wget

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Sat Nov 17 19:13:06 CET 2018


Jag har uppdaterat översättningen av wget. Den som har lust att
granska är välkommen.

Jag är osäker på när jag senast skickade ut den på listan. Den saknas
där jag normalt noterar, och jag hittade det inte i arkiven, så det
får bli hela översättningen.

-------------- next part --------------
# Swedish messages for wget.
# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the wget package.
# Christian Rose <menthos at menthos.com>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
# Daniel Nylander <po at danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2016, 2017.
#
# $Revision: 1.8 $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wget 1.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-wget at gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-13 16:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-17 19:08+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: lib/error.c:195
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/gai_strerror.c:57
msgid "Address family for hostname not supported"
msgstr "Adressfamiljen för värdnamnet stödjs inte"

#: lib/gai_strerror.c:58 src/host.c:371
msgid "Temporary failure in name resolution"
msgstr "Temporärt fel i namnuppslagning"

#: lib/gai_strerror.c:59
msgid "Bad value for ai_flags"
msgstr "Felaktigt värde för ai_flags"

#: lib/gai_strerror.c:60
msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
msgstr "Ej reparabelt fel i namnuppslagning"

#: lib/gai_strerror.c:61
msgid "ai_family not supported"
msgstr "ai_family stödjs inte"

#: lib/gai_strerror.c:62
msgid "Memory allocation failure"
msgstr "Minnesallokeringsfel"

#: lib/gai_strerror.c:63
msgid "No address associated with hostname"
msgstr "Ingen adress associerad med värdnamnet"

#: lib/gai_strerror.c:64
msgid "Name or service not known"
msgstr "Namn eller tjänst okänd"

#: lib/gai_strerror.c:65
msgid "Servname not supported for ai_socktype"
msgstr "Servname stödjs inte för ai_socktype"

#: lib/gai_strerror.c:66
msgid "ai_socktype not supported"
msgstr "ai_socktype stödjs inte"

#: lib/gai_strerror.c:67
msgid "System error"
msgstr "Systemfel"

#: lib/gai_strerror.c:68
msgid "Argument buffer too small"
msgstr "Argumentbufferten är för liten"

#: lib/gai_strerror.c:70
msgid "Processing request in progress"
msgstr "Bearbetar pågående begäran"

#: lib/gai_strerror.c:71
msgid "Request canceled"
msgstr "Begäran annullerad"

#: lib/gai_strerror.c:72
msgid "Request not canceled"
msgstr "Begäran inte annullerad"

#: lib/gai_strerror.c:73
msgid "All requests done"
msgstr "Alla begäran utförda"

#: lib/gai_strerror.c:74
msgid "Interrupted by a signal"
msgstr "Avbruten av en signal"

#: lib/gai_strerror.c:75
msgid "Parameter string not correctly encoded"
msgstr "Parametersträng inte korrekt kodad"

#: lib/gai_strerror.c:87 src/host.c:373
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: lib/getopt.c:278
#, c-format
msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan ?%s%s? är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:284
#, c-format
msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: flaggan ?%s%s? är tvetydig; möjligheter:"

#: lib/getopt.c:319
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga ?%s%s?\n"

#: lib/getopt.c:345
#, c-format
msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan ?%s%s? tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:360
#, c-format
msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan ?%s%s? behöver ett argument\n"

#: lib/getopt.c:621
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- \"%c\"\n"

#: lib/getopt.c:636 lib/getopt.c:682
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- \"%c\"\n"

#. TRANSLATORS:
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". For example, a French Unicode local should translate
#. these to U+00AB (LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
#. QUOTATION MARK), and U+00BB (RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE
#. QUOTATION MARK), respectively.
#.
#. If the catalog has no translation, we will try to
#. use Unicode U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. Unicode U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK). If the
#. current locale is not Unicode, locale_quoting_style
#. will quote 'like this', and clocale_quoting_style will
#. quote "like this". You should always include translations
#. for "`" and "'" even if U+2018 and U+2019 are appropriate
#. for your locale.
#.
#. If you don't know what to put here, please see
#. <https://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_marks_in_other_languages>
#. and use glyphs suitable for your language.
#: lib/quotearg.c:362
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:363
msgid "'"
msgstr "\""

#: lib/regcomp.c:135
msgid "Success"
msgstr "Lyckas"

#: lib/regcomp.c:138
msgid "No match"
msgstr "Ingen matchning"

#: lib/regcomp.c:141
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Felaktigt reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:144
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt sorteringstecken"

#: lib/regcomp.c:147
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: lib/regcomp.c:150
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Avslutande bakstreck"

#: lib/regcomp.c:153
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: lib/regcomp.c:156
msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
msgstr "Ensam [, [^, [:, [. eller [="

#: lib/regcomp.c:159
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Ensam ( eller \\("

#: lib/regcomp.c:162
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Ensam \\{"

#: lib/regcomp.c:165
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Felaktigt innehåll i \\{\\}"

#: lib/regcomp.c:168
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt intervallslut"

#: lib/regcomp.c:171
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Slut på minne"

#: lib/regcomp.c:174
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Felaktigt föregående reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:177
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Förtida filslut i reguljärt uttryck"

#: lib/regcomp.c:180
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck är för stort"

#: lib/regcomp.c:183
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Ensam ) eller \\)"

#: lib/regcomp.c:688
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget tidigare reguljärt uttryck"

#: lib/spawn-pipe.c:141 lib/spawn-pipe.c:144 lib/spawn-pipe.c:265
#: lib/spawn-pipe.c:268
#, c-format
msgid "cannot create pipe"
msgstr "kan inte skapa ett rör"

#: lib/spawn-pipe.c:235 lib/spawn-pipe.c:349 lib/wait-process.c:282
#: lib/wait-process.c:356
#, c-format
msgid "%s subprocess failed"
msgstr "%s-underprocess misslyckades"

#: lib/w32spawn.h:49
#, c-format
msgid "_open_osfhandle failed"
msgstr "_open_osfhandle misslyckades"

#: lib/w32spawn.h:90
#, c-format
msgid "cannot restore fd %d: dup2 failed"
msgstr "kan inte återställa fb %d: dup2 misslyckades"

#: lib/wait-process.c:223 lib/wait-process.c:255 lib/wait-process.c:317
#, c-format
msgid "%s subprocess"
msgstr "%s-underprocess"

#: lib/wait-process.c:274 lib/wait-process.c:346
#, c-format
msgid "%s subprocess got fatal signal %d"
msgstr "%s-underprocess fick en ödesdiger signal %d"

#: lib/xalloc-die.c:34
msgid "memory exhausted"
msgstr "slut på minne"

# bind? binda? FIXME.
#: src/connect.c:200
#, c-format
msgid "%s: unable to resolve bind address %s; disabling bind.\n"
msgstr "%s: kunde inte slå upp bindningsadressen %s; inaktiverar bindning.\n"

#: src/connect.c:281
#, c-format
msgid "Connecting to %s|%s|:%d... "
msgstr "Ansluter till %s|%s|:%d... "

#: src/connect.c:289
#, c-format
msgid "Connecting to %s:%d... "
msgstr "Ansluter till %s:%d... "

#: src/connect.c:292
#, c-format
msgid "Connecting to [%s]:%d... "
msgstr "Ansluter till [%s]:%d ? "

#: src/connect.c:328
#, c-format
msgid "setsockopt SO_RCVBUF failed: %s\n"
msgstr "setsockopt SO_RCVBUF misslyckades: %s\n"

#: src/connect.c:356
msgid "connected.\n"
msgstr "ansluten.\n"

#: src/connect.c:375 src/host.c:914 src/host.c:952
#, c-format
msgid "failed: %s.\n"
msgstr "misslyckades: %s.\n"

#: src/connect.c:399 src/http.c:2108
#, c-format
msgid "%s: unable to resolve host address %s\n"
msgstr "%s: kunde inte slå upp värdadressen %s\n"

#: src/connect.c:469
#, c-format
msgid "setsockopt SO_REUSEADDR failed: %s\n"
msgstr "setsockopt SO_REUSEADDR misslyckades: %s\n"

#: src/connect.c:690 src/connect.c:737
#, c-format
msgid "Too many fds open. Cannot use select on a fd >= %d\n"
msgstr "För många fb öppna. Kan inte använda select på en fb ? %d\n"

#: src/convert.c:198
#, c-format
msgid "Converted links in %d files in %s seconds.\n"
msgstr "Konverterade länkar i %d filer på %s sekunder.\n"

#: src/convert.c:227
#, c-format
msgid "Converting links in %s... "
msgstr "Konverterar länkar i %s ? "

#: src/convert.c:240
msgid "nothing to do.\n"
msgstr "inget att göra.\n"

#: src/convert.c:248 src/convert.c:272
#, c-format
msgid "Cannot convert links in %s: %s\n"
msgstr "Kan inte konvertera länkar i %s: %s\n"

#: src/convert.c:263
#, c-format
msgid "Unable to delete %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte ta bort %s: %s\n"

#: src/convert.c:578
#, c-format
msgid "Cannot back up %s as %s: %s\n"
msgstr "Kan inte säkerhetskopiera %s som %s: %s\n"

#: src/cookies.c:310
#, c-format
msgid "Unable to get cookie for %s\n"
msgstr "Kan inte hämta kaka för %s\n"

#: src/cookies.c:457
#, c-format
msgid "Syntax error in Set-Cookie: %s at position %d.\n"
msgstr "Syntaxfel i \"Set-Cookie\": %s vid position %d.\n"

#: src/cookies.c:771
#, c-format
msgid "Cookie coming from %s attempted to set domain to "
msgstr "Kaka som kommer från %s försökte ställa in domän till "

#: src/cookies.c:774 src/spider.c:92
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: src/cookies.c:1225 src/cookies.c:1346
#, c-format
msgid "Cannot open cookies file %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna kakfilen %s: %s\n"

#: src/cookies.c:1383
#, c-format
msgid "Error writing to %s: %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning till %s: %s\n"

#: src/cookies.c:1386
#, c-format
msgid "Error closing %s: %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av %s: %s\n"

#: src/ftp-ls.c:1045
msgid "Unsupported listing type, trying Unix listing parser.\n"
msgstr "Listningstypen stöds inte, försöker med Unix-listtolkare.\n"

#: src/ftp-ls.c:1096 src/ftp-ls.c:1098
#, c-format
msgid "Index of /%s on %s:%d"
msgstr "Innehåll i /%s på %s:%d"

#: src/ftp-ls.c:1123
#, c-format
msgid "time unknown    "
msgstr "okänd tid     "

#: src/ftp-ls.c:1127
#, c-format
msgid "File    "
msgstr "Fil     "

#: src/ftp-ls.c:1130
#, c-format
msgid "Directory  "
msgstr "Katalog   "

#: src/ftp-ls.c:1133
#, c-format
msgid "Link    "
msgstr "Länk    "

#: src/ftp-ls.c:1136
#, c-format
msgid "Not sure  "
msgstr "Osäker   "

#: src/ftp-ls.c:1159
#, c-format
msgid " (%s bytes)"
msgstr " (%s byte) "

#: src/ftp.c:225
#, c-format
msgid "Length: %s"
msgstr "Längd: %s"

#: src/ftp.c:231 src/http.c:4030
#, c-format
msgid ", %s (%s) remaining"
msgstr ", %s (%s) återstår"

#: src/ftp.c:235 src/http.c:4034
#, c-format
msgid ", %s remaining"
msgstr ", %s återstår"

#: src/ftp.c:238
msgid " (unauthoritative)\n"
msgstr " (inte auktoritativt)\n"

#: src/ftp.c:403
msgid "Could not initialize SSL. It will be disabled."
msgstr "Kunde inte initiera SSL. Det kommer avaktiveras."

#: src/ftp.c:485
#, c-format
msgid "Logging in as %s ... "
msgstr "Loggar in som %s... "

#: src/ftp.c:504 src/ftp.c:590 src/ftp.c:657 src/ftp.c:722 src/ftp.c:956
#: src/ftp.c:1009 src/ftp.c:1056 src/ftp.c:1119 src/ftp.c:1180 src/ftp.c:1278
#: src/ftp.c:1328
msgid "Error in server response, closing control connection.\n"
msgstr "Fel i serversvar, stänger styranslutning.\n"

#: src/ftp.c:511
msgid "Error in server greeting.\n"
msgstr "Fel i serverhälsning.\n"

#: src/ftp.c:518 src/ftp.c:730 src/ftp.c:964 src/ftp.c:1064 src/ftp.c:1129
#: src/ftp.c:1190 src/ftp.c:1288 src/ftp.c:1338
msgid "Write failed, closing control connection.\n"
msgstr "Skrivning misslyckades, stänger styranslutning.\n"

#: src/ftp.c:524
msgid "The server refuses login.\n"
msgstr "Inloggning nekas av servern.\n"

#: src/ftp.c:530
msgid "Login incorrect.\n"
msgstr "Felaktig inloggning.\n"

#: src/ftp.c:536
msgid "Logged in!\n"
msgstr "Inloggad!\n"

#: src/ftp.c:556
msgid "Server did not accept the 'PBSZ 0' command.\n"
msgstr "Servern accepterade inte kommandot ?PBSZ 0?.\n"

#: src/ftp.c:566
#, c-format
msgid "Server did not accept the 'PROT %c' command.\n"
msgstr "Servern accepterade inte kommandot ?PROT %c?.\n"

#: src/ftp.c:598
msgid "Server error, can't determine system type.\n"
msgstr "Serverfel, kan inte avgöra systemtyp.\n"

#: src/ftp.c:607 src/ftp.c:1099 src/ftp.c:1163 src/ftp.c:1206
msgid "done.  "
msgstr "färdig. "

#: src/ftp.c:710 src/ftp.c:982 src/ftp.c:1026 src/ftp.c:1308 src/ftp.c:1357
msgid "done.\n"
msgstr "färdig.\n"

