pacman 4.1.2

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjovallen.se
Tors May 10 13:43:58 CEST 2018


On 2018-04-26 11:44, Kristoffer Andersson wrote:
> Hej!
>
> Här kommer min första färdiga översättning.
>
> Består av några justeringar och några nya översättningar.
> Även gjort layout-ändringar (matchat stora/små inledande bokstäver,
> justerat mellanslag...)
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Kristoffer Andersson
Ok, här kommer vad jag sett vid en en genomgång:


 >föjlt

"följt"

 >otillfredställda

"otillfredsställda". Flera förekomster.


 >specifierad

"specificerad"

 >specifierade

"specificerade"

 >utryckligt

"uttryckligt". Flera förekomster.


 >Do you want to skip the above package for this upgrade?
 >Vill du hoppa över det här paketet den här transaktionen?

"för den här", sen vet jag inte om det finns någon anledning att kalla 
det "transaktion" snarare än "uppgradering" som i andra strängar.

 >Do you want to skip the above packages for this upgrade?
 >Vill du hoppa över de här paketen den här transaktionen?

"för den här", sen vet jag inte om det finns någon anledning att kalla 
det "transaktion" snarare än "uppgradering" som i andra strängar.


 >%s: %jd total file,
 >%s: %jd total files,
 >%s: Totalt %jd fil,
 >%s: Totalt %jd filer,

Avslutande mellanslag i originalsträngarna för dessa. >      --color <when>   colorize the output\n
 >      --color <när>    ger färg till utdata⏎\n

En extra pil (⏎) har tillkommit i slutet. >visa felsöknings meddelanden

"felsökningsmeddelanden" >programet

"programmet" >distributeras

"distribueras" >invalid argument '%s' for %s\n
 >ogiltigt argument '%s' för %s⏎\n


En extra pil (⏎) har tillkommit i slutet.


/Anders


More information about the tp-sv mailing list