container Runtime Version"
msgstr "Behållarnas körtidsversion"

#: pkg/docker/util.js:508
msgid ""
"Container is currently marked as not running, but regular stopping failed."
msgstr ""
"Behållaren är för närvarande markerad som inte körande, men normalt "
"stoppande har misslyckats."

#: pkg/docker/util.js:506
msgid "Container is currently running."
msgstr "Behållaren kör för närvarande."

#: pkg/docker/index.html:141
msgid "Container:"
msgstr "Behållare:"

#: pkg/docker/index.html:23 pkg/docker/index.html:287
#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:5
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:158
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:199
#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:36 pkg/kubernetes/index.html:55
#: pkg/docker/containers-view.jsx:377
msgid "Containers"
msgstr "Behållare"

#: pkg/docker/details.js:47
msgctxt "page-title"
msgid "Containers"
msgstr "Behållare"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:539
msgid "Content"
msgstr "Innehåll"

#: src/base1/test-locale.js:42 src/base1/test-locale.js:53
#: pkg/playground/translate.js:22
msgid "Control"
msgstr "Styrning"

#: src/base1/test-locale.js:43 src/base1/test-locale.js:55
#: pkg/playground/translate.js:25
msgctxt "key"
msgid "Control"
msgstr "Styrning"

#: pkg/lib/machine-info.js:94
msgid "Convertible"
msgstr "Konvertibel"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:216
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:67
msgid "Cores per socket"
msgstr "Kärnor per sockel"

#: pkg/docker/storage.jsx:428
msgid "Could not add all disks"
msgstr "Kunde inte lägga till alla diskar"

#: pkg/lib/machine-change-port.html:4
msgid "Could not contact {{host}}"
msgstr "Kunde inte kontakta {{host}}"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:142
msgid "Could not list services"
msgstr "Kunde inte lista tjänster"

#: src/ws/cockpitcertificate.c:531
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Kunde inte tolka PEM-kodat certifikat"

#: src/ws/cockpitcertificate.c:498
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Kunde inte tolka PEM-kodad privat nyckel"

#: pkg/docker/storage.jsx:468
msgid "Could not reset the storage pool"
msgstr "Kunde inte återställa lagringspoolen"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:467
msgid "Couldn't change user groups"
msgstr "Kunde inte ändra användarens grupper"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:520
msgid "Couldn't change user password"
msgstr "Kunde inte ändra användarens lösenord"

#: pkg/kubernetes/index.html:105 pkg/kubernetes/registry.html:72
msgid "Couldn't connect to server"
msgstr "Kunde inte ansluta till servern"

#: pkg/shell/indexes.js:416
msgid "Couldn't connect to the machine"
msgstr "Kunde inte ansluta till maskinen"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:544
msgid "Couldn't create new users"
msgstr "Kunde inte skapa nya användare"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:512
#: pkg/kubernetes/scripts/kube-client-cockpit.js:978
msgid "Couldn't find running API server"
msgstr "Kunde inte hitta en körande API-server"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:218
msgid ""
"Couldn't get system subscription status. Please ensure subscription-manager "
"is installed."
msgstr ""
"Kunde inte få fram systemets prenumerationsstatus. Se till att subscription-"
"manager är installerad."

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:642
msgid "Couldn't list local users"
msgstr "Kunde inte lista lokala användare"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:236
msgid "Couldn't list users"
msgstr "Kunde inte lista användare"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:382
msgid "Couldn't load user data"
msgstr "Kunde inte läsa in användardata"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:380 pkg/kdump/kdump-view.jsx:556
msgid "Crash dump location"
msgstr "Kraschdumpplats"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:348
msgid "Crash system"
msgstr "Krashsystem"

#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:72
#: pkg/kubernetes/views/add-group-dialog.html:19 pkg/users/index.html:226
#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:443
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:325
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:76 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:246
#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:86 pkg/storaged/vdos-panel.jsx:93
#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:69 pkg/storaged/content-views.jsx:114
#: pkg/storaged/content-views.jsx:671
msgid "Create"
msgstr "Skapa"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:621
msgid "Create Logical Volume"
msgstr "Skapa en logisk volym"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:424
msgid "Create New"
msgstr "Skapa ny"

#: pkg/users/index.html:52 pkg/users/index.html:164
msgid "Create New Account"
msgstr "Skapa ett nytt konto"

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:159
msgid "Create New VM"
msgstr "Skapa en ny VM"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:416
msgid "Create Partition"
msgstr "Skapa en partition"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:38
msgid "Create RAID Device"
msgstr "Skapa en RAID-enhet"

#: pkg/sosreport/index.html:36
msgid "Create Report"
msgstr "Skapa en rapport"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:232 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:337
msgid "Create Snapshot"
msgstr "Skapa en ögonblicksbild"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:358
msgid "Create Storage Pool"
msgstr "Skapa en lagringspool"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:100 pkg/storaged/content-views.jsx:125
msgid "Create Thin Volume"
msgstr "Skapa en tunn volym"

#: pkg/systemd/services.html:59
msgid "Create Timer"
msgstr "Skapa en timer"

#: pkg/systemd/services.html:377
msgid "Create Timers"
msgstr "Skapa timrar"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:46
msgid "Create VDO Device"
msgstr "Skapa en VDO-enhet"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:476
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:81
msgid "Create VM"
msgstr "Skapa en VM"

#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:53
msgid "Create Volume Group"
msgstr "Skapa en volymgrupp"

#: pkg/sosreport/index.html:44
msgid "Create diagnostic report"
msgstr "Skapa en diagnostisk rapport"

#: pkg/kubernetes/scripts/images.js:645
msgid "Create empty image stream"
msgstr "Skapa en tom avbildsström"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:3
msgid "Create image stream"
msgstr "Skapa en avbildsström"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3793 pkg/networkmanager/interfaces.js:3986
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:4228 pkg/networkmanager/interfaces.js:4433
msgid "Create it"
msgstr "Skapa den"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:690
msgid "Create new Logical Volume"
msgstr "Skapa en ny logisk volym"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:333
msgid "Create partition"
msgstr "Skapa en partition"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:189
msgid "Create partition on $0"
msgstr "Skapa en partition på $0"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:534
msgid "Create partition table"
msgstr "Skapa en partitionstabell"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:7
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:3 pkg/kubernetes/views/pod-body.html:7
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-body.html:7
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:7
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:7 pkg/docker/containers-view.jsx:131
#: pkg/docker/containers-view.jsx:414 pkg/docker/containers-view.jsx:685
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#: pkg/docker/index.html:152
msgid "Created:"
msgstr "Skapad:"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:62
msgid "Creating RAID Device $target"
msgstr "Skapar en RAID-enhet $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:50
msgid "Creating filesystem on $target"
msgstr "Skapar ett filsystem på $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:76
msgid "Creating logical volume $target"
msgstr "Skapar en logisk volym på $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:54
msgid "Creating partition $target"
msgstr "Skapar en partition på $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:70
msgid "Creating snapshot of $target"
msgstr "Skapar en ögonblicksbild av $target"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:4432
msgid ""
"Creating this VLAN will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att skapa detta VLAN kommer bryta anslutningen till servern, och kommer göra "
"administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3792
msgid ""
"Creating this bond will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att skapa denna bindning kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:4227
msgid ""
"Creating this bridge will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att skapa denna brygga kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3985
msgid ""
"Creating this team will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att skapa detta team kommer bryta anslutningen till servern, och kommer göra "
"administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:71
msgid "Creating volume group $target"
msgstr "Skapar en volymgrupp $target"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:406
msgid "Creation of vm $0 failed"
msgstr "Att skapa en vm $0 misslyckades"

#: pkg/systemd/logs.html:57
msgid "Critical and above"
msgstr "Kritisk och högre"

#: pkg/machines/components/vnc.jsx:109
msgid "Ctrl+Alt+Del"
msgstr "Ctrl+Alt+Del"

#: pkg/systemd/logs.html:42
msgid "Current boot"
msgstr "Nuvarande uppstart"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:75
msgid "Custom"
msgstr "Anpassat"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:263
msgid "Custom (Enter filesystem type)"
msgstr "Anpassat (ange filsystemtyp)"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:103
msgid "Custom URL"
msgstr "Anpassad URL"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:136
msgid "Custom encryption options"
msgstr "Anpassade krypteringsalternativ"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:178
msgid "Custom mount option"
msgstr "Anpassat monteringsalternativ"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:100
msgid "Custom mount options"
msgstr "Anpassade monteringsalternativ"

#: pkg/storaged/drive-details.jsx:49
msgid "DISK IS FAILING"
msgstr "DISKEN GÅR SÖNDER"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3291
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2642
msgid "DNS $val"
msgstr "DNS $val"

#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:14
msgid "DNS Policy"
msgstr "DNS-policy"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3295
msgid "DNS Search Domains"
msgstr "DNS-sökdomäner"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2645
msgid "DNS Search Domains $val"
msgstr "DNS-sökdomäner $val"

#: pkg/dashboard/index.html:22
msgid "Dashboard"
msgstr "Panel"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:400
msgid "Data Used"
msgstr "Data använt"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:245
msgid "Deactivate"
msgstr "Avaktivera"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:836
msgid "Deactivating"
msgstr "Avaktiverar"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:69
msgid "Deactivating $target"
msgstr "Avaktiverar $target"

#: pkg/systemd/logs.html:62
msgid "Debug and above"
msgstr "Felsökning och högre"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:318 pkg/storaged/vdos-panel.jsx:81
msgid "Deduplication"
msgstr "Avduplicering"

#: pkg/docker/index.html:357 pkg/docker/index.html:361
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:10
#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:74
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:102
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: pkg/systemd/index.html:465
msgid "Delay"
msgstr "Fördröjning"

#: pkg/docker/index.html:136 pkg/docker/index.html:246
#: pkg/kubernetes/views/image-delete.html:8
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-delete.html:8
#: pkg/kubernetes/views/item-delete.html:11
#: pkg/kubernetes/views/node-delete.html:15
#: pkg/kubernetes/views/project-delete.html:9
#: pkg/kubernetes/views/pv-delete.html:11
#: pkg/kubernetes/views/pvc-delete.html:15
#: pkg/kubernetes/views/user-remove-membership.html:10
#: pkg/networkmanager/index.html:607 pkg/users/index.html:79
#: pkg/users/index.html:409 pkg/docker/containers-view.jsx:204
#: pkg/docker/details.js:289 pkg/docker/util.js:643
#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:220
#: pkg/machines/components/deleteDialog.jsx:122
#: pkg/machines/components/deleteDialog.jsx:137
#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:199 pkg/storaged/vdo-details.jsx:262
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:295 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:318
#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:210 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:233
#: pkg/storaged/content-views.jsx:284 pkg/storaged/content-views.jsx:305
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2426 pkg/users/local.js:1172
msgid "Delete $0"
msgstr "Ta bort $0"

#: pkg/playground/translate.html:189
msgid "Delete '{{ name }}'"
msgstr "Ta bort?{{ name }}?"

#: pkg/users/index.html:403
msgid "Delete Files"
msgstr "Ta bort filer"

#: pkg/kubernetes/views/node-delete.html:4
msgid "Delete Node"
msgstr "Ta bort en nod"

#: pkg/kubernetes/views/pv-delete.html:3
msgid "Delete Persistent Volume"
msgstr "Ta bort en beständig volym"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-delete.html:3
msgid "Delete Persistent Volume Claim"
msgstr "Ta bort anspråk på en beständig volym"

#: pkg/kubernetes/views/project-delete.html:3
msgid "Delete Project"
msgstr "Ta bort ett projekt"

#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:3
msgid "Delete Selected"
msgstr "Ta bort det valda"

#: pkg/machines/components/deleteDialog.jsx:55
msgid "Delete associated storage files:"
msgstr "Ta bort assoicierade lagringsfiler:"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-delete.html:3
msgid "Delete image stream"
msgstr "Ta bort en avbildsström"

#: pkg/kubernetes/views/item-delete.html:3
msgid "Delete {{ item.kind }}"
msgstr "Ta bort en {{ item.kind }}"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:53 pkg/storaged/jobs-panel.jsx:67
msgid "Deleting $target"
msgstr "Tar bort $target"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2425
msgid ""
"Deleting <b>$0</b> will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att ta bort <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/kubernetes/views/item-delete.html:7
msgid ""
"Deleting a Pod will kill all associated containers. Pods may be "
"automatically created again in some cases."
msgstr ""
"Att ta bort en kapsel kommer döda tillhörande behållare. Kapslar kan "
"automatiskt skapas igen i några fall."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:296
msgid "Deleting a RAID device will erase all data on it."
msgstr "Att ta bort en RAID-enhet kommer att radera all data på den."

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:200
msgid "Deleting a VDO device will erase all data on it."
msgstr "Att ta bort en VDO-enhet kommer att ta bort all data på den."

#: pkg/docker/containers-view.jsx:203 pkg/docker/details.js:288
msgid "Deleting a container will erase all data in it."
msgstr "Att ta bort en behållare kommer att radera all data i den."

#: pkg/storaged/content-views.jsx:264
msgid "Deleting a logical volume will delete all data in it."
msgstr "Att ta bort en logisk volym kommer att ta bort all data i den."

#: pkg/storaged/content-views.jsx:267
msgid "Deleting a partition will delete all data in it."
msgstr "Att ta bort en partition kommer att ta bort all data i den."

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:209
msgid "Deleting a volume group will erase all data on it."
msgstr "Att ta bort en volymgrupp kommer att radera all data i den."

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:72
msgid "Deleting volume group $target"
msgstr "Tar bort volymgruppen $target"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:131
#: pkg/kubernetes/views/deploy.html:62
msgid "Deploy"
msgstr "Placera ut"

#: pkg/kubernetes/views/deploy.html:3
msgid "Deploy Application"
msgstr "Placera ut ett program"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:22
msgid "Deployment Causes"
msgstr "Utplaceringsorsaker"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-page.html:12
#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-panel.html:8
msgid "Deployment Config"
msgstr "Utplaceringskonfiguration"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:98
#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:222
msgid "Deployment Configs"
msgstr "Utplaceringskonfigurationer"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:15
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:54
#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:40 pkg/systemd/services.html:397
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:6
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:83
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181 pkg/systemd/init.js:269
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:146
#: pkg/ovirt/components/VmOverviewColumn.jsx:52
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: pkg/lib/machine-info.js:66
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: pkg/lib/machine-info.js:95
msgid "Detachable"
msgstr "Frånkopplingsbar"

#: pkg/kubernetes/index.html:67 pkg/shell/index.html:249
#: pkg/docker/containers-view.jsx:338 pkg/docker/containers-view.jsx:506
#: pkg/docker/containers-view.jsx:516 pkg/docker/containers-view.jsx:644
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:89 pkg/packagekit/updates.jsx:382
#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:232
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:38
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:61
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:269
msgid "Device File"
msgstr "Enhetsfil"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:423 pkg/storaged/content-views.jsx:533
msgid "Device is read-only"
msgstr "Enheten är skrivskyddad"

#: pkg/sosreport/index.html:22
msgid "Diagnostic reports"
msgstr "Diagnostikrapporter"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:22
msgid "Digest"
msgstr "Kontrollsumma"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:28
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:11
#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:86 pkg/kdump/kdump-view.jsx:152
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: pkg/kdump/kdump-client.js:113
msgid "Directory $0 isn't writable or doesn't exist."
msgstr "Katalogen $0 är inte skrivbar eller finns inte."

#: pkg/systemd/init.js:546
msgid "Disable"
msgstr "Avaktivera"

#: pkg/tuned/dialog.js:232
msgid "Disable tuned"
msgstr "Avaktivera tuned"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1956 pkg/systemd/init.js:302
msgid "Disabled"
msgstr "Avaktiverad"

#: pkg/machines/components/serialConsole.jsx:136
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla ifrån"

#: pkg/shell/simple.html:101 pkg/machines/components/vnc.jsx:107
#: pkg/shell/indexes.js:151 pkg/shell/indexes.js:606
msgid "Disconnected"
msgstr "Frånkopplad"

#: pkg/machines/components/serialConsole.jsx:137
msgid "Disconnected from serial console. Click the Reconnect button."
msgstr "Frånkopplad från seriekonsolen. Klicka på återanslutknappen."

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:724 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:841
#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:55
msgid "Disk"
msgstr "Disk"

#: pkg/dashboard/index.html:73 pkg/systemd/index.html:237
msgid "Disk I/O"
msgstr "Disk-I/O"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:725
msgid "Disk Utilization: $0%"
msgstr "Diskanvändning: $0 %"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:398
msgid "Disk failed to be attached"
msgstr "Disken kunde inte anslutas"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:382
msgid "Disk failed to be created"
msgstr "Disken kunde inte skapas"

#: pkg/storaged/drive-details.jsx:50
msgid "Disk is OK"
msgstr "Disken är OK"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:155
msgid "Disk passphrase"
msgstr "Disklösenfras"

#: pkg/machines/components/vm/vm.jsx:55 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:46
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:150 pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:73
#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:53 pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:59
msgid "Disks"
msgstr "Diskar"

#: pkg/shell/index.html:52 pkg/shell/index.html:114 pkg/shell/simple.html:38
#: pkg/shell/simple.html:82 pkg/shell/stub.html:42 pkg/shell/stub.html:97
msgid "Display Language"
msgstr "Visningsspråk"

#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:31
msgid "Display name"
msgstr "Visningsnamn"

#: pkg/kubernetes/views/add-role-dialog.html:5
msgid "Do you want to add the role '{{ fields.displayRole }}'?"
msgstr "Vill du lägga till rollen ?{{ fields.displayRole }}??"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-delete.html:5
msgid ""
"Do you want to delete the '{{stream.metadata.namespace}}/{{stream.metadata."
"name}}' image stream?"
msgstr ""
"Vill du ta bort avbildsströmmen ?{{stream.metadata.namespace}}/{{stream."
"metadata.name}}??"

#: pkg/kubernetes/views/pv-delete.html:6
msgid "Do you want to delete the Persistent Volume '{{item.metadata.name}}'?"
msgstr "Vill du ta bort den beständiga volymen ?{{item.metadata.name}}??"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-delete.html:6
msgid ""
"Do you want to delete the Persistent Volume Claim '{{item.metadata.name}}'?"
msgstr ""
"Vill du ta bort anspråket på den beständiga volymen ?{{item.metadata."
"name}}??"

#: pkg/kubernetes/views/item-delete.html:6
msgid "Do you want to delete the {{ item.kind }} '{{item.metadata.name}}'?"
msgstr "Vill du ta bort {{ item.kind }} ?{{item.metadata.name}}??"

#: pkg/kubernetes/views/node-delete.html:7
msgid "Do you want to delete this Node?"
msgstr "Vill du ta bort denna nod?"

#: pkg/kubernetes/views/image-delete.html:5
msgid ""
"Do you want to remove the image tagged as '{{stream.metadata.namespace}}/"
"{{stream.metadata.name}}:{{tag.tag}}'?"
msgstr ""
"Vill du ta bort avbilden med etiketten ?{{stream.metadata.namespace}}/"
"{{stream.metadata.name}}:{{tag.tag}}??"

#: pkg/kubernetes/views/remove-role-dialog.html:5
msgid ""
"Do you want to remove the role '{{ fields.displayRole }}' from member {{ "
"fields.member.metadata.name }}?"
msgstr ""
"Vill du ta bort rollen ?{{ fields.displayRole }}? från medlemmen {{ fields."
"member.metadata.name }}?"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-meta.html:10
msgid "Docker Version"
msgstr "Docker-version"

#: pkg/docker/index.html:60
msgid "Docker is not installed or activated on the system"
msgstr "Docker är inte installerat eller aktiverat på systemet"

#: pkg/lib/machine-info.js:75
msgid "Docking Station"
msgstr "Dockningsstation"

#: pkg/systemd/index.html:124
msgid "Domain"
msgstr "Domän"

#: pkg/realmd/operation.js:162
msgid "Domain $0 could not be contacted"
msgstr "Domänen $0 kunde inte kontaktas"

#: pkg/realmd/operation.js:236
msgid "Domain $0 is not supported"
msgstr "Domänen $0 stödjs inte"

#: pkg/realmd/operation.html:12
msgid "Domain Address"
msgstr "Domänadress"

#: pkg/realmd/operation.html:60
msgid "Domain Administrator Name"
msgstr "Domänadministratörens namn"

#: pkg/realmd/operation.html:66
msgid "Domain Administrator Password"
msgstr "Domänadministratörens lösenord"

#: pkg/systemd/services.html:467 pkg/systemd/services.html:471
#: pkg/systemd/init.js:1222
msgid "Don't Repeat"
msgstr "Upprepa inte"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:289 pkg/storaged/content-views.jsx:498
msgid "Don't overwrite existing data"
msgstr "Skriv inte över befintliga data"

#: pkg/kubernetes/scripts/images.js:635
msgid "Don't pull images automatically"
msgstr "Hämta inte avbilder automatiskt"

#: pkg/sosreport/index.html:63
msgid "Done!"
msgstr "Klar!"

#: pkg/docker/index.html:598
msgid "Download"
msgstr "Hämta"

#: src/ws/login.html:118
msgid "Download a new browser for free"
msgstr "Hämta en ny webbläsare gratis"

#: pkg/sosreport/index.html:64
msgid "Download report"
msgstr "Hämta en rapport"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:47
msgid "Download the MSI from $0"
msgstr "Hämta MSI:n från $0"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:57
msgid "Downloaded"
msgstr "Hämtat"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:49
msgid "Downloading"
msgstr "Hämtar"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:179
msgid "Downloading $0"
msgstr "Hämtar $0"

#: pkg/docker/storage.jsx:167 pkg/storaged/drive-details.jsx:63
msgid "Drive"
msgstr "Enhet"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:97 pkg/storaged/drives-panel.jsx:99
msgctxt "storage"
msgid "Drive"
msgstr "Enhet"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:128
msgid "Driver"
msgstr "Drivrutin"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:119
msgid "Drives"
msgstr "Enheter"

#: pkg/docker/run.js:351
msgid "Duplicate alias"
msgstr "Dubblerat alias"

#: pkg/docker/run.js:282
msgid "Duplicate port"
msgstr "Dubblerad port"

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:266 pkg/storaged/crypto-tab.jsx:133
#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:301
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: pkg/dashboard/index.html:128
msgid "Edit Server"
msgstr "Redigera server"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:270
msgid "Edit Tang keyserver"
msgstr "Redigera Tang-nyckelserver"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:7
msgid "Edit image stream"
msgstr "Redigera avbildsström"

#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:125
msgid "Edit the vdsm.conf"
msgstr "Redigera vdsm.conf"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:535
msgid "Editing a key requires a free slot"
msgstr "Att redigera en nyckel kräver ett fritt fack"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:36
msgid "Ejecting $target"
msgstr "Matar ut $target"

#: pkg/lib/machine-info.js:97
msgid "Embedded PC"
msgstr "Inbäddad PC"

#: pkg/playground/translate.html:57 src/base1/test-locale.js:44
#: src/base1/test-locale.js:54 pkg/playground/translate.js:13
msgid "Empty"
msgstr "Tom"

#: pkg/playground/translate.html:62 src/base1/test-locale.js:45
#: src/base1/test-locale.js:56 pkg/playground/translate.js:19
msgctxt "verb"
msgid "Empty"
msgstr "Töm"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:198
msgid "Empty Directory"
msgstr "Tom katalog"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:75
msgid "Emptying $target"
msgstr "Tömmer $target"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTabLibvirt.jsx:66
msgid "Emulated Machine:"
msgstr "Emulerad maskin:"

#: pkg/systemd/init.js:544
msgid "Enable"
msgstr "Aktivera"

#: pkg/systemd/init.js:545
msgid "Enable Forcefully"
msgstr "Aktivera tvingande"

#: pkg/networkmanager/index.html:50
msgid "Enable Service"
msgstr "Aktivera tjänst"

#: pkg/systemd/index.html:187
msgid "Enable stored metrics?"
msgstr "Aktivera lagrade mätningar ?"

#: pkg/systemd/init.js:301
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: pkg/storaged/utils.js:264
msgid "Encrypted $0"
msgstr "Krypterad $0"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:256
msgid "Encrypted EXT4 (LUKS)"
msgstr "Krypterat EXT4 (LUKS)"

#: pkg/storaged/utils.js:256
msgid "Encrypted Logical Volume of $0"
msgstr "Krypterad logisk volym av $0"

#: pkg/storaged/utils.js:258
msgid "Encrypted Partition of $0"
msgstr "Krypterad partition av $0"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:255
msgid "Encrypted XFS (LUKS)"
msgstr "Krypterat XFS (LUKS)"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:334
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "Encrypted data"
msgstr "Krypterad data"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:266
msgid "Encrypted volumes can not be resized here."
msgstr "Storleken på krypterade volymer kan inte ändras här."

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:269
msgid "Encrypted volumes need to be unlocked before they can be resized."
msgstr "Krypterade volymer behöver låsas upp innan deras storlek kan ändras."