#: src/ftp.c:737
#, c-format
msgid "Unknown type `%c', closing control connection.\n"
msgstr "Typen \"%c\" är okänd, stänger styranslutning.\n"

#: src/ftp.c:749
msgid "done. "
msgstr "färdig. "

#: src/ftp.c:755
msgid "==> CWD not needed.\n"
msgstr "==> CWD behövs inte.\n"

#: src/ftp.c:939
msgid "Logically impossible section reached in getftp()"
msgstr "Logiskt omöjlig sektion nådd i getftp()"

#: src/ftp.c:940
#, c-format
msgid ""
"cwd_count: %d\n"
"cwd_start: %d\n"
"cwd_end: %d\n"
msgstr ""
"cwd_count: %d\n"
"cwd_start: %d\n"
"cwd_end: %d\n"

#: src/ftp.c:970
#, c-format
msgid ""
"No such directory %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"Katalogen %s finns inte.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:991
msgid "==> CWD not required.\n"
msgstr "==> CWD behövs inte.\n"

#: src/ftp.c:1034
msgid "File has already been retrieved.\n"
msgstr "Filen har redan hämtats.\n"

#: src/ftp.c:1070
msgid "Cannot initiate PASV transfer.\n"
msgstr "Kan inte initiera PASV-överföring.\n"

#: src/ftp.c:1074
msgid "Cannot parse PASV response.\n"
msgstr "Kan inte tolka PASV-svar.\n"

#: src/ftp.c:1091
#, c-format
msgid "couldn't connect to %s port %d: %s\n"
msgstr "kunde inte ansluta till %s port %d: %s\n"

#: src/ftp.c:1145
#, c-format
msgid "Bind error (%s).\n"
msgstr "Bindningsfel (%s).\n"

#: src/ftp.c:1151
msgid "Invalid PORT.\n"
msgstr "Felaktig PORT.\n"

#: src/ftp.c:1197
msgid ""
"\n"
"REST failed, starting from scratch.\n"
msgstr ""
"\n"
"REST misslyckades, startar om från början.\n"

#: src/ftp.c:1240
#, c-format
msgid "File %s exists.\n"
msgstr "Filen %s finns redan.\n"

#: src/ftp.c:1246
#, c-format
msgid "No such file %s.\n"
msgstr "Filen %s finns inte.\n"

#: src/ftp.c:1296
#, c-format
msgid ""
"No such file %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filen %s finns inte.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:1346
#, c-format
msgid ""
"No such file or directory %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filen eller katalogen %s finns inte.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:1505 src/http.c:2563
#, c-format
msgid "%s has sprung into existence.\n"
msgstr "%s har uppstått.\n"

#: src/ftp.c:1594
#, c-format
msgid "%s: %s, closing control connection.\n"
msgstr "%s: %s, stänger styranslutning.\n"

#: src/ftp.c:1606
#, c-format
msgid "%s (%s) - Data connection: %s; "
msgstr "%s (%s) - Dataanslutning: %s; "

#: src/ftp.c:1621
msgid "Control connection closed.\n"
msgstr "Styranslutning stängd.\n"

#: src/ftp.c:1639
msgid "Data transfer aborted.\n"
msgstr "Dataöverföring avbruten.\n"

#: src/ftp.c:1863 src/main.c:1682
#, c-format
msgid "File %s already there; not retrieving.\n"
msgstr "Filen %s finns redan där; hämtar den inte.\n"

#: src/ftp.c:1948 src/http.c:4300
#, c-format
msgid "(try:%2d)"
msgstr "(försök:%2d)"

#: src/ftp.c:2039 src/http.c:4731
#, c-format
msgid ""
"%s (%s) - written to stdout %s[%s]\n"
"\n"
msgstr ""
"%s (%s) - skrevs till standard ut %s[%s]\n"
"\n"

#: src/ftp.c:2040 src/http.c:4732
#, c-format
msgid ""
"%s (%s) - %s saved [%s]\n"
"\n"
msgstr ""
"%s (%s) - %s sparades [%s]\n"
"\n"

#: src/ftp.c:2100 src/main.c:2172 src/metalink.c:1135 src/recur.c:511
#: src/recur.c:749 src/retr.c:1309
#, c-format
msgid "Removing %s.\n"
msgstr "Tar bort %s.\n"

#: src/ftp.c:2157
#, c-format
msgid "Using %s as listing tmp file.\n"
msgstr "Använder %s som temporär listningsfil.\n"

#: src/ftp.c:2174
#, c-format
msgid "Removed %s.\n"
msgstr "Tog bort %s.\n"

#: src/ftp.c:2213
#, c-format
msgid "Recursion depth %d exceeded max. depth %d.\n"
msgstr "Rekursionsdjupet %d överskred det maximala djupet %d.\n"

#: src/ftp.c:2283
#, c-format
msgid "Remote file no newer than local file %s -- not retrieving.\n"
msgstr "Fjärrfilen är inte nyare än lokala filen %s -- hämtar den inte.\n"

#: src/ftp.c:2291
#, c-format
msgid ""
"Remote file is newer than local file %s -- retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Fjärrfilen är nyare än lokala filen %s -- hämtar den.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:2298
#, c-format
msgid ""
"The sizes do not match (local %s) -- retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Storlekarna stämmer inte överens (lokal %s) -- hämtar.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:2316
msgid "Invalid name of the symlink, skipping.\n"
msgstr "Ogiltig symbolisk länk, hoppar över.\n"

#: src/ftp.c:2333
#, c-format
msgid ""
"Already have correct symlink %s -> %s\n"
"\n"
msgstr ""
"En korrekt symbolisk länk %s -> %s finns redan.\n"
"\n"

#: src/ftp.c:2342
#, c-format
msgid "Creating symlink %s -> %s\n"
msgstr "Skapar symbolisk länk %s -> %s\n"

#: src/ftp.c:2352
#, c-format
msgid "Symlinks not supported, skipping symlink %s.\n"
msgstr "Symboliska länkar stöds inte, hoppar över symboliska länken %s.\n"

#: src/ftp.c:2367
#, c-format
msgid "Skipping directory %s.\n"
msgstr "Hoppar över katalogen %s.\n"

#: src/ftp.c:2380
#, c-format
msgid "%s: unknown/unsupported file type.\n"
msgstr "%s: okänd filtyp/filtypen stöds inte.\n"

#: src/ftp.c:2404
#, c-format
msgid "Failed to set permissions for %s.\n"
msgstr "Misslyckades att sätta rättigheter på %s.\n"

#: src/ftp.c:2425
#, c-format
msgid "%s: corrupt time-stamp.\n"
msgstr "%s: felaktig tidsstämpel.\n"

#: src/ftp.c:2449
#, c-format
msgid "Will not retrieve dirs since depth is %d (max %d).\n"
msgstr "Hämtar inte kataloger eftersom djupet är %d (max %d).\n"

#: src/ftp.c:2500
#, c-format
msgid "Not descending to %s as it is excluded/not-included.\n"
msgstr "Går inte ner till %s eftersom det är undantaget/inte-inkluderat.\n"

#: src/ftp.c:2613
#, c-format
msgid "Rejecting %s.\n"
msgstr "Nekar %s.\n"

#: src/ftp.c:2623
#, c-format
msgid "Rejecting %s (Invalid Entry).\n"
msgstr "Nekar %s (felaktig post)..\n"

#: src/ftp.c:2631
#, c-format
msgid "%s is excluded/not-included through regex.\n"
msgstr "%s är undantaget/inte-inkluderat via reguljäruttryck.\n"

#: src/ftp.c:2645
#, c-format
msgid "Error matching %s against %s: %s\n"
msgstr "Fel vid matchning av %s mot %s: %s\n"

#: src/ftp.c:2685
#, c-format
msgid "No matches on pattern %s.\n"
msgstr "Inga träffar med mönstret %s.\n"

#: src/ftp.c:2757
#, c-format
msgid "Wrote HTML-ized index to %s [%s].\n"
msgstr "Skrev HTML-iserat index till %s [%s].\n"

#: src/ftp.c:2762
#, c-format
msgid "Wrote HTML-ized index to %s.\n"
msgstr "Skrev HTML-iserat index till %s.\n"

#: src/gnutls.c:119
#, c-format
msgid "ERROR: Cannot open directory %s.\n"
msgstr "FEL: Kan inte öppna katalogen %s.\n"

#: src/gnutls.c:169
#, c-format
msgid "ERROR: Failed to open cert %s: (%d).\n"
msgstr "FEL: Kan inte öppna certifikatet %s: (%d).\n"

#: src/gnutls.c:174
#, c-format
msgid "Loaded CA certificate '%s'\n"
msgstr "Läste in CA-certifikatet ?%s?\n"

#: src/gnutls.c:184
#, c-format
msgid "ERROR: Failed to load CRL file '%s': (%d)\n"
msgstr "FEL: Misslyckades att läsa in CRL-filen ?%s?: (%d)\n"

#: src/gnutls.c:188
#, c-format
msgid "Loaded CRL file '%s'\n"
msgstr "Läste in CRL-filen ?%s?\n"

#: src/gnutls.c:212
msgid "ERROR: GnuTLS requires the key and the cert to be of the same type.\n"
msgstr "FEL: GnuTLS förutsätter att nyckeln och certifikatet har samma typ.\n"

#: src/gnutls.c:664 src/gnutls.c:728
msgid "Your GnuTLS version is too old to support TLS 1.3\n"
msgstr "Din GnuTLS-version är för gammal för att stödja TLS 1.3\n"

#: src/gnutls.c:676
#, c-format
msgid "GnuTLS: unimplemented 'secure-protocol' option value %u\n"
msgstr "GnuTLS: oimplementerat värde %u på alternativet ?secure-protocol?\n"

#: src/gnutls.c:678 src/gnutls.c:734 src/host.c:157 src/openssl.c:284
msgid "Please report this issue to bug-wget at gnu.org\n"
msgstr "Rapportera gärna detta problem till bug-wget at gnu.org\n"

#: src/gnutls.c:733
#, c-format
msgid "GnuTLS: unimplemented 'secure-protocol' option value %d\n"
msgstr "GnuTLS: oimplementerat värde %d på alternativet ?secure-protocol?\n"

#: src/gnutls.c:786
msgid "GnuTLS: Cannot set prio string directly. Falling back to default priority.\n"
msgstr "GnuTLS: kan inte sätta prioritetssträngen direkt. Faller tillbaka på standardprioriteten.\n"

#: src/gnutls.c:914 src/openssl.c:825
msgid "ERROR"
msgstr "FEL"

#: src/gnutls.c:914 src/openssl.c:825
msgid "WARNING"
msgstr "VARNING"

#: src/gnutls.c:925 src/openssl.c:838
#, c-format
msgid "%s: No certificate presented by %s.\n"
msgstr "%s: Inget certifikat presenterades av %s.\n"

#: src/gnutls.c:931
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s is not trusted.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s är inte betrott.\n"

#: src/gnutls.c:932
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s doesn't have a known issuer.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s har inte en känd utfärdare.\n"

#: src/gnutls.c:933
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s has been revoked.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s har spärrats.\n"

#: src/gnutls.c:934
#, c-format
msgid "%s: The certificate signer of %s was not a CA.\n"
msgstr "%s: Certifikatsigneraren av %s är inte en CA.\n"

#: src/gnutls.c:935
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s was signed using an insecure algorithm.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s signerades med en osäker algoritm.\n"

#: src/gnutls.c:936
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s is not yet activated.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s är inte aktiverat ännu.\n"

#: src/gnutls.c:937
#, c-format
msgid "%s: The certificate of %s has expired.\n"
msgstr "%s: Certifikatet för %s har gått ut.\n"

#: src/gnutls.c:949
#, c-format
msgid "Error initializing X509 certificate: %s\n"
msgstr "Fel vid initiering av X509-certifikat: %s\n"

#: src/gnutls.c:958
msgid "No certificate found\n"
msgstr "Inget certifikat hittades\n"

#: src/gnutls.c:965
#, c-format
msgid "Error parsing certificate: %s\n"
msgstr "Fel vid tolkning av certifikat: %s\n"

#: src/gnutls.c:972
msgid "The certificate has not yet been activated\n"
msgstr "Certifikatet har ännu inte aktiverats\n"

#: src/gnutls.c:977
msgid "The certificate has expired\n"
msgstr "Certifikatet har gått ut\n"

#: src/gnutls.c:984
#, c-format
msgid "The certificate's owner does not match hostname %s\n"
msgstr "Certifikatets ägare matchar inte värdnamnet %s\n"

#: src/gnutls.c:993 src/openssl.c:1034
msgid "The public key does not match pinned public key!\n"
msgstr "Den publika nyckeln stämmer inte med fäst publik nyckel!\n"

#: src/gnutls.c:1002
msgid "Certificate must be X.509\n"
msgstr "Certifikatet måste vara X.509\n"

#: src/host.c:156
msgid "Error in handling the address list.\n"
msgstr "Fel i hantering av adresslistan.\n"

#: src/host.c:367
msgid "Unknown host"
msgstr "Okänd värd"

#: src/host.c:849
#, c-format
msgid "Resolving %s... "
msgstr "Slår upp %s... "

#: src/host.c:925
msgid "failed: No IPv4/IPv6 addresses for host.\n"
msgstr "misslyckades: Inga IPv4/IPv6-adresser för värd.\n"

#: src/host.c:955
msgid "failed: timed out.\n"
msgstr "misslyckades: tidsgräns uppnåddes.\n"

#: src/html-url.c:305
#, c-format
msgid "%s: Cannot resolve incomplete link %s.\n"
msgstr "%s: Kan inte slå upp den ofullständiga länken %s.\n"

#: src/html-url.c:939
#, c-format
msgid "%s: Invalid URL %s: %s\n"
msgstr "%s: Ogiltig URL %s: %s\n"

#: src/http.c:377
#, c-format
msgid "Failed writing HTTP request: %s.\n"
msgstr "Misslyckades med att skriva HTTP-begäran: %s.\n"

#: src/http.c:793
msgid "No headers, assuming HTTP/0.9"
msgstr "Inga rubriker, antar HTTP/0.9"

#: src/http.c:1623
#, c-format
msgid ""
"File %s already there; not retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filen %s finns redan där; hämtar den inte.\n"
"\n"

#: src/http.c:1833
msgid "gmtime failed. This is probably a bug.\n"
msgstr "gmtime misslyckades. Detta är förmodligen ett programfel.\n"

#: src/http.c:1894
msgid "Cannot convert timestamp to http format. Falling back to time 0 as last modification time.\n"
msgstr "Kan inte konvertera tidsstämpel till http-format. Faller tillbaka till tid 0 som senaste modifieringstid.\n"

#: src/http.c:1998
#, c-format
msgid "BODY data file %s missing: %s\n"
msgstr "Datafil för BODY %s saknas: %s\n"

#: src/http.c:2090
#, c-format
msgid "Reusing existing connection to [%s]:%d.\n"
msgstr "Återanvänder befintlig anslutning till [%s]:%d.\n"

#: src/http.c:2095
#, c-format
msgid "Reusing existing connection to %s:%d.\n"
msgstr "Återanvänder befintlig anslutning till %s:%d.\n"

#: src/http.c:2161
#, c-format
msgid "Failed reading proxy response: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa proxysvar: %s\n"

#: src/http.c:2180 src/http.c:3419 src/http.c:4525
#, c-format
msgid "%s ERROR %d: %s.\n"
msgstr "%s FEL %d: %s.\n"

#: src/http.c:2182 src/http.c:3421 src/http.c:3609
msgid "Malformed status line"
msgstr "Felaktig statusrad"

#: src/http.c:2193
#, c-format
msgid "Proxy tunneling failed: %s"
msgstr "Proxytunnel misslyckades: %s"

#: src/http.c:2429
msgid "Unknown authentication scheme.\n"
msgstr "Okänd autentiseringsmetod.\n"

#: src/http.c:2447
#, c-format
msgid "Authentication selected: %s\n"
msgstr "Vald autentisering: %s\n"

#: src/http.c:2578
#, c-format
msgid "Saving to: %s\n"
msgstr "Sparar till: %s\n"

#: src/http.c:2797
#, c-format
msgid ""
"When downloading signature:\n"
"%s: %s.\n"
msgstr ""
"När signaturen hämtades:\n"
"%s: %s.\n"

#: src/http.c:2833
msgid "Unable to read signature content from temporary file. Skipping.\n"
msgstr "Kan inte läsa signaturinnehållet från temporärfilen. Hoppar över.\n"

#: src/http.c:2856
msgid "Could not create temporary file. Skipping signature download.\n"
msgstr "Kunde inte skapa temporärfilen. Hoppar över att hämta signaturen.\n"

#: src/http.c:2890 src/http.c:2972
#, c-format
msgid "Invalid pri value. Assuming %d.\n"
msgstr "Felaktigt pri-värde. Antar %d.\n"

#: src/http.c:3076
msgid ""
"Could not find acceptable digest for Metalink resources.\n"
"Ignoring them.\n"
msgstr ""
"Kunde inte hitta en acceptabel kontrollsumma för Metalink-resurser.\n"
"Hoppar över dem.\n"

#: src/http.c:3213
msgid "Disabling SSL due to encountered errors.\n"
msgstr "Inaktiverar SSL på grund av påträffade fel.\n"

#: src/http.c:3355
#, c-format
msgid "%s request sent, awaiting response... "
msgstr "%s-begäran skickad, väntar på svar... "

#: src/http.c:3395
msgid "No data received.\n"
msgstr "Ingen data mottagen.\n"

#: src/http.c:3401
#, c-format
msgid "Read error (%s) in headers.\n"
msgstr "Läsfel (%s) i rubriker.\n"

#: src/http.c:3611
msgid "(no description)"
msgstr "(ingen beskrivning)"

#: src/http.c:3799
#, c-format
msgid "Location: %s%s\n"
msgstr "Adress: %s%s\n"

#: src/http.c:3800 src/http.c:4040
msgid "unspecified"
msgstr "ospecificerat"

#: src/http.c:3801
msgid " [following]"
msgstr " [följer]"

#: src/http.c:3883
#, c-format
msgid ""
"File %s not modified on server. Omitting download.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filen %s är inte modifierad på servern. Låter bli att hämta.\n"
"\n"

#: src/http.c:3956
#, c-format
msgid ""
"Server ignored If-Modified-Since header for file %s.\n"
"You might want to add --no-if-modified-since option.\n"
"\n"
msgstr ""
"Servern ignorerade If-Modified-Since-huvudet för filen %s.\n"
"Du kanske vill lägga till flaggan --no-if-modified-since.\n"
"\n"

#: src/http.c:3976
msgid ""
"\n"
"  The file is already fully retrieved; nothing to do.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Filen är redan fullständigt hämtad, inget att göra.\n"
"\n"

#: src/http.c:4020
msgid "Length: "
msgstr "Längd: "

#: src/http.c:4040
msgid "ignored"
msgstr "ignorerad"

#: src/http.c:4208
msgid "Warning: wildcards not supported in HTTP.\n"
msgstr "Varning: jokertecken stöds inte i HTTP.\n"

#: src/http.c:4290
msgid "Spider mode enabled. Check if remote file exists.\n"
msgstr "Spindelläget aktiverat. Kontrollera om fjärrfilen finns.\n"

#: src/http.c:4380
#, c-format
msgid "Cannot write to %s (%s).\n"
msgstr "Kan inte skriva till %s (%s).\n"

#: src/http.c:4404
msgid "Required attribute missing from Header received.\n"
msgstr "Det begärda attributet saknas i det mottagna huvudet.\n"

#: src/http.c:4409
msgid "Username/Password Authentication Failed.\n"
msgstr "Användarnamn-/lösenordsautentisering misslyckades.\n"

#: src/http.c:4415
msgid "Cannot write to WARC file.\n"
msgstr "Kan inte skriva till WARC-filen.\n"

#: src/http.c:4421
msgid "Cannot write to temporary WARC file.\n"
msgstr "Kan inte skriva till en temporär WARC-fil.\n"

#: src/http.c:4426
msgid "Unable to establish SSL connection.\n"
msgstr "Kan inte etablera en SSL-anslutning.\n"

#: src/http.c:4432
#, c-format
msgid "Cannot unlink %s (%s).\n"
msgstr "Kan inte ta bort %s (%s).\n"

#: src/http.c:4442
#, c-format
msgid "ERROR: Redirection (%d) without location.\n"
msgstr "FEL: Omdirigering (%d) utan adress.\n"

#: src/http.c:4464
msgid "Could not find Metalink data in HTTP response. Downloading file using HTTP GET.\n"
msgstr "Hittade inte Metalink-data i HTTP-svaret. Hämtar filen med HTTP GET.\n"

#: src/http.c:4473
msgid "Metalink headers found. Switching to Metalink mode.\n"
msgstr "Metalink-huvuden hittade. Byter till Metalink-läge.\n"

#: src/http.c:4514
msgid "Remote file does not exist -- broken link!!!\n"
msgstr "Fjärrfilen finns inte -- trasig länk!!!\n"

#: src/http.c:4542
msgid "Last-modified header missing -- time-stamps turned off.\n"
msgstr "\"Last-modified\"-rubrik saknas -- tidsstämplar avstängda.\n"

#: src/http.c:4550
msgid "Last-modified header invalid -- time-stamp ignored.\n"
msgstr "\"Last-modified\"-rubriken är ogiltig -- tidsstämpel ignorerad.\n"

#: src/http.c:4580
#, c-format
msgid ""
"Server file no newer than local file %s -- not retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Filen på servern är inte nyare än lokala filen %s -- hämtar den inte.\n"
"\n"

#: src/http.c:4588
#, c-format
msgid "The sizes do not match (local %s) -- retrieving.\n"
msgstr "Storlekarna stämmer inte överens (lokal %s) -- hämtar.\n"

#: src/http.c:4597
msgid "Remote file is newer, retrieving.\n"
msgstr "Fjärrfilen är nyare, hämtar den.\n"

#: src/http.c:4615
msgid ""
"Remote file exists and could contain links to other resources -- retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Fjärrfilen finns och kan innehålla länkar till andra resurser -- hämtar den.\n"
"\n"

#: src/http.c:4621
msgid ""
"Remote file exists but does not contain any link -- not retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Fjärrfilen finns men innehåller ingen länk -- hämtar den inte.\n"
"\n"

#: src/http.c:4630
msgid ""
"Remote file exists and could contain further links,\n"
"but recursion is disabled -- not retrieving.\n"
"\n"
msgstr ""
"Fjärrfilen finns och kan innehålla ytterligare länkar,\n"
"men rekursion är inaktiverat -- hämtar den inte.\n"
"\n"

#: src/http.c:4636
msgid ""
"Remote file exists.\n"
"\n"
msgstr ""
"Fjärrfilen finns.\n"
"\n"

#: src/http.c:4645
#, c-format
msgid "%s URL: %s %2d %s\n"
msgstr "%s URL: %s %2d %s\n"

#: src/http.c:4695
#, c-format
msgid ""
"%s (%s) - written to stdout %s[%s/%s]\n"
"\n"
msgstr ""
"%s (%s) - skrevs till standard ut %s[%s/%s]\n"
"\n"

#: src/http.c:4696
#, c-format
msgid ""
"%s (%s) - %s saved [%s/%s]\n"
"\n"
msgstr ""
"%s (%s) - %s sparades [%s/%s]\n"
"\n"

#: src/http.c:4757
#, c-format
msgid "%s (%s) - Connection closed at byte %s. "
msgstr "%s (%s) - Anslutningen stängd vid byte %s. "

#: src/http.c:4780
#, c-format
msgid "%s (%s) - Read error at byte %s (%s)."
msgstr "%s (%s) - Läsfel vid byte %s (%s)."

#: src/http.c:4789
#, c-format
msgid "%s (%s) - Read error at byte %s/%s (%s). "
msgstr "%s (%s) - Läsfel vid byte %s/%s (%s). "

#: src/http.c:5027
#, c-format
msgid "Unsupported quality of protection '%s'.\n"
msgstr "Ej stödd skyddskvalitet ?%s?.\n"

#: src/http.c:5032
#, c-format
msgid "Unsupported algorithm '%s'.\n"
msgstr "Algoritmen ?%s? stödjs inte.\n"

#: src/init.c:583
#, c-format
msgid "%s: WGETRC points to %s, which couldn't be accessed because of error: %s.\n"
msgstr "%s: WGETRC pekar på %s som inte gick att komma åt på grund av ett fel: %s.\n"

#: src/init.c:682 src/netrc.c:452
#, c-format
msgid "%s: Cannot read %s (%s).\n"
msgstr "%s: Kan inte läsa %s (%s).\n"

#: src/init.c:699
#, c-format
msgid "%s: Error in %s at line %d.\n"
msgstr "%s: Fel i %s vid rad %d.\n"

#: src/init.c:705
#, c-format
msgid "%s: Syntax error in %s at line %d.\n"
msgstr "%s: Syntaxfel i %s på rad %d.\n"

#: src/init.c:710
#, c-format
msgid "%s: Unknown command %s in %s at line %d.\n"
msgstr "%s: Okänt kommando %s i %s på rad %d.\n"

#: src/init.c:749
#, c-format
msgid ""
"Parsing system wgetrc file (env SYSTEM_WGETRC) failed. Please check\n"
"'%s',\n"
"or specify a different file using --config.\n"
msgstr ""
"Att tolka systemets wgetrc-fil (env SYSTEM_WGETRC) misslyckades. Kontrollera\n"
"?%s?,\n"
"eller ange en annan fil med --config.\n"

#: src/init.c:764
#, c-format
msgid ""
"Parsing system wgetrc file failed. Please check\n"
"'%s',\n"
"or specify a different file using --config.\n"
msgstr ""
"Att tolka systemets wgetrc-fil misslyckades. Kontrollera\n"
"?%s?,\n"
"eller ange en annan fil med --config.\n"

#: src/init.c:780
#, c-format
msgid "%s: Warning: Both system and user wgetrc point to %s.\n"
msgstr "%s: Varning: Både systemets och användarens wgetrc pekar till %s.\n"

#: src/init.c:981
#, c-format
msgid "%s: Invalid --execute command %s\n"
msgstr "%s: Kommando med argumentet --execute är ogiltigt %s\n"

#: src/init.c:1041
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid boolean %s; use `on' or `off'.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt booleskt värde %s; använd \"on\" eller \"off\".\n"

#: src/init.c:1074
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid %s; use `on', `off' or `quiet'.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt %s; använd ?on?, ?off? eller ?quiet?.\n"

#: src/init.c:1094
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid number %s.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt tal %s.\n"

#: src/init.c:1176
#, c-format
msgid "%s: %s must only be used once\n"
msgstr "%s: %s får bara användas en gång\n"

#: src/init.c:1331 src/init.c:1352
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid byte value %s\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt bytevärde %s\n"

#: src/init.c:1377
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid time period %s\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltig tidsperiod %s\n"

#: src/init.c:1439 src/main.c:1912
#, c-format
msgid "use-askpass requires a string or either environment variable WGET_ASKPASS or SSH_ASKPASS to be set.\n"
msgstr "use-askpass behöver en sträng eller att antingen miljövariabeln WGET_ASKPASS eller SSH_ASKPASS är satt.\n"

#: src/init.c:1457 src/init.c:1479 src/init.c:1587 src/init.c:1643
#: src/init.c:1709 src/init.c:1729 src/init.c:1754
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid value %s.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt värde %s.\n"

#: src/init.c:1513
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid header %s.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltig rubrik %s.\n"

#: src/init.c:1534
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid WARC header %s.\n"
msgstr "%s: %s: Ogiltigt WARC-huvud %s.\n"

#: src/init.c:1600
#, c-format
msgid "%s: %s: Invalid progress type %s.\n"
msgstr "%s: %s: Förloppstypen %s är ogiltig.\n"