#: pkg/storaged/content-views.jsx:138
msgid "Encryption"
msgstr "Kryptering"

#: pkg/storaged/crypto-tab.jsx:104 pkg/storaged/format-dialog.jsx:128
msgid "Encryption Options"
msgstr "Krypteringsalternativ"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:93
msgid "Endpoint"
msgstr "Ändpunkt"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:40
msgid "Endpoint Name"
msgstr "Ändpunktsnamn"

#: pkg/kubernetes/views/service-page.html:14
#: pkg/kubernetes/views/service-panel.html:9
msgid "Endpoints"
msgstr "Ändpunkter"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:39
msgid "Ends"
msgstr "Slutar"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:299
msgid "Enforce policy:"
msgstr "Tvingande policy:"

#: pkg/systemd/host.js:452
msgid "Enhancement Updates Available"
msgstr "Förbättringsuppdateringar är tillgängliga"

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:445
msgid "Enter IP address or host name"
msgstr "Ange en IP-adress eller ett värdnamn"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:74
msgid "Enter New VM name"
msgstr "Ange nytt VM-namn"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:57
msgid ""
"Entering a different password here means you will need to retype it every "
"time you reconnect to this machine"
msgstr ""
"Att ange ett annat lösenord här innebär att du kommer behöva skriva in det "
"igen varje gång du återansluter till denna maskin"

#: pkg/systemd/logs.html:73
msgid "Entry"
msgstr "Post"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:412
msgid "Entrypoint"
msgstr "Ingångspunkt"

#: pkg/docker/index.html:526 pkg/kubernetes/views/container-body.html:26
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:21
msgid "Environment"
msgstr "Miljö"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:287 pkg/storaged/content-views.jsx:496
msgid "Erase"
msgstr "Radera"

#: pkg/docker/storage.jsx:447
msgid "Erase containers and reset storage pool"
msgstr "Radera behållare och återställ lagringspoolen"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:49
msgid "Erasing $target"
msgstr "Raderar $target"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:311
msgid "Errata:"
msgstr "Errata:"

#: pkg/playground/translate.html:100 pkg/playground/translate.html:105
#: pkg/systemd/services.html:359 pkg/apps/utils.jsx:99
#: pkg/storaged/devices.js:109 pkg/storaged/storage-controls.jsx:100
#: pkg/storaged/storage-controls.jsx:192 pkg/users/local.js:1459
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: pkg/systemd/logs.html:58
msgid "Error and above"
msgstr "Fel och högre"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:648
msgid "Error getting certificate details: $0"
msgstr "Fel när certifikatdetaljer hämtades: $0"

#: pkg/lib/machine-sync-users.html:13
msgid "Error loading users: {{perm_failed}}"
msgstr "Fel när användare lästes in: {{perm_failed}}"

#: pkg/docker/util.js:509
msgid "Error message from Docker:"
msgstr "Felmeddelande från Docker:"

#: pkg/users/authorized-keys.js:121
msgid "Error saving authorized keys: "
msgstr "Fel när auktoriserade nycklar sparades: "

#: pkg/selinux/setroubleshoot-client.js:193
msgid "Error while deleting alert: $0"
msgstr "Fel när larmet togs bort: $0"

#: pkg/selinux/setroubleshoot.js:66
msgid "Error while setting SELinux mode: '$0'"
msgstr "Fel när SELinux-läge ställdes in: ?$0?"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:87
msgid "Error writing kubectl config"
msgstr "Fel när konfiguration av kubectl skrevs"

#: pkg/networkmanager/index.html:832
msgid "Ethernet MAC"
msgstr "Ethernet-MAC"

#: pkg/networkmanager/index.html:808
msgid "Ethernet MTU"
msgstr "Ethernet-MTU"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2002
msgid "Ethtool"
msgstr "Ethtool"

#: pkg/systemd/logs.html:54 pkg/docker/containers-view.jsx:110
msgid "Everything"
msgstr "Allting"

#: pkg/users/local.js:472 pkg/users/local.js:1408
msgid "Excellent password"
msgstr "Utmärkt lösenord"

#: pkg/docker/util.js:99
msgid "Exited $ExitCode"
msgstr "Avslutade $ExitCode"

#: pkg/lib/machine-info.js:81
msgid "Expansion Chassis"
msgstr "Expansionschassin"

#: pkg/docker/index.html:508
msgid "Expose container ports"
msgstr "Exponerade behållarportar"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:260 pkg/storaged/content-views.jsx:436
msgid "Extended Partition"
msgstr "Utökad partition"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:95
msgid "FAILED"
msgstr "MISSLYCKADES"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:47
msgid "FQDN"
msgstr "FQDN"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:838
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:410
msgid "Failed to add machine: $0"
msgstr "Misslyckades att lägga till en maskin: $0"

#: pkg/lib/credentials.js:228 pkg/users/local.js:129 pkg/users/local.js:161
msgid "Failed to change password"
msgstr "Misslyckades att ändra lösenord"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-client.js:188
msgid "Failed to delete alert: $0"
msgstr "Misslyckades att radera larmet: $0"

#: pkg/tuned/dialog.js:169
msgid "Failed to disable tuned"
msgstr "Misslyckades att avaktivera tuned"

#: pkg/tuned/dialog.js:134
msgid "Failed to disable tuned profile"
msgstr "Misslyckades avaktivera en tuned-profil"

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:492
msgid "Failed to edit machine: $0"
msgstr "Misslyckades att redigera en makin: $0"

#: pkg/tuned/dialog.js:167
msgid "Failed to enable tuned"
msgstr "Misslyckades att aktivera tuned"

#: pkg/users/index.html:445
msgid "Failed to load authorized keys."
msgstr "Misslyckades att läsa in auktoriserade nycklar."

#: pkg/docker/containers.js:63
msgid "Failed to start Docker: $0"
msgstr "Misslyckades att stara Docker: $0"

#: pkg/docker/util.js:561
msgid "Failed to stop Docker scope: $0"
msgstr "Misslyckades att stoppa Docker-scope: $0"

#: pkg/tuned/dialog.js:145
msgid "Failed to switch profile"
msgstr "Misslyckades att byta profil"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:196
msgid "Fewer than the maximum number of virtual CPUs should be enabled."
msgstr "Färre än det maximala antalet virtuella CPU:er skall vara aktiverade."

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:206
msgid "Fibre Channel"
msgstr "Fiberkanal"

#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:37
msgid "File"
msgstr "Arkiv"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:243
#: pkg/storaged/content-views.jsx:136
msgid "Filesystem"
msgstr "Filsystem"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:76
msgid "Filesystem Directory"
msgstr "Filsystemskatalog"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:124
msgid "Filesystem Mounting"
msgstr "Filsystemmontering"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:71
msgid "Filesystem Name"
msgstr "Filsystemsnamn"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:181
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:6
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:16
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:62
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:83
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:91
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:120
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:132
msgid "Filesystem Type"
msgstr "Filsystemstyp"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:299
msgid "Filesystem type"
msgstr "Filsystemstyp"

#: pkg/storaged/fsys-panel.jsx:103
msgid "Filesystems"
msgstr "Filsystem"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:191
msgid "Filter Services"
msgstr "Filtrera tjänster"

#: pkg/lib/machine-unknown-hostkey.html:10 pkg/shell/index.html:289
msgid "Fingerprint"
msgstr "Fingeravtryck"

#: pkg/networkmanager/firewall.html:22 pkg/networkmanager/index.html:96
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:345 pkg/networkmanager/firewall.jsx:348
msgid "Firewall"
msgstr "Brandvägg"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:314
msgid "Firewall is not available"
msgstr "Brandväggen är inte tillgänglig"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:208
msgid "Flex"
msgstr "Flex"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:207
msgid "Flocker"
msgstr "Flocker"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:125
msgid "Flocker Dataset Name"
msgstr "Flockers datamängdsnamn"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:35
msgid "Follows docker repo"
msgstr "Följer docker-förråd"

#: pkg/users/index.html:123
msgid "Force Change"
msgstr "Framtvinga ändring"

#: pkg/docker/util.js:521
msgid "Force Delete"
msgstr "Framtvinga borttagande"

#: pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:46
msgid "Force Restart"
msgstr "Framtvinga omstart"

#: pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:60
msgid "Force Shut Down"
msgstr "Framtvinga avstängning"

#: pkg/users/index.html:378
msgid "Force password change"
msgstr "Framtvinga lösenordsändring"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:373
msgid "Force remove passphrase in $0"
msgstr "Framtvinga borttagande av lösenfras i $0"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:168 pkg/storaged/format-dialog.jsx:333
#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:424 pkg/storaged/content-views.jsx:512
msgid "Format"
msgstr "Formater"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:191
msgid "Format $0"
msgstr "Formatera $0"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:493
msgid "Format Disk $0"
msgstr "Formatera disken $0"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:513
msgid "Formatting a disk will erase all data on it."
msgstr "Att formatera en disk kommer att radera all data på den."

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:335
msgid "Formatting a storage device will erase all data on it."
msgstr "Att formatera en lagringsenhet kommer att radera all data på den."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2847
msgid "Forward delay $forward_delay"
msgstr "Fördröjning framåt $forward_delay"

#: pkg/docker/storage.jsx:325 pkg/docker/storage.jsx:348
#: pkg/storaged/pvol-tabs.jsx:53
msgid "Free"
msgstr "Ledigt"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:422
msgid "Free Space"
msgstr "Ledigt utrymme"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:321
msgid ""
"Free up space in this group: Shrink or delete other logical volumes or add "
"another physical volume."
msgstr ""
"Frigör utrymme i denna grupp: krymp eller radera andra logiska volymer eller "
"lägg till en ytterligare fysisk volym."

#: pkg/systemd/services.html:223
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:6
msgid "From"
msgstr "Från"

#: pkg/users/index.html:86 pkg/users/index.html:169
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:194
msgid "GCE Persistent Disk"
msgstr "GCE beständig disk"

#: pkg/machines/libvirt-virsh.js:439
msgid "GET HYPERVISOR MAX VCPU action failed"
msgstr "Åtgärden GET HYPERVISOR MAX VCPU misslyckades"

#: pkg/docker/index.html:183
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2689 pkg/systemd/logs.js:412
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: pkg/sosreport/index.html:55
msgid "Generating report"
msgstr "Genererar en rapport"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:682
msgid "Get new image"
msgstr "Hämta ny avbild"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:163
#: pkg/machines/components/memorySelectRow.jsx:49
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:46
msgid "GiB"
msgstr "GiB"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:196
msgid "Git Repository"
msgstr "Git-förråd"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:200
msgid "Gluster FS"
msgstr "Gluster-FS"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:879
msgid "GlusterFS"
msgstr "GlusterFS"

#: pkg/systemd/logs.js:194
msgid "Go to"
msgstr "Gå till"

#: pkg/apps/application.jsx:108
msgid "Go to Application"
msgstr "Gå till programmet"

#: pkg/dashboard/index.html:46 pkg/networkmanager/index.html:63
#: pkg/networkmanager/index.html:570 pkg/systemd/index.html:201
#: pkg/storaged/plot.jsx:72
msgid "Go to now"
msgstr "Gå till nu"

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:3
#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:8
msgid "Grant additional push or admin access to specific members below."
msgstr ""
"Ge ytterligare push- eller admin-åtkomst till de specifika medlemmarna nedan."
""

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:51
msgid "Graphics Console (VNC)"
msgstr "Grafisk konsol (VNC)"

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:60
msgid "Graphics Console in Desktop Viewer"
msgstr "Grafisk konsol i skrivbordsvisare"

#: pkg/kubernetes/views/group-page.html:21
#: pkg/kubernetes/views/group-panel.html:12
msgid "Group Members"
msgstr "Gruppmedlemmar"

#: pkg/kubernetes/views/user-add-membership.html:9
msgid "Group or Project"
msgstr "Grupp eller projekt"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:48
#: pkg/kubernetes/views/user-delete.html:14
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:229 pkg/storaged/vdo-details.jsx:304
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:168 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:353
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:395
msgid "Grow"
msgstr "Utöka"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:154
msgid "Grow Logical Volume"
msgstr "Utöka en logisk volym"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:218
msgid "Grow logical size of $0"
msgstr "Utöka den logiska storleken av $0"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:130
msgid "Grow to take all space"
msgstr "Utöka till att ta allt utrymme"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:136
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:182
msgid "HA"
msgstr "HA"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:128
msgid "HA:"
msgstr "HA:"

#: pkg/networkmanager/index.html:324
msgid "Hair Pin mode"
msgstr "Hårnålsläge"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2873
msgid "Hairpin mode"
msgstr "Hårnålsläge"

#: pkg/lib/machine-info.js:74
msgid "Hand Held"
msgstr "Handhållen"

#: pkg/docker/storage.jsx:166
msgid "Hard Disk"
msgstr "Hårddisk"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:85
msgctxt "storage"
msgid "Hard Disk"
msgstr "Hårddisk"

#: pkg/systemd/index.html:88
msgid "Hardware"
msgstr "Hårdvara"

#: pkg/systemd/hwinfo.html:4 pkg/systemd/hwinfo.jsx:95
msgid "Hardware Information"
msgstr "Hårdvaruinformation"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2849
msgid "Hello time $hello_time"
msgstr "Hälsningstid $hello_time"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:73
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:9
#: pkg/kubernetes/views/route-modify.html:8
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:145
#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:42
#: pkg/ovirt/components/App.jsx:103 pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:65
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:182 pkg/shell/indexes.js:336
msgid "Host"
msgstr "Värd"

#: pkg/dashboard/index.html:135 pkg/systemd/index.html:119
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:150
msgid "Host Name"
msgstr "Värdnamn"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:199 pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:871
msgid "Host Path"
msgstr "Värdsökväg"

#: src/base1/cockpit.js:4019
msgid "Host key is incorrect"
msgstr "Värdnyckeln är felaktig"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:156
msgid "Host should not be empty"
msgstr "Värden får inte vara tom"

#: pkg/ovirt/components/HostToMaintenance.jsx:75
msgid "Host to Maintenance"
msgstr "Värd till underhåll"

#: pkg/systemd/services.html:483
msgid "Hour : Minute"
msgstr "Timme : Minut"

#: pkg/systemd/init.js:1298 pkg/systemd/init.js:1327
msgid "Hour needs to be a number between 0-23"
msgstr "Timmen måste vara ett tal mellan 0-23"

#: pkg/systemd/services.html:449
msgid "Hours"
msgstr "Timmar"

#: pkg/systemd/index.html:265 pkg/systemd/host.js:1494
msgid "I/O Wait"
msgstr "I/O-väntan"

#: pkg/machines/libvirt-common.js:813
msgid "INSTALL VM action failed"
msgstr "Åtgärden INSTALL VM misslyckades"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:10
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:9
msgid "IP"
msgstr "IP"

#: pkg/networkmanager/index.html:128 pkg/networkmanager/index.html:146
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adress"

#: pkg/docker/index.html:175
msgid "IP Address:"
msgstr "IP-adress:"

#: pkg/docker/index.html:179
msgid "IP Prefix Length:"
msgstr "IP-prefixlängd:"

#: pkg/networkmanager/index.html:640
msgid "IP Settings"
msgstr "IP-inställningar"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2898
msgid "IPv4"
msgstr "IPv4"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3334
msgid "IPv4 Settings"
msgstr "IPv4-inställningar"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2899
msgid "IPv6"
msgstr "IPv6"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3334
msgid "IPv6 Settings"
msgstr "IPv6-inställningar"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:203 pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:875
msgid "ISCSI"
msgstr "ISCSI"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:130 pkg/docker/containers-view.jsx:410
#: pkg/systemd/init.js:270
msgid "Id"
msgstr "Id"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2890
msgid "Id $id"
msgstr "Id $id"

#: pkg/docker/index.html:148
msgid "Id:"
msgstr "Id:"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:7
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:24
msgid "Identifier"
msgstr "Identifierare"

#: pkg/kubernetes/views/user-page.html:22
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:18
msgid "Identities"
msgstr "Identiteter"

#: pkg/kubernetes/views/add-user-dialog.html:17
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:91
#: pkg/kubernetes/views/user-modify.html:17
msgid "Identity"
msgstr "Identitet"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:325
msgid "If tang-show-keys is not available, run the following:"
msgstr "Om tang-show-keys inte är tillgängligt, kör det följande:"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1965 pkg/packagekit/updates.jsx:529
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: pkg/docker/index.html:268 pkg/docker/index.html:431
#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:6
#: pkg/kubernetes/views/image-page.html:15
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-panel.html:9
#: pkg/docker/containers-view.jsx:133 pkg/docker/containers-view.jsx:361
msgid "Image"
msgstr "Avbild"

#: pkg/docker/image.js:75
msgid "Image $0"
msgstr "Avbild $0"

#: pkg/users/local.js:744
msgid "Image Builder"
msgstr "Avbildsbyggare"

#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:8
msgid "Image ID"
msgstr "Avbilds-ID"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:58
msgid "Image Name"
msgstr "Avbildsnamn"

#: pkg/kubernetes/registry.html:23
msgid "Image Registry"
msgstr "Avbildsregister"

#: pkg/docker/index.html:578
msgid "Image Search"
msgstr "Avbildssökning"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-page.html:16
msgid "Image Stream"
msgstr "Avbildsström"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:135
msgid "Image commands"
msgstr "Avbildskommandon"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:41
msgid "Image count"
msgstr "Avbildsantal"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-panel.html:12
msgid "Image stream"
msgstr "Avbildsström"

#: pkg/docker/index.html:156
msgid "Image:"
msgstr "Avbild:"

#: pkg/kubernetes/views/images-page.html:13
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-page.html:24
#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:19
#: pkg/kubernetes/index.html:81 pkg/kubernetes/registry.html:49
#: pkg/docker/containers-view.jsx:713
msgid "Images"
msgstr "Avbilder"

#: pkg/docker/image.js:42
msgctxt "page-title"
msgid "Images"
msgstr "Avbilder"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:111
msgid "Images and running containers"
msgstr "Avbilder och körande behållare"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:17
msgid "Images by project"
msgstr "Avbilder per projekt"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:15
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:16
msgid "Images may be pulled by anonymous users"
msgstr "Avbilder kan dras ner av anonyma användare"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:20
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:21
msgid "Images may be pulled by any authenticated user or group"
msgstr ""
"Avbilder kandras ner av vilken autentiserad användare eller grupp som helst"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:25
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:26
msgid "Images may only be pulled by specific users or groups"
msgstr "Avbilder kan endast dras ner av specifika användare eller grupper"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:54
msgid "Images pushed recently"
msgstr "Avbilder trycktes upp nyligen"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:293
msgid "Immediately Start VM"
msgstr "Starta VM:en omedelbart"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:96
msgid "In Sync"
msgstr "I synk"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:81
msgid ""
"In order to begin pushing images to the registry, use the commands below."
msgstr ""
"För att börja trycka avbilder till registret, använd kommandona nedan."

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:6
msgid ""
"In order to begin pushing images to the registry, you need to create a "
"project."
msgstr ""
"För att börja trycka avbilder till registret behöver du skapa ett projekt."

#: pkg/lib/machine-sync-users.html:50
msgid ""
"In order to synchronize users, you need to log in to {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}."
msgstr ""
"För att synkronisera användare behöver du logga in på {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:820 pkg/networkmanager/interfaces.js:1413
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1420 pkg/networkmanager/interfaces.js:2592
msgid "Inactive"
msgstr "Inaktiv"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:595
msgid "Inactive volume"
msgstr "Inaktiv volym"

#: pkg/lib/machine-invalid-hostkey.html:2
msgid "Incorrect Host Key"
msgstr "Felaktig värdnyckel"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:308 pkg/storaged/vdos-panel.jsx:69
msgid "Index Memory"
msgstr "Indexminne"

#: pkg/systemd/logs.html:61
msgid "Info and above"
msgstr "Info och högre"

#: pkg/docker/storage.jsx:309
msgid "Information about the Docker storage pool is not available."
msgstr "Information om Dockers lagringspool är inte tillgängligt."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:486
msgid "Initializing..."
msgstr "Initierar ?"

#: pkg/apps/application-list.jsx:87 pkg/apps/application.jsx:112
#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:115
#: pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:84
msgid "Install"
msgstr "Installera"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:836
msgid "Install All Updates"
msgstr "Installera alla uppdateringar"

#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:96
msgid "Install NFS Support"
msgstr "Installera stöd för NFS"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:836 pkg/packagekit/updates.jsx:842
msgid "Install Security Updates"
msgstr "Installera säkerhetsuppdateringar"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:103
msgid "Install Software"
msgstr "Installera programvara"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:159
msgid "Install VDO support"
msgstr "Installera VDO-stöd"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:379
msgid "Install setroubleshoot-server to troubleshoot SELinux events."
msgstr "Installera setroubleshoot-server för att felsöka SELinux-händelser."

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:248
msgid "Installation Source"
msgstr "Installationskälla"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:237
msgid "Installation Source Type"
msgstr "Installatinskälltyp"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:346
msgid "Installation Source should not be empty"
msgstr "Installationskällan skall inte vara tom"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:58
msgid "Installed"
msgstr "Installerad"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:245
msgid "Installed products"
msgstr "Installerade produkter"

#: pkg/apps/application-list.jsx:47 pkg/apps/application.jsx:55
#: pkg/packagekit/updates.jsx:50
msgid "Installing"
msgstr "Installerar"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:183
msgid "Installing $0"
msgstr "Installerar $0"

#: pkg/systemd/services.html:177
msgid "Instantiate"
msgstr "Instatiera"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:170
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:81
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"

#: pkg/networkmanager/index.html:116
msgid "Interfaces"
msgstr "Gränssnitt"

#: src/ws/login.js:636
msgid "Internal Error: Invalid challenge header"
msgstr "Internt fel: felaktig utmaningshuvud"

#: src/base1/cockpit.js:4021
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: pkg/networkmanager/utils.js:90 pkg/networkmanager/utils.js:173
msgid "Invalid address $0"
msgstr "Felaktig adress $0"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-client.js:196
msgid "Invalid credentials"
msgstr "Felaktiga kreditiv"

#: pkg/systemd/shutdown.js:143 pkg/systemd/host.js:1364
msgid "Invalid date format"
msgstr "Felaktigt datumformat"

#: pkg/systemd/shutdown.js:139 pkg/systemd/host.js:1360
msgid "Invalid date format and invalid time format"
msgstr "Felaktigt datumformat och felaktigt tidsformat"

#: pkg/systemd/init.js:1333
msgid "Invalid date format."
msgstr "Felaktigt datumformat."

#: pkg/users/local.js:1230
msgid "Invalid expiration date"
msgstr "Felaktigt utgångsdatum"

#: pkg/lib/credentials.js:285
msgid "Invalid file permissions"
msgstr "Felaktiga filrättigheter"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:328
msgid "Invalid filename"
msgstr "Felaktigt filnamn"

#: pkg/users/index.html:429
msgid "Invalid key"
msgstr "Felaktig nyckel"

#: pkg/networkmanager/utils.js:57
msgid "Invalid metric $0"
msgstr "Felaktigt mått $0"

#: pkg/users/local.js:1306
msgid "Invalid number of days"
msgstr "Felaktigt antal dagar"

#: pkg/systemd/init.js:1280
msgid "Invalid number."
msgstr "Felaktigt tal."

#: pkg/docker/run.js:272
msgid "Invalid port"
msgstr "Felaktig port"

#: pkg/networkmanager/utils.js:43
msgid "Invalid prefix $0"
msgstr "Felaktigt prefix $0"

#: pkg/networkmanager/utils.js:134
msgid "Invalid prefix or netmask $0"
msgstr "Felaktigt prefix eller nätmask $0"

#: pkg/systemd/shutdown.js:141 pkg/systemd/host.js:1362
msgid "Invalid time format"
msgstr "Felaktigt tidsformat"

#: pkg/systemd/index.html:401
msgid "Invalid time zone"
msgstr "Felaktigt tidszon"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:80 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:163
#: pkg/subscriptions/subscriptions-client.js:194
msgid "Invalid username or password"
msgstr "Felaktigt användarnamn eller lösenord"

#: pkg/lib/machine-info.js:96
msgid "IoT Gateway"
msgstr "IoT-gateway"

#: pkg/lib/machine-change-port.html:15
msgid "Is sshd running on a different port?"
msgstr "Kör sshd på en annan port?"

#: pkg/storaged/job-views.jsx:51 pkg/storaged/jobs-panel.jsx:186
msgid "Jobs"
msgstr "Jobb"

#: pkg/realmd/operation.js:100
msgid "Join"
msgstr "Gå med"

#: pkg/realmd/operation.js:550
msgid "Join Domain"
msgstr "Gå med i domän"

#: pkg/realmd/operation.js:99
msgid "Join a Domain"
msgstr "Gå med i en domän"

#: pkg/realmd/operation.js:460
msgid "Joining this domain is not supported"
msgstr "Att gå med i denna domän stödjs inte"

#: pkg/systemd/init.js:702
msgid "Joins Namespace Of"
msgstr "Går med i namnrymden för"

#: pkg/systemd/logs.html:23
msgid "Journal"
msgstr "Journal"

#: pkg/systemd/logs.js:333
msgid "Journal entry"
msgstr "Journalpost"

#: pkg/systemd/logs.js:364
msgid "Journal entry not found"
msgstr "Journalposten hittades inte"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:503
msgid ""
"Kdump service not installed. Please ensure package kexec-tools is installed."
msgstr ""
"Tjänsten kdump är inte installerad. Se till att paketet kexec-tools är "
"installerat."