#: src/init.c:1682
#, c-format
msgid ""
"%s: %s: Invalid restriction %s,\n"
"  use [unix|vms|windows],[lowercase|uppercase],[nocontrol],[ascii].\n"
msgstr ""
"%s: %s: Ogiltig begränsning %s,\n"
"  använd [unix|vms|windows],[lowercase|uppercase],[nocontrol],[ascii].\n"

#: src/iri.c:113
#, c-format
msgid "Encoding %s isn't valid\n"
msgstr "Kodningen %s är inte giltig\n"

#: src/iri.c:139 src/url.c:1570
#, c-format
msgid "Conversion from %s to %s isn't supported\n"
msgstr "Konvertering från %s till %s stöds inte\n"

#: src/iri.c:179 src/url.c:1600
msgid "Incomplete or invalid multibyte sequence encountered\n"
msgstr "Ofullständig eller ogiltig multibyte-sekvens påträffades\n"

#: src/iri.c:198 src/url.c:1617
#, c-format
msgid "Unhandled errno %d\n"
msgstr "Ohanterat felnummer %d\n"

#: src/iri.c:235
msgid "locale_to_utf8: locale is unset\n"
msgstr "locale_to_utf8: lokalen är inte inställd\n"

#: src/iri.c:281 src/iri.c:296
#, c-format
msgid "idn_encode failed (%d): %s\n"
msgstr "idn_encode misslyckades (%d): %s\n"

#: src/iri.c:288
#, c-format
msgid "Failed to convert to lower: %d: %s\n"
msgstr "Misslyckades att konvertera till gemen: %d: %s\n"

#: src/log.c:931 src/log.c:950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Redirecting output to %s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Omdirigerar utdata till %s.\n"

#: src/log.c:943
#, c-format
msgid "%s: %s; disabling logging.\n"
msgstr "%s: %s; deaktiverar loggning.\n"

#: src/main.c:577
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [URL]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [URL]...\n"

#: src/main.c:593
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
"\n"

#: src/main.c:595
msgid "Startup:\n"
msgstr "Uppstart:\n"

#: src/main.c:597
msgid " -V, --version          display the version of Wget and exit\n"
msgstr " -V, --version          visa Wgets version och avsluta\n"

#: src/main.c:599
msgid " -h, --help           print this help\n"
msgstr " -h, --help           skriv ut denna hjälp.\n"

#: src/main.c:601
msgid " -b, --background        go to background after startup\n"
msgstr " -b, --background        gå till bakgrunden efter uppstart\n"

#: src/main.c:603
msgid " -e, --execute=COMMAND      execute a `.wgetrc'-style command\n"
msgstr " -e, --execute=KOMMANDO     kör ett kommando i ?.wgetrc?-stil\n"

#: src/main.c:607
msgid "Logging and input file:\n"
msgstr "Loggning och inmatningsfil:\n"

#: src/main.c:609
msgid " -o, --output-file=FILE     log messages to FILE\n"
msgstr " -o, --output-file=FIL      logga meddelanden till FIL\n"

#: src/main.c:611
msgid " -a, --append-output=FILE    append messages to FILE\n"
msgstr " -a, --append-output=FIL     lägg till meddelanden till FIL\n"

#: src/main.c:614
msgid " -d, --debug           print lots of debugging information\n"
msgstr " -d, --debug           skriv ut massor av felsökningsinformation\n"

#: src/main.c:618
msgid "    --wdebug          print Watt-32 debug output\n"
msgstr "    --wdebug          skriv ut Watt-32-felsökningsinformation\n"

#: src/main.c:621
msgid " -q, --quiet           quiet (no output)\n"
msgstr " -q, --quiet           tyst (ingen utdata)\n"

#: src/main.c:623
msgid " -v, --verbose          be verbose (this is the default)\n"
msgstr " -v, --verbose          var informativ (detta är standard)\n"

#: src/main.c:625
msgid " -nv, --no-verbose        turn off verboseness, without being quiet\n"
msgstr " -nv, --no-verbose        stäng av information, utan att vara tyst\n"

#: src/main.c:627
msgid "    --report-speed=TYPE     output bandwidth as TYPE. TYPE can be bits\n"
msgstr "    --report-speed=TYP     skriv ut bandvidd som TYP. TYP kan vara bits\n"

#: src/main.c:629
msgid " -i, --input-file=FILE      download URLs found in local or external FILE\n"
msgstr ""
" -i, --input-file=FIL      hämta URL:ar som finns i lokal eller extern\n"
"                   FIL\n"

#: src/main.c:632
msgid "    --input-metalink=FILE    download files covered in local Metalink FILE\n"
msgstr "    --input-metalink=FIL    hämta URL:ar som täcks av lokal Metalink-FIL\n"

#: src/main.c:635
msgid " -F, --force-html        treat input file as HTML\n"
msgstr " -F, --force-html        behandla inmatningsfil som HTML\n"

#: src/main.c:637
msgid ""
" -B, --base=URL         resolves HTML input-file links (-i -F)\n"
"                   relative to URL\n"
msgstr ""
" -B, --base=URL         slår upp HTML-länkar från indatafil\n"
"                  (-i -F) relativa till URL\n"

#: src/main.c:640
msgid "    --config=FILE        specify config file to use\n"
msgstr "    --config=FIL        ange konfigurationsfil att använda\n"

#: src/main.c:642
msgid "    --no-config         do not read any config file\n"
msgstr "    --no-config         läs ingen konfigurationsfil\n"

#: src/main.c:644
msgid "    --rejected-log=FILE     log reasons for URL rejection to FILE\n"
msgstr "    --rejected-log=FIL     logga anledningar till URL-avvisanden till FIL\n"

#: src/main.c:648
msgid "Download:\n"
msgstr "Hämta:\n"

#: src/main.c:650
msgid " -t, --tries=NUMBER       set number of retries to NUMBER (0 unlimits)\n"
msgstr " -t, --tries=ANTAL        sätt antal försök till ANTAL (0 obegränsar)\n"

#: src/main.c:652
msgid "    --retry-connrefused     retry even if connection is refused\n"
msgstr "    --retry-connrefused     försök igen även om anslutningen nekas\n"

#: src/main.c:654
msgid "    --retry-on-http-error=ERRORS  comma-separated list of HTTP errors to retry\n"
msgstr "    --retry-on-http-error=FEL    kommaseparerad lista över HTTP-fel att försöka om\n"

#: src/main.c:656
msgid " -O, --output-document=FILE   write documents to FILE\n"
msgstr " -O, --output-document=FIL    skriv dokument till FIL\n"

#: src/main.c:658
msgid ""
" -nc, --no-clobber        skip downloads that would download to\n"
"                   existing files (overwriting them)\n"
msgstr ""
" -nc, --no-clobber        hoppa över hämtningar som skulle hämta till\n"
"                   redan befintliga filer (skriva över dem)\n"

#: src/main.c:661
msgid "    --no-netrc         don't try to obtain credentials from .netrc\n"
msgstr "    --no-netrc         försök inte hämta kreditiv från .netrc\n"

#: src/main.c:663
msgid " -c, --continue         resume getting a partially-downloaded file\n"
msgstr " -c, --continue         återuppta hämtning av delvis hämtad fil\n"

#: src/main.c:665
msgid "    --start-pos=OFFSET     start downloading from zero-based position OFFSET\n"
msgstr "    --start-pos=AVSTÅND     börja hämta från nollbaserad position AVSTÅND\n"

#: src/main.c:667
msgid "    --progress=TYPE       select progress gauge type\n"
msgstr "    --progress=TYP       välj typ av förloppsindikator\n"

#: src/main.c:669
msgid "    --show-progress       display the progress bar in any verbosity mode\n"
msgstr "    --show-progress       visa förloppsmätare i alla informationslägen\n"

#: src/main.c:671
msgid ""
" -N, --timestamping       don't re-retrieve files unless newer than\n"
"                   local\n"
msgstr ""
" -N, --timestamping       hämta inte om filer om de inte är nyare än\n"
"                   lokala\n"

#: src/main.c:674
msgid ""
"    --no-if-modified-since   don't use conditional if-modified-since get\n"
"                   requests in timestamping mode\n"
msgstr ""
"    --no-if-modified-since   använd inte villkorliga if-modified-since get-\n"
"                   begäranden i tidsstämpelläge\n"

#: src/main.c:677
msgid ""
"    --no-use-server-timestamps don't set the local file's timestamp by\n"
"                   the one on the server\n"
msgstr ""
"    --no-use-server-timestamps sätt inte den lokala filens tidsstämpel\n"
"                   efter den på servern\n"

#: src/main.c:680
msgid " -S, --server-response      print server response\n"
msgstr " -S, --server-response      skriv ut serversvar\n"

#: src/main.c:682
msgid "    --spider          don't download anything\n"
msgstr "    --spider          hämta ingenting\n"

#: src/main.c:684
msgid " -T, --timeout=SECONDS      set all timeout values to SECONDS\n"
msgstr " -T, --timeout=SEKUNDER     sätt tidsgränser till SEKUNDER\n"

#: src/main.c:687
msgid "    --dns-servers=ADDRESSES   list of DNS servers to query (comma separated)\n"
msgstr ""
"    --dns-servers=ADRESSER   lista över DNS-servrar att fråga\n"
"                   (kommaseparerade)\n"

#: src/main.c:689
msgid "    --bind-dns-address=ADDRESS bind DNS resolver to ADDRESS (hostname or IP) on local host\n"
msgstr ""
"    --bind-dns-address=ADRESS  bind till ADRESS (värdnamn eller IP) på den\n"
"                   lokala värden\n"

#: src/main.c:692
msgid "    --dns-timeout=SECS     set the DNS lookup timeout to SECS\n"
msgstr ""
"    --dns-timeout=SEK      sätt tidsgränsen för DNS-uppslagningar till\n"
"                   SEK\n"

#: src/main.c:694
msgid "    --connect-timeout=SECS   set the connect timeout to SECS\n"
msgstr "    --connect-timeout=SEK    sätt anslutningstidsgränsen till SEK\n"

#: src/main.c:696
msgid "    --read-timeout=SECS     set the read timeout to SECS\n"
msgstr "    --read-timeout=SEK     sätt lästidsgränsen till SEK\n"

#: src/main.c:698
msgid " -w, --wait=SECONDS       wait SECONDS between retrievals\n"
msgstr " -w, --wait=SEKUNDER       vänta SEKUNDER mellan hämtningar\n"

#: src/main.c:700
msgid "    --waitretry=SECONDS     wait 1..SECONDS between retries of a retrieval\n"
msgstr "    --waitretry=SEKUNDER    vänta 1..SEKUNDER mellan hämtningsförsök\n"

#: src/main.c:702
msgid "    --random-wait        wait from 0.5*WAIT...1.5*WAIT secs between retrievals\n"
msgstr ""
"    --random-wait        vänta från 0.5*VÄNTA...1.5*VÄNTA sekunder\n"
"                   mellan hämtningar\n"

#: src/main.c:704
msgid "    --no-proxy         explicitly turn off proxy\n"
msgstr "    --no-proxy         stäng uttryckligen av proxy\n"

#: src/main.c:706
msgid " -Q, --quota=NUMBER       set retrieval quota to NUMBER\n"
msgstr " -Q, --quota=ANTAL        ställ in mottagningskvot till ANTAL\n"

#: src/main.c:708
msgid "    --bind-address=ADDRESS   bind to ADDRESS (hostname or IP) on local host\n"
msgstr ""
"    --bind-address=ADRESS    bind till ADRESS (värdnamn eller IP) på\n"
"                   lokal värd\n"

#: src/main.c:710
msgid "    --limit-rate=RATE      limit download rate to RATE\n"
msgstr "    --limit-rate=FART      begränsa hämtningshastighet till FART\n"

#: src/main.c:712
msgid "    --no-dns-cache       disable caching DNS lookups\n"
msgstr "    --no-dns-cache       inaktivera mellanlagring av DNS-uppslag\n"

#: src/main.c:714
msgid "    --restrict-file-names=OS  restrict chars in file names to ones OS allows\n"
msgstr ""
"    --restrict-file-names=OS  begränsa tecken i filnamn till vad OS\n"
"                   tillåter\n"

#: src/main.c:716
msgid "    --ignore-case        ignore case when matching files/directories\n"
msgstr ""
"    --ignore-case        ignorera skiftläge när filer/kataloger\n"
"                   matchas\n"

#: src/main.c:719
msgid " -4, --inet4-only        connect only to IPv4 addresses\n"
msgstr " -4, --inet4-only        anslut endast till IPv4-adresser\n"

#: src/main.c:721
msgid " -6, --inet6-only        connect only to IPv6 addresses\n"
msgstr " -6, --inet6-only        anslut endast till IPv6-adresser\n"

#: src/main.c:723
msgid ""
"    --prefer-family=FAMILY   connect first to addresses of specified family,\n"
"                   one of IPv6, IPv4, or none\n"
msgstr ""
"    --prefer-family=FAMILJ   anslut först till adresser av angiven familj,\n"
"                   en av IPv6, IPv4 eller none\n"

#: src/main.c:727
msgid "    --user=USER         set both ftp and http user to USER\n"
msgstr ""
"    --user=ANVÄNDARE      ställ in både ftp- och http-användare till\n"
"                   ANVÄNDARE\n"

#: src/main.c:729
msgid "    --password=PASS       set both ftp and http password to PASS\n"
msgstr ""
"    --password=LÖSEN      ställ in både ftp- och http-lösenord till\n"
"                   LÖSEN\n"

#: src/main.c:731
msgid "    --ask-password       prompt for passwords\n"
msgstr "    --ask-password       fråga efter lösenord\n"

#: src/main.c:733
msgid ""
"    --use-askpass=COMMAND    specify credential handler for requesting \n"
"                   username and password. If no COMMAND is \n"
"                   specified the WGET_ASKPASS or the SSH_ASKPASS \n"
"                   environment variable is used.\n"
msgstr ""
"    --use-askpass=KOMMANDO   ange kreditivhanterare för att begära\n"
"                   användarnamn och lösenord. Om inget\n"
"                   KOMMANDO anges används miljövariabeln\n"
"                   WGET_ASKPASS eller SSH_ASKPASS.\n"

#: src/main.c:738
msgid "    --no-iri          turn off IRI support\n"
msgstr "    --no-iri          stäng av IRI-stöd\n"

#: src/main.c:740
msgid "    --local-encoding=ENC    use ENC as the local encoding for IRIs\n"
msgstr "    --local-encoding=KOD    använd KOD som lokal kodning för IRI:er\n"

#: src/main.c:742
msgid "    --remote-encoding=ENC    use ENC as the default remote encoding\n"
msgstr "    --remote-encoding=KOD    använd KOD som standard fjärrkodning\n"

#: src/main.c:744
msgid "    --unlink          remove file before clobber\n"
msgstr "    --unlink          ta bort filer före de skrivs över\n"

#: src/main.c:747
msgid "    --keep-badhash       keep files with checksum mismatch (append .badhash)\n"
msgstr "    --keep-badhash       behåll filer med kontrollsummefel (lägg till .badhash)\n"

#: src/main.c:749
msgid "    --metalink-index=NUMBER   Metalink application/metalink4+xml metaurl ordinal NUMBER\n"
msgstr "    --metalink-index=TAL    Metalink application/metalink4+xml metaurl ordningsTAL\n"

#: src/main.c:751
msgid "    --metalink-over-http    use Metalink metadata from HTTP response headers\n"
msgstr ""
"    --metalink-over-http    använd Metalink-metadata från HTTP-\n"
"                   svarshuvuden\n"

#: src/main.c:753
msgid "    --preferred-location    preferred location for Metalink resources\n"
msgstr "    --preferred-location    önskad plats för Metalink-resurser\n"

#: src/main.c:757
msgid "    --no-xattr         turn off storage of metadata in extended file attributes\n"
msgstr "    --no-xattr         slå av lagring av metadata i utökade filattribut\n"

#: src/main.c:762
msgid "Directories:\n"
msgstr "Kataloger:\n"

#: src/main.c:764
msgid " -nd, --no-directories      don't create directories\n"
msgstr " -nd, --no-directories      skapa inte kataloger\n"

#: src/main.c:766
msgid " -x, --force-directories     force creation of directories\n"
msgstr " -x, --force-directories     tvinga skapandet av kataloger\n"

#: src/main.c:768
msgid " -nH, --no-host-directories    don't create host directories\n"
msgstr " -nH, --no-host-directories    skapa inte värdkataloger\n"

#: src/main.c:770
msgid "    --protocol-directories   use protocol name in directories\n"
msgstr "    --protocol-directories   använd protokollnamn i kataloger\n"

#: src/main.c:772
msgid " -P, --directory-prefix=PREFIX  save files to PREFIX/..\n"
msgstr " -P, --directory-prefix=PREFIX  spara filer till PREFIX/?\n"

#: src/main.c:774
msgid "    --cut-dirs=NUMBER      ignore NUMBER remote directory components\n"
msgstr "    --cut-dirs=ANTAL      ignorera ANTAL fjärrkatalogkomponenter\n"

#: src/main.c:778
msgid "HTTP options:\n"
msgstr "HTTP-flaggor:\n"

#: src/main.c:780
msgid "    --http-user=USER      set http user to USER\n"
msgstr "    --http-user=ANVÄNDARE  ställ in http-användare till ANVÄNDARE\n"

#: src/main.c:782
msgid "    --http-password=PASS    set http password to PASS\n"
msgstr "    --http-password=LÖSEN    ställ in http-lösenord till LÖSEN\n"

#: src/main.c:784
msgid "    --no-cache         disallow server-cached data\n"
msgstr "    --no-cache         tillåt inte mellanlagrad data på servern\n"

#: src/main.c:786
msgid ""
"    --default-page=NAME     change the default page name (normally\n"
"                   this is 'index.html'.)\n"
msgstr ""
"    --default-page=NAMN     ändra namnet för standardsidan (vanligtvis\n"
"                   är detta ?index.html?.)\n"

#: src/main.c:789
msgid " -E, --adjust-extension     save HTML/CSS documents with proper extensions\n"
msgstr " -E, --adjust-extension     spara HTML/CSS-dokument med korrekta ändelser\n"

#: src/main.c:791
msgid "    --ignore-length       ignore 'Content-Length' header field\n"
msgstr "    --ignore-length       ignorera ?Content-Length?-rubrikfält\n"

#: src/main.c:793
msgid "    --header=STRING       insert STRING among the headers\n"
msgstr "    --header=STRÄNG       infoga STRÄNG i huvudet\n"

#: src/main.c:796
msgid "    --compression=TYPE     choose compression, one of auto, gzip and none. (default: none)\n"
msgstr "    --compression=TYP      välj komprimering, en av auto, gzip och none. (standard: none)\n"

#: src/main.c:799
msgid "    --max-redirect       maximum redirections allowed per page\n"
msgstr "    --max-redirect       maximalt tillåtna omdirigeringar per sida\n"

#: src/main.c:801
msgid "    --proxy-user=USER      set USER as proxy username\n"
msgstr "    --proxy-user=ANVÄNDARE   ställ in ANVÄNDARE som proxy-användarnamn\n"

#: src/main.c:803
msgid "    --proxy-password=PASS    set PASS as proxy password\n"
msgstr "    --proxy-password=LÖSEN   ställ in LÖSEN som proxy-lösenord\n"

#: src/main.c:805
msgid "    --referer=URL        include 'Referer: URL' header in HTTP request\n"
msgstr ""
"    --referer=URL        inkludera ?Referer: URL?-rubrik i\n"
"                   HTTP-begäran.\n"

#: src/main.c:807
msgid "    --save-headers       save the HTTP headers to file\n"
msgstr "    --save-headers       spara HTTP-rubrikerna till fil\n"

#: src/main.c:809
msgid " -U, --user-agent=AGENT     identify as AGENT instead of Wget/VERSION\n"
msgstr ""
" -U, --user-agent=AGENT     identifiera som AGENT istället för\n"
"                   Wget/VERSION\n"

#: src/main.c:811
msgid "    --no-http-keep-alive    disable HTTP keep-alive (persistent connections)\n"
msgstr ""
"    --no-http-keep-alive    inaktivera HTTP keep-alive (varaktiga\n"
"                   anslutningar)\n"

#: src/main.c:813
msgid "    --no-cookies        don't use cookies\n"
msgstr "    --no-cookies        använd inte kakor\n"

#: src/main.c:815
msgid "    --load-cookies=FILE     load cookies from FILE before session\n"
msgstr "    --load-cookies=FIL     läs in kakor från FIL före sessionen\n"

#: src/main.c:817
msgid "    --save-cookies=FILE     save cookies to FILE after session\n"
msgstr "    --save-cookies=FIL     spara kakor till FIL efter sessionen\n"

#: src/main.c:819
msgid "    --keep-session-cookies   load and save session (non-permanent) cookies\n"
msgstr ""
"    --keep-session-cookies   läs in och spara sessionskakor\n"
"                   (icke-permanenta)\n"

#: src/main.c:821
msgid "    --post-data=STRING     use the POST method; send STRING as the data\n"
msgstr "    --post-data=STRÄNG     använd POST-metoden; skicka STRÄNG som data\n"

#: src/main.c:823
msgid "    --post-file=FILE      use the POST method; send contents of FILE\n"
msgstr "    --post-file=FIL       använd POST-metoden; skicka innehållet i FIL\n"

#: src/main.c:825
msgid "    --method=HTTPMethod     use method \"HTTPMethod\" in the request\n"
msgstr "    --method=HTTPMetod     använd metoden ?HTTPMetod? i begäran\n"

#: src/main.c:827
msgid "    --body-data=STRING     send STRING as data. --method MUST be set\n"
msgstr "    --body-data=STRÄNG     skicka STRÄNG som data. --method MÅSTE anges\n"

#: src/main.c:829
msgid "    --body-file=FILE      send contents of FILE. --method MUST be set\n"
msgstr "    --body-file=FIL       innehållet i FIL. --method MÅSTE anges\n"

#: src/main.c:831
msgid ""
"    --content-disposition    honor the Content-Disposition header when\n"
"                   choosing local file names (EXPERIMENTAL)\n"
msgstr ""
"    --content-disposition    ta hänsyn till huvudet Content-Disposition\n"
"                   när lokala filnamn väljs (EXPERIMENTELL)\n"

#: src/main.c:834
msgid "    --content-on-error     output the received content on server errors\n"
msgstr "    --content-on-error     skriv ut det mottagna innehållet vid serverfel\n"

#: src/main.c:836
msgid ""
"    --auth-no-challenge     send Basic HTTP authentication information\n"
"                   without first waiting for the server's\n"
"                   challenge\n"
msgstr ""
"    --auth-no-challenge     skicka Basic HTTP-autentiseringsinformation\n"
"                   utan att först vänta på serverns\n"
"                   kontrollfråga\n"

#: src/main.c:843
msgid "HTTPS (SSL/TLS) options:\n"
msgstr "HTTPS-flaggor (SSL/TLS):\n"

#: src/main.c:845
msgid ""
"    --secure-protocol=PR    choose secure protocol, one of auto, SSLv2,\n"
"                   SSLv3, TLSv1, TLSv1_1, TLSv1_2 and PFS\n"
msgstr ""
"    --secure-protocol=PR    välj säkert protokoll, ett av auto, SSLv2,\n"
"                   SSLv3, TLSv1, TLSv1_1, TLSv1_2 och PFS\n"

#: src/main.c:848
msgid "    --https-only        only follow secure HTTPS links\n"
msgstr "    --https-only        följ endast säkra HTTPS-länkar\n"

#: src/main.c:850
msgid "    --no-check-certificate   don't validate the server's certificate\n"
msgstr "    --no-check-certificate   validera inte serverns certifikat\n"

#: src/main.c:852
msgid "    --certificate=FILE     client certificate file\n"
msgstr "    --certificate=FIL      klientcertifikatfil\n"

#: src/main.c:854
msgid "    --certificate-type=TYPE   client certificate type, PEM or DER\n"
msgstr "    --certificate-type=TYP   klientcertifikattyp, PEM eller DER\n"

#: src/main.c:856
msgid "    --private-key=FILE     private key file\n"
msgstr "    --private-key=FIL      fil med privat nyckel\n"

#: src/main.c:858
msgid "    --private-key-type=TYPE   private key type, PEM or DER\n"
msgstr "    --private-key-type=TYP   typ av privat nyckel, PEM eller DER\n"

#: src/main.c:860
msgid "    --ca-certificate=FILE    file with the bundle of CAs\n"
msgstr "    --ca-certificate=FIL    fil med paketerade CA:er\n"

#: src/main.c:862
msgid "    --ca-directory=DIR     directory where hash list of CAs is stored\n"
msgstr "    --ca-directory=KAT     katalog där hash-lista av CA:er lagras\n"

#: src/main.c:864
msgid "    --crl-file=FILE       file with bundle of CRLs\n"
msgstr "    --crl-file=FIL       fil med paketerade CRL:er\n"

#: src/main.c:866
msgid ""
"    --pinnedpubkey=FILE/HASHES Public key (PEM/DER) file, or any number\n"
"                  of base64 encoded sha256 hashes preceded by\n"
"                  'sha256//' and separated by ';', to verify\n"
"                  peer against\n"
msgstr ""
"    --pinnedpubkey=FIL/SUMMOR  Publik nyckel-fil (PEM/DER), eller\n"
"                  godtyckligt antal base64-kodade sha256-\n"
"                  kontrollsummor föregångna av ?sha256//? och\n"
"                  separerade av ?;?, att verifiera motparten\n"
"                  mot.\n"

#: src/main.c:872
msgid "    --random-file=FILE     file with random data for seeding the SSL PRNG\n"
msgstr "    --random-file=FIL      fil med slumpfrö för att så SSL PRNG\n"

#: src/main.c:876
msgid "    --egd-file=FILE       file naming the EGD socket with random data\n"
msgstr "    --egd-file=FIL       fil med namnet för EGD-uttag med slumpdata\n"

#: src/main.c:880
msgid ""
"    --ciphers=STR      Set the priority string (GnuTLS) or cipher list string (OpenSSL) directly.\n"
"                  Use with care. This option overrides --secure-protocol.\n"
"                  The format and syntax of this string depend on the specific SSL/TLS engine.\n"
msgstr ""
"    --ciphers=STR      Sätt prioritetssträngen (GnuTLS) eller chifferliststrängen (OpenSSL) direkt.\n"
"                  Använd med försiktighet. Denna flagga åsidosätter --secure-protocol.\n"
"                  Formatet och syntaxen på denna sträng beror på den specifika SSL/TLS-motorn.\n"

#: src/main.c:887
msgid "HSTS options:\n"
msgstr "HSTS-flaggor:\n"

#: src/main.c:889
msgid "    --no-hsts          disable HSTS\n"
msgstr "    --no-hsts          avaktivera HSTS\n"

#: src/main.c:891
msgid "    --hsts-file         path of HSTS database (will override default)\n"
msgstr "    --hsts-file         sökväg till HSTS-databas (kommer åsidosätta standard)\n"

#: src/main.c:896
msgid "FTP options:\n"
msgstr "FTP-flaggor:\n"

#: src/main.c:899
msgid "    --ftp-stmlf         use Stream_LF format for all binary FTP files\n"
msgstr ""
"    --ftp-stmlf         använd formatet Stream_LF för alla binära\n"
"                   FTP-filer\n"

#: src/main.c:902
msgid "    --ftp-user=USER       set ftp user to USER\n"
msgstr "    --ftp-user=ANVÄNDARE    ställ in ftp-användare till ANVÄNDARE\n"

#: src/main.c:904
msgid "    --ftp-password=PASS     set ftp password to PASS\n"
msgstr "    --ftp-password=LÖSEN    ställ in ftp-lösenord till LÖSEN\n"