#: pkg/networkmanager/index.html:882
msgid "Keep connection"
msgstr "Behåll förbindelsen"

#: pkg/lib/machine-auth-failed.html:10
msgid "Kerberos Based SSO"
msgstr "Kerberos-baserad SSO"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:69
msgid "Kerberos Ticket"
msgstr "Kerberosbiljett"

#: pkg/systemd/index.html:261 pkg/systemd/host.js:1495
msgid "Kernel"
msgstr "Kärnan"

#: pkg/kdump/index.html:23
msgid "Kernel Dump"
msgstr "Kärndump"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:19
msgid "Kernel Version"
msgstr "Kärnversion"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:67
msgid "Key Ring Path"
msgstr "Nyckelringssökväg"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:563
msgid "Key slots with unknown types can not be edited here"
msgstr "Nyckelfack med okända typer kan inte redigeras här"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:202
msgid "Key source"
msgstr "Nyckelkälla"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:586
msgid "Keys"
msgstr "Nycklar"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:557
msgid "Keyserver"
msgstr "Nyckelserver"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:222 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:272
msgid "Keyserver address"
msgstr "Nyckelserverns adress"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:415
msgid "Keyserver removal may prevent unlocking $0."
msgstr "Att ta bort nyckelservern kan förhindra upplåsning av $0."

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:23
msgid "Kubelet Version"
msgstr "Kubelet-version"

#: pkg/kubernetes/index.html:23
msgid "Kubernetes Cluster"
msgstr "Kubernetes-kluster"

#: pkg/networkmanager/index.html:547
msgid "LACP Key"
msgstr "LACP-nyckel"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:41
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:31 pkg/kubernetes/views/pod-body.html:26
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-body.html:17
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:22
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:26
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-meta.html:3
msgid "Labels"
msgstr "Etiketter"

#: pkg/lib/machine-info.js:72
msgid "Laptop"
msgstr "Bärbar dator"

#: pkg/systemd/logs.html:43
msgid "Last 24 hours"
msgstr "Senaste 24 timmarna"

#: pkg/systemd/logs.html:44
msgid "Last 7 days"
msgstr "Senaste 7 datgarna"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:49
msgid "Last Heartbeat"
msgstr "Senaste hjärtslag"

#: pkg/users/index.html:100
msgid "Last Login"
msgstr "Senaste inloggning"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:51
msgid "Last Status Change"
msgstr "Senaste statusändring"

#: pkg/systemd/init.js:273
msgid "Last Trigger"
msgstr "Senaste trigger"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:8
msgid "Last Updated"
msgstr "Senast uppdaterad"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:176
msgid "Last checked: $0 ago"
msgstr "Senast kontrollerad: $0 sedan"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:15
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:107
msgid "Latest Version"
msgstr "Senaste version"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:128
msgid "Launch Remote Viewer"
msgstr "Starta fjärrvisare"

#: pkg/realmd/operation.js:106
msgid "Leave"
msgstr "Lämna"

#: pkg/realmd/operation.js:105
msgid "Leave Domain"
msgstr "Lämna domänen"

#: pkg/dashboard/index.html:147
msgid ""
"Leave blank to connect to this machine as the currently logged in user. If "
"you enter a different username, that user will always be used when "
"connecting to this machine."
msgstr ""
"Lämna tomt för att ansluta till denna maskin som den nu inloggade användaren."
" Om du anger ett annat användarnamn kommer den användaren alltid användas "
"när man ansluter till denna maskin."

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:23
msgid ""
"Leave blank to connect to this machine as the currently logged in "
"user{{#default_user}} ({{default_user}}){{/default_user}}. If you enter a "
"different username, that user will always be used connecting to this machine."
""
msgstr ""
"Lämna tomt för att ansluta till denna maskin som den nu inloggade "
"användaren{{#default_user}} ({{default_user}}){{/default_user}}. Om du "
"anger ett annat användarnamn kommer den användaren alltid användas när man "
"ansluter till denna maskin."

#: pkg/shell/index.html:90 pkg/shell/simple.html:66 pkg/shell/stub.html:73
msgid "Licensed under:"
msgstr "Licensierad under:"

#: pkg/networkmanager/index.html:389
msgid "Link Monitoring"
msgstr "Länkövervakning"

#: pkg/networkmanager/index.html:471
msgid "Link Watch"
msgstr "Länkbetraktelse"

#: pkg/networkmanager/index.html:424 pkg/networkmanager/index.html:506
msgid "Link down delay"
msgstr "Länk nere fördröjning"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1953 pkg/networkmanager/interfaces.js:1963
msgid "Link local"
msgstr "Länklokal"

#: pkg/docker/index.html:497
msgid "Link to another container"
msgstr "Länka till en annan behållare"

#: pkg/networkmanager/index.html:415 pkg/networkmanager/index.html:497
msgid "Link up delay"
msgstr "Länk uppe fördröjning"

#: pkg/docker/index.html:493
msgid "Links"
msgstr "Länkar"

#: pkg/docker/index.html:195
msgid "Links:"
msgstr "Länkar:"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1989
msgid "Load Balancing"
msgstr "Lastbalansering"

#: pkg/systemd/logs.js:133
msgid "Load earlier entries"
msgstr "Läs in tidigare poster"

#: pkg/machines/components/serialConsole.jsx:139
msgid "Loading ..."
msgstr "Läser in ?"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:45
msgid "Loading available updates failed"
msgstr "Inläsningen av tillgängliga uppdateringar misslyckades"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:38
msgid "Loading available updates, please wait..."
msgstr "Läser in tillgängliga uppdateringar, var god dröj ?"

#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:34
msgid "Loading data ..."
msgstr "Läser in data ?"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:411 pkg/systemd/logs.js:139 pkg/systemd/logs.js:154
#: pkg/systemd/logs.js:198 pkg/systemd/logs.js:239
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in ?"

#: pkg/users/index.html:23
msgid "Local Accounts"
msgstr "Lokala konton"

#: pkg/docker/storage.jsx:198
msgid "Local Disks"
msgstr "Lokala diskar"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:166
msgid "Local Filesystem"
msgstr "Lokala filsystem"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:162
msgid "Local Mount Point"
msgstr "Lokal monteringspunkt"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:179
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:229
msgid "Lock"
msgstr "Lås"

#: pkg/users/index.html:110 pkg/users/index.html:217
msgid "Lock Account"
msgstr "Lås kontot"

#: pkg/users/local.js:874 pkg/users/local.js:1211
msgid "Lock account on $0"
msgstr "Lås kontot på $0"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:38
msgid "Locking $target"
msgstr "Låser $target"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:81 src/ws/login.html:85 src/ws/login.js:487
msgid "Log In"
msgstr "Logga in"

#: pkg/shell/index.html:70 pkg/shell/simple.html:46 pkg/shell/stub.html:53
msgid "Log Out"
msgstr "Logga ut"

#: pkg/shell/simple.html:108
msgid "Log in again"
msgstr "Logga in igen"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:4
msgid "Log in to {{host}}"
msgstr "Logga in på {{host}}"

#: src/ws/login.js:512
msgid "Log in with your server user account."
msgstr "Logga in med ditt serveranvändarkonto."

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:116
msgid "Log into OpenShift command line tools:"
msgstr "Logga in till OpenShifts kommandoradsverktyg:"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:101
msgid "Log into the registry:"
msgstr "Logga in i registret:"

#: pkg/systemd/index.html:65
msgid "Log messages"
msgstr "Loggmeddelanden"

#: pkg/users/local.js:954
msgid "Logged In"
msgstr "Inloggad"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:295
msgid "Logical"
msgstr "Logisk"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:220 pkg/storaged/vdos-panel.jsx:63
msgid "Logical Size"
msgstr "Logisk storlek"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:159
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:79
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:118
msgid "Logical Unit Number"
msgstr "Logiskt enhetsnummer"

#: pkg/storaged/utils.js:188
msgid "Logical Volume"
msgstr "Logisk volym"

#: pkg/storaged/utils.js:186
msgid "Logical Volume (Snapshot)"
msgstr "Logisk volym (ögonblicksbild)"

#: pkg/storaged/utils.js:260
msgid "Logical Volume of $0"
msgstr "Logisk voly av $0"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:144
msgid "Login"
msgstr "Inloggning"

#: src/ws/login.js:300
msgid "Login Again"
msgstr "Logga in igen"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:68
msgid "Login Password"
msgstr "Inloggningslösenord"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:96
msgid "Login commands"
msgstr "Inloggningskommandon"

#: src/base1/cockpit.js:4011
msgid "Login failed"
msgstr "Inloggningen misslyckades"

#: pkg/shell/index.html:36
msgid "Login has escalated admin privileges"
msgstr "Inloggningen har upphöjda administratörsprivilegier"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-client.js:200
msgid "Login/password or activation key required to register."
msgstr "Inloggning/lösenord eller aktiveringsnyckel krävs för att registrera."

#: src/ws/login.js:301
msgid "Logout Successful"
msgstr "Utloggningen lyckades"

#: pkg/kubernetes/views/container-page-inline.html:8
#: pkg/kubernetes/views/container-panel.html:6 pkg/systemd/logs.html:72
msgid "Logs"
msgstr "Loggar"

#: pkg/dashboard/index.html:110
msgid "Lost connection. Trying to reconnect"
msgstr "Förlorade förbindelsen. Försöker återansluta"

#: pkg/lib/machine-info.js:67
msgid "Low Profile Desktop"
msgstr "Lågprofilskrivbord"

#: pkg/lib/machine-info.js:79
msgid "Lunch Box"
msgstr "Lunchlåda"

#: pkg/networkmanager/index.html:216 pkg/networkmanager/index.html:355
msgid "MAC"
msgstr "MAC"

#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:104
msgid "MAC Address"
msgstr "MAC-adress"

#: pkg/docker/index.html:187
msgid "MAC Address:"
msgstr "MAC-adress:"

#: pkg/ovirt/provider.js:254
msgid "MIGRATE action failed"
msgstr "Åtgärden MIGRATE misslyckades"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1981
msgid "MII (Recommended)"
msgstr "MII (Rekommenderas)"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2747
msgid "MTU"
msgstr "MTU"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:4498
msgid "MTU must be a positive number"
msgstr "MTU måste vara ett positivt tal"

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:161
msgid "Mac Address"
msgstr "Mac-adress"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:15 pkg/systemd/index.html:96
msgid "Machine ID"
msgstr "Makin-ID"

#: pkg/systemd/index.html:294
msgid "Machine SSH Key Fingerprints"
msgstr "Makinens SSH-nyckels fingeravtryck"

#: pkg/shell/indexes.js:298
msgid "Machines"
msgstr "Maskiner"

#: pkg/lib/machine-info.js:80
msgid "Main Server Chassis"
msgstr "Huvudserverchassi"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:319
msgid "Make sure the key hash from the Tang server matches:"
msgstr "Se till att kontrollsumman för nyckeln från Tang-servern stämmer:"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:459
msgid "Manifest"
msgstr "Förteckning"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1954 pkg/networkmanager/interfaces.js:1964
msgid "Manual"
msgstr "Manuell"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:193
msgid "Manual Connection"
msgstr "Manuell anslutning"

#: pkg/systemd/index.html:411 pkg/systemd/index.html:415
msgid "Manually"
msgstr "Manuellt"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:322
msgid "Manually check with SSH: "
msgstr "Kontrollera manuellt med SSH:"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:60
msgid "Marking $target as faulty"
msgstr "Markerar $target som felaktig"

#: pkg/systemd/init.js:549
msgid "Mask"
msgstr "Maskera"

#: pkg/systemd/init.js:550
msgid "Mask Forcefully"
msgstr "Maskera tvingande"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2753
msgid "Master"
msgstr "Huvudgränssnitt"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2851
msgid "Maximum message age $max_age"
msgstr "Maximal meddelandeålder $max_age"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:202
msgid ""
"Maximum number of virtual CPUs allocated for the guest OS, which must be "
"between 1 and $0"
msgstr ""
"Maximalt antal virtuella CPU:er allokerade till gäst-OS:et, vilket måste "
"vara mellan 1 och $0"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:34
msgid "Medium"
msgstr "Medium"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:92
#: pkg/kubernetes/views/user-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:27
msgid "Member of"
msgstr "Medlem i"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:331
msgid "Member of RAID Device"
msgstr "Medlem i RAID-enhet"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:327
msgid "Member of RAID Device $0"
msgstr "Medlem i RAID-enhet $0"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:16
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:55
#: pkg/networkmanager/index.html:347 pkg/networkmanager/interfaces.js:2972
msgid "Members"
msgstr "Medlemmar"

#: pkg/kubernetes/views/project-page.html:29
#: pkg/kubernetes/views/user-page.html:25
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:11
msgid "Membership"
msgstr "Medlemskap"

#: pkg/dashboard/index.html:71 pkg/docker/index.html:271
#: pkg/playground/translate.html:90 pkg/systemd/index.html:231
#: pkg/docker/containers-view.jsx:361 pkg/kubernetes/scripts/graphs.js:607
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:720 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:832
#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:273
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

#: pkg/systemd/host.js:1553
msgctxt "page-title"
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

#: pkg/systemd/index.html:232
msgid "Memory & Swap"
msgstr "Minne och växling"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:721
msgid "Memory Utilization: $0%"
msgstr "Minnesanvändning: $0 %"

#: pkg/docker/index.html:452 pkg/docker/index.html:624
msgid "Memory limit"
msgstr "Minnesgräns"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:350
msgid "Memory should be positive number"
msgstr "Minnet skall vara ett positivt tal"

#: pkg/docker/index.html:210
msgid "Memory usage:"
msgstr "Minnesanvändning:"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTab.jsx:74
msgid "Memory:"
msgstr "Minne:"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:47 pkg/kubernetes/views/pv-body.html:27
#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:32 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:15
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: pkg/systemd/shutdown.js:79
msgid "Message to logged in users"
msgstr "Meddelande till inloggade användare"

#: pkg/kubernetes/views/image-page.html:29
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-page.html:30
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-panel.html:15
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-panel.html:14
msgid "Metadata"
msgstr "Metadata"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:404
msgid "Metadata Used"
msgstr "Metadata använt"

#: pkg/docker/index.html:466 pkg/docker/index.html:638
#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:160
#: pkg/machines/components/memorySelectRow.jsx:46
msgid "MiB"
msgstr "MiB"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:70
msgid "Migrate To:"
msgstr "Migrera till:"

#: pkg/lib/machine-info.js:98
msgid "Mini PC"
msgstr "Mini-PC"

#: pkg/lib/machine-info.js:69
msgid "Mini Tower"
msgstr "Minitorn"

#: pkg/systemd/init.js:1304 pkg/systemd/init.js:1313 pkg/systemd/init.js:1322
msgid "Minute needs to be a number between 0-59"
msgstr "Minuterna måste vara ett tal mellan 0-59"

#: pkg/systemd/services.html:448
msgid "Minutes"
msgstr "Minuter"

#: pkg/networkmanager/index.html:373
msgid "Mode"
msgstr "Läge"

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:54 pkg/systemd/hwinfo.jsx:84
msgid "Model"
msgstr "Modell"

#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:95
msgid "Model type"
msgstr "Modelltyp"

#: pkg/kubernetes/views/user-modify.html:27
msgid "Modify"
msgstr "Modifiera"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:39 pkg/storaged/jobs-panel.jsx:45
#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:52
msgid "Modifying $target"
msgstr "Modifiera $target"

#: pkg/systemd/services.html:219
msgid "Monday"
msgstr "Måndag"

#: pkg/networkmanager/index.html:397
msgid "Monitoring Interval"
msgstr "Övervakningsintervall"

#: pkg/networkmanager/index.html:406
msgid "Monitoring Targets"
msgstr "Övervakningsmål"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:54
msgid "Monitors"
msgstr "Övervakare"

#: pkg/realmd/operation.js:484
msgid "More"
msgstr "Mera"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:102
#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:110
msgid "More Information"
msgstr "Mer information"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:492
msgid "More details"
msgstr "Fler detaljer"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:105 pkg/storaged/fsys-tab.jsx:173
#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:204 pkg/storaged/nfs-details.jsx:296
msgid "Mount"
msgstr "Montering"

#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:25 pkg/kubernetes/views/pod-panel.html:51
msgid "Mount Location"
msgstr "Monteringsplats"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:185 pkg/storaged/nfs-details.jsx:173
msgid "Mount Options"
msgstr "Monteringsflaggor"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:77 pkg/storaged/fsys-panel.jsx:109
#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:166 pkg/storaged/nfs-details.jsx:316
#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:102
msgid "Mount Point"
msgstr "Monteringspunkt"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:87 pkg/storaged/nfs-details.jsx:172
msgid "Mount at boot"
msgstr "Montera vid uppstart"

#: pkg/docker/index.html:519
msgid "Mount container volumes"
msgstr "Montera behållarvolymer"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:88
msgid "Mount options"
msgstr "Monteringsflaggor"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:84
msgid "Mount point can not be empty"
msgstr "Monteringspunkten får inte vara tom"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:166
msgid "Mount point cannot be empty."
msgstr "Monteringspunkten får inte vara tom."

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:168
msgid "Mount point must start with \"/\"."
msgstr "Monteringspunkten måste börja med ?/?."

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:94 pkg/storaged/nfs-details.jsx:176
msgid "Mount read only"
msgstr "Montera skrivskyddat"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:198
msgid "Mounted At"
msgstr "Monterad på"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:70
msgid "Mounting"
msgstr "Monterar"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:43
msgid "Mounting $target"
msgstr "Monterar $target"

#: pkg/lib/machine-info.js:88
msgid "Multi-system Chassis"
msgstr "Multisystemschassi"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:867
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:201 pkg/storaged/nfs-details.jsx:140
msgid "NFS Mount"
msgstr "NFS-montering"

#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:92
msgid "NFS Mounts"
msgstr "NFS-monteringar"

#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:95
msgid "NFS Support not installed"
msgstr "Stöd för NFS är inte installerat"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2004
msgid "NSNA Ping"
msgstr "NSNA-ping"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:258
msgid "NTFS - Compatible with most systems"
msgstr "NTFS ? kompatibelt med de flesta system"

#: pkg/systemd/host.js:1426
msgid "NTP Server"
msgstr "NTP-server"

#: pkg/docker/index.html:267 pkg/kubernetes/views/add-user-dialog.html:9
#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:11
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:156
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:198
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:34
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:70
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:103
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:137
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:171
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:10
#: pkg/kubernetes/views/node-add.html:16
#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:41
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:14
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:53
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:90
#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:16
#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:4 pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:32
#: pkg/kubernetes/views/service-modify.html:9
#: pkg/kubernetes/views/user-modify.html:9
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:31
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:19
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:57
#: pkg/kubernetes/views/add-group-dialog.html:9
#: pkg/networkmanager/index.html:127 pkg/networkmanager/index.html:145
#: pkg/networkmanager/index.html:183 pkg/networkmanager/index.html:239
#: pkg/networkmanager/index.html:338 pkg/networkmanager/index.html:438
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:2
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-listing.html:5
#: pkg/docker/containers-view.jsx:361 pkg/docker/containers-view.jsx:685
#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:227
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:56
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:49
#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:127 pkg/machines/hostvmslist.jsx:88
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181 pkg/packagekit/updates.jsx:379
#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:295 pkg/storaged/fsys-panel.jsx:108
#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:73 pkg/storaged/fsys-tab.jsx:156
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:127 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:178
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:35 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:234
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:342 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:385
#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:40 pkg/storaged/part-tab.jsx:38
#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:48 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:177
#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:55 pkg/storaged/content-views.jsx:102
#: pkg/storaged/content-views.jsx:623 pkg/systemd/hwinfo.jsx:40
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:52
msgid "Name can not be empty."
msgstr "Namnet får inte vara tomt."

#: pkg/storaged/utils.js:122
msgid "Name cannot be empty."
msgstr "Namnet får inte vara tomt."

#: pkg/storaged/utils.js:150
msgid "Name cannot be longer than $0 bytes"
msgstr "Namnet får inte vara längre än $0 byte"

#: pkg/storaged/utils.js:148
msgid "Name cannot be longer than $0 characters"
msgstr "Namnet får inte vara längre än $0 tecken"

#: pkg/storaged/utils.js:124
msgid "Name cannot be longer than 127 characters."
msgstr "Namnet får inte vara längre än 127 tecken."

#: pkg/storaged/utils.js:128
msgid "Name cannot contain the character '$0'."
msgstr "Namnet får inte innehålla tecknet ?$0?."

#: pkg/storaged/utils.js:130
msgid "Name cannot contain whitespace."
msgstr "Namnet får inte innehålla blanktecken."

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:311
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:67
msgid "Name should not be empty"
msgstr "Namnet får inte vara tomt"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:316
msgid "Name should not consist of empty characters only"
msgstr "Namnet får inte inte bestå av endast tomma tecken"

#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:14
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:160
#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:36
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:72
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:105
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:139
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:173
#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:5 pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:6
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:59
msgid "Namespace"
msgstr "Namnrymd"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:376
msgid "Namespace cannot be empty."
msgstr "Namnrymden får inte vara tom."

#: pkg/systemd/host.js:1283
msgid "Need at least one NTP server"
msgstr "Behöver åtminstone en NTP-server"

#: pkg/dashboard/index.html:72 pkg/playground/translate.html:95
#: pkg/kubernetes/scripts/graphs.js:612
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:77
msgid "Network File System"
msgstr "Nätverksfilsystem"

#: pkg/systemd/index.html:242
msgid "Network Traffic"
msgstr "Nätverkstrafik"

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:125
msgid "Network Type"
msgstr "Nätverkstyp"

#: pkg/networkmanager/index.html:52
msgid "Network devices and graphs require NetworkManager."
msgstr "Nätverksenheter och -grafer behöver NetworkManager."

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:216
msgid "Network settings could not be saved"
msgstr "Nätverksinställningarna kunde inte sparas"

#: pkg/networkmanager/index.html:46
msgid "NetworkManager is not running."
msgstr "NetworkManager kör inte."

#: pkg/networkmanager/index.html:23 pkg/networkmanager/index.html:559
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:344
msgid "Networking"
msgstr "Nätverk"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1621 pkg/networkmanager/interfaces.js:2198
msgctxt "page-title"
msgid "Networking"
msgstr "Nätverk"

#: pkg/networkmanager/index.html:157
msgid "Networking Logs"
msgstr "Nätverksloggar"

#: pkg/machines/components/vm/vm.jsx:56
msgid "Networks"
msgstr "Nätverk"

#: pkg/users/local.js:956
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#: pkg/users/index.html:349 pkg/users/local.js:863
msgid "Never expire password"
msgstr "Låt aldrig lösenord gå ut"

#: pkg/users/index.html:310 pkg/users/local.js:871
msgid "Never lock account"
msgstr "Lås aldrig konton"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:46
msgid "New Group"
msgstr "Ny grupp"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:140
msgid "New NFS Mount"
msgstr "Ny NFS-montering"

#: pkg/shell/index.html:309 pkg/users/index.html:253
msgid "New Password"
msgstr "Nytt lösenord"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:7
msgid "New Project"
msgstr "Nytt projekt"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:133
msgid "New Volume Name"
msgstr "Nytt volymnamn"

#: pkg/kubernetes/views/images-page.html:11
#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:86
msgid "New image stream"
msgstr "Ny avbildsström"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:210 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:253
msgid "New passphrase"
msgstr "Ny lösenfras"

#: pkg/lib/credentials.js:237 pkg/users/local.js:138
msgid "New password was not accepted"
msgstr "Det nya lösenordet godtogs inte"

#: pkg/kubernetes/views/project-modify.html:4
#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:9
#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:48
msgid "New project"
msgstr "Nytt projekt"

#: pkg/realmd/operation.html:93 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:50
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: pkg/systemd/init.js:272
msgid "Next Run"
msgstr "Nästa körning"

#: pkg/systemd/index.html:253 pkg/systemd/host.js:1497
msgid "Nice"
msgstr "Nice"

#: pkg/docker/index.html:542 pkg/docker/index.html:546 pkg/docker/run.js:242
#: pkg/docker/util.js:105 pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:1000
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2580
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: pkg/systemd/index.html:481
msgid "No Delay"
msgstr "Ingen fördröjning"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:262
msgid "No Filesystem"
msgstr "Inget filsystem"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:697
msgid "No Logical Volumes"
msgstr "Inga logiska volymer"

#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:111
msgid "No NFS mounts set up"
msgstr "Inga NFS-monteringar uppsatta"

#: src/ws/cockpitcertificate.c:522
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Inget PEM-kodat certifikat hittat"

#: src/ws/cockpitcertificate.c:488
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Ingen PEM-kodad privat nyckel hittad"

#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:39
msgid "No Pods are using this claim"
msgstr "Inga kapslar använder detta anspråk"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:365
msgid "No SELinux alerts."
msgstr "Inga SELinux-larm."

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolVolumesTab.jsx:34
msgid "No Storage Volumes defined for this Storage Pool"
msgstr "Inga lagringsvolymer är definierade för denna lagringspool"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:29
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:36
msgid "No VM found in oVirt."
msgstr "Ingen VM hittad i oVirt."

#: pkg/machines/hostvmslist.jsx:90
msgid "No VM is running or defined on this host"
msgstr "Ingen VM kör eller är definierad på denna värd."

#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:10
msgid "No Volume Bound"
msgstr "Ingen volymgräns"

#: pkg/docker/storage.jsx:206
msgid "No additional local storage found."
msgstr "Ingen ytterligare lokal lagring hittad."

#: pkg/docker/run.js:341
msgid "No alias specified"
msgstr "Inget alias angivet"

#: pkg/apps/application-list.jsx:137
msgid "No applications installed or available"
msgstr "Inga program installerade eller tillgängliga"

#: pkg/sosreport/index.js:112
msgid "No archive has been created."
msgstr "Inget arkiv har skapats."

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:576
msgid "No available slots"
msgstr "Inga tillgängliga platser"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTabLibvirt.jsx:32
msgid "No boot device found"
msgstr "Ingen startenhet hittades"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1415
msgid "No carrier"
msgstr "Ingen bärvåg"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:440
msgid "No configuration found"
msgstr "Ingen konfiguration hittad"

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:98
msgid "No console defined for this virtual machine."
msgstr "Ingen konsol definierad för denna virtuella maskin."