#: src/main.c:906
msgid "    --no-remove-listing     don't remove '.listing' files\n"
msgstr "    --no-remove-listing     ta inte bort ?.listing?-filer\n"

#: src/main.c:908
msgid "    --no-glob          turn off FTP file name globbing\n"
msgstr "    --no-glob          stäng av FTP-filnamnsmatchning\n"

#: src/main.c:910
msgid "    --no-passive-ftp      disable the \"passive\" transfer mode\n"
msgstr "    --no-passive-ftp      avaktivera ?passivt? överföringsläge\n"

#: src/main.c:912
msgid "    --preserve-permissions   preserve remote file permissions\n"
msgstr "    --preserve-permissions   behåll fjärrfilens rättigheter\n"

#: src/main.c:914
msgid "    --retr-symlinks       when recursing, get linked-to files (not dir)\n"
msgstr ""
"    --retr-symlinks       när rekursiv, hämta länkade-till filer (inte\n"
"                   kat)\n"

#: src/main.c:919
msgid "FTPS options:\n"
msgstr "FTPS-flaggor:\n"

#: src/main.c:921
msgid "    --ftps-implicit         use implicit FTPS (default port is 990)\n"
msgstr ""
"    --ftps-implicit         använd implicit FTPS (standardport är\n"
"                     990)\n"

#: src/main.c:923
msgid ""
"    --ftps-resume-ssl        resume the SSL/TLS session started in the control connection when\n"
"                     opening a data connection\n"
msgstr ""
"    --ftps-resume-ssl        återuppta SSL/TLS-sessionen som startades\n"
"                     i styrförbindelsen när en\n"
"                     dataförbindelse öppnas\n"

#: src/main.c:926
msgid "    --ftps-clear-data-connection  cipher the control channel only; all the data will be in plaintext\n"
msgstr ""
"    --ftps-clear-data-connection  chiffrera bara styrkanalen; all data\n"
"                     kommer skickas som klartext\n"

#: src/main.c:928
msgid "    --ftps-fallback-to-ftp     fall back to FTP if FTPS is not supported in the target server\n"
msgstr ""
"    --ftps-fallback-to-ftp     fall tillbaka till FTP om FTPS inte\n"
"                     stödjs av målservern\n"

#: src/main.c:932
msgid "WARC options:\n"
msgstr "WARC-flaggor:\n"

#: src/main.c:934
msgid "    --warc-file=FILENAME    save request/response data to a .warc.gz file\n"
msgstr "    --warc-file=FILNAMN     spara begäran-/svardata i en .warc.gz-fil\n"

#: src/main.c:936
msgid "    --warc-header=STRING    insert STRING into the warcinfo record\n"
msgstr "    --warc-header=STRÄNG    infoga STRÄNG i warcinfo-posten\n"

#: src/main.c:938
msgid "    --warc-max-size=NUMBER   set maximum size of WARC files to NUMBER\n"
msgstr "    --warc-max-size=ANTAL    sätt maximal storlek på WARC-filer till ANTAL\n"

#: src/main.c:940
msgid "    --warc-cdx         write CDX index files\n"
msgstr "    --warc-cdx         skriv CDX-indexfiler\n"

#: src/main.c:942
msgid "    --warc-dedup=FILENAME    do not store records listed in this CDX file\n"
msgstr "    --warc-dedup=FILNAMN    spara inte poster listade i denna CDX-fil\n"

#: src/main.c:945
msgid "    --no-warc-compression    do not compress WARC files with GZIP\n"
msgstr "    --no-warc-compression    komprimera inte WARC-filer med GZIP\n"

#: src/main.c:948
msgid "    --no-warc-digests      do not calculate SHA1 digests\n"
msgstr "    --no-warc-digests      beräkna inte SHA1-kontrollsummor\n"

#: src/main.c:950
msgid "    --no-warc-keep-log     do not store the log file in a WARC record\n"
msgstr "    --no-warc-keep-log     lagra inte loggfilen i en WARC-post\n"

#: src/main.c:952
msgid ""
"    --warc-tempdir=DIRECTORY  location for temporary files created by the\n"
"                   WARC writer\n"
msgstr ""
"    --warc-tempdir=KATALOG   plats för temporärfiler som skapas av\n"
"                   WARC-skrivaren\n"

#: src/main.c:957
msgid "Recursive download:\n"
msgstr "Rekursiv hämtning:\n"

#: src/main.c:959
msgid " -r, --recursive         specify recursive download\n"
msgstr " -r, --recursive         ange rekursiv hämtning\n"

#: src/main.c:961
msgid " -l, --level=NUMBER       maximum recursion depth (inf or 0 for infinite)\n"
msgstr ""
" -l, --level=ANTAL        maximalt rekursionsdjup (inf eller 0 för\n"
"                   oändligt)\n"

#: src/main.c:963
msgid "    --delete-after       delete files locally after downloading them\n"
msgstr "    --delete-after       ta bort lokala filer efter att de hämtats\n"

#: src/main.c:965
msgid ""
" -k, --convert-links       make links in downloaded HTML or CSS point to\n"
"                   local files\n"
msgstr ""
" -k, --convert-links       gör så att länkar i hämtad HTML eller CSS\n"
"                   pekar på lokala filer\n"

#: src/main.c:968
msgid "    --convert-file-only     convert the file part of the URLs only (usually known as the basename)\n"
msgstr ""
"    --convert-file-only     konvertera endast fildelen av URL:en\n"
"                   (vanligen känt som basename)\n"

#: src/main.c:970
msgid "    --backups=N         before writing file X, rotate up to N backup files\n"
msgstr "    --backups=N         före fil X skrivs, rotera upp till N säkerhetskopiefiler\n"

#: src/main.c:974
msgid " -K, --backup-converted     before converting file X, back up as X_orig\n"
msgstr ""
" -K, --backup-converted     före filen X konverteras, säkerhetskopiera\n"
"                   den som X_orig\n"

#: src/main.c:977
msgid " -K, --backup-converted     before converting file X, back up as X.orig\n"
msgstr ""
" -K, --backup-converted     före filen X konverteras, säkerhetskopiera\n"
"                   den som X.orig\n"

#: src/main.c:980
msgid " -m, --mirror          shortcut for -N -r -l inf --no-remove-listing\n"
msgstr " -m, --mirror          genväg för -N -r -l inf --no-remove-listing\n"

#: src/main.c:982
msgid " -p, --page-requisites      get all images, etc. needed to display HTML page\n"
msgstr ""
" -p, --page-requisites      hämta alla bilder, etc. som behövs för att\n"
"                   visa HTML-sidor\n"

#: src/main.c:984
msgid "    --strict-comments      turn on strict (SGML) handling of HTML comments\n"
msgstr ""
"    --strict-comments      slå på strikt (SGML) hantering av\n"
"                   HTML-kommentarer\n"

#: src/main.c:988
msgid "Recursive accept/reject:\n"
msgstr "Rekursiv acceptans/vägran:\n"

#: src/main.c:990
msgid " -A, --accept=LIST        comma-separated list of accepted extensions\n"
msgstr " -A, --accept=LISTA       kommaseparerad lista av accepterade ändelser\n"

#: src/main.c:992
msgid " -R, --reject=LIST        comma-separated list of rejected extensions\n"
msgstr " -R, --reject=LISTA       kommaseparerad lista av vägrade ändelser\n"

#: src/main.c:994
msgid "    --accept-regex=REGEX    regex matching accepted URLs\n"
msgstr "    --accept-regex=REGUTTR   reguljäruttryck som matchar godkända URL:ar\n"

#: src/main.c:996
msgid "    --reject-regex=REGEX    regex matching rejected URLs\n"
msgstr "    --reject-regex=REGUTTR   reguljäruttryck som matchar avvisade URL:ar\n"

#: src/main.c:999
msgid "    --regex-type=TYPE      regex type (posix|pcre)\n"
msgstr "    --regex-type=TYP      typ av reguljäruttryck (posix|pcre)\n"

#: src/main.c:1002
msgid "    --regex-type=TYPE      regex type (posix)\n"
msgstr "    --regex-type=TYP      typ av reguljäruttryck (posix)\n"

#: src/main.c:1005
msgid " -D, --domains=LIST       comma-separated list of accepted domains\n"
msgstr " -D, --domains=LISTA       kommaseparerad lista av accepterade domäner\n"

#: src/main.c:1007
msgid "    --exclude-domains=LIST   comma-separated list of rejected domains\n"
msgstr "    --exclude-domains=LISTA   kommaseparerad lista av vägrade domäner\n"

#: src/main.c:1009
msgid "    --follow-ftp        follow FTP links from HTML documents\n"
msgstr "    --follow-ftp        följ FTP-länkar från HTML-dokument\n"

#: src/main.c:1011
msgid "    --follow-tags=LIST     comma-separated list of followed HTML tags\n"
msgstr "    --follow-tags=LISTA     kommaseparerad lista av HTML-taggar att följa\n"

#: src/main.c:1013
msgid "    --ignore-tags=LIST     comma-separated list of ignored HTML tags\n"
msgstr ""
"    --ignore-tags=LISTA     kommaseparerad lista av HTML-taggar att\n"
"                   ignorera\n"

#: src/main.c:1015
msgid " -H, --span-hosts        go to foreign hosts when recursive\n"
msgstr " -H, --span-hosts        gå till främmande värdar när rekursiv\n"

#: src/main.c:1017
msgid " -L, --relative         follow relative links only\n"
msgstr " -L, --relative         följ endast relativa länkar\n"

#: src/main.c:1019
msgid " -I, --include-directories=LIST list of allowed directories\n"
msgstr " -I, --include-directories=LISTA lista av tillåtna kataloger\n"

#: src/main.c:1021
msgid ""
"    --trust-server-names    use the name specified by the redirection\n"
"                   URL's last component\n"
msgstr ""
" --trust-server-names    använd namnet angivet av omdirigerings-url:ens\n"
"                sista komponent\n"

#: src/main.c:1024
msgid " -X, --exclude-directories=LIST list of excluded directories\n"
msgstr " -X, --exclude-directories=LISTA lista av exkluderade kataloger\n"

#: src/main.c:1026
msgid " -np, --no-parent         don't ascend to the parent directory\n"
msgstr " -np, --no-parent         gå inte upp till föräldrakatalogen\n"

#: src/main.c:1029
msgid "Email bug reports, questions, discussions to <bug-wget at gnu.org>\n"
msgstr ""
"Skicka felrapporter och förslag till <bug-wget at gnu.org>\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"

#: src/main.c:1030
msgid "and/or open issues at https://savannah.gnu.org/bugs/?func=additem&group=wget.\n"
msgstr "och/eller öppna ärenden på https://savannah.gnu.org/bugs/?func=additem&group=wget.\n"

#: src/main.c:1035
#, c-format
msgid "GNU Wget %s, a non-interactive network retriever.\n"
msgstr "GNU Wget %s, en icke-interaktiv nätverkshämtare.\n"

#: src/main.c:1078
#, c-format
msgid "Password for user %s: "
msgstr "Lösenord för användaren %s: "

#: src/main.c:1080
#, c-format
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: src/main.c:1104
#, c-format
msgid "Cannot create pipe\n"
msgstr "Kan inte skapa ett rör\n"

#: src/main.c:1112
#, c-format
msgid "Error initializing spawn file actions for use-askpass: %d\n"
msgstr "Fel vid initiering av skapad filåtgärd för use-askpass: %d\n"

#: src/main.c:1121
#, c-format
msgid "Error setting spawn file actions for use-askpass: %d\n"
msgstr "Fel när skapad filåtgärd sattes för use-askpass: %d\n"

#: src/main.c:1145
#, c-format
msgid "Error reading response from command \"%s %s\": %s\n"
msgstr "Fel när svaret lästes från kommandot ?%s %s?: %s\n"

#: src/main.c:1168
#, c-format
msgid "Username for '%s%s': "
msgstr "Användarnamn för ?%s%s?: "

#: src/main.c:1178
#, c-format
msgid "Password for '%s%s@%s': "
msgstr "Lösenord för ?%s%s@%s?: "

#: src/main.c:1250
msgid "Wgetrc: "
msgstr "Wgetrc: "

#: src/main.c:1251
msgid "Locale: "
msgstr "Lokalanpassning: "

#: src/main.c:1252
msgid "Compile: "
msgstr "Kompilering: "

#: src/main.c:1253
msgid "Link: "
msgstr "Länkning: "

#: src/main.c:1257
#, c-format
msgid ""
"GNU Wget %s built on %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"GNU Wget %s byggd på %s.\n"
"\n"

#: src/main.c:1284
#, c-format
msgid "  %s (env)\n"
msgstr "  %s (miljö)\n"

#: src/main.c:1291
#, c-format
msgid "  %s (user)\n"
msgstr "  %s (användare)\n"

#: src/main.c:1296
#, c-format
msgid "  %s (system)\n"
msgstr "  %s (system)\n"

#. TRANSLATORS: When available, an actual copyright character
#. (circle-c) should be used in preference to "(C)".
#: src/main.c:1324
#, c-format
msgid "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/main.c:1327
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later\n"
"<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare\n"
"<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.\n"
"Det här är fri programvara: du får fritt ändra och distribuera den.\n"
"Det finns INGEN GARANTI så långt som lagen tillåter.\n"

#. TRANSLATORS: When available, please use the proper diacritics for
#. names such as this one. See en_US.po for reference.
#: src/main.c:1335
msgid ""
"\n"
"Originally written by Hrvoje Niksic <hniksic at xemacs.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ursprungligen skrivet av Hrvoje Niksic <hniksic at xemacs.org>.\n"

#: src/main.c:1338
msgid "Please send bug reports and questions to <bug-wget at gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Skicka felrapporter och frågor till <bug-wget at gnu.org>.\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv at listor.tp-sv.se>.\n"

#: src/main.c:1391 src/main.c:1940
#, c-format
msgid "Memory allocation problem\n"
msgstr "Minnesallokeringsproblem\n"

#: src/main.c:1442
#, c-format
msgid "Exiting due to error in %s\n"
msgstr "Avslutar på grund av fel i %s\n"

#: src/main.c:1472 src/main.c:1543 src/main.c:1779
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more options.\n"
msgstr "Prova \"%s --help\" för fler flaggor.\n"

#: src/main.c:1539
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- `-n%c'\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- \"-n%c\"\n"

#: src/main.c:1585
#, c-format
msgid "Debugging support not compiled in. Ignoring --debug flag.\n"
msgstr "Stöd för felsökning är inte inkompilerat. Ignorerar flaggan --debug.\n"

#: src/main.c:1598
#, c-format
msgid "Both --no-clobber and --convert-links were specified, only --convert-links will be used.\n"
msgstr "Både --no-clobber och --convert-links angavs, endast --convert-links kommer användas.\n"

#: src/main.c:1600
#, c-format
msgid "Both --no-clobber and --convert-file-only were specified, only --convert-file-only will be used.\n"
msgstr "Både --no-clobber och --convert-file-only angavs, endast --convert-file-only kommer användas.\n"

#: src/main.c:1633
#, c-format
msgid "Can't be verbose and quiet at the same time.\n"
msgstr "Kan inte vara utförlig och tyst på samma gång.\n"

#: src/main.c:1639
#, c-format
msgid "Can't timestamp and not clobber old files at the same time.\n"
msgstr "Kan inte tidsstämpla och inte skriva över gamla filer på samma gång.\n"

#: src/main.c:1648
#, c-format
msgid "Cannot specify both --inet4-only and --inet6-only.\n"
msgstr "Kan inte ange både --inet4-only och --inet6-only.\n"

#: src/main.c:1658
msgid ""
"Cannot specify both -k or --convert-file-only and -O if multiple URLs are given, or in combination\n"
"with -p or -r. See the manual for details.\n"
"\n"
msgstr ""
"Det går inte att ange både -k eller --convert-file-only och -O om flera URL:er\n"
"anges, eller i kombination med -p eller -r. Se manualen för information.\n"
"\n"

#: src/main.c:1667
msgid ""
"WARNING: combining -O with -r or -p will mean that all downloaded content\n"
"will be placed in the single file you specified.\n"
"\n"
msgstr ""
"VARNING: kombinera -O med -r eller -p betyder att allt hämtat innehåll\n"
"kommer att placeras i en enstaka fil som du har angivit.\n"
"\n"

#: src/main.c:1673
msgid ""
"WARNING: timestamping does nothing in combination with -O. See the manual\n"
"for details.\n"
"\n"
msgstr ""
"VARNING: tidsstämpling gör ingenting i kombination med -O. Se manualen\n"
"för information.\n"
"\n"

#: src/main.c:1693
#, c-format
msgid "WARC output does not work with --no-clobber, --no-clobber will be disabled.\n"
msgstr "WARC-utdata fungerar inte med --no-clobber, --no-clobber kommer avaktiveras.\n"

#: src/main.c:1700
#, c-format
msgid "WARC output does not work with timestamping, timestamping will be disabled.\n"
msgstr "WARC-utdata fungerar inte med tidsstämplar, tidsstämplar kommer avaktiveras.\n"

#: src/main.c:1707
#, c-format
msgid "WARC output does not work with --spider.\n"
msgstr "WARC-utdata fungerar inte med --spider.\n"

#: src/main.c:1713
#, c-format
msgid "WARC output does not work with --continue or --start-pos, they will be disabled.\n"
msgstr "WARC-utdata fungerar inte med --continue eller --start-pos, de kommer avaktiveras.\n"

#: src/main.c:1721
#, c-format
msgid "Digests are disabled; WARC deduplication will not find duplicate records.\n"
msgstr "Kontrollsummor är avaktiverade; WARC-avduplicering kommer inte hitta dubblettposter.\n"

#: src/main.c:1742
#, c-format
msgid "Compression does not work with --continue or --start-pos, they will be disabled.\n"
msgstr "Komprimering fungerar inte med --continue eller --start-pos, den kommer avaktiveras.\n"

#: src/main.c:1753
#, c-format
msgid "Cannot specify both --ask-password and --password.\n"
msgstr "Det går inte att ange både --ask-password och --password.\n"

#: src/main.c:1761
#, c-format
msgid "Specifying both --start-pos and --continue is not recommended; --continue will be disabled.\n"
msgstr "Att ange både --start-pos och --continue rekommenderas inte; --continue kommer att avaktiveras.\n"

#: src/main.c:1774
#, c-format
msgid "%s: missing URL\n"
msgstr "%s: URL saknas\n"

#: src/main.c:1822
#, c-format
msgid "You cannot specify both --post-data and --post-file.\n"
msgstr "Det går inte att ange både --post-data och --post-file.\n"

#: src/main.c:1827
#, c-format
msgid "You cannot use --post-data or --post-file along with --method. --method expects data through --body-data and --body-file options\n"
msgstr "Man kan inte använda --post-data eller --post-file tillsammans med --method. --method förväntar sig data via flaggorna --body-data och --body-file\n"

#: src/main.c:1836
#, c-format
msgid "You must specify a method through --method=HTTPMethod to use with --body-data or --body-file.\n"
msgstr "Man måste ange en metod med --method=HTTPMetod att använda med --body-data eller --body-file.\n"

#: src/main.c:1842
#, c-format
msgid "You cannot specify both --body-data and --body-file.\n"
msgstr "Det går inte att ange både --body-data och --body-file.\n"

#: src/main.c:1894
#, c-format
msgid "This version does not have support for IRIs\n"
msgstr "Denna version saknar stöd för IRI:er\n"

#: src/main.c:2006
#, c-format
msgid "-k or -r can be used together with -O only if outputting to a regular file.\n"
msgstr ""
"-k eller -r kan endast användas tillsammans med -O vid skrivning till en vanlig\n"
"fil.\n"

#: src/main.c:2012
#, c-format
msgid "--convert-links or --convert-file-only can be used together only if outputting to a regular file.\n"
msgstr ""
"--convert-links eller --convert-file-only kan endast användas tillsammans med\n"
"-O vid skrivning till en vanlig fil.\n"

#: src/main.c:2023
#, c-format
msgid "Failed to init libcares\n"
msgstr "Misslyckades med att initiera libcares\n"

#: src/main.c:2029
#, c-format
msgid "Failed to init c-ares channel\n"
msgstr "Misslyckades med att initiera c-ares-kanalen\n"

#: src/main.c:2052
#, c-format
msgid "Failed to parse IP address '%s'\n"
msgstr "Misslyckades att tolka IP-adressen ?%s?\n"

#: src/main.c:2063
#, c-format
msgid "Failed to set DNS server(s) '%s' (%d)\n"
msgstr "Misslyckades att sätta DNS-servrar ?%s? (%d)\n"

#: src/main.c:2191
#, c-format
msgid "No URLs found in %s.\n"
msgstr "Inga URL:er hittade i %s.\n"

#: src/main.c:2207
#, c-format
msgid "Unable to parse metalink file %s.\n"
msgstr "Kunde inte tolka metalink-filen %s.\n"

#: src/main.c:2237 src/metalink.c:337
#, c-format
msgid "Could not download all resources from %s.\n"
msgstr "Kunde inte hämta alla resurser från %s.\n"

#: src/main.c:2264
#, c-format
msgid ""
"FINISHED --%s--\n"
"Total wall clock time: %s\n"
"Downloaded: %d files, %s in %s (%s)\n"
msgstr ""
"FÄRDIG --%s--\n"
"Total väggklocktid: %s\n"
"Hämtade: %d filer, %s på %s (%s)\n"

#: src/main.c:2278
#, c-format
msgid "Download quota of %s EXCEEDED!\n"
msgstr "Hämtningskvot för %s ÖVERSKRIDEN!\n"

#: src/metalink.c:93
msgid "-O not supported for metalink download. Ignoring.\n"
msgstr "-O stödjs inte för metalink-hämtningar. Ignorerar.\n"

#: src/metalink.c:172
#, c-format
msgid "[--trust-server-names %s, --directory-prefix=%s]\n"
msgstr "[--trust-server-names %s, --directory-prefix=%s]\n"

#: src/metalink.c:176
#, c-format
msgid "Planned metalink file: %s\n"
msgstr "Planerad metalink-fil: %s\n"

#: src/metalink.c:179
#, c-format
msgid "Secured metalink file: %s\n"
msgstr "Säkrad metalink-fil: %s\n"

#: src/metalink.c:184
msgid "Rejecting metalink file. Unsafe name.\n"
msgstr "Avvisar metalink-fil. Osäkert namn.\n"

#: src/metalink.c:238
#, c-format
msgid "Processing metaurl %s...\n"
msgstr "Bearbetar metaurl %s??\n"

#: src/metalink.c:251
#, c-format
msgid "Rejecting metaurl file %s. Unsafe name.\n"
msgstr "Avvisar metaurl-fil %s. Osäkert namn.\n"

#: src/metalink.c:268
#, c-format
msgid "Failed to download %s. Skipping metaurl.\n"
msgstr "Misslyckades att hämta %s. Hoppar över metaurl:en.\n"

#: src/metalink.c:285
#, c-format
msgid "Unable to parse metaurl file %s.\n"
msgstr "Kunde inte tolka metaurl-filen %s.\n"

#: src/metalink.c:354
msgid "Metaurls processing returned with error.\n"
msgstr "Metaurl-bearbetningen returnerade fel.\n"

#: src/metalink.c:386
#, c-format
msgid "Resource type %s not supported, ignoring...\n"
msgstr "Resurstypen %s stödjs inte, ignorerar ?\n"

#: src/metalink.c:509
msgid "Could not open downloaded file.\n"
msgstr "Kunde inte öppna hämtningsfilen.\n"

#: src/metalink.c:514
#, c-format
msgid "Computing size for %s\n"
msgstr "Beräknar storlek för %s\n"

#: src/metalink.c:519
msgid "File size not declared. Skipping check.\n"
msgstr "Filstorleken är inte deklarerad. Hoppar över kontrollen.\n"

#: src/metalink.c:527
msgid "Could not get downloaded file's size.\n"
msgstr "Kunde inte avgöra den hämtade filens storlek.\n"

#: src/metalink.c:539
#, c-format
msgid "Size mismatch for file %s.\n"
msgstr "Storleken stämmer inte för filen %s.\n"

#: src/metalink.c:547
msgid "Size matches.\n"
msgstr "Storleken stämmer.\n"

#: src/metalink.c:600
#, c-format
msgid "Computing checksum for %s\n"
msgstr "Beräknar kontrollsumma för %s\n"

#: src/metalink.c:678
msgid "Checksum matches.\n"
msgstr "Kontrollsumman stämmer.\n"

#: src/metalink.c:683
#, c-format
msgid "Checksum mismatch for file %s.\n"
msgstr "Kontrollsumman stämmer inte för filen %s.\n"

#: src/metalink.c:722
msgid "Could not open downloaded file for signature verification.\n"
msgstr "Kunde inte öppna hämtningsfilen för verifikation av signatur.\n"

#: src/metalink.c:780
#, c-format
msgid "GPGME data_new_from_mem: %s\n"
msgstr "GPGME data_new_from_mem: %s\n"

#: src/metalink.c:792
#, c-format
msgid "GPGME op_verify: %s\n"
msgstr "GPGME op_verify: %s\n"

#: src/metalink.c:805
msgid "GPGME op_verify_result: NULL\n"
msgstr "GPGME op_verify_result: NULL\n"

#: src/metalink.c:821
msgid "Signature validation succeeded.\n"
msgstr "Signaturvalideringen lyckades.\n"

#: src/metalink.c:829
msgid "Invalid signature. Rejecting resource.\n"
msgstr "Felaktig signatur. Avvisar resursen.\n"

#: src/metalink.c:838
msgid "Data matches signature, but signature is not trusted.\n"
msgstr "Data stämmer med signaturen, men signaturen är inte betrodd.\n"

#: src/metalink.c:865
msgid "No checksums found.\n"
msgstr "Ingen kontrollsumma hittades.\n"

#: src/metalink.c:871
#, c-format
msgid "Failed to download %s. Skipping resource.\n"
msgstr "Misslyckades att hämta %s. Hoppar över resursen.\n"

#: src/metalink.c:878
#, c-format
msgid "File %s retrieved but size does not match. \n"
msgstr "Filen %s hämtad men storleken stämmer inte.\n"

#: src/metalink.c:885
#, c-format
msgid "File %s retrieved but checksum does not match. \n"
msgstr "Filen %s hämtad men kontrollsumman stämmer inte.\n"

#: src/metalink.c:894
#, c-format
msgid "File %s retrieved but signature does not match. \n"
msgstr "Filen %s hämtad men signaturen stämmer inte.\n"

#: src/metalink.c:1113
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s.\n"
msgstr "Byter namn på %s till %s.\n"

#: src/mswindows.c:96
#, c-format
msgid "Continuing in background.\n"
msgstr "Fortsätter i bakgrunden.\n"

#: src/mswindows.c:289
#, c-format
msgid "Continuing in background, pid %lu.\n"
msgstr "Fortsätter i bakgrunden, pid %lu.\n"

#: src/mswindows.c:291 src/utils.c:508
#, c-format
msgid "Output will be written to %s.\n"
msgstr "Utdata kommer att skrivas till %s.\n"

#: src/mswindows.c:323
#, c-format
msgid "fake_fork_child() failed\n"
msgstr "fake_fork_child() misslyckades\n"

#: src/mswindows.c:331
#, c-format
msgid "fake_fork() failed\n"
msgstr "fake_fork() misslyckades\n"

#: src/mswindows.c:460 src/mswindows.c:467
#, c-format
msgid "%s: Couldn't find usable socket driver.\n"
msgstr "%s: Kunde inte hitta användbar uttagsdrivrutin (socket driver).\n"