#: pkg/docker/run.js:375
msgid "No container specified"
msgstr "Ingen behållare angiven"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:371
msgid "No containers"
msgstr "Inga behållare"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:373
msgid "No containers that match the current filter"
msgstr "Inga behållare som stämmer med det aktuella filtret"

#: pkg/apps/application.jsx:79
msgid "No description provided."
msgstr "Ingen besrkivning tillhandahållen."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:48 pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:75
#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:56 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:54
#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:60
msgid "No disks are available."
msgstr "Inga diskar är tillgängliga."

#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:94
msgid "No disks defined for this VM"
msgstr "Inga diskar är definerade för denna VM"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:120
msgid "No drives attached"
msgstr "Inga diskar är anslutna"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:581
msgid "No free key slots"
msgstr "Inga fria nyckelfack"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:682
msgid "No free space"
msgstr "Inget ledigt utrymme"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:74
msgid "No groups are present."
msgstr "Inga grupper finns."

#: pkg/systemd/index.html:29
msgid "No host keys found."
msgstr "Inga värdnycklar hittade."

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:262
msgid "No iSCSI targets set up"
msgstr "Inga iSCSI-mål är uppsatta"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-listing.html:43
msgid "No image streams are present."
msgstr "Ingen avbildsström finns."

#: pkg/docker/containers-view.jsx:707
msgid "No images"
msgstr "Inga avbilder"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:80
msgid "No images pushed"
msgstr "Inga avbilder trycktes"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:709
msgid "No images that match the current filter"
msgstr "Inga avbilder som stämmer med det aktuella filtret"

#: pkg/apps/utils.jsx:95
msgid "No installation package found for this application."
msgstr "Inget installationspaket hittat för detta program."

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:246
msgid "No installed products on the system."
msgstr "Inga installerade produkter på systemet."

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:520
msgid "No keys added"
msgstr "Inga nycklar tillagda"

#: pkg/lib/cockpit-components-file-autocomplete.jsx:197
msgid "No matching files found"
msgstr "Inga matchande filer hittade"

#: pkg/storaged/drive-details.jsx:71
msgid "No media inserted"
msgstr "Inget medium isatt"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:494
msgid ""
"No memory reserved. Append a crashkernel option to the kernel command line "
"(e.g. in /etc/default/grub) to reserve memory at boot time. Example: "
"crashkernel=512M"
msgstr ""
"Inget minne är reserverat. Lägg till ett crashkernel-argument till kärnans "
"kommandorad (t.ex. i /etc/default/grub) för att reservera minne vid "
"uppstartstillfället. Exempel: crashkernel=512M"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:386
msgid ""
"No metadata file was selected. Please select a Kubernetes metadata file."
msgstr "Ingen metadatafil valdes. Välj en fil med Kubernetes metadata."

#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:49
msgid "No network interfaces defined for this VM"
msgstr "Inga nätverksgränssnitt är definierade för denna VM"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:117
msgid "No nodes in cluster"
msgstr "Inga noder i klustret"

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:61
msgid "No oVirt connection"
msgstr "Ingen oVirt-förbindelse"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:355
msgid "No open ports"
msgstr "Inga öppna portar"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:508
msgid "No partitioning"
msgstr "Ingen partitionering"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:40
msgid "No pods deployed"
msgstr "Inga kapslar är utplacerade"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-pods.html:6
msgid "No pods replicated"
msgstr "Inga kapslar är replikerade"

#: pkg/kubernetes/views/node-capacity.html:11
msgid "No pods scheduled"
msgstr "Inga kapslar är schemalagda"

#: pkg/kubernetes/views/service-endpoint.html:10
msgid "No pods selected"
msgstr "Inga kapslar är valda"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:37
msgid "No projects are present."
msgstr "Inga projekt finns."

#: pkg/users/local.js:448
msgid "No real name specified"
msgstr "Inget verkligt namn angivet"

#: pkg/docker/search.js:148
msgid "No results for $0"
msgstr "Inga resultat för $0"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:366
msgid "No running containers"
msgstr "Inga körande behållare"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:368
msgid "No running containers that match the current filter"
msgstr "Inga körande behållare som stämmer med det aktuella filtret"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:50
msgid "No storage pool is defined on this host"
msgstr "Ingen lagringspool är definierad på denna värd"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:130
msgid "No storage set up as RAID"
msgstr "Ingen lagring uppsatt som RAID"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:155
msgid "No storage set up as VDO"
msgstr "Ingen lagring uppsatt som VDO"

#: pkg/lib/credentials.js:186
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:73
msgid "No tags are present."
msgstr "Inga taggar finns."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:41
msgid "No updates pending"
msgstr "Inga väntande uppdateringar"

#: pkg/users/local.js:443
msgid "No user name specified"
msgstr "Inget användarnamn angivet."

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:112
msgid "No users are present."
msgstr "Inga användare finns."

#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:111
msgid "No virtual networks"
msgstr "Inga virtuella nätverk"

#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:114
msgid "No volume groups created"
msgstr "Inga volymgrupper skapade"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:44
msgid "No volumes are present."
msgstr "Inga volymer finns."

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:73
msgid "No volumes in use"
msgstr "Inga volymer används"

#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:15
#: pkg/kubernetes/views/node-page.html:14
#: pkg/kubernetes/views/node-panel.html:7 pkg/kubernetes/views/pod-body.html:18
#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:38
msgid "Node"
msgstr "Nod"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:90
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:192
#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:36 pkg/kubernetes/index.html:49
msgid "Nodes"
msgstr "Noder"

#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:39
msgid "Nodes are the machines that run your containers."
msgstr "Noder är maskinerna som kör dina behållare."

#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:27 pkg/kubernetes/views/pod-panel.html:53
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:15
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:29
#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:463 pkg/tuned/dialog.js:231
msgid "None"
msgstr "Inga"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:53
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:42 pkg/playground/translate.html:29
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:321
msgid "Not Ready"
msgstr "Inte klar"

#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:498 pkg/kubernetes/scripts/details.js:620
msgid "Not a valid number of replicas"
msgstr "Inte ett giltigt antal repliker"

#: pkg/lib/credentials.js:255
msgid "Not a valid private key"
msgstr "Inte en giltig privat nyckel"

#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:549
msgid "Not a valid value for Host"
msgstr "Inte ett giltigt värde på värd"

#: pkg/docker/index.html:57
msgid "Not authorized to access Docker on this system"
msgstr "Har inte rättigheter att komma åt Docker på detta system"

#: pkg/systemd/logs.js:453
msgid "Not authorized to upload-report"
msgstr "Har inte rättigheter att skicka rapport"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:818
msgid "Not available"
msgstr "Inte tillgängligt"

#: pkg/selinux/setroubleshoot.js:239
msgid "Not connected"
msgstr "Inte ansluten"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:17
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:122
msgid "Not deployed"
msgstr "Inte utplacerad"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:319
msgid "Not enough space to grow."
msgstr "Inte tillräckligt med utrymme för att växa"

#: pkg/docker/details.js:182 pkg/storaged/details.jsx:135
msgid "Not found"
msgstr "Finns inte"

#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:55
msgid "Not mounted"
msgstr "Inte monterat"

#: src/base1/cockpit.js:4009
msgid "Not permitted to perform this action."
msgstr "Inte tillåtet att utföra denna åtgärd."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:343
msgid "Not running"
msgstr "Kör inte"

#: pkg/systemd/index.html:63
msgid "Not synchronized"
msgstr "Inte synkroniserad"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:44
msgid "Not yet synced"
msgstr "Inte synkade ännu"

#: pkg/systemd/services.html:341
msgid "Note"
msgstr "Observera"

#: pkg/lib/machine-info.js:73
msgid "Notebook"
msgstr "Bärbar (notebook)"

#: pkg/systemd/logs.html:60
msgid "Notice and above"
msgstr "Notering och högre"

#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:55
msgid "Number of virtual CPUs that gonna be used."
msgstr "Antal virtuella CPU:er som kommer användas."

#: pkg/ovirt/components/HostToMaintenance.jsx:47
#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:96 pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:109
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:13
#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181
msgid "OS"
msgstr "OS"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:148
msgid "OS Type:"
msgstr "OS-typ:"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:254
msgid "OS Vendor"
msgstr "OS-leverantör"

#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:19
msgid "OS Versions"
msgstr "OS-versioner"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:394
msgid "Occurred $0"
msgstr "Hände $0"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:389
msgid "Occurred between $0 and $1"
msgstr "Hände mellan $0 och $1"

#: pkg/networkmanager/index.html:105 pkg/playground/jquery-patterns.html:97
#: pkg/playground/jquery-patterns.html:110 pkg/shell/index.html:241
#: pkg/systemd/index.html:177 pkg/lib/patterns.js:249
#: pkg/lib/cockpit-components-onoff.jsx:74
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: pkg/lib/cockpit-components-dialog.jsx:194
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: pkg/shell/index.html:301 pkg/users/index.html:243
msgid "Old Password"
msgstr "Gammalt lösenord"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:249
msgid "Old passphrase"
msgstr "Gammal lösenfras"

#: pkg/lib/credentials.js:218 pkg/users/local.js:85
msgid "Old password not accepted"
msgstr "Det gamla lösenordet accepterades inte"

#: pkg/networkmanager/index.html:101 pkg/playground/jquery-patterns.html:93
#: pkg/playground/jquery-patterns.html:106 pkg/shell/index.html:237
#: pkg/systemd/index.html:173 pkg/lib/patterns.js:249
#: pkg/lib/cockpit-components-onoff.jsx:75
msgid "On"
msgstr "På"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-meta.html:7
msgid "On Build"
msgstr "Vid bygge"

#: pkg/docker/index.html:547 pkg/systemd/init.js:697
msgid "On Failure"
msgstr "Vid misslyckande"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:437
msgid "On a mounted device"
msgstr "På en monterad enhet"

#: pkg/docker/util.js:107
msgid "On failure, retry $0 time"
msgid_plural "On failure, retry $0 times"
msgstr[0] "Vid misslyckande, försök igen $0 gång"
msgstr[1] "Vid misslyckande, försök igen $0 gånger"

#: cockpit.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Once Cockpit is installed, enable it with \"systemctl enable --now cockpit."
"socket\"."
msgstr ""
"När Cockpit är installerat, aktivera det med ?systemctl enable --now cockpit."
"socket?."

#: pkg/realmd/operation.html:72 pkg/realmd/operation.js:294
msgid "One Time Password"
msgstr "Engångslösenord"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:134
msgid "Only $0 of $1 are used."
msgstr "Endast $0 av $1 används."

#: pkg/systemd/logs.html:55
msgid "Only Emergency"
msgstr "Endast nödläge"

#: pkg/systemd/init.js:1254
msgid "Only alphabets, numbers, : , _ , . , @ , - are allowed."
msgstr "Endast alfabetet, nummer, :, _, ., @, - är tillåtna."

#: pkg/shell/index.html:43 pkg/shell/simple.html:29 pkg/shell/stub.html:33
msgid "Ooops!"
msgstr "Hoppsan!"

#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:42 pkg/systemd/index.html:100
#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:263
msgid "Operating System"
msgstr "Operativsystem"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:84
msgid "Operation '$operation' on $target"
msgstr "Åtgärden ?$operation? på $target"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:94
msgctxt "storage"
msgid "Optical Drive"
msgstr "Optisk enhet"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:157
msgid "Optimized for:"
msgstr "Optimerad för:"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:130 pkg/storaged/crypto-tab.jsx:138
#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:80
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/ws/login.html:125
msgid "Or use a bundled browser"
msgstr "Eller använd en medpackad bläddrare"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:180
msgid "Organization"
msgstr "Organisation"

#: pkg/lib/machine-info.js:64
msgid "Other"
msgstr "Annan"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:339
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "Other Data"
msgstr "Andra data"

#: pkg/storaged/others-panel.jsx:71
msgid "Other Devices"
msgstr "Andra enheter"

#: src/ws/login.html:69
msgid "Other Options"
msgstr "Andra alternativ"

#: pkg/docker/index.html:297 pkg/kubernetes/index.html:43
#: pkg/kubernetes/registry.html:43
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePool.jsx:75
#: pkg/machines/components/vm/vm.jsx:53
msgid "Overview"
msgstr "Översikt"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:290 pkg/storaged/content-views.jsx:499
msgid "Overwrite existing data with zeros"
msgstr "Skriv över befintliga data med nollor"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:84
msgid "PCI"
msgstr "PCI"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:4
msgid "PD Name"
msgstr "PD-namn"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:534
msgid "Package information"
msgstr "Paketinformation"

#: pkg/lib/packagekit.js:115
msgid "PackageKit crashed"
msgstr "PackageKit kraschade"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:594
msgid "PackageKit is not installed"
msgstr "PackageKit är inte installerat"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:748
msgid "PackageKit reported error code $0"
msgstr "PackageKit rapporterade felkod $0"

#: pkg/networkmanager/index.html:166
msgid "Parent"
msgstr "Förälder"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2889
msgid "Parent $parent"
msgstr "Förälder $parent"

#: pkg/systemd/init.js:687
msgid "Part Of"
msgstr "Del av"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1461
msgid "Part of "
msgstr "Del av"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:8
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:18 pkg/storaged/content-views.jsx:132
msgid "Partition"
msgstr "Partition"

#: pkg/storaged/utils.js:262
msgid "Partition of $0"
msgstr "Partition av $0"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:501
msgid "Partitioning"
msgstr "Partitionering"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1996
msgid "Passive"
msgstr "Passiv"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:304 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:164
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:204 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:206
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:552 pkg/storaged/content-views.jsx:215
msgid "Passphrase"
msgstr "Lösenfras"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:307 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:157
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:212 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:250
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:254
msgid "Passphrase cannot be empty"
msgstr "Lösenfrasen får inte vara tom"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:356
msgid "Passphrase removal may prevent unlocking $0."
msgstr "Att ta bort lösenfrasen kan förhindra upplåsning av $0."

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:314 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:219
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:257
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Lösenfraserna stämmer inte överens"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:105 pkg/lib/machine-auth-failed.html:8
#: pkg/lib/machine-change-auth.html:52 pkg/lib/machine-sync-users.html:61
#: pkg/shell/index.html:212 pkg/shell/index.html:251 pkg/shell/index.html:264
#: pkg/users/index.html:119 pkg/users/index.html:181 src/ws/login.html:50
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:47 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:151
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:89
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:156
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: pkg/users/index.html:340
msgid "Password Expiration"
msgstr "Utgång av lösenord"

#: pkg/users/local.js:276
msgid "Password is not acceptable"
msgstr "Lösenordet är inte godtagbart"

#: pkg/users/local.js:264
msgid "Password is too weak"
msgstr "Lösenordet är för svagt"

#: pkg/users/local.js:865
msgid "Password must be changed"
msgstr "Lösenordet måste ändras"

#: pkg/lib/credentials.js:289
msgid "Password not accepted"
msgstr "Lösenordet accepterades inte"

#: pkg/shell/index.html:155
msgid ""
"Password not usable for privileged tasks or to connect to other machines"
msgstr ""
"Lösenordet är inte användbart för priviligerade uppgifter eller för att "
"ansluta till andra maskiner"

#: pkg/users/index.html:461
msgid "Paste the contents of your public SSH key file here"
msgstr "Klistra in innehållet i din publika SSH-nyckelfil här"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:126
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:37
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:49
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:101
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"

#: pkg/networkmanager/index.html:315
msgid "Path cost"
msgstr "Sökvägskostnad"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2871
msgid "Path cost $path_cost"
msgstr "Sökvägskostnad $path_cost"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:151
msgid "Path on Server"
msgstr "Sökväg på servern"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:126
msgid "Path on host's filesystem"
msgstr "Sökväg på värdens filsystem"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:155
msgid "Path on server cannot be empty."
msgstr "Sökvägen på servern får inte vara tom."

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:157
msgid "Path on server must start with \"/\"."
msgstr "Sökvägen på servern måste börja med ?/?."

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:196
msgid "Path to ISO file on host's file system"
msgstr "Sökväg till ISO-fil på värdens filsystem"

#: pkg/lib/cockpit-components-file-autocomplete.jsx:257
msgid "Path to file"
msgstr "Sökväg till filen"

#: pkg/systemd/services.html:57
msgid "Paths"
msgstr "Sökvägar"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:53
msgid "Pending Volume Claims"
msgstr "Väntande volymanspråk"

#: pkg/systemd/index.html:163
msgid "Performance Profile"
msgstr "Prestandaprofil"

#: pkg/lib/machine-info.js:84
msgid "Peripheral Chassis"
msgstr "Periferichassi"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3605
msgid "Permanent"
msgstr "Permanent"

#: src/ws/login.js:660
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:111
msgid "Persistence"
msgstr "Varaktighet"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:14
msgid "Persistent Volumes"
msgstr "Beständiga volymer"

#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:16
msgid "Phase"
msgstr "Fas"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:282
msgid "Physical"
msgstr "Fysiskt"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:141 pkg/storaged/content-views.jsx:329
msgid "Physical Volume"
msgstr "Fysisk volym"

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:130
msgid "Physical Volumes"
msgstr "Fysiska volymer"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:324
msgid "Physical volume of $0"
msgstr "Fysisk volym för $0"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:290
msgid "Physical volumes can not be resized here."
msgstr "Storleken på fysiska volymer kan inte ändras här."

#: pkg/networkmanager/index.html:479
msgid "Ping Interval"
msgstr "Ping-intervall"

#: pkg/networkmanager/index.html:488
msgid "Ping Target"
msgstr "Ping-mål"

#: pkg/lib/machine-info.js:68
msgid "Pizza Box"
msgstr "Pizzalåda"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:202 pkg/docker/details.js:287
#: pkg/docker/util.js:614 pkg/storaged/vdo-details.jsx:195
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:291 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:206
#: pkg/storaged/content-views.jsx:280
msgid "Please confirm deletion of $0"
msgstr "Bekräfta raderingen av $0"

#: pkg/docker/util.js:519
msgid "Please confirm forced deletion of $0"
msgstr "Bekräfta den tvingande raderingen av $0"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:153 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:240
msgid "Please confirm stopping of $0"
msgstr "Bekräfta stoppandet av $0"

#: pkg/ovirt/components/HostToMaintenance.jsx:34
msgid "Please confirm, the host shall be switched to maintenance mode."
msgstr "Bekräfta att värden skall slås om till underhållsläge."

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:441
msgid "Please create another namespace for $0 \"$1\""
msgstr "Skapa en annan namnrymd för $0 ?$1?"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:365
msgid "Please enter new volume name"
msgstr "Ange ett nytt volymnamn"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:368
msgid "Please enter new volume size"
msgstr "Ange en ny volymstorlek"

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:315
msgid "Please install the $0 package"
msgstr "Installera paketet $0"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:584
msgid "Please provide a GlusterFS volume name"
msgstr "Ge ett GlusterFS-volymnamn"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:552
msgid "Please provide a username"
msgstr "Ange ett användarnamn"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:642
msgid "Please provide a valid NFS server"
msgstr "Ange en giltig NFS-server"

#: pkg/kubernetes/scripts/connection.js:537
msgid "Please provide a valid address"
msgstr "Ange en giltig adress"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:812
msgid "Please provide a valid filesystem type"
msgstr "Ange en giltig filsystemtyp"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:820
msgid "Please provide a valid interface"
msgstr "Ange ett giltigt gränssnitt"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:804
msgid "Please provide a valid logical unit number"
msgstr "Ange ett giltigt nummer på en logisk enhet"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:485
msgid "Please provide a valid name"
msgstr "Ange ett giltigt namn"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:378
msgid "Please provide a valid namespace."
msgstr "Ange en giltig namnrymd."

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:650 pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:705
msgid "Please provide a valid path"
msgstr "Ange en giltig sökväg"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:796
msgid "Please provide a valid qualified name"
msgstr "Ange ett giltigt kvalificerat namn"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:493
msgid "Please provide a valid storage capacity."
msgstr "Ange en giltig lagringskapacitet."

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:788
msgid "Please provide a valid target"
msgstr "Ange ett giltigt mål"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:83
msgid ""
"Please provide fully qualified domain name and port of the oVirt engine."
msgstr "Ange ett full kvalificerat domännamn och en port till oVirt-motorn."

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:137
msgid ""
"Please provide valid oVirt engine fully qualified domain name (FQDN) and "
"port (443 by default)"
msgstr ""
"Ange ett giltigt fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) och en port (443 "
"som standard) till oVirt-motorn"

#: pkg/ovirt/components/ConsoleClientResources.jsx:32
msgid ""
"Please refer to oVirt's $0 for more information about Remote Viewer setup."
msgstr "Referera oVirts $0 för mer information om uppsättning av fjärrvisare."

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:477
msgid "Please select a valid access mode"
msgstr "Välj ett giltigt åtkomstläge"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:575
msgid "Please select a valid endpoint"
msgstr "Välj en giltig slutpunkt"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:501
msgid "Please select a valid policy option."
msgstr "Välj ett giltigt policyalternativ."

#: pkg/users/local.js:1225
msgid "Please specify an expiration date"
msgstr "Ange ett utgångsdatum"

#: src/ws/login.js:449
msgid "Please specify the host to connect to"
msgstr "Ange värden att ansluta till"

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:38
msgid "Please start the virtual machine to access its console."
msgstr "Starta den virtuella maskinen för att komma åt dess konsol."

#: pkg/docker/search.js:150
msgid "Please try another term"
msgstr "Försök med en annan term"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:403
msgid "Please type an address"
msgstr "Skriv en adress"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:37
msgid "Please wait till VMs list is loaded from the server."
msgstr "Vänta tills VM-listan är inläst från servern."

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:30
msgid "Please wait till list of templates is loaded from the server."
msgstr "Vänta till listan av mallar är inläst från servern."

#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:141
msgid "Plug"
msgstr "Plugg"

#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:12
#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:12
#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:14
msgid "Pod"
msgstr "Kapsel"

#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:20
msgid "Pod Address"
msgstr "Kapseladress"

#: pkg/kubernetes/views/service-endpoint.html:4
#: pkg/kubernetes/views/service-endpoint.html:9
msgid "Pod Endpoints"
msgstr "Kapseländpunkter"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-pods.html:4
msgid "Pod Replicated"
msgstr "Kapsel replikerad"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-pods.html:11
#: pkg/kubernetes/views/service-endpoint.html:15
msgid "Pod Selector"
msgstr "Kapselväljare"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:18
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:166
#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:37
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-page.html:17
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-panel.html:12
#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:229
msgid "Pods"
msgstr "Kapslar"

#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:15
msgid ""
"Pods contain one or more containers that run together on a node, containing "
"your application code."
msgstr ""
"Kapslar innehåller en eller flera behållare som kör tillsamans på en nod, "
"och innehåller din programkod."

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:189
#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:40
#: pkg/storaged/content-views.jsx:124
msgid "Pool"
msgstr "Pool"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:60
msgid "Pool Name"
msgstr "Poolnamn"

#: pkg/storaged/utils.js:182
msgid "Pool for Thin Logical Volumes"
msgstr "Pool för tunna logiska volymer"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:576
msgid "Pool for Thin Volumes"
msgstr "Pool för tunna volymer"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:633
msgid "Pool for thinly provisioned volumes"
msgstr "Pool för tunt underhållna volymer"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:45
msgid "Populate"
msgstr "Populera"

#: pkg/lib/machine-change-port.html:23
#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:43
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:80
#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:65
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:127
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: pkg/lib/machine-info.js:71
msgid "Portable"
msgstr "Bärbar"

#: pkg/docker/index.html:504 pkg/kubernetes/views/container-body.html:12
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:13 pkg/networkmanager/index.html:248
#: pkg/networkmanager/index.html:447
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:27
#: pkg/docker/containers-view.jsx:416 pkg/networkmanager/interfaces.js:2972
msgid "Ports"
msgstr "Portar"

#: pkg/docker/index.html:191
msgid "Ports:"
msgstr "Portar:"

#: pkg/systemd/index.html:140
msgid "Power Options"
msgstr "Strömalternativ"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:213
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:64
msgid "Preferred number of sockets to expose to the guest."
msgstr "Föredraget antal uttag att exponera för gästen."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3281
msgid "Prefix length"
msgstr "Prefixlängd"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3281
msgid "Prefix length or Netmask"
msgstr "Nätmaskens prefixlängd"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:822
msgid "Preparing"
msgstr "Förbereder"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:25
msgid "Preparing for Maintenance"
msgstr "Förbereder för underhåll"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3606
msgid "Preserve"
msgstr "Bevara"

#: pkg/systemd/init.js:547
msgid "Preset"
msgstr "Förinställ"

#: pkg/systemd/init.js:548
msgid "Preset Forcefully"
msgstr "Förinställ tvingande"

#: pkg/systemd/index.html:322
msgid "Pretty Host Name"
msgstr "Snyggt värdnamn"

#: pkg/networkmanager/index.html:381
msgid "Primary"
msgstr "Primär"

#: pkg/networkmanager/index.html:306 pkg/networkmanager/index.html:520
#: pkg/networkmanager/index.html:538
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2845 pkg/networkmanager/interfaces.js:2869
msgid "Priority $priority"
msgstr "Prioritet $priority"

#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1044
msgid "Private: Allow only specific users or groups to pull images"
msgstr ""
"Privat: tillåt endast specifika användare eller grupper att hämta avbilder"

#: pkg/shell/index.html:39
msgid "Privileged"
msgstr "Priviligierad"

#: pkg/systemd/logs.js:414
msgid "Problem details"
msgstr "Problemdetaljer"

#: pkg/systemd/logs.js:413
msgid "Problem info"
msgstr "Probleminformation"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:347
msgid "Problems"
msgstr "Problem"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:1006
msgid "Process"
msgstr "Process"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:34
msgid "Product ID"
msgstr "Produkt-ID"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:33
msgid "Product name"
msgstr "Produktnamn"

#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:13
#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:159
#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:35
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:71
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:104
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:138
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:172
#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:21
#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:4
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:58
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:20
msgid "Project Members"
msgstr "Projektmedlemmar"

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:3
msgid "Project access policy allows anonymous users to pull images."
msgstr "Projektåtkomstpolicyn tillåter anonyma användare att hämta avbilder."

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:8
msgid "Project access policy allows any authenticated user to pull images."
msgstr ""
"Projektåtkomstpolicyn tillåter alla autentiserade användare att hämta "
"avbilder."

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:13
msgid "Project access policy only allows specific members to access images."
msgstr ""
"Projektåtkomstpolicyn tillåter endast specifika medlemmar att komma åt "
"avbilder."

#: pkg/shell/index.html:86 pkg/shell/simple.html:62 pkg/shell/stub.html:69
msgid "Project website"
msgstr "Projektwebbsajt"

#: pkg/kubernetes/views/filter-project.html:5
msgid "Project:"
msgstr "Projekt:"

#: pkg/kubernetes/views/group-delete.html:10
#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:9
#: pkg/kubernetes/views/user-delete.html:10 pkg/kubernetes/index.html:88
#: pkg/kubernetes/registry.html:55
msgid "Projects"
msgstr "Projekt"

#: pkg/users/local.js:90
msgid "Prompting via passwd timed out"
msgstr "Tidsgränsen överskreds vid fråga via passwd"

#: pkg/lib/credentials.js:260
msgid "Prompting via ssh-add timed out"
msgstr "Tidsgränsen överskreds vid fråga via ssh-add"

#: pkg/lib/credentials.js:196
msgid "Prompting via ssh-keygen timed out"
msgstr "Tidsgränsen överskreds vid fråga via ssh-keygen"

#: pkg/systemd/init.js:700
msgid "Propagates Reload To"
msgstr "Vidarebefordrar omladdning till"

#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:39
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:129
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:25
msgid "Proxy Version"
msgstr "Proxy-version"

#: pkg/lib/machine-auth-failed.html:9 pkg/shell/index.html:250
msgid "Public Key"
msgstr "Publik nyckel"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:39
msgid "Public pulling repo"
msgstr "Publikt hämtningsförråd"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:152
msgid "Pull an image:"
msgstr "Hämta en avbild:"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:66
msgid "Pull from"
msgstr "Hämta ifrån"

#: pkg/kubernetes/scripts/images.js:637
msgid "Pull specific tags from another image repository"
msgstr "Hämta specifika taggar från ett annat avbildsförråd"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:627
msgid "Purpose"
msgstr "Syfte"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:141
msgid "Push an image:"
msgstr "Tryck ut en avbild:"

#: pkg/machines/components/machinesConnectionSelector.jsx:31
msgid "QEMU/KVM System connection"
msgstr "QEMU/KVM-systemanslutning"

#: pkg/machines/components/machinesConnectionSelector.jsx:39
msgid "QEMU/KVM User connection"
msgstr "QEMU/KVM-användaranslutning"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:148
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:77
msgid "Qualified Name"
msgstr "Kvalificerat namn"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:182
msgid "RAID ($0)"
msgstr "RAID ($0)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:176
msgid "RAID 0"
msgstr "RAID 0"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:45
msgid "RAID 0 (Stripe)"
msgstr "RAID 0 (Strimlor)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:177
msgid "RAID 1"
msgstr "RAID 1"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:47
msgid "RAID 1 (Mirror)"
msgstr "RAID 1 (Spegel)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:181
msgid "RAID 10"
msgstr "RAID 10"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:55
msgid "RAID 10 (Stripe of Mirrors)"
msgstr "RAID 10 (Strimlor av speglar)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:178
msgid "RAID 4"
msgstr "RAID 4"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:49
msgid "RAID 4 (Dedicated Parity)"
msgstr "RAID 4 (dedikerad paritet)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:179
msgid "RAID 5"
msgstr "RAID 5"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:51
msgid "RAID 5 (Distributed Parity)"
msgstr "RAID 5 (distribuerad paritet)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:180
msgid "RAID 6"
msgstr "RAID 6"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:53
msgid "RAID 6 (Double Distributed Parity)"
msgstr "RAID 6 (dubbel distribuerad paritet)"

#: pkg/lib/machine-info.js:85
msgid "RAID Chassis"
msgstr "RAID-chassi"

#: pkg/storaged/pvol-tabs.jsx:73
msgid "RAID Device"
msgstr "RAID-enhet"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:311 pkg/storaged/utils.js:232
msgid "RAID Device $0"
msgstr "RAID-enhet $0"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:129
msgid "RAID Devices"
msgstr "RAID-enheter"

#: pkg/storaged/mdraids-panel.jsx:41
msgid "RAID Level"
msgstr "RAID-nivå"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:144
msgid "RAID Member"
msgstr "RAID-medlem"

#: pkg/ovirt/provider.js:160
msgid "REBOOT action failed"
msgstr "Åtgärden REBOOT misslyckades"

#: pkg/lib/machine-info.js:86
msgid "Rack Mount Chassis"
msgstr "Rackmonteringschassi"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:202
msgid "Rados Block Device"
msgstr "Rados-blockenhet"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3607
msgid "Random"
msgstr "Slumpvis"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:432
msgid "Raw to a device"
msgstr "Rå till en enhet"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:195
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:10
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:20
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:44
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:51
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:71
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:85
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:93
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:110
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:122
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:136
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:143
msgid "Read Only"
msgstr "Skrivskyddad"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:213
msgid "Read and write from a single node"
msgstr "Läs och skriv från en enstaka nod"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:215
msgid "Read and write from multiple nodes"
msgstr "Läs och skriv från flera noder"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:214
msgid "Read only from multiple nodes"
msgstr "Läs endast från flera noder"

#: pkg/docker/index.html:363
msgid "ReadOnly"
msgstr "LäsEndast"

#: pkg/docker/index.html:362
msgid "ReadWrite"
msgstr "LäsSkriv"

#: pkg/storaged/plot.jsx:265
msgid "Reading"
msgstr "Läser"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:457
msgid "Reading..."
msgstr "Läser ?"

#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:78
msgid "Readonly"
msgstr "Skrivskyddat"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:52
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:41 pkg/playground/translate.html:19
#: pkg/playground/translate.html:179 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:326
msgid "Ready"
msgstr "Klar"

#: pkg/playground/translate.html:24 pkg/playground/translate.html:184
msgctxt "verb"
msgid "Ready"
msgstr "Klar"

#: pkg/systemd/index.html:331
msgid "Real Host Name"
msgstr "Verkligt värdnamn"

#: pkg/systemd/host.js:955
msgid ""
"Real host name can only contain lower-case characters, digits, dashes, and "
"periods (with populated subdomains)"
msgstr ""
"Det verkliga värdnamnet kan endast innehålla gemena bokstäver, siffror, "
"bindestreck och punkter (med populerade underdomäner)"

#: pkg/systemd/host.js:956
msgid "Real host name must be 64 characters or less"
msgstr "Det verkliga värdnamnet får bara vara 64 tecken eller mindre"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:45
msgid "Reason"
msgstr "Orsak"

#: pkg/lib/cockpit-components-logs-panel.jsx:82 pkg/lib/journal.js:238
msgid "Reboot"
msgstr "Starta om"

#: pkg/networkmanager/index.html:88 pkg/networkmanager/index.html:130
#: pkg/networkmanager/index.html:148 pkg/networkmanager/index.html:595
#: pkg/networkmanager/index.html:623
msgid "Receiving"
msgstr "Tar emot"

#: pkg/systemd/logs.html:41
msgid "Recent"
msgstr "Senaste"

#: pkg/kubernetes/views/pv-body.html:6 pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:56
msgid "Reclaim Policy"
msgstr "Återvinningspolicy"

#: pkg/kubernetes/index.html:108 pkg/kubernetes/registry.html:75
#: pkg/shell/index.html:406 pkg/shell/simple.html:138 pkg/shell/stub.html:180
#: pkg/machines/components/serialConsole.jsx:138
msgid "Reconnect"
msgstr "Återanslut"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:97
msgid "Recovering"
msgstr "Återställer"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:65
msgid "Recovering RAID Device $target"
msgstr "Återställer RAID-enhet $target"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:221
msgid "Recycle"
msgstr "Återvinn"

#: pkg/docker/storage.jsx:389
msgid "Reformat and add disks"
msgstr "Omformatera och lägg till diskar"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:40
msgid "Refreshing package information"
msgstr "Uppdaterar paketinformation"

#: src/ws/login.js:650
msgid "Refusing to connect. Host is unknown"
msgstr "Vägrar att ansluta. Värden är okänd"

#: src/ws/login.js:652
msgid "Refusing to connect. Hostkey does not match"
msgstr "Vägrar att ansluta. Värdnyckeln stämmer inte"

#: src/ws/login.js:648
msgid "Refusing to connect. Hostkey is unknown"
msgstr "Vägrar att ansluta. Värdnyckeln är okänd"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:206 pkg/subscriptions/main.js:46
#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:159
msgid "Register"
msgstr "Registrera"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:12
msgid "Register New Volume"
msgstr "Registrera en ny volym"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:4
msgid "Register Persistent Volume"
msgstr "Registrera en beständig volym"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:108
msgid "Register oVirt"
msgstr "Registrera oVirt"

#: pkg/subscriptions/main.js:73
msgid "Register system"
msgstr "Registrera system"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:128
msgid "Registering oVirt to Cockpit"
msgstr "Registrera oVirt i Cockpit"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:807
msgid "Register?"
msgstr "Registrera ?"

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:62 pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:100
#: pkg/systemd/init.js:521
msgid "Reload"
msgstr "Läs om"

#: pkg/systemd/init.js:701
msgid "Reload Propagated From"
msgstr "Omläsning vidarebefordrad från"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:207
msgid "Remote URL"
msgstr "Fjärr-URL"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:167 pkg/kdump/kdump-view.jsx:430
msgid "Remote over NFS"
msgstr "Fjärr över NFS"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:168 pkg/kdump/kdump-view.jsx:428
msgid "Remote over SSH"
msgstr "Fjärr över SSH"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:89
msgid "Remote registry is insecure"
msgstr "Fjärregistret är osäkert"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:90 pkg/storaged/drives-panel.jsx:92
msgctxt "storage"
msgid "Removable Drive"
msgstr "Löstagbar disk"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:81
msgid "Removals:"
msgstr "Borttagningar:"

#: pkg/kubernetes/views/group-delete.html:21
#: pkg/kubernetes/views/remove-role-dialog.html:8
#: pkg/kubernetes/views/user-delete.html:25
#: pkg/kubernetes/views/user-group-remove.html:10
#: pkg/apps/application-list.jsx:85 pkg/apps/application.jsx:109
#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:303 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:393
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:429
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3041
msgid "Remove $0"
msgstr "Ta bort $0"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:414
msgid "Remove $0?"
msgstr "Ta bort $0?"

#: pkg/kubernetes/views/group-delete.html:3
msgid "Remove Group"
msgstr "Ta bort grupp"

#: pkg/kubernetes/views/user-group-remove.html:3
msgid "Remove Member"
msgstr "Ta bort medlem"

#: pkg/kubernetes/views/remove-role-dialog.html:3
msgid "Remove Role"
msgstr "Ta bort roll"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:423
msgid "Remove Tang keyserver"
msgstr "Ta bort Tang-nyckelserver"

#: pkg/kubernetes/views/user-delete.html:3
msgid "Remove User"
msgstr "Ta bort användare"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:116
msgid "Remove device"
msgstr "Ta bort enhet"

#: pkg/kubernetes/views/image-delete.html:3
msgid "Remove image tag"
msgstr "Ta bort avbildstagg"

#: pkg/kubernetes/views/user-remove-membership.html:3
msgid "Remove membership"
msgstr "Ta bort medlemskap"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:387
msgid "Remove passphrase"
msgstr "Ta bort lösenfras"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:354
msgid "Remove passphrase in $0?"
msgstr "Ta bort lösenfrasen i $0?"

#: pkg/apps/application-list.jsx:51 pkg/apps/application.jsx:59
msgid "Removing"
msgstr "Tar bort"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:181
msgid "Removing $0"
msgstr "Tar bort $0"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:61
msgid "Removing $target from RAID Device"
msgstr "Tar bort $target från RAID-enheten"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3040
msgid ""
"Removing <b>$0</b> will break the connection to the server, and will make "
"the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att ta bort <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:74
msgid "Removing physical volume from $target"
msgstr "Tar bort den fysiska volymen från $target"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:39 pkg/storaged/vgroup-details.jsx:183
#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:231
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:33
msgid "Rename Logical Volume"
msgstr "Byt namn på en logisk volym"

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:175
msgid "Rename Volume Group"
msgstr "Byt namn på en volymgrupp"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:77
msgid "Renaming $target"
msgstr "Byter namn på $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:48
msgid "Repairing $target"
msgstr "Reparerar $target"

#: pkg/systemd/services.html:473
msgid "Repeat Daily"
msgstr "Upprepa dagligen"

#: pkg/systemd/services.html:472
msgid "Repeat Hourly"
msgstr "Upprepa varje timma"

#: pkg/systemd/services.html:475
msgid "Repeat Monthly"
msgstr "Upprepa varje månad"

#: pkg/systemd/services.html:474
msgid "Repeat Weekly"
msgstr "Upprepa varje vecka"

#: pkg/systemd/services.html:476
msgid "Repeat Yearly"
msgstr "Upprepa årligen"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:204 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:214
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:256
msgid "Repeat passphrase"
msgstr "Upprepa lösenfrasen"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:9
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:141
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-body.html:9
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-modify.html:8
msgid "Replicas"
msgstr "Repliker"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-page.html:14
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-panel.html:10
#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:22
msgid "Replication Controller"
msgstr "Replikeringsstyrare"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:132
#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:226
msgid "Replication Controllers"
msgstr "Replikeringsstyrare"

#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:23
msgid ""
"Replication controllers dynamically create instances of pods from templates, "
"and remove pods when necessary."
msgstr ""
"Replikeringsstyrare skapar dynamiskt instanser av kapslar från mallar, och "
"tar bort kapslar vid behov."

#: pkg/systemd/logs.js:438
msgid "Report"
msgstr "Rapport"

#: pkg/systemd/logs.js:433
msgid "Reported"
msgstr "Rapporterad"

#: pkg/systemd/logs.js:455
msgid "Reporter 'reporter-ureport' not found."
msgstr "Rapporteraren ?reporter-ureport? finns inte."

#: pkg/systemd/logs.js:457
msgid "Reporting was unsucessful. Try running `reporter-ureport -d "
msgstr "Rapporterandet misslyckades. Försök att köra ?reporter-ureport -d"

#: pkg/docker/index.html:688
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-listing.html:7
msgid "Repository"
msgstr "Förråd"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:24
msgid "Repository URL"
msgstr "Förråds-URL"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:21 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:35
msgid "Requested"
msgstr "Begärd"

#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:13
msgid "Requests"
msgstr "Begäranden"

#: pkg/users/local.js:1289
msgid "Require password change every $0 days"
msgstr "Begär en lösenordsändring var $0:e dag"

#: pkg/users/local.js:867
msgid "Require password change on $0"
msgstr "Begär lösenordsändring den $0"

#: pkg/systemd/init.js:688
msgid "Required By"
msgstr "Begärd av"

#: pkg/systemd/init.js:683
msgid "Requires"
msgstr "Begär"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:54
msgid "Requires Authentication"
msgstr "Begär autentisering"

#: pkg/systemd/init.js:684
msgid "Requisite"
msgstr "Behov"

#: pkg/systemd/init.js:689
msgid "Requisite Of"
msgstr "Behov av"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:550
msgid "Reserved memory"
msgstr "Reserverat minne"

#: pkg/docker/index.html:301 pkg/users/index.html:385
#: pkg/systemd/terminal.jsx:86
msgid "Reset"
msgstr "Återställ"

#: pkg/docker/storage.jsx:441
msgid "Reset Storage Pool"
msgstr "Återställ lagringspoolen"

#: pkg/docker/storage.jsx:444
msgid ""
"Resetting the storage pool will erase all containers and release disks in "
"the pool."
msgstr ""
"Att återställa lagringspoolen kommer radera alla behållare och släppa diskar "
"i poolen."

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:40 pkg/storaged/jobs-panel.jsx:46
#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:78
msgid "Resizing $target"
msgstr "Ändrar storlek på $target"

#: pkg/docker/index.html:135 pkg/systemd/index.html:143
#: pkg/systemd/index.html:153 pkg/docker/containers-view.jsx:317
#: pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:42 pkg/systemd/init.js:520
#: pkg/systemd/shutdown.js:95 pkg/systemd/shutdown.js:96
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"

#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:20
msgid "Restart Count"
msgstr "Omstartsräknare"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:531
msgid "Restart Now"
msgstr "Starta om nu"

#: pkg/docker/index.html:537 pkg/kubernetes/views/pod-body.html:10
msgid "Restart Policy"
msgstr "Omstartspolicy"

#: pkg/docker/index.html:171
msgid "Restart Policy:"
msgstr "Omstartspolicy:"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:526
msgid "Restart Recommended"
msgstr "Omstart rekommenderas"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:898
msgid "Restarting"
msgstr "Startar om"

#: pkg/networkmanager/index.html:39
msgid "Restoring connection"
msgstr "Återställer förbindelsen"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:219
msgid "Retain"
msgstr "Behåll"

#: pkg/docker/index.html:553
msgid "Retries:"
msgstr "Omförsök:"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:210
msgid "Retrieving subscription status..."
msgstr "Hämtar prenumerationsstatus ?"

#: src/ws/login.html:57
msgid "Reuse my password for privileged tasks"
msgstr "Återanvänd mitt lösenord för priviligierade uppgifter"

#: pkg/shell/index.html:159
msgid ""
"Reuse my password for privileged tasks and to connect to other machines"
msgstr ""
"Återanvänd mitt lösenord för priviligierade uppgifter och för att ansluta "
"till andra maskiner"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:26
msgid "Revision"
msgstr "Revision"

#: pkg/kubernetes/views/user-add-membership.html:28
#: pkg/kubernetes/views/user-body.html:5
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:28
msgid "Role"
msgstr "Roll"

#: pkg/kubernetes/views/project-body.html:21
#: pkg/kubernetes/views/add-member-role-dialog.html:39 pkg/users/index.html:94
msgid "Roles"
msgstr "Roller"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1970 pkg/networkmanager/interfaces.js:1987
msgid "Round Robin"
msgstr "Turas om"

#: pkg/kubernetes/views/route-page.html:14
#: pkg/kubernetes/views/route-panel.html:9
msgid "Route"
msgstr "Rutt"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:65
#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:218 pkg/networkmanager/interfaces.js:3300
msgid "Routes"
msgstr "Rutter"

#: pkg/docker/index.html:244 pkg/docker/index.html:564
#: pkg/systemd/services.html:425 pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:77
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:92
msgid "Run"
msgstr "Kör"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:97
msgid "Run Here"
msgstr "Kör här"

#: pkg/docker/index.html:425
msgid "Run Image"
msgstr "Kör avbild"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:8
msgid "Run as"
msgstr "Kör som"

#: pkg/networkmanager/index.html:455
msgid "Runner"
msgstr "Körare"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:343
msgid "Running"
msgstr "Kör"

#: pkg/ovirt/components/VmOverviewColumn.jsx:54
msgid "Running Since:"
msgstr "Kör sedan:"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:364
msgid "SELinux Access Control Errors"
msgstr "SELinux-fel vid åtkomstkontroller"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:297
msgid "SELinux Policy"
msgstr "SELinux-policy"

#: pkg/selinux/setroubleshoot.html:23
msgid "SELinux Troubleshoot"
msgstr "SELinux-felsökning"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:356
msgid "SELinux is disabled on the system"
msgstr "SELinux är avaktiverat på systemet"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:284
msgid "SELinux is disabled on the system."
msgstr "SELinux är avaktiverat på systemet."

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:276
msgid "SELinux system status is unknown."
msgstr "SELinux systemstatus är okänd."

#: pkg/ovirt/provider.js:411
msgid "SET VCPU SETTINGS action failed"
msgstr "Åtgärden SET VCPU SETTINGS misslyckades"

#: pkg/ovirt/provider.js:112 pkg/ovirt/provider.js:136
msgid "SHUTDOWN action failed"
msgstr "Åtgärden SHUTDOWN misslyckades"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:35
msgid "SMART self-test of $target"
msgstr "SMART-självtest av $target"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:187
msgid "SPICE"
msgstr "SPICE"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:156
msgid "SPICE Address:"
msgstr "SPICE-adress:"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:162
msgid "SPICE Port:"
msgstr "SPICE-port:"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:165
msgid "SPICE TLS Port:"
msgstr "SPICE TLS-port:"

#: pkg/ovirt/provider.js:196
msgid "START action failed"
msgstr "Åtgärden START misslyckades"

#: pkg/networkmanager/index.html:274
msgid "STP Forward delay"
msgstr "Fördröjning av STP-vidarebefordran"

#: pkg/networkmanager/index.html:283
msgid "STP Hello time"
msgstr "STP Hello-tid"

#: pkg/networkmanager/index.html:292
msgid "STP Maximum message age"
msgstr "STP maximal meddelandeålder"

#: pkg/networkmanager/index.html:265
msgid "STP Priority"
msgstr "STP-prioritet"

#: pkg/ovirt/provider.js:274
msgid "SUSPEND action failed"
msgstr "Åtgärden SUSPEND misslyckades"

#: pkg/systemd/services.html:224
msgid "Saturday"
msgstr "Lördag"

#: pkg/systemd/services.html:507 pkg/machines/components/nicEdit.jsx:284
#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:114 pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:261
#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:278
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:158
msgid ""
"Saving a new passphrase requires unlocking the disk. Please provide a "
"current disk passphrase."
msgstr ""
"Att spara en ny lösenfras kräver att disken låses upp. Ge en aktuell "
"disklösenfras."

#: pkg/kubernetes/views/node-capacity.html:9
msgid "Scheduled Pods"
msgstr "Schemalagda kapslar"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:324
msgid "Scheduling Disabled"
msgstr "Schemaläggningen avaktiverad"

#: pkg/lib/machine-info.js:87
msgid "Sealed-case PC"
msgstr "PC med slutet hölje"

#: pkg/systemd/services.html:443 pkg/systemd/services.html:447
#: pkg/systemd/init.js:1042
msgid "Seconds"
msgstr "Sekunder"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:197
msgid "Secret"
msgstr "Hemlighet"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:106
msgid "Secret File"
msgstr "Hemlig fil"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:141
msgid "Secret Name"
msgstr "Hemligt namn"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:69
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:108
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:134
msgid "Secret Volume"
msgstr "Hemlig volym"

#: pkg/systemd/index.html:110
msgid "Secure Shell Keys"
msgstr "Säkra skalnycklar"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:56
msgid "Securely erasing $target"
msgstr "Raderar säkert $target"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:508 pkg/docker/containers-view.jsx:651
msgid "Security"
msgstr "Säkerhet"

#: pkg/systemd/host.js:448
msgid "Security Updates Available"
msgstr "Säkerhetsuppdateringar tillgängliga"

#: pkg/shell/index.html:123 pkg/shell/simple.html:91 pkg/shell/stub.html:106
msgid "Select"
msgstr "Välj"

#: pkg/kubernetes/views/file-button.html:4
msgid "Select Manifest File..."
msgstr "Välj förteckningsfil ?"

#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:901
#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1207
#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1337
msgid "Select Member"
msgstr "Välj medlem"

#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:903
#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1210
msgid "Select Role"
msgstr "Välj roll"

#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:7
msgid "Select an object to see more details."
msgstr "Välj ett objekt för att se fler detaljer."

#: pkg/lib/machine-sync-users.html:8
msgid ""
"Select the users that you would like to be synchronized with "
"{{#strong}}{{host}}{{/strong}}"
msgstr ""
"Välj användaren som du vill skall synkorniseras med {{#strong}}{{host}}{{/"
"strong}}"

#: pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:66
msgid "Send Non-Maskable Interrupt"
msgstr "Skicka ej maskerbart avbrott"

#: pkg/machines/components/vnc.jsx:108
msgid "Send key"
msgstr "Skicka tangenttryck"

#: pkg/networkmanager/index.html:82 pkg/networkmanager/index.html:129
#: pkg/networkmanager/index.html:147 pkg/networkmanager/index.html:589
#: pkg/networkmanager/index.html:622
msgid "Sending"
msgstr "Skickar"

#: pkg/machines/components/consoles.jsx:69
msgid "Serial Console"
msgstr "Seriekonsol"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:82
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:47 src/ws/login.html:94
#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:128 pkg/storaged/nfs-details.jsx:312
#: pkg/storaged/nfs-panel.jsx:101
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:65
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:43 pkg/storaged/nfs-details.jsx:143
msgid "Server Address"
msgstr "Serveradress"

#: pkg/users/local.js:741 pkg/users/local.js:742
msgid "Server Administrator"
msgstr "Serveradministratör"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:44
msgid "Server address cannot be empty."
msgstr "Serveradressen får inte vara tom."