#: src/mswindows.c:647
#, c-format
msgid "ioctl() failed. The socket could not be set as blocking.\n"
msgstr "ioctl() misslyckades. Uttaget kunde inte sättas till blockerande.\n"

#: src/netrc.c:371
#, c-format
msgid "%s: %s:%d: warning: %s token appears before any machine name\n"
msgstr "%s: %s:%d: varning: %s-märke förekommer framför alla maskinnamn\n"

#: src/netrc.c:412
#, c-format
msgid "%s: %s:%d: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s: %s:%d: okänt märke \"%s\"\n"

#: src/netrc.c:496
#, c-format
msgid "Usage: %s NETRC [HOSTNAME]\n"
msgstr "Användning: %s NETRC [VÄRDDATORNAMN]\n"

#: src/netrc.c:514
#, c-format
msgid "%s: cannot stat %s: %s\n"
msgstr "%s: kan inte ta status på %s: %s\n"

#: src/openssl.c:114
msgid "WARNING: using a weak random seed.\n"
msgstr "VARNING: använder ett svagt slumpfrö.\n"

#: src/openssl.c:192
msgid "Could not seed PRNG; consider using --random-file.\n"
msgstr "Kunde inte så PRNG; överväg att använda --random-file.\n"

#: src/openssl.c:267
msgid "Your OpenSSL version is too old to support TLS 1.3\n"
msgstr "Din OpenSSL-version är för gammal för att stödja TLS 1.3\n"

#: src/openssl.c:273
msgid "Your OpenSSL version is too old to support TLSv1.1\n"
msgstr "Din OpenSSL-version är för gammal för att stödja TLSv1.1\n"

#: src/openssl.c:277
msgid "Your OpenSSL version is too old to support TLSv1.2\n"
msgstr "Din OpenSSL-version är för gammal för att stödja TLSv1.2\n"

#: src/openssl.c:283
#, c-format
msgid "OpenSSL: unimplemented 'secure-protocol' option value %d\n"
msgstr "OpenSSL: oimplementerat värde %d på alternativet ?secure-protocol?\n"

#: src/openssl.c:323
#, c-format
msgid "OpenSSL: Invalid cipher list: %s\n"
msgstr "OpenSSL: Ogiltig chifferlista: %s\n"

#: src/openssl.c:640
msgid "WARNING: Could not seed PRNG. Consider using --random-file.\n"
msgstr "VARNING: kunde inte så PRNG. Överväg att använda --random-file.\n"

#: src/openssl.c:860
#, c-format
msgid "%s: cannot verify %s's certificate, issued by %s:\n"
msgstr "%s: kan inte validera certifikatet för %s, utfärdat av %s:\n"

#: src/openssl.c:871
msgid " Unable to locally verify the issuer's authority.\n"
msgstr " Kunde inte lokalt verifiera utfärdarens auktoritet.\n"

#: src/openssl.c:876
msgid " Self-signed certificate encountered.\n"
msgstr " Självsignerat certifikat påträffades.\n"

#: src/openssl.c:879
msgid " Issued certificate not yet valid.\n"
msgstr " Utfärdat certifikat är ännu inte giltigt.\n"

#: src/openssl.c:882
msgid " Issued certificate has expired.\n"
msgstr " Utfärdat certifikat har gått ut.\n"

#: src/openssl.c:970
#, c-format
msgid ""
"%s: no certificate subject alternative name matches\n"
"\trequested host name %s.\n"
msgstr ""
"%s: inget alternativt namn för certifikatnamnet matchar\n"
"\tdet begärda värdnamnet %s.\n"

#: src/openssl.c:989
#, c-format
msgid "  %s: certificate common name %s doesn't match requested host name %s.\n"
msgstr "  %s: certifikatets namn %s matchar inte det begärda värdnamnet %s.\n"

#: src/openssl.c:1021
#, c-format
msgid ""
"  %s: certificate common name is invalid (contains a NUL character).\n"
"  This may be an indication that the host is not who it claims to be\n"
"  (that is, it is not the real %s).\n"
msgstr ""
"  %s: certifikatets namn är ogiltigt (innehåller ett NUL-tecken).\n"
"  Detta kan indikera att värddatorn inte är den som den utger sig\n"
"  för att vara (den är alltså inte den riktiga %s).\n"

#: src/openssl.c:1046
#, c-format
msgid "To connect to %s insecurely, use `--no-check-certificate'.\n"
msgstr "För att ansluta till %s på osäkert sätt, använd \"--no-check-certificate\".\n"

#: src/progress.c:244
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%*s[ skipping %sK ]"
msgstr ""
"\n"
"%*s[ hoppar över %sK ]"

#: src/progress.c:465
#, c-format
msgid "Invalid dot style specification %s; leaving unchanged.\n"
msgstr "Punktstilsspecifikationen %s är ogiltig; lämnar oförändrad.\n"

#. TRANSLATORS: "ETA" is English-centric, but this must
#. be short, ideally 3 chars. Abbreviate if necessary.
#: src/progress.c:857
#, c-format
msgid "  eta %s"
msgstr "  klar %s"

#: src/progress.c:1147
msgid "  in "
msgstr "  om "

#: src/ptimer.c:157
#, c-format
msgid "Cannot get REALTIME clock frequency: %s\n"
msgstr "Kan inte hämta REALTIME-klockfrekvens: %s\n"

#: src/recur.c:512
#, c-format
msgid "Removing %s since it should be rejected.\n"
msgstr "Tar bort %s eftersom den skulle ha avvisats.\n"

#: src/res.c:394
#, c-format
msgid "Cannot open %s: %s"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s"

#: src/res.c:553
msgid "Loading robots.txt; please ignore errors.\n"
msgstr "Läser in robots.txt; ignorera fel.\n"

#: src/retr.c:928
#, c-format
msgid "Error parsing proxy URL %s: %s.\n"
msgstr "Fel vid tolkning av proxy-URL %s: %s.\n"

#: src/retr.c:940
#, c-format
msgid "Error in proxy URL %s: Must be HTTP.\n"
msgstr "Fel i proxy-URL %s: Måste vara HTTP.\n"

#: src/retr.c:1069
#, c-format
msgid "%d redirections exceeded.\n"
msgstr "%d omdirigeringar överskreds.\n"

#: src/retr.c:1333
msgid ""
"Giving up.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ger upp.\n"
"\n"

#: src/retr.c:1333
msgid ""
"Retrying.\n"
"\n"
msgstr ""
"Försöker igen.\n"
"\n"

#: src/spider.c:75
msgid ""
"Found no broken links.\n"
"\n"
msgstr ""
"Hittade inga trasiga länkar.\n"
"\n"

#: src/spider.c:82
#, c-format
msgid ""
"Found %d broken link.\n"
"\n"
msgid_plural ""
"Found %d broken links.\n"
"\n"
msgstr[0] ""
"Hittade %d trasig länk.\n"
"\n"
msgstr[1] ""
"Hittade %d trasiga länkar.\n"
"\n"

#: src/url.c:674
msgid "No error"
msgstr "Inget fel"

#: src/url.c:676
#, c-format
msgid "Unsupported scheme %s"
msgstr "Schemat %s stöds inte"

#: src/url.c:678
msgid "Scheme missing"
msgstr "Schema saknas"

#: src/url.c:680
msgid "Invalid host name"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"

#: src/url.c:682
msgid "Bad port number"
msgstr "Felaktigt portnummer"

#: src/url.c:684
msgid "Invalid user name"
msgstr "Ogiltigt användarnamn"

#: src/url.c:686
msgid "Unterminated IPv6 numeric address"
msgstr "Oavslutad numerisk IPv6-adress"

#: src/url.c:688
msgid "IPv6 addresses not supported"
msgstr "IPv6-adresser stöds inte"

#: src/url.c:690
msgid "Invalid IPv6 numeric address"
msgstr "Ogiltig numerisk IPv6-adress"

#: src/url.c:1006
msgid "HTTPS support not compiled in"
msgstr "HTTPS-stöd är inte inkompilerat"

#: src/url.c:1603
msgid "Unconvertable multibyte sequence encountered\n"
msgstr "Ej konvertibel multibytesekvens påträffades\n"

#: src/utils.c:128
#, c-format
msgid "%s: %s: Failed to allocate enough memory; memory exhausted.\n"
msgstr "%s: %s: Misslyckades med att allokera tillräckligt mycket minne; slut på minne.\n"

#: src/utils.c:134
#, c-format
msgid "%s: %s: Failed to allocate %ld bytes; memory exhausted.\n"
msgstr "%s: %s: Misslyckades att allokera %ld byte; minne fullt.\n"

#: src/utils.c:354
#, c-format
msgid "%s: aprintf: text buffer is too big (%d bytes), aborting.\n"
msgstr "%s: aprintf: textbufferten är för stor (%d byte), avbryter.\n"

#: src/utils.c:506
#, c-format
msgid "Continuing in background, pid %d.\n"
msgstr "Fortsätter i bakgrunden, pid %d.\n"

#: src/utils.c:557
#, c-format
msgid "Failed to unlink symlink %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att ta bort symboliska länken %s: %s\n"

#: src/utils.c:865
#, c-format
msgid "Failed to Fopen file %s\n"
msgstr "Misslyckades med att göra Fopen av en fil %s\n"

#: src/utils.c:871
#, c-format
msgid "Failed to get FD for file %s\n"
msgstr "Misslyckades att hämta en FB för filen %s\n"

#: src/utils.c:878
#, c-format
msgid "Failed to stat file %s, (check permissions)\n"
msgstr "Misslyckades att sätta ta status på filen %s, (kontrollera rättigheterna).\n"

#: src/utils.c:888
#, c-format
msgid "File %s changed since the last check. Security check failed."
msgstr "Filen %s har ändrats sedan senaste kontrollen. Säkerhetskontrollen misslyckades."

#: src/utils.c:923
#, c-format
msgid "Failed to open file %s, reason :%s\n"
msgstr "Misslyckades att öppna filen %s, orsak :%s\n"

#: src/utils.c:929
#, c-format
msgid "Failed to stat file %s, error: %s\n"
msgstr "Misslyckades att sätta ta status på filen %s, fel: %s\n"

#: src/utils.c:939
#, c-format
msgid "Trying to open file %s but it changed since last check. Security check failed."
msgstr "Försöker öppna filen %s men den har ändrats sedan senaste kontrollen. Säkerhetskontrollen misslyckades."

#: src/utils.c:2445
#, c-format
msgid "Invalid regular expression %s, PCRE2 error %d\n"
msgstr "Felaktigt reguljärt uttryck %s, PCRE2-fel %d\n"

#: src/utils.c:2462 src/utils.c:2485
#, c-format
msgid "Invalid regular expression %s, %s\n"
msgstr "Felaktigt reguljärt uttryck %s, %s\n"

#: src/utils.c:2515 src/utils.c:2537 src/utils.c:2561
#, c-format
msgid "Error while matching %s: %d\n"
msgstr "Fel vid matchning av %s: %d\n"

#: src/utils.c:2854
#, c-format
msgid "Skipping key with wrong size (%d/%d): %s\n"
msgstr "Hoppar över nyckel med fel storlek (%d/%d): %s\n"

#: src/warc.c:222
msgid "Error duplicating WARC file file descriptor.\n"
msgstr "Fel vid duplicering av WARC-filbekrivare.\n"

#: src/warc.c:233
msgid "Error opening GZIP stream to WARC file.\n"
msgstr "Fel när GZIP-strömmen till WARC-filen öppnades.\n"

#: src/warc.c:809
msgid "Error writing warcinfo record to WARC file.\n"
msgstr "Fel när warcinfo-posten till WARC-filen skrevs.\n"

#: src/warc.c:872
#, c-format
msgid ""
"Opening WARC file %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"Öppnar WARC-filen %s.\n"
"\n"

#: src/warc.c:878
#, c-format
msgid "Error opening WARC file %s.\n"
msgstr "Fel när WARC-fil öppnades %s.\n"

#: src/warc.c:1075
msgid "CDX file does not list original urls. (Missing column 'a'.)\n"
msgstr "CDX-filen listar inte original-url:er. (Kolumn ?a? saknas.)\n"

#: src/warc.c:1078
msgid "CDX file does not list checksums. (Missing column 'k'.)\n"
msgstr "CDX-filen listar inte original-url:er. (Kolumn ?k? saknas.)\n"

#: src/warc.c:1081
msgid "CDX file does not list record ids. (Missing column 'u'.)\n"
msgstr "CDX-filen listar inte original-url:er. (Kolumn ?u? saknas.)\n"

#: src/warc.c:1105
#, c-format
msgid ""
"Loaded %d record from CDX.\n"
"\n"
msgid_plural ""
"Loaded %d records from CDX.\n"
"\n"
msgstr[0] ""
"Läste %d post från CDX.\n"
"\n"
msgstr[1] ""
"Läste %d poster från CDX.\n"
"\n"

#: src/warc.c:1151
#, c-format
msgid "Could not read CDX file %s for deduplication.\n"
msgstr "Kunde inte läsa CDX-filen %s för att avduplicera.\n"

#: src/warc.c:1161
msgid "Could not open temporary WARC manifest file.\n"
msgstr "Kunde inte öppna temporär WARC-förteckningsfil.\n"

#: src/warc.c:1171
msgid "Could not open temporary WARC log file.\n"
msgstr ""
"Kunde inte läsa temporär WARC-loggfil.\n"
"\n"

#: src/warc.c:1180
msgid "Could not open WARC file.\n"
msgstr "Kunde inte öppna WARC-fil.\n"

#: src/warc.c:1189
msgid "Could not open CDX file for output.\n"
msgstr "Kunde inte öppna CDX-filen för utmatning.\n"

#: src/warc.c:1219
msgid "Could not open temporary WARC file.\n"
msgstr "Kunde inte öppna temporär WARC-fil.\n"

#: src/warc.c:1495
msgid "Found exact match in CDX file. Saving revisit record to WARC.\n"
msgstr "Hittade exakt matchning i CDX-filen. Sparar en återbesökspost i WARC.\n"


More information about the tp-sv mailing list