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:147
msgid "Server cannot be empty."
msgstr "Servern får inte vara tom."

#: src/base1/cockpit.js:4029
msgid "Server has closed the connection."
msgstr "Servern har stängt förbindelsen."

#: pkg/dashboard/index.html:90
msgid "Servers"
msgstr "Servrar"

#: pkg/kubernetes/views/service-page.html:12
#: pkg/kubernetes/views/service-panel.html:8
#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:30
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:354 pkg/storaged/dialog.jsx:1010
msgid "Service"
msgstr "Tjänst"

#: pkg/kubernetes/views/pod-body.html:12
msgid "Service Account"
msgstr "Tjänstekonto"

#: pkg/systemd/services.html:321
msgid "Service Logs"
msgstr "Tjänsteloggar"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:486
msgid "Service has an error"
msgstr "Tjänsten har ett fel"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:482
msgid "Service is running"
msgstr "Tjänster kör"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:488
msgid "Service is starting"
msgstr "Tjänsten startar"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:484
msgid "Service is stopped"
msgstr "Tjänsten är stoppad"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:490
msgid "Service is stopping"
msgstr "Tjänsten stoppas"

#: pkg/systemd/services.html:383
msgid "Service name"
msgstr "Tjänstenamn"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:134
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:29 pkg/systemd/services.html:4
#: pkg/systemd/services.html:314 pkg/kubernetes/scripts/details.js:215
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: pkg/kubernetes/views/topology-page.html:31
msgid ""
"Services group pods and provide a common DNS name and an optional, load-"
"balanced IP address to access them."
msgstr ""
"Tjänster grupperar kapslar och tillhandahåller ett gemensamt DNS-namn och om "
"så önskas en lastbalanserad IP-adress för att komma åt dem."

#: pkg/machines/helpers.js:185 pkg/storaged/dialog.jsx:1006
msgid "Session"
msgstr "Session"

#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:20
msgid "Session Affinity"
msgstr "Sessionsaffinitet"

#: pkg/dashboard/index.html:174 pkg/users/index.html:290
msgid "Set"
msgstr "Sätt"

#: pkg/systemd/host.js:710
msgid "Set Host name"
msgstr "Sätt värdnamn"

#: pkg/users/index.html:122 pkg/users/index.html:238
msgid "Set Password"
msgstr "Sätt lösenord"

#: pkg/systemd/index.html:405
msgid "Set Time"
msgstr "Ställ in tiden"

#: pkg/docker/index.html:530
msgid "Set container environment variables"
msgstr "Sätt behållarens miljövariabler"

#: pkg/networkmanager/index.html:205
msgid "Set to"
msgstr "Sätt till"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:60
msgid "Set up"
msgstr "Sätt upp"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:293
msgid ""
"Setting deviates from the configured state and will revert on the next boot."
msgstr ""
"Inställningarna avviker från det konfigurerade tillståndet och kommer återgå "
"vid nästa uppstart."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:52
msgid "Setting up"
msgstr "Sätter upp"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:51
msgid "Setting up loop device $target"
msgstr "Sätter upp vändslingeenheten $target"

#: pkg/systemd/logs.html:47 pkg/packagekit/updates.jsx:381
msgid "Severity"
msgstr "Allvarsgrad"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:309
msgid "Severity:"
msgstr "Allvarsgrad:"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:139
msgid "Share Name"
msgstr "Delat namn"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1955
msgid "Shared"
msgstr "Delad"

#: pkg/kubernetes/scripts/projects.js:1045
msgid "Shared: Allow any authenticated user to pull images"
msgstr "Delat: tillåt alla autentiserade användare att hämta avbilder"

#: pkg/kubernetes/views/container-page-inline.html:14
#: pkg/kubernetes/views/container-panel.html:9
msgid "Shell"
msgstr "Skal"

#: pkg/kubernetes/views/container-page.html:4
msgid "Show all Containers"
msgstr "Visa alla behållare"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-page.html:8
msgid "Show all Deployment Configs"
msgstr "Visa alla utplaceringskonfigurationer"

#: pkg/kubernetes/views/node-page.html:8
msgid "Show all Nodes"
msgstr "Visa alla noder"

#: pkg/kubernetes/views/pv-page.html:9
msgid "Show all Persistent Volumes"
msgstr "Visa alla beständiga volymer"

#: pkg/kubernetes/views/pod-container.html:4
msgid "Show all Pod Containers"
msgstr "Visa alla kapselbehållare"

#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:8
msgid "Show all Pods"
msgstr "Visa alla kapslar"

#: pkg/kubernetes/views/group-page.html:14
#: pkg/kubernetes/views/project-page.html:23
#: pkg/kubernetes/views/user-page.html:16
msgid "Show all Projects"
msgstr "Visa alla projekt"

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-page.html:10
msgid "Show all Replication Controllers"
msgstr "Visa alla replikeringsstyrare"

#: pkg/kubernetes/views/route-page.html:10
msgid "Show all Routes"
msgstr "Visa alla rutter"

#: pkg/kubernetes/views/service-page.html:8
msgid "Show all Services"
msgstr "Visa alla tjänster"

#: pkg/docker/index.html:128
msgid "Show all containers"
msgstr "Visa alla behållare"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-page.html:12
msgid "Show all image streams"
msgstr "Visa alla avbildsströmmar"

#: pkg/docker/index.html:254 pkg/kubernetes/views/image-page.html:10
msgid "Show all images"
msgstr "Visa alla avbilder"

#: pkg/systemd/index.html:111
msgid "Show fingerprints"
msgstr "Visa fingeravtryck"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:208 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:352
msgid "Shrink"
msgstr "Krymp"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:196
msgid "Shrink Logical Volume"
msgstr "Krymp en logisk volym"

#: pkg/systemd/index.html:156 pkg/machines/components/vm/vmActions.jsx:56
#: pkg/systemd/shutdown.js:92 pkg/systemd/shutdown.js:93
msgid "Shut Down"
msgstr "Stäng av"

#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:18
msgid "Since"
msgstr "Sedan"

#: pkg/systemd/init.js:640
msgid "Since $0"
msgstr "Sedan $0"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:60 pkg/docker/containers-view.jsx:685
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:49
#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:144 pkg/storaged/format-dialog.jsx:280
#: pkg/storaged/fsys-panel.jsx:110 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:157
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:199 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:236
#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:348 pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:391
#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:320 pkg/storaged/nfs-panel.jsx:103
#: pkg/storaged/part-tab.jsx:42 pkg/storaged/content-views.jsx:106
#: pkg/storaged/content-views.jsx:666
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:874
msgid "Size cannot be negative"
msgstr "Storleken kan inte vara negativ"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:872
msgid "Size cannot be zero"
msgstr "Storleken kan inte vara noll"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:876
msgid "Size is too large"
msgstr "Storleken är för stor"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:870
msgid "Size must be a number"
msgstr "Storleken måste vara ett tal"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:878
msgid "Size must be at least $0"
msgstr "Storleken måste vara åtminstone $0"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:43
#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:11
msgid "Skip Certificate Verification"
msgstr "Hoppa över certifikatverifikation"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:84
msgid "Slot"
msgstr "Plats"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:531
msgid "Slot $0"
msgstr "Plats $0"

#: pkg/systemd/services.html:55 pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:213
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:64
msgid "Sockets"
msgstr "Uttag"

#: pkg/packagekit/index.html:23
msgid "Software Updates"
msgstr "Programvaruuppdateringar"

#: pkg/docker/storage.jsx:165
msgid "Solid-State Disk"
msgstr "SSD-minne"

#: pkg/storaged/drives-panel.jsx:87
msgctxt "storage"
msgid "Solid-State Disk"
msgstr "SSD-minne"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:95
msgid "Solution applied successfully"
msgstr "Lösningen verkställd"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:102
msgid "Solution failed"
msgstr "Lösningen misslyckades"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:409
msgid "Solutions"
msgstr "Lösningar"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:39
msgid ""
"Some other program is currently using the package manager, please wait..."
msgstr "Något annat program använder just nu pakethanteraren, var god dröj ?"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:916
msgid "Sorry, I don't know how to modify this volume"
msgstr "Ledsen, jag vet inte hur man ändrar denna volym"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:413
#: pkg/machines/components/nicEdit.jsx:143
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:80
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:105
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:172
msgid "Source Path"
msgstr "Källsökväg"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:8
msgid "Source URL"
msgstr "Käll-URL"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:184
msgid "Source path should not be empty"
msgstr "Källsökvägen får inte vara tom"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:336
msgid "Source should start with https, ftp or nfs protocol"
msgstr "Källan skall börja med ett av protokollen https, ftp eller nfs"

#: pkg/lib/machine-info.js:78
msgid "Space-saving Computer"
msgstr "Utrymmessparande dator"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2843
msgid "Spanning Tree Protocol"
msgstr "Uppspännande-träd-protokollet"

#: pkg/networkmanager/index.html:256
msgid "Spanning Tree Protocol (STP)"
msgstr "Uppspännande-träd-protokollet (STP)"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:97
msgid "Spare"
msgstr "Reserv"

#: pkg/systemd/index.html:482
msgid "Specific Time"
msgstr "Specifik tid"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3608
msgid "Stable"
msgstr "Stabilt"

#: pkg/docker/index.html:133 pkg/docker/containers-view.jsx:314
#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:259 pkg/storaged/mdraid-details.jsx:315
#: pkg/storaged/swap-tab.jsx:81 pkg/systemd/init.js:516
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: pkg/docker/index.html:68
msgid "Start Docker"
msgstr "Starta Docker"

#: pkg/storaged/index.html:49
msgid "Start Multipath"
msgstr "Starta multipath"

#: pkg/networkmanager/index.html:44
msgid "Start Service"
msgstr "Starta tjänst"

#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:105
msgid "Start libvirt"
msgstr "Starta libvirt"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:204
msgid "Start pool when host boots"
msgstr "Starta poolen när värden startar upp"

#: pkg/machines/components/vmDisksTabLibvirt.jsx:72
msgid "Start the VM to see disk statistics."
msgstr "Starta VM:en för att se diskvärden"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:59
msgid "Starting RAID Device $target"
msgstr "Starta RAID-enhet $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:41
msgid "Starting swapspace $target"
msgstr "Starta växlingsutrymmet $target"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:38
msgid "Starts"
msgstr "Startar"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:197
msgid "Startup"
msgstr "Uppstart"

#: pkg/kubernetes/views/container-body.html:16
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:38
#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:175
#: pkg/docker/containers-view.jsx:135 pkg/docker/containers-view.jsx:361
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:49
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:129 pkg/machines/hostvmslist.jsx:88
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:184 pkg/systemd/init.js:274
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: pkg/docker/index.html:167
msgid "State:"
msgstr "Tillstånd:"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:136
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:182
msgid "Stateless"
msgstr "Tillståndslös"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:156
msgid "Stateless:"
msgstr "Tillståndslös:"

#: pkg/systemd/init.js:303
msgid "Static"
msgstr "Statisk"

#: pkg/kubernetes/views/containers-listing.html:16
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:39
#: pkg/kubernetes/views/nodes-page.html:44 pkg/kubernetes/views/pv-body.html:24
#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:29 pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:13
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:21
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2599
#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:37
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:162
msgid "Status: $0"
msgstr "Status: $0"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:157
msgid "Status: System isn't registered"
msgstr "Status: systemet är inte registrerat"

#: pkg/lib/machine-info.js:99
msgid "Stick PC"
msgstr "Pinndator"

#: pkg/networkmanager/index.html:529
msgid "Sticky"
msgstr "Fast"

#: pkg/docker/index.html:134 pkg/docker/containers-view.jsx:312
#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:157 pkg/storaged/vdo-details.jsx:258
#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:314 pkg/storaged/swap-tab.jsx:80
#: pkg/systemd/init.js:517
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:244
msgid "Stop Device"
msgstr "Stoppa enhet"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:254
msgid "Stop and Unmount"
msgstr "Stoppa och avmontera"

#: pkg/docker/util.js:641
msgid "Stop and delete"
msgstr "Stoppa och radera"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:279
msgid "Stop and remove"
msgstr "Stoppa och ta bort"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:14
msgid "Stop with"
msgstr "Stoppa med"

#: pkg/docker/util.js:233
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:58
msgid "Stopping RAID Device $target"
msgstr "Stoppar RAID-enhet $target"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:42
msgid "Stopping swapspace $target"
msgstr "Stoppar växlingsutrymmet $target"

#: pkg/docker/index.html:288 pkg/storaged/index.html:23
#: pkg/storaged/details.jsx:141
msgid "Storage"
msgstr "Lagring"

#: pkg/storaged/logs-panel.jsx:37
msgid "Storage Logs"
msgstr "Lagringsloggar"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:61
msgid "Storage Pool Name"
msgstr "Lagringspoolsnamn"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:278
msgid "Storage Pool failed to be created"
msgstr "Lagringspoolen kunde inte skapas"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:44
#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:48
msgid "Storage Pools"
msgstr "Lagringspooler"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:280
msgid "Storage Size"
msgstr "Lagringsstorlek"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:354
msgid "Storage Size should not be negative number"
msgstr "Lagringsstorleken skall inte vara ett negativt tal"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePool.jsx:80
msgid "Storage Volumes"
msgstr " Lagringsvolymer"

#: pkg/docker/index.html:302
msgid "Storage pool"
msgstr "Lagringspool"

#: pkg/systemd/index.html:168
msgid "Store metrics"
msgstr "Lagringsmått"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:318
msgid "Store passphrase"
msgstr "Lagra lösenfrasen"

#: pkg/storaged/crypto-tab.jsx:69 pkg/storaged/crypto-tab.jsx:71
msgid "Stored Passphrase"
msgstr "Lagrad lösenfras"

#: pkg/storaged/crypto-tab.jsx:132
msgid "Stored passphrase"
msgstr "Lagrad lösenfras"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:12
msgid "Strategy"
msgstr "Strategi"

#: pkg/lib/machine-info.js:82
msgid "Sub Chassis"
msgstr "Underchassi"

#: pkg/lib/machine-info.js:77
msgid "Sub Notebook"
msgstr "ULPC"

#: pkg/subscriptions/index.html:22 pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:177
msgid "Subscriptions"
msgstr "Prenumerationer"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:4
msgid "Summary"
msgstr "Sammanfattning"

#: pkg/systemd/services.html:225
msgid "Sunday"
msgstr "Söndag"

#: pkg/storaged/optional-panel.jsx:95
msgid "Support is installed."
msgstr "Stöd är installerat."

#: pkg/ovirt/components/VmActions.jsx:40
msgid "Suspend"
msgstr "Vila"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:148
msgid "Swap"
msgstr "Växlingsutrymme"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:337
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "Swap Space"
msgstr "Växlingsutrymme"

#: pkg/systemd/index.html:275 pkg/systemd/host.js:1604
msgid "Swap Used"
msgstr "Använt växlingsutrymme"

#: pkg/ovirt/components/HostToMaintenance.jsx:40
msgid "Switch Host to Maintenance"
msgstr "Slå om värden till underhåll"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2483 pkg/networkmanager/interfaces.js:3025
msgid "Switch off $0"
msgstr "Stäng av $0"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2458 pkg/networkmanager/interfaces.js:3013
msgid "Switch on $0"
msgstr "Sätt på $0"

#: pkg/ovirt/provider.js:385
msgid "Switching host to maintenance mode failed. Received error: "
msgstr "Att slå om värden till underhållsläge misslyckades. Mottog felet: "

#: pkg/ovirt/provider.js:379
msgid "Switching host to maintenance mode in progress ..."
msgstr "Att slå om värden till underhållsläge pågår ?"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2482
msgid ""
"Switching off <b>$0</b> will break the connection to the server, and will "
"make the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att slå av <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer göra "
"administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:3024
msgid ""
"Switching off <b>$0</b> will break the connection to the server, and will "
"make the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att slå av <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer göra "
"administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2457 pkg/networkmanager/interfaces.js:3012
msgid ""
"Switching on <b>$0</b> will break the connection to the server, and will "
"make the administration UI unavailable."
msgstr ""
"Att sätta på <b>$0</b> kommer bryta anslutningen till servern, och kommer "
"göra administrationsgränssnittet otillgängligt."

#: pkg/kubernetes/scripts/images.js:636
msgid "Sync all tags from a remote image repository"
msgstr "Synkronisera alla taggar från ett fjärravbildsförråd"

#: pkg/lib/machine-sync-users.html:75
msgid "Synchronize"
msgstr "Synkronisera"

#: pkg/dashboard/index.html:172 pkg/lib/machine-sync-users.html:4
msgid "Synchronize users"
msgstr "Synkronisera användare"

#: pkg/systemd/index.html:55
msgid "Synchronized"
msgstr "Synkroniserad"

#: pkg/systemd/index.html:52
msgid "Synchronized with {{Server}}"
msgstr "Synkroniserad med {{Server}}"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:66
msgid "Synchronizing RAID Device $target"
msgstr "Synkroniserar RAID-enheten $target"

#: pkg/systemd/index.html:4 pkg/machines/helpers.js:184
#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:94
msgid "System"
msgstr "System"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:98
msgid "System Information"
msgstr "Systeminformation"

#: pkg/systemd/host.js:432
msgid "System Not Registered"
msgstr "Systemet är inte registrerat"

#: pkg/systemd/services.html:54
msgid "System Services"
msgstr "Systemtjänster"

#: pkg/systemd/index.html:129
msgid "System Time"
msgstr "Systemtid"

#: pkg/systemd/host.js:438
msgid "System Up To Date"
msgstr "Systemet är uppdaterat"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:910
msgid "System is up to date"
msgstr "Systemet är uppdaterat"

#: pkg/docker/index.html:327 pkg/docker/index.html:331
#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:354
msgid "TCP"
msgstr "TCP"

#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:12
msgid "TLS Termination"
msgstr "TLS-avslutning"

#: pkg/lib/machine-info.js:93
msgid "Tablet"
msgstr "Platta"

#: pkg/docker/index.html:694
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:5
msgid "Tag"
msgstr "Tagg"

#: pkg/kubernetes/views/imagestream-modify.html:76
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:29
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-listing.html:6
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-panel.html:16
#: pkg/docker/containers-view.jsx:411
msgid "Tags"
msgstr "Taggar"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:207
msgid "Tang keyserver"
msgstr "Tang-nyckelserver"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:137
#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:206
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:61
msgid "Target"
msgstr "Mål"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:122
msgid "Target Path"
msgstr "Målsökväg"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:75
msgid "Target Portal"
msgstr "Målportal"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:114
msgid "Target World Wide Names"
msgstr "Målets världsvida namn"

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:130
msgid "Target path should not be empty"
msgstr "Målsökvägen får inte vara tom"

#: pkg/systemd/services.html:53
msgid "Targets"
msgstr "Mål"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2503 pkg/networkmanager/interfaces.js:2515
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2800
msgid "Team"
msgstr "Team"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2828
msgid "Team Port"
msgstr "Team-port"

#: pkg/networkmanager/index.html:712
msgid "Team Port Settings"
msgstr "Team-portsinställningar"

#: pkg/networkmanager/index.html:688
msgid "Team Settings"
msgstr "Team-inställningar"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-page.html:15
#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-panel.html:10
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-page.html:20
#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-panel.html:14
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181
msgid "Template"
msgstr "Mall"

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:111
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:130
msgid "Templates of $0 cluster"
msgstr "Mallar över $0 kluster"

#: pkg/systemd/terminal.html:4
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: pkg/users/index.html:78
msgid "Terminate Session"
msgstr "Avsluta sessionen"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:520 pkg/kdump/kdump-view.jsx:528
msgid "Test Configuration"
msgstr "Testa konfigurationen"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:524
msgid "Test is only available while the kdump service is running."
msgstr "Testet är endast tillgängligt medans tjänsten kdump kör."

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:337
msgid "Test kdump settings"
msgstr "Testa kdump-inställningar"

#: pkg/networkmanager/index.html:38
msgid "Testing connection"
msgstr "Testar anslutningen"

#: pkg/storaged/index.html:40
msgid "The \"storaged\" API is not available on this system."
msgstr "API:et till ?storaged? är inte tillgängligt på det här systemet."

#: pkg/docker/storage.jsx:507
msgid "The Docker storage pool cannot be managed on this system."
msgstr "Dockers lagringspool kan inte hanteras på det här system."

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:384
msgid "The IP address or host name cannot contain whitespace."
msgstr "IP-adressen och värdnamnet får inte innehålla blanktecken."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:215
msgid "The RAID Array is in a degraded state"
msgstr "RAID-vektor är i ett nedsatt tillstånd"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:145
msgid "The RAID device must be running in order to add spare disks."
msgstr "RAID-enheten måste köra för att kunna lägga till reservdiskar."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:111
msgid "The RAID device must be running in order to remove disks."
msgstr "RAID-enheten måste köra för att kunna ta bort diskar."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:40
msgid "The VM crashed."
msgstr "VM:en kraschade."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:39
msgid "The VM is down."
msgstr "VM:en är nere."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:38
msgid "The VM is going down."
msgstr "VM:en går ner."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:36
msgid "The VM is idle."
msgstr "VM:en är inaktiv."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:43
msgid "The VM is in process of dying (shut down or crash is not completed)."
msgstr ""
"VM:en är på gång att dö (en avstängning eller krasch är inte fullbordad)."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:37
msgid "The VM is paused."
msgstr "VM:en är pausad."

#: pkg/machines/components/deleteDialog.jsx:49
msgid "The VM is running and will be forced off before deletion."
msgstr "VM:en kör och kommer tvingande stängas av före den tas bort."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:35
msgid "The VM is running."
msgstr "VM:en kör."

#: pkg/machines/components/vm/stateIcon.jsx:47
msgid "The VM is suspended by guest power management."
msgstr "VM:en är i vila av gästens strömhantering."

#: pkg/users/local.js:1331
msgid "The account '$0' will be forced to change their password on next login"
msgstr ""
"Kontot ?$0? kommer att tvingas ändra sitt lösenord vid nästa inloggning"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:405
msgid "The address contains invalid characters"
msgstr "Adressen innehåller otillåtna tecken"

#: pkg/lib/machine-unknown-hostkey.html:6
msgid ""
"The authenticity of host {{#strong}}{{host}}{{/strong}} can't be established."
" Are you sure you want to continue connecting?"
msgstr ""
"Autenticiteten hos värden {{#strong}}{{host}}{{/strong}} kan inte "
"fastställas. Är du säker på att du vill fortsätta ansluta?"

#: pkg/sosreport/index.html:35
msgid "The collected information will be stored locally on the system."
msgstr "Den insamlade informationen kommer lagras lokalt på systemet."

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:291
msgid "The configured state is unknown, it might change on the next boot."
msgstr ""
"Det konfigurerade tillståndet är okänt, det kan ändra sig vid nästa uppstart."
""

#: pkg/kubernetes/views/container-page-inline.html:22
msgid "The container '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Behållaren ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:119
msgid ""
"The creation of this VDO device did not finish and the device can't be used."
msgstr ""
"Skapandet av denna VDO-enhet avslutade inte och enheten kan inte användas."

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:214
msgid "The current user isn't allowed to access system subscription status."
msgstr ""
"Den aktuella användaren har inte tillåtelse att komma åt systemets "
"prenumerationsstatus."

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:516
msgid ""
"The currently logged in user is not permitted to see information about keys."
msgstr ""
"Användaren som för närvarande är inloggad har inte tillstånd att se "
"information om nycklar."

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-page.html:25
msgid "The deployment config '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Utplaceringskonfigurationen ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:178
msgid "The directory on the server being exported"
msgstr "Katalogen på servern exporteras"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:975
msgid ""
"The filesystem is in use by login sessions and system services. Proceeding "
"will stop these."
msgstr ""
"Filsystemet används av inloggningssesioner och systemtjänster. Att gå "
"vidare kommer stoppa dessa."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:977
msgid ""
"The filesystem is in use by login sessions. Proceeding will stop these."
msgstr ""
"Filsystemet används av inloggningssessioner. Att gå vidare kommer stoppa "
"dessa."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:979
msgid ""
"The filesystem is in use by system services. Proceeding will stop these."
msgstr ""
"Filsystemet används av systemtjänster. Att gå vidare kommer stoppa dessa."

#: pkg/docker/util.js:633
msgid ""
"The following containers depend on this image and will become unusable."
msgstr "Följande behållare beror på denna avbild och kommer bli oanvändbara."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:397
msgid "The following packages were recently updated:"
msgstr "Följande paket uppdaterades nyligen:"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:396
msgid "The following packages were updated $0:"
msgstr "Följande paket uppdaterades $0:"

#: pkg/sosreport/index.html:51
msgid ""
"The generated archive contains data considered sensitive and its content "
"should be reviewed by the originating organization before being passed to "
"any third party."
msgstr ""
"Det genererade arkivet innehåller data som betraktas som känsligt och dess "
"innehåll bör granskas av ursprungsorganisationen innan den skickas till "
"någon tredje part."

#: pkg/kubernetes/views/group-page.html:47
msgid "The group '{{ groupName }}' does not exist."
msgstr "Gruppen ?{{ groupName }}? finns inte."

#: pkg/lib/machine-invalid-hostkey.html:8
msgid ""
"The key of {{#strong}}{{host}}{{/strong}} does not match the key previously "
"in use. Unless this machine was recently replaced, it is likely that someone "
"is trying to attack your connection to this machine."
msgstr ""
"Nyckeln för {{#strong}}{{host}}{{/strong}} stämmer inte med den tidigare "
"använda nyckeln. Om inte denna maskin ersattes nyligen är det troligt att "
"någon försöker attackera din förbindelse till denna maskin."

#: pkg/users/authorized-keys.js:124
msgid "The key you provided was not valid."
msgstr "Nyckeln du angav var inte giltig."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:117
msgid "The last disk of a RAID device cannot be removed."
msgstr "Den sista disken i en RAID-enhet kan inte tas bort."

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:541
msgid "The last key slot can not be removed"
msgstr "Det sista nyckelfacket kan inte tas bort"

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:92
msgid "The last physical volume of a volume group cannot be removed."
msgstr "Den sista fysiska volymen i en volymgrupp kan inte tas bort."

#: pkg/shell/indexes.js:410
msgid "The machine is restarting"
msgstr "Maskinen startar om"

#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:500 pkg/kubernetes/scripts/details.js:622
msgid "The maximum number of replicas is 128"
msgstr "Det maximala antalet repliker är 128"

#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:413
msgid "The name contains invalid characters"
msgstr "Namnet innehåller ogiltiga tecken"

#: pkg/kubernetes/views/node-page.html:23
msgid "The node '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Noden ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/kubernetes/views/node-alerts.html:7
msgid "The node doesn't have enough disk space"
msgstr "Noden har inte tillräckligt med diskutrymme"

#: pkg/kubernetes/views/node-alerts.html:11
msgid "The node doesn't have enough free memory"
msgstr "Noden har inte tillräckligt med fritt minne"

#: pkg/users/local.js:438 pkg/users/local.js:1386
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"

#: pkg/lib/credentials.js:190
msgid "The passwords do not match."
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."

#: pkg/kubernetes/views/pv-page.html:21
msgid "The persistent volume '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Den beständiga volymen ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:40
msgid "The pod '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Kapseln ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:81
msgid "The pool is empty"
msgstr "Poolen är tom"

#: pkg/kubernetes/views/project-page.html:34
msgid "The project '{{ projName }}' does not exist."
msgstr "Projektet ?{{ projName }}? finns inte."

#: pkg/kubernetes/views/replicationcontroller-page.html:30
msgid "The replication controller '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Replikeringsstyraren ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/kubernetes/views/route-page.html:19
msgid "The route '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Rutten ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/docker/containers-view.jsx:436
msgid "The scan from $time ($type) found no vulnerabilities."
msgstr "Skanningen från $time ($type) hittade inga sårbarheter."

#: pkg/docker/containers-view.jsx:434
msgid "The scan from $time ($type) was not successful."
msgstr "Skanningen från $time ($type) lyckades inte."

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:388
msgid "The selected file is not a valid Kubernetes application manifest."
msgstr "Den valda filen är inte en giltig programförteckning för Kubernetes."

#: src/ws/login.js:642
msgid ""
"The server refused to authenticate '$0' using password authentication, and "
"no other supported authentication methods are available."
msgstr ""
"Servern vägrade att autentisera ?$0? med lösenordsautentisering, och inga "
"andra stödda autentiseringsmetoder är tillgängliga."

#: src/base1/cockpit.js:4013
msgid "The server refused to authenticate using any supported methods."
msgstr "Servern vägrade att autentisera med några stödda metoder."

#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:2
msgid "The server uses a certificate signed by an unknown authority."
msgstr "Servern använder ett certifikat signerat av en okänd auktoritet."

#: pkg/kubernetes/views/service-page.html:19
msgid "The service '{{ target }}' does not exist."
msgstr "Tjänsten ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/kubernetes/views/user-page.html:29
msgid "The user '{{ userName }}' does not exist."
msgstr "Användaren ?{{ target }}? finns inte."

#: pkg/systemd/init.js:888
msgid "The user <b>$0</b> does not have permissions for creating timers"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att skapa timrar"

#: pkg/tuned/dialog.js:98
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to change profiles"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra profiler"

#: pkg/systemd/host.js:64
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to change the system time"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra systemtiden"

#: pkg/systemd/init.js:589
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to enable or disable services"
msgstr ""
"Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att aktivera eller avaktivera "
"tjänster"

#: pkg/dashboard/list.js:223
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to manage servers"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att hantera servrar"

#: pkg/storaged/storage-controls.jsx:74
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to manage storage"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att hantera lagring"

#: pkg/users/local.js:42
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to modify accounts"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra konton"

#: pkg/systemd/host.js:48
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to modify hostnames"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra värdnamn"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1512
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to modify network settings"
msgstr ""
"Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra nätverksinställningar"

#: pkg/realmd/operation.js:592
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to modify realms"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att ändra riken"

#: pkg/systemd/host.js:56
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to shutdown or restart this server"
msgstr "Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att starta om denna server"

#: pkg/systemd/init.js:581 pkg/systemd/init.js:585
msgid "The user <b>$0</b> is not permitted to start or stop services"
msgstr ""
"Användaren <b>$0</b> har inte rättighet att starta eller stoppa tjänster"

#: pkg/users/local.js:544
msgid ""
"The user name can only consist of letters from a-z, digits, dots, dashes and "
"underscores."
msgstr ""
"Användarnamnet får endast bestå av bokstäver från a-z, siffror, punkter, "
"bindestreck och understrykningstecken."

#: src/ws/login.js:139 src/ws/login.js:162
msgid ""
"The web browser configuration prevents Cockpit from running (inaccessible "
"$0)"
msgstr ""
"Webbläsarens konfiguration förhindrar Cockpit från att köra (oåtkomlig $0)"

#: pkg/shell/active-pages-dialog.jsx:58
msgid "There are currently no active pages"
msgstr "Det finns för närvarande inga aktiva sidor"

#: pkg/storaged/index.html:51
msgid ""
"There are devices with multiple paths on the system, but the multipath "
"service is not running."
msgstr ""
"Det finns enheter med flera sökvägar på systemet, men multipath-tjänsten kör "
"inte."

#: pkg/users/index.html:439
msgid "There are no authorized public keys for this account."
msgstr "Det finns inga auktoriserade publika nycklar för detta konto."

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:98
msgid ""
"There is not enough free space elsewhere to remove this physical volume. At "
"least $0 more free space is needed."
msgstr ""
"Det finns inte tillräckligt med fritt utrymme någon annanstans för att ta "
"bort dennay fysiska volym. Åtminstone $0 mer ledigt utrymme behövs."

#: pkg/storaged/utils.js:184
msgid "Thin Logical Volume"
msgstr "Tunn logisk volym"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:118
msgid "This NFS mount is in use and only its options can be changed."
msgstr "Denna NFS-montering används och endast dess alternativ kan ändras."

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:133
msgid "This VDO device does not use all of its backing device."
msgstr "Denna VDO-enhet använder inte alla sina underliggande enheter."

#: pkg/kubernetes/views/pvc-delete.html:8
msgid ""
"This claim is in use. Deleting it may cause issues with the following pod:"
msgstr ""
"Detta anspråk används. Att ta bort den kan orsaka problem med följande "
"kapsel:"

#: pkg/systemd/init.js:1337
msgid ""
"This day doesn't exist in all months.<br> The timer will only be executed in "
"months that have 31st."
msgstr ""
"Denna dag finns inte i alla månader.<br>Timern kommer bara köras i månader "
"som har den 31:e."

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2610
msgid "This device cannot be managed here."
msgstr "Denna enhet kan inte hanteras här."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:960
msgid ""
"This device has filesystems that are currently in use. Proceeding will "
"unmount all filesystems on it."
msgstr ""
"Denna enhet har filsystem som används just nu. Att gå vidare kommer "
"avmontera alla filsystem på den."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:939
msgid "This device is currently used for RAID devices."
msgstr "Denna enhet används just nu till RAID-enheter."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:968
msgid ""
"This device is currently used for RAID devices. Proceeding will remove it "
"from its RAID devices."
msgstr ""
"Denna enhet används just nu till RAID-enheter. Att gå vidare kommer ta bort "
"den från sin RAID-enhet."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:943
msgid "This device is currently used for VDO devices."
msgstr "Denna enhet används just nu till VDO-enheter."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:935
msgid "This device is currently used for volume groups."
msgstr "Denna enhet används just nu till volymgrupper."

#: pkg/storaged/dialog.jsx:964
msgid ""
"This device is currently used for volume groups. Proceeding will remove it "
"from its volume groups."
msgstr ""
"Denna enhet används just nu till volymgrupper. Att gå vidare kommer ta bort "
"den från sin volymgrupper."

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:113
msgid "This disk cannot be removed while the device is recovering."
msgstr "Denna disk kan inte tas bort medans enheten återhämtar sig."

#: pkg/systemd/init.js:1249 pkg/systemd/init.js:1263 pkg/systemd/init.js:1272
msgid "This field cannot be empty."
msgstr "Detta fält får inte vara tomt."

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:152
msgid ""
"This host is managed by a virtualization manager, so creation of new VMs "
"from the host is not possible."
msgstr ""
"Denna värd hanteras av en virtualiseringshanterare, så att skapa nya VM:er "
"av värden är inte möjligt."

#: pkg/docker/containers-view.jsx:496
msgid "This image does not exist."
msgstr "Denna avbild finns inte."

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:362
msgid "This machine has already been added."
msgstr "Denna maskin har redan lagts till."

#: pkg/realmd/operation.html:91
msgid "This may take a while"
msgstr "Detta kan ta ett tag"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:24
msgid ""
"This option is for single node testing only ? local storage will not work in "
"a multi-node cluster"
msgstr ""
"Denna flagga är endast för test av enstaka noder ? lokal lagring kommer inte "
"fungera i ett flernodskluster"

#: src/bridge/cockpitpackages.c:506
msgid "This package is not compatible with this version of Cockpit"
msgstr "Detta paket är inte kopatibelt med denna version av Cockpit"

#: src/bridge/cockpitpackages.c:495
#, c-format
msgid "This package requires Cockpit version %s or later"
msgstr "Detta paket behöver Cockpit version %s eller senare"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:802
msgid "This system is not registered"
msgstr "Detta system är inte registrerat"

#: pkg/tuned/dialog.js:103
msgid "This system is using a custom profile"
msgstr "Detta system använder en anpassad profil"

#: pkg/tuned/dialog.js:101
msgid "This system is using the recommended profile"
msgstr "Detta system använder den rekommenderade profilen"

#: pkg/sosreport/index.html:34
msgid ""
"This tool will collect system configuration and diagnostic information from "
"this system for use with diagnosing problems with the system."
msgstr ""
"Detta verktyg kommer samla in systemkonfiguration och diagnostisk "
"information från systemet för att användas vid diagnostisering av problem "
"med systemet."

#: pkg/systemd/init.js:660
msgid "This unit is an instance of the $0 template."
msgstr "Denna enhet är en instans av mallen $0."

#: pkg/systemd/services.html:344
msgid "This unit is not designed to be enabled explicitly."
msgstr "Denna enhet är inte gjord för att aktiveras explicit."

#: pkg/users/local.js:552
msgid "This user name already exists"
msgstr "Detta användarnamn finns redan"

#: pkg/lib/machine-dialogs.js:378
msgid ""
"This version of cockpit-ws does not support connecting to a host with an "
"alternate user or port"
msgstr ""
"Denna version av cockpit-ws stödjer inte att ansluta till en värd med en "
"alternativ användare eller port"

#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:134
msgid "This virtual machine is not managed by oVirt"
msgstr "Denna virtuella maskin hanteras inte av oVirt"

#: pkg/kubernetes/views/pv-delete.html:7
msgid ""
"This volume has been claimed by {{ item.item.spec.claimRef.namespace }} / {{ "
"item.item.spec.claimRef.name }}. Deleting it will break that claim and may "
"cause issues with any pods depending on it."
msgstr ""
"Denna volym har tagits i anspråk av {{ item.item.spec.claimRef.namespace }} /"
" {{ item.item.spec.claimRef.name }}. Att ta bort den kommer bryta detta "
"anspråk och kan orsaka problem med de kapslar som beror på den."

#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:23
msgid "This volume has not been claimed"
msgstr "Denna volym har inte tagits anspråk"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:308
msgid "This volume needs to be activated before it can be resized."
msgstr "Denna volym behöver aktiveras före dess storlek kan ändras."

#: src/ws/login.js:127
msgid "This web browser is too old to run Cockpit (missing $0)"
msgstr "Denna webbläsare är för gammal för att köra Cockpit (saknar $0)"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:862
msgid "This web console will be updated."
msgstr "Denna webbkonsol kommer uppdateras."

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:340
msgid ""
"This will test kdump settings by crashing the kernel and thereby the system. "
"Depending on the settings, the system may not automatically reboot and the "
"process may take a while."
msgstr ""
"Detta kommer testa kdump-inställningarna genom att krascha kärnan och därmed "
"systemet. Beroende på inställningarna kanske inte systemet kommer starta om "
"automatiskt och processen kan ta en stund."

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:533
msgid "This will test the kdump configuration by crashing the kernel."
msgstr "Detta kommer testa kdump-inställningarna genom att krascha kärnan."

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:219
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:70
msgid "Threads per core"
msgstr "Trådar per kärna"

#: pkg/systemd/services.html:222
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"

#: pkg/systemd/index.html:391
msgid "Time Zone"
msgstr "Tidszon"

#: pkg/systemd/services.html:56
msgid "Timers"
msgstr "Timrar"

#: pkg/shell/index.html:325
msgid ""
"Tip: Make your key password match your login password to automatically "
"authenticate against other systems."
msgstr ""
"Tips: gör så att ditt nyckellösenord stämmer med ditt inloggningslösenord "
"för att automatiskt autentisera mot andra system."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:803
msgid ""
"To get software updates, this system needs to be registered with Red Hat, "
"either using the Red Hat Customer Portal or a local subscription server."
msgstr ""
"För att få programvaruuppdateringar behöver detta system registreras hos Red "
"Hat, antingen genom att använda Red Hats kundportal eller en lokal "
"prenumerationsserver."

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-pull.html:4
msgid "To pull this image:"
msgstr "För att hämta denna avbild:"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-push.html:4
msgid "To push an image to this image stream:"
msgstr "För att trycka ut denna avbild till denna avbildsström:"

#: pkg/lib/machine-change-port.html:11
msgid ""
"To try a different port you will need to upgrade cockpit-ws to a newer "
"version."
msgstr ""
"För att använda en annan port behöver du uppgradera cockpit-ws till en nyare "
"version."

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:116
msgid "Token"
msgstr "Symbol"

#: pkg/lib/cockpit-components-file-autocomplete.jsx:148
msgid "Too many files found"
msgstr "För många filer hittade"

#: src/base1/cockpit.js:4035
msgid "Too much data"
msgstr "För mycket data"

#: pkg/kubernetes/index.html:61
msgid "Topology"
msgstr "Topologi"

#: pkg/docker/storage.jsx:341
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:96
msgid "Total size: $0"
msgstr "Total storlek: $0"

#: pkg/lib/machine-info.js:70
msgid "Tower"
msgstr "Torn"

#: pkg/systemd/init.js:699
msgid "Triggered By"
msgstr "Utlöst av"

#: pkg/kubernetes/views/deploymentconfig-body.html:32 pkg/systemd/init.js:698
msgid "Triggers"
msgstr "Utlösare"

#: pkg/kubernetes/index.html:109 pkg/shell/index.html:407
#: pkg/shell/simple.html:139 pkg/shell/stub.html:181
#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:99
msgid "Troubleshoot"
msgstr "Felsök"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:331
msgid "Trust key"
msgstr "Förtroendenyckel"

#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:21
msgid "Trust this certificate for this connection"
msgstr "Lita på detta certifikat för denna anslutning"

#: src/ws/login.html:111
msgid "Try Again"
msgstr "Försök igen"

#: pkg/docker/index.html:71 pkg/docker/index.html:74
msgid "Try again"
msgstr "Försök igen"

#: pkg/shell/simple.html:107
msgid "Try to reconnect"
msgstr "Försök att återansluta"

#: pkg/systemd/index.html:60
msgid "Trying to synchronize with {{Server}}"
msgstr "Försök att synkronisera med {{Server}}"

#: pkg/systemd/services.html:220
msgid "Tuesday"
msgstr "Tisdag"

#: pkg/tuned/dialog.js:260
msgid "Tuned has failed to start"
msgstr "Tuned har misslyckats med att starta"

#: pkg/tuned/dialog.js:91
msgid "Tuned is not available"
msgstr "Tuned är inte tillgänglig"

#: pkg/tuned/dialog.js:93
msgid "Tuned is not running"
msgstr "Tuned kör inte"

#: pkg/tuned/dialog.js:95
msgid "Tuned is off"
msgstr "Tuned är avslagen"

#: pkg/kubernetes/views/deploy.html:9 pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:10
#: pkg/kubernetes/views/service-body.html:11
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:20 pkg/shell/index.html:285
#: pkg/machines/components/storagePools/createStoragePoolDialog.jsx:96
#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:86
#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:292 pkg/storaged/part-tab.jsx:50
#: pkg/storaged/unrecognized-tab.jsx:43 pkg/systemd/hwinfo.jsx:36
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:42
msgid "Type a password"
msgstr "Skriv ett lösenord"

#: pkg/docker/containers-view.jsx:117
msgid "Type to filter?"
msgstr "Skriv för att filtrera ?"

#: pkg/kubernetes/views/details-page.html:7
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: pkg/docker/index.html:332 pkg/networkmanager/firewall.jsx:354
msgid "UDP"
msgstr "UDP"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:244
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:112
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: pkg/storaged/part-tab.jsx:46
msgid "UUID"
msgstr "UUID"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:324
msgid "Unable to apply settings: $0"
msgstr "Kan inte verkställa inställningarna: $0"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:119
msgid "Unable to apply this solution automatically"
msgstr "Kan inte verkställa denna lösning automatiskt"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:217
msgid "Unable to connect"
msgstr "Kan inte ansluta"

#: src/ws/login.js:646
msgid "Unable to connect to that address"
msgstr "Kan inte ansluta till den adressen"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:414
msgid "Unable to decode Kubernetes application manifest."
msgstr "Kan inte avkoda programförteckningen för Kubernetes"

#: pkg/users/local.js:57
msgid "Unable to delete root account"
msgstr "Det går inte att ta bort root-kontot"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:72
#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:170
msgid "Unable to get alert details."
msgstr "Kan inte ta bort larmdetaljer."

#: pkg/selinux/setroubleshoot-client.js:158
msgid "Unable to get alert: $0"
msgstr "Kan inte hämta larmet: $0"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:88
msgid "Unable to reach server"
msgstr "Kan inte nå servern"

#: pkg/kubernetes/scripts/dashboard.js:402
msgid "Unable to read the Kubernetes application manifest. Code $0."
msgstr "Kan inte läsa programförteckningen för Kubernetes. Kod $0."

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:277
msgid "Unable to remove mount"
msgstr "Kan inte ta bort monteringen"

#: pkg/users/local.js:59
msgid "Unable to rename root account"
msgstr "Kan inte byta namn på root-kontot"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:41
msgid "Unable to resolve"
msgstr "Kan inte lösa upp"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-client.js:173
msgid "Unable to run fix: %0"
msgstr "Kan inte köra fixen: %0"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-client.js:53
msgid "Unable to start setroubleshootd"
msgstr "Kan inte starta setroubleshootd"

#: pkg/storaged/nfs-details.jsx:252
msgid "Unable to unmount filesystem"
msgstr "Kan inte avmontera filsystem"

#: pkg/playground/translate.html:34 pkg/playground/translate.html:39
#: pkg/kubernetes/scripts/charts.js:112
msgid "Unavailable"
msgstr "Otillgänglig"

#: pkg/docker/index.html:730 pkg/networkmanager/index.html:856
#: pkg/shell/base_index.js:738 pkg/users/local.js:1468
msgid "Unexpected error"
msgstr "Oväntat fel"

#: pkg/machines/components/create-vm-dialog/createVmDialog.jsx:231
msgid "Unique name"
msgstr "Unikt namn"

#: pkg/storaged/dialog.jsx:1010
msgid "Unit"
msgstr "Enhet"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:12
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:43 pkg/kubernetes/views/pv-body.html:26
#: pkg/kubernetes/views/pv-claim.html:31
#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:35
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-body.html:16
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:30
#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:31
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:318 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:665
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:759 pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:269
#: pkg/lib/machine-info.js:65 pkg/networkmanager/interfaces.js:592
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1063 pkg/networkmanager/interfaces.js:2523
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2525 pkg/storaged/fsys-tab.jsx:65
#: pkg/storaged/swap-tab.jsx:61
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2509 pkg/networkmanager/interfaces.js:2521
msgid "Unknown \"$0\""
msgstr "Okänt ?$0?"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:100
msgid "Unknown ($0)"
msgstr "Okänt ($0)"

#: pkg/apps/application.jsx:98
msgid "Unknown Application"
msgstr "Okänt program"

#: pkg/lib/machine-unknown-hostkey.html:2
msgid "Unknown Host Key"
msgstr "Okänd värdnyckel"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2626
msgid "Unknown configuration"
msgstr "Okänd konfiguration"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:84
msgid "Unknown host name"
msgstr "Okänt värdnamn"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:562
msgid "Unknown type"
msgstr "Okänd typ"

#: pkg/docker/index.html:549 pkg/docker/util.js:112
msgid "Unless Stopped"
msgstr "Om inte stoppad"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:213 pkg/storaged/content-views.jsx:218
#: pkg/storaged/content-views.jsx:231
msgid "Unlock"
msgstr "Lås upp"

#: pkg/shell/index.html:221 pkg/shell/index.html:273
msgid "Unlock Key"
msgstr "Lås upp nyckeln"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:127
msgid "Unlock at boot"
msgstr "Lås upp vid uppstart"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:132
msgid "Unlock read only"
msgstr "Lås upp endast för läsning"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:37
msgid "Unlocking $target"
msgstr "Lås upp $target"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:173
msgid "Unlocking disk..."
msgstr "Låser upp disken ?"

#: pkg/networkmanager/index.html:140
msgid "Unmanaged Interfaces"
msgstr "Ej hanterade gränssnitt"

#: pkg/systemd/init.js:551
msgid "Unmask"
msgstr "Avmaskera"

#: pkg/storaged/fsys-tab.jsx:203 pkg/storaged/nfs-details.jsx:295
msgid "Unmount"
msgstr "Avmontera"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:44
msgid "Unmounting $target"
msgstr "Avmonterar $target"

#: pkg/users/index.html:422
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"

#: pkg/machines/components/vmnetworktab.jsx:141
msgid "Unplug"
msgstr "Koppla ur"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:150
msgid "Unrecognized Data"
msgstr "Okända data"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:344
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "Unrecognized Data"
msgstr "Okända data"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:304
msgid "Unrecognized data can not be made smaller here."
msgstr "Okända data får inte göras mindre här."

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:164
msgid "Unregister"
msgstr "Avregistrera"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:170
msgid "Unregistering system..."
msgstr "Avregistrerar systemet ?"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:46
msgid "Unresolved"
msgstr "Ej upplöst"

#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:222 src/bridge/cockpitdbussetup.c:361
#: src/bridge/cockpitdbussetup.c:625
msgid "Unsupported setup mechanism"
msgstr "Uppsättningsmekanism som ej stöds"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:595
msgid "Unsupported volume"
msgstr "Volym som ej stöds"

#: src/base1/cockpit.js:4015 src/base1/cockpit.js:4017
msgid "Untrusted host"
msgstr "Ej betrodd värd"

#: pkg/docker/util.js:96
msgid "Up since $0"
msgstr "Uppe sedan $0"

#: pkg/lib/machine-change-port.html:41
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:874
msgid "Update History"
msgstr "Uppdatera historiken"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:504
msgid "Update Log"
msgstr "Uppdatera loggen"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:59
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterat"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:527
msgid "Updated packages may require a restart to take effect."
msgstr "Uppdaterade paket kan behöva en omstart för att få effekt."

#: pkg/systemd/host.js:454
msgid "Updates Available"
msgstr "Uppdateringar tillgängliga"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:51 pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:209
msgid "Updating"
msgstr "Uppdaterar"

#: pkg/kubernetes/scripts/details.js:656
msgid "Updating $0..."
msgstr "Uppdaterar $0 ?"

#: pkg/machines/components/vmDisksTabLibvirt.jsx:69
msgid "Upgrade to a more recent version of libvirt to view disk statistics"
msgstr "Uppgradera till en senare version av libvirt för att se diskstatistik"

#: pkg/machines/components/vm/vm.jsx:54 pkg/storaged/unrecognized-tab.jsx:39
msgid "Usage"
msgstr "Användning"

#: pkg/systemd/host.js:1525
msgid "Usage of $0 CPU core"
msgid_plural "Usage of $0 CPU cores"
msgstr[0] "Användning av $0 CPU-kärna"
msgstr[1] "Användning av $0 CPU-kärnor"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:83
msgid "Use 512 Byte emulation"
msgstr "Använd 512-byteemulering"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:433
msgid "Use Existing"
msgstr "Använd befintlig"

#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:136
msgid "Use proxy server"
msgstr "Använd en proxyserver"

#: pkg/shell/index.html:168
msgid "Use the following keys to authenticate against other systems"
msgstr "Använd följande nycklar för att autentisera mot andra system"

#: pkg/systemd/index.html:283 pkg/docker/storage.jsx:340
#: pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:834 pkg/kubernetes/scripts/nodes.js:843
#: pkg/machines/components/vm/vmUsageTab.jsx:64
#: pkg/machines/components/vm/vmUsageTab.jsx:75
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:72 pkg/storaged/fsys-tab.jsx:213
#: pkg/storaged/swap-tab.jsx:88 pkg/systemd/host.js:1590
msgid "Used"
msgstr "Använt"

#: pkg/docker/index.html:262
msgid "Used by Containers"
msgstr "Används av behållare"

#: pkg/dashboard/index.html:142 pkg/kubernetes/views/auth-form.html:61
#: pkg/kubernetes/views/user-group-add.html:9
#: pkg/kubernetes/views/user-page.html:20
#: pkg/kubernetes/views/user-panel.html:9
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:64
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:103 pkg/playground/translate.html:85
#: pkg/playground/translate.html:105 pkg/systemd/index.html:257
#: pkg/subscriptions/subscriptions-register.jsx:77 pkg/systemd/host.js:1496
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: pkg/realmd/operation.html:48 pkg/users/index.html:90
#: pkg/users/index.html:175
msgid "User Name"
msgstr "Användarnamn"

#: pkg/realmd/operation.html:54 pkg/realmd/operation.js:293
msgid "User Password"
msgstr "Användarens lösenord"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:18 pkg/lib/machine-sync-users.html:54
#: src/ws/login.html:43
msgid "User name"
msgstr "Användarnamn"

#: src/ws/login.js:447
msgid "User name cannot be empty"
msgstr "Användarnamnet får inte vara tomt"

#: pkg/kubernetes/views/add-member-role-dialog.html:15
msgid "User or Group"
msgstr "Användare eller grupp"

#: pkg/kubernetes/views/auth-form.html:94 pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:46
#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:149
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"

#: pkg/kubernetes/views/project-listing.html:85
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: pkg/lib/machine-change-auth.html:44
msgid "Using available credentials"
msgstr "Använder tillgängliga kreditiv"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:162
msgid "VCPU settings could not be saved"
msgstr "VCPU-inställningarna kunde inte sparas"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:146
msgid "VDO Backing"
msgstr "VDO-underlag"

#: pkg/storaged/content-views.jsx:342
msgctxt "storage-id-desc"
msgid "VDO Backing"
msgstr "VDO-underlag"

#: pkg/storaged/pvol-tabs.jsx:99
msgid "VDO Device"
msgstr "VDO-enhet"

#: pkg/storaged/vdo-details.jsx:255 pkg/storaged/utils.js:243
msgid "VDO Device $0"
msgstr "VDO-enhet $0"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:154
msgid "VDO Devices"
msgstr "VDO-enheter"

#: pkg/storaged/lvol-tabs.jsx:297
msgid "VDO backing devices can not be made smaller"
msgstr "VDO-underlagsenheter kan inte göras mindre"

#: pkg/storaged/vdos-panel.jsx:160
msgid "VDO support not installed"
msgstr "VDO-stöd är inte installerat"

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:115
msgid "VDSM"
msgstr "VDSM"

#: pkg/ovirt/components/VdsmView.jsx:128
msgid "VDSM Service Management"
msgstr "VDSM tjänstehantering"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:257
msgid "VFAT - Compatible with all systems and devices"
msgstr "VFAT - kompatibelt med alla system och enheter"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2505 pkg/networkmanager/interfaces.js:2517
#: pkg/networkmanager/interfaces.js:2892
msgid "VLAN"
msgstr "VLAN"

#: pkg/networkmanager/index.html:174
msgid "VLAN Id"
msgstr "VLAN-id"

#: pkg/networkmanager/index.html:784
msgid "VLAN Settings"
msgstr "VLAN-inställningar"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:235 pkg/machines/libvirt-dbus.js:246
msgid "VM CHANGE_NETWORK_STATE action failed"
msgstr "Åtgärden VM CHANGE_NETWORK_STATE misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-virsh.js:373
msgid "VM DELETE (DESTROY) action failed"
msgstr "Åtgärden VM DELETE (DESTROY) misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-virsh.js:386
msgid "VM DELETE (UNDEFINE) action failed"
msgstr "Åtgärden VM DELETE (UNDEFINE) misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:313 pkg/machines/libvirt-dbus.js:344
msgid "VM DELETE action failed"
msgstr "Åtgärden VM DELETE misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:388
msgid "VM DETACH_DISK action failed"
msgstr "Åtgärden VM DETACH_DISK misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:406 pkg/machines/libvirt-virsh.js:312
msgid "VM FORCE OFF action failed"
msgstr "Åtgärden VM FORCE OFF misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:422 pkg/machines/libvirt-virsh.js:332
msgid "VM FORCE REBOOT action failed"
msgstr "Åtgärden VM FORCE REBOOT misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:672 pkg/machines/libvirt-virsh.js:323
msgid "VM REBOOT action failed"
msgstr "Åtgärden VM REBOOT misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-virsh.js:429
msgid "VM SEND Non-Maskable Interrrupt action failed"
msgstr "Åtgärden VM SEND Non-Maskable Interrrupt misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:688
msgid "VM SENDNMI action failed"
msgstr "Åtgärden VM SENDNMI misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:720 pkg/machines/libvirt-virsh.js:303
msgid "VM SHUT DOWN action failed"
msgstr "Åtgärden VM SHUT DOWN misslyckades"

#: pkg/machines/libvirt-dbus.js:735 pkg/machines/libvirt-virsh.js:341
msgid "VM START action failed"
msgstr "Åtgärden VM START misslyckades"

#: pkg/ovirt/components/VmOverviewColumn.jsx:37
msgid "VM icon"
msgstr "VM-ikon"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:187
msgid "VNC"
msgstr "VNC"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:159
msgid "VNC Address:"
msgstr "VNC-adress:"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:168
msgid "VNC Port:"
msgstr "VNC-port:"

#: pkg/machines/components/desktopConsole.jsx:171
msgid "VNC TLS Port:"
msgstr "VNC TLS-port:"

#: src/ws/login.html:101
msgid "Validating authentication token"
msgstr "Validerar autentiseringselementet"

#: pkg/users/authorized-keys.js:108
msgid "Validating key"
msgstr "Validerar nyckeln"

#: pkg/systemd/hwinfo.jsx:84
msgid "Vendor"
msgstr "Leverantör"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:61
msgid "Verified"
msgstr "Verifierad"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:316
msgid "Verify key"
msgstr "Verifiera nyckel"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:53
msgid "Verifying"
msgstr "Verifierar"

#: pkg/shell/index.html:88 pkg/shell/simple.html:64 pkg/shell/stub.html:71
#: pkg/systemd/index.html:115 pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:83 pkg/packagekit/updates.jsx:380
#: pkg/subscriptions/subscriptions-view.jsx:35 pkg/systemd/hwinfo.jsx:44
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:83
msgid "Version num"
msgstr "Version nummer"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:57
msgid "Very securely erasing $target"
msgstr "Raderar mycket säkert $target"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePoolList.jsx:41
#: pkg/machines/hostvmslist.jsx:87
msgid "Virtual Machines"
msgstr "Virtuella maskiner"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:176
msgid "Virtual Machines of $0 cluster"
msgstr "Virtuella maskiner i klustret $0"

#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:80
msgid "Virtualization Service (libvirt) is Not Active"
msgstr "Virtualiseringstjänsten (libvirt) är inte aktiv"

#: pkg/machines/components/libvirtSlate.jsx:74
msgid "Virtualization Service is Available"
msgstr "Virtualiseringstjänsten är tillgänglig"

#: pkg/kubernetes/views/pv-page.html:13 pkg/kubernetes/views/pv-panel.html:10
#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:6 pkg/machines/components/diskAdd.jsx:90
#: pkg/machines/components/vmDiskSourceCell.jsx:41
#: pkg/storaged/content-views.jsx:127
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: pkg/storaged/pvol-tabs.jsx:43
msgid "Volume Group"
msgstr "Volymgrupp"

#: pkg/storaged/vgroup-details.jsx:229 pkg/storaged/utils.js:238
msgid "Volume Group $0"
msgstr "Volymgrupp $0"

#: pkg/storaged/vgroups-panel.jsx:113
msgid "Volume Groups"
msgstr "Volymgrupper"

#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:14
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:89
msgid "Volume ID"
msgstr "Volym-ID"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:115
#: pkg/kubernetes/views/volume-body.html:42
msgid "Volume Name"
msgstr "Volymnamn"

#: pkg/kubernetes/views/pvc-body.html:2 pkg/kubernetes/views/volume-body.html:1
msgid "Volume Type"
msgstr "Volymtyp"

#: pkg/docker/index.html:515 pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:47
#: pkg/kubernetes/views/pod-page.html:18 pkg/kubernetes/index.html:74
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-config.html:32
msgid "Volumes"
msgstr "Volymer"

#: pkg/docker/index.html:199
msgid "Volumes:"
msgstr "Volymer:"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:832
msgid "Waiting"
msgstr "Väntar"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:72
#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:170
msgid "Waiting for details..."
msgstr "Väntar på detaljer ?"

#: pkg/apps/utils.jsx:62
msgid "Waiting for other programs to finish using the package manager..."
msgstr "Väntar på att andra program skall sluta använda pekethanteraren ?"

#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:140
#: pkg/lib/cockpit-components-install-dialog.jsx:175
msgid "Waiting for other software management operations to finish"
msgstr "Väntar på att andra programvaruhanteringsåtgärder skall bli klara"

#: pkg/systemd/init.js:690
msgid "Wanted By"
msgstr "Önskat av"

#: pkg/systemd/init.js:685
msgid "Wants"
msgstr "Önskar"

#: pkg/systemd/logs.html:59
msgid "Warning and above"
msgstr "Varning och högre"

#: pkg/kubernetes/views/pv-modify.html:24
msgid "Warning:"
msgstr "Varning:"

#: cockpit.appdata.xml.in.h:1
msgid "Web Console for Linux servers"
msgstr "Webbkonsol för Linuxservrar"

#: pkg/systemd/services.html:221
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"

#: pkg/systemd/services.html:450
msgid "Weeks"
msgstr "Veckor"

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:5
msgid "Welcome to the Image Registry"
msgstr "Välkommen till avbildsregistret"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:324
msgid "What if tang-show-keys is not available?"
msgstr "Vad gör man om tang-show-keys inte är tillgängligt?"

#: pkg/kubernetes/views/volumes-page.html:61
msgid "When"
msgstr "När"

#: pkg/docker/index.html:486
msgid "With terminal"
msgstr "Med terminal"

#: pkg/storaged/mdraid-details.jsx:98
msgid "Write-mostly"
msgstr "Skriv huvudsakligen"

#: pkg/storaged/plot.jsx:268
msgid "Writing"
msgstr "Skriver"

#: src/ws/login.js:656
msgid "Wrong user name or password"
msgstr "Fel användarnamn eller lösenord"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:253
msgid "XFS - Red Hat Enterprise Linux 7 default"
msgstr "XFS ? standard för Red Hat Enterprise Linux 7"

#: pkg/networkmanager/interfaces.js:1972
msgid "XOR"
msgstr "XOR"

#: pkg/kubernetes/scripts/volumes.js:998 pkg/networkmanager/interfaces.js:2579
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: pkg/lib/machine-sync-users.html:47
msgid ""
"You are connected to {{#strong}}{{host}}{{/strong}}, however in order to "
"synchronize users, a user with superuser privileges is required."
msgstr ""
"Du är ansluten till {{#strong}}{{host}}{{/strong}}, dock, för att "
"synkronisera användare krävs en användare med superanvändarens rättigheter."

#: pkg/dashboard/list.js:440
msgid ""
"You are currently connected directly to this server. You cannot delete it."
msgstr ""
"Du är för närvarande ansluten direkt till denna server. Du kan inte ta bort "
"den."

#: pkg/networkmanager/firewall.jsx:69 pkg/networkmanager/firewall.jsx:324
msgid "You are not authorized to modify the firewall."
msgstr "Du har inte rättigheter att ändra brandväggen."

#: pkg/kubernetes/views/auth-rejected-cert.html:3
msgid ""
"You can bypass the certificate check, but any data you send to the server "
"could be intercepted by others."
msgstr ""
"Du kan hoppa över certifikatkontrollen, men alla data du skickar till "
"servern skulle kunna avlyssnas av andra."

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:150
msgid "You can deploy an application to your cluster."
msgstr "Du kan placera ut ett program i ditt kluster."

#: pkg/users/index.html:442
msgid ""
"You do not have permission to view the authorized public keys for this "
"account."
msgstr ""
"Du har inte rättigheter att se de auktoriserade publika nycklarna för detta "
"konto."

#: pkg/docker/storage.jsx:504
msgid "You don't have permission to manage the Docker storage pool."
msgstr "Du har inte rättigheter att hantera lagringspoolen för Docker."

#: pkg/users/local.js:119
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Du måste vänta längre på att ändra ditt lösenord"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:864
msgid ""
"Your browser will disconnect, but this does not affect the update process. "
"You can reconnect in a few moments to continue watching the progress."
msgstr ""
"Din webbläsare kommer kopplas ifrån, men detta påverkar inte "
"uppdateringsprocessen. Du kan återansluta om några ögonblick för att "
"fortsätta följa förloppet."

#: pkg/kubernetes/views/registry-dashboard-page.html:112
msgid ""
"Your login credentials do not give you access to use the docker registry "
"from the command line."
msgstr ""
"Dina inloggningskreditiv ger dig inte åtkomst till att använda docker-"
"registret från kommandoraden."

#: pkg/packagekit/updates.jsx:899
msgid ""
"Your server will close the connection soon. You can reconnect after it has "
"restarted."
msgstr ""
"Din server kommer stänga förbindelsen snart. Du kan återansluta efter att "
"den har startat om."

#: src/base1/cockpit.js:4005
msgid "Your session has been terminated."
msgstr "Din session har avslutats."

#: src/base1/cockpit.js:4007
msgid "Your session has expired. Please log in again."
msgstr "Din session har gått ut. Logga in igen."

#: pkg/lib/journal.js:207
msgid "[$0 bytes of binary data]"
msgstr "[$0 byte med binärdata]"

#: pkg/lib/journal.js:209
msgid "[binary data]"
msgstr "[binärdata]"

#: pkg/lib/journal.js:203
msgid "[no data]"
msgstr "[inga data]"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePool.jsx:63
#: pkg/shell/active-pages-dialog.jsx:39
msgid "active"
msgstr "aktiv"

#: pkg/docker/run.js:576
msgid "alias"
msgstr "alias"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:331
msgid "and restart the machine automatically."
msgstr "och starta automatiskt om maskinen."

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:323
msgid "at"
msgstr "klockan"

#: pkg/machines/helpers.js:210
msgid "bridge"
msgstr "brygga"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:266
msgid "bug fix"
msgstr "felrättning"

#: pkg/storaged/utils.js:88
msgctxt "format-bytes"
msgid "bytes"
msgstr "byte"

#: pkg/machines/helpers.js:199
msgid "cdrom"
msgstr "cdrom"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:35
msgid "connecting"
msgstr "ansluter"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:46
msgid "cores"
msgstr "kärnor"

#: pkg/machines/helpers.js:193
msgid "crashed"
msgstr "kraschad"

#: pkg/machines/helpers.js:204
msgid "custom"
msgstr "anpassad"

#: pkg/docker/util.js:126
msgid "default"
msgstr "standard"

#: pkg/machines/helpers.js:208
msgid "direct"
msgstr "direkt"

#: pkg/machines/helpers.js:177 pkg/machines/helpers.js:180
#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:123
msgid "disabled"
msgstr "avaktiverat"

#: pkg/machines/helpers.js:198 pkg/machines/helpers.js:201
msgid "disk"
msgstr "disk"

#: pkg/machines/helpers.js:225 pkg/ovirt/rephraseUI.js:27
msgid "down"
msgstr "nere"

#: pkg/machines/helpers.js:194
msgid "dying"
msgstr "döende"

#: pkg/realmd/operation.js:255 pkg/realmd/operation.js:261
msgid "e.g. \"$0\""
msgstr "t.ex. ?$0?"

#: pkg/kubernetes/scripts/images.js:641
msgid "eg: my-image-stream"
msgstr "t.ex.: min-avbildsström"

#: pkg/machines/helpers.js:178 pkg/machines/helpers.js:181
#: pkg/ovirt/components/OVirtTab.jsx:125
msgid "enabled"
msgstr "aktiverat"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:266
msgid "enhancement"
msgstr "förbättring"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:28
msgid "error"
msgstr "fel"

#: pkg/machines/helpers.js:212
msgid "ethernet"
msgstr "ethernet"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:311
msgid "every day"
msgstr "varje dag"

#: pkg/storaged/format-dialog.jsx:254
msgid "ext4 - Red Hat Enterprise Linux 6 default"
msgstr "ext4 ? standard för Red Hat Enterprise Linux 6"

#: pkg/systemd/host.js:827
msgid "failed to list ssh host keys: $0"
msgstr "misslyckades att lista ssh-värdnycklar: $0"

#: pkg/machines/helpers.js:205
msgid "host"
msgstr "värd"

#: pkg/machines/helpers.js:213
msgid "hostdev"
msgstr "värdenhet"

#: pkg/storaged/iscsi-panel.jsx:261
msgid "iSCSI Targets"
msgstr "iSCSI-mål"

#: pkg/machines/helpers.js:189
msgid "idle"
msgstr "overksam"

#: pkg/machines/components/storagePools/storagePool.jsx:63
msgid "inactive"
msgstr "inaktiv"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:29
msgid "initializing"
msgstr "initierar"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:30
msgid "installation failed"
msgstr "installationen misslyckades"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:38
msgid "installing OS"
msgstr "installerar OS"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:420
msgid "invalid: multiple targets defined"
msgstr "felaktigt: flera mål definierade"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:539
msgid "kdump status"
msgstr "kdump-status"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:39
msgid "kdumping"
msgstr "kdumpar"

#: pkg/docker/run.js:530
msgid "key"
msgstr "nyckel"

#: pkg/storaged/crypto-keyslots.jsx:350
msgid "key slot $0"
msgstr "nyckelfack $0"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:424 pkg/kdump/kdump-view.jsx:426
msgid "locally in $0"
msgstr "lokalt i $0"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:31
msgid "maintenance"
msgstr "underhåll"

#: pkg/machines/helpers.js:214
msgid "mcast"
msgstr "mcast"

#: pkg/machines/helpers.js:200 pkg/machines/helpers.js:209
msgid "network"
msgstr "nätverk"

#: pkg/kdump/kdump-client.js:117
msgid "nfs dump target isn't formated as server:path"
msgstr "nfs-dumpmålet är inte formaterat som server:sökväg"

#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:14
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:112 pkg/machines/helpers.js:221
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:38 pkg/ovirt/rephraseUI.js:43
msgid "no"
msgstr "nej"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:32
msgid "non operational"
msgstr "inte i drift"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:33
msgid "non responsive"
msgstr "svarar inte"

#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:33
#: pkg/kubernetes/views/node-body.html:59
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:24
#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:29
#: node_modules/registry-image-widgets/views/image-listing.html:53
#: pkg/docker/run.js:422 pkg/docker/run.js:478 pkg/docker/run.js:532
#: pkg/docker/run.js:577 pkg/tuned/dialog.js:105
msgid "none"
msgstr "ingen"

#: pkg/ovirt/provider.js:63
msgid "oVirt"
msgstr "oVirt"

#: pkg/ovirt/components/HostStatus.jsx:37
msgid "oVirt Host State:"
msgstr "oVirt-värdtillstånd:"

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:35
msgid "oVirt Provider installation script failed due to missing arguments."
msgstr ""
"oVirt-leverantörsinstallationsskript misslyckades på grund av saknade "
"argument."

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:36
msgid ""
"oVirt Provider installation script failed: Can't write to /etc/cockpit/"
"machines-ovirt.config, try as root."
msgstr ""
"oVirt-leverantörsinstallationsskript misslyckades: kan inte skriva till /etc/"
"cockpit/machines-ovirt.config, försök som root."

#: pkg/ovirt/components/InstallationDialog.jsx:164
msgid "oVirt installation script failed with following output: "
msgstr "oVirt-installationsskript misslyckades med följande utdata: "

#: pkg/ovirt/components/App.jsx:51
msgid "oVirt login in progress"
msgstr "oVirt-inloggning pågår"

#: pkg/systemd/host.js:641
msgid "of $0 CPU core"
msgid_plural "of $0 CPU cores"
msgstr[0] "av $0 CPU-kärna"
msgstr[1] "av $0 CPU-kärnor"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:316
msgid "on Fridays"
msgstr "på fredagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:312
msgid "on Mondays"
msgstr "på måndagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:317
msgid "on Saturdays"
msgstr "på lördagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:318
msgid "on Sundays"
msgstr "på söndagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:315
msgid "on Thursdays"
msgstr "på torsdagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:313
msgid "on Tuesdays"
msgstr "på tisdagar"

#: pkg/packagekit/autoupdates.jsx:314
msgid "on Wednesdays"
msgstr "på onsdagar"

#: pkg/machines/libvirt-common.js:112
msgid "other"
msgstr "annan"

#: pkg/machines/helpers.js:190
msgid "paused"
msgstr "stannad"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:34
msgid "pending approval"
msgstr "väntande godkännande"

#: pkg/kubernetes/views/dashboard-page.html:83
msgid "pending volume claims"
msgstr "väntande volymanspråk"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:175
msgid "qcow2"
msgstr "qcow2"

#: pkg/machines/components/diskAdd.jsx:178
msgid "raw"
msgstr "rå"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:36
msgid "reboot"
msgstr "starta om"

#: pkg/tuned/change-profile.jsx:42
msgid "recommended"
msgstr "rekommenderad"

#: pkg/machines/helpers.js:188
msgid "running"
msgstr "kör"

#: pkg/docker/search.js:52
msgid "search by name, namespace or description"
msgstr "leta efter namn, namnrymd eller beskrivning"

#: pkg/packagekit/updates.jsx:260
msgid "security"
msgstr "säkerhet"

#: pkg/docker/index.html:404
msgid "select container"
msgstr "välj behållare"

#: pkg/machines/helpers.js:215
msgid "server"
msgstr "server"

#: pkg/docker/index.html:483 pkg/docker/index.html:655
msgid "shares"
msgstr "utdelningar"

#: pkg/machines/components/notification/inlineNotification.jsx:52
msgid "show less"
msgstr "visa mindre"

#: pkg/machines/components/notification/inlineNotification.jsx:50
msgid "show more"
msgstr "visa mer"

#: pkg/machines/helpers.js:192
msgid "shut off"
msgstr "stäng av"

#: pkg/machines/helpers.js:191
msgid "shutdown"
msgstr "avstängning"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:46
msgid "sockets"
msgstr "uttag"

#: pkg/selinux/setroubleshoot-view.jsx:123
msgid "solution details"
msgstr "lösningsdetaljer"

#: pkg/kdump/kdump-view.jsx:140
msgid "ssh key"
msgstr "ssh-nyckel"

#: pkg/kdump/kdump-client.js:122
msgid "ssh key isn't a path"
msgstr "ssh-nyckeln är inte en sökväg"

#: pkg/kdump/kdump-client.js:120
msgid "ssh server is empty"
msgstr "ssh-servern är tom"

#: pkg/machines/helpers.js:195
msgid "suspended (PM)"
msgstr "vilande (SH)"

#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:46
msgid "threads"
msgstr "trådar"

#: pkg/docker/run.js:477
msgid "to host path"
msgstr "till värdsökväg"

#: pkg/docker/run.js:421
msgid "to host port"
msgstr "till värdport"

#: pkg/users/index.html:486
msgid "translatable"
msgstr "översättningsbar"

#: pkg/machines/helpers.js:216
msgid "udp"
msgstr "udp"

#: pkg/ovirt/rephraseUI.js:37
msgid "unassigned"
msgstr "ej tilldelad"

#: pkg/lib/cockpit-components-select.jsx:29
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-listing.html:31
#: pkg/systemd/init.js:240 pkg/systemd/init.js:254
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: pkg/storaged/jobs-panel.jsx:96
msgid "unknown target"
msgstr "okänt mål"

#: pkg/storaged/utils.js:418
msgid "unpartitioned space on $0"
msgstr "opartitionerat utrymmer på $0"

#: pkg/machines/helpers.js:224 pkg/ovirt/rephraseUI.js:26
msgid "up"
msgstr "uppe"

#: pkg/machines/helpers.js:211
msgid "user"
msgstr "användare"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:195
#: pkg/ovirt/components/vcpuModal.jsx:54
msgid "vCPU Count"
msgstr "vCPU-antal"

#: pkg/machines/components/vcpuModal.jsx:200
msgid "vCPU Maximum"
msgstr "vCPU-maximum"

#: pkg/ovirt/components/ClusterTemplates.jsx:135
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:181
msgid "vCPUs"
msgstr "vCPU:er"

#: pkg/machines/components/vmOverviewTab.jsx:75
msgid "vCPUs:"
msgstr "vCPU:er:"

#: pkg/docker/run.js:531
msgid "value"
msgstr "värde"

#: pkg/machines/helpers.js:217
msgid "vhostuser"
msgstr "vhost-användare"

#: pkg/kubernetes/views/route-body.html:13
#: pkg/machines/components/vmDisksTab.jsx:112 pkg/machines/helpers.js:220
#: pkg/ovirt/components/ClusterVms.jsx:38 pkg/ovirt/rephraseUI.js:42
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: node_modules/registry-image-widgets/views/imagestream-body.html:6
msgid ""
"{{ condition.message }}. Timestamp: {{ condition.lastTransitionTime }} Error "
"count: {{ condition.generation }}"
msgstr ""
"{{ condition.message }}. Tidsstämpel: {{ condition.lastTransitionTime }} "
"Felantal: {{ condition.generation }}"More information about the tp-sv mailing list