Ny sssd

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Nov 12 21:34:24 CET 2019


Jag har uppdaterat översättningen av sssd. Har någon lust att granska
är det välkommet!

-------------- next part --------------
 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
 # Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2013-2014
 # Anders Jonsson <anders.jonsson at norsjovallen.se>, 2018. #zanata
 # Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
 # Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2019. #zanata
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel at lists.fedorahosted.org\n"
G "POT-Creation-Date: 2018-03-09 12:31+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2019-09-12 02:51+0200\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
G "PO-Revision-Date: 2018-06-03 04:06+0000\n"
N "PO-Revision-Date: 2019-09-29 04:12+0000\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/sssd/language/sv/"
 ")\n"
 "Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
G "X-Generator: Zanata 4.4.5\n"
N "X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:64
 msgid "The user to drop privileges to"
G msgstr "Användaren skall släppa behörigheter till"
N msgstr "Användaren att släppa behörigheter till"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
 msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
G msgstr "Listan på skal användare får lova att logga in med"
N msgstr "Listan på skal användare får lov att logga in med"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
 msgid "Which PAM services are permitted to contact application domains"
G msgstr "Vilken PAM-tjänster tillåts att kontakta applikationsdomäner"
N msgstr "Vilka PAM-tjänster tillåts att kontakta applikationsdomäner"
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
N msgid "Allowed services for using smartcards"
N msgstr "Tillåtna tjänster för användning av smartkort"
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
N msgid "Additional timeout to wait for a card if requested"
N msgstr "Ytterligare tidsgräns att vänta på ett kort om begärt"
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
N msgid ""
N "PKCS#11 URI to restrict the selection of devices for Smartcard "
N "authentication"
N msgstr ""
N "PKCS#11 URI för att begränsa urvalet av enheter för smartkortsautentisering"
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
 msgid ""
 "Maximum number of rules that can be refreshed at once. If this is exceeded, "
 "full refresh is performed."
 msgstr ""
G "Maximalt antal regler som kan som kan uppdateras samtidigt. OM detta "
N "Maximalt antal regler som kan som kan uppdateras samtidigt. Om detta "
 "överskrids utförs en fullständig uppdatering."
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
 msgid "Identity provider"
G msgstr "Identifiera leverantör"
N msgstr "Identitetsleverantör"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
N msgid ""
N "How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server "
N "(miliseconds)"
N msgstr ""
N "Hur länge SSSD skall prata med en enskild DNS-server försöker med nästa "
N "server (millisekunder)."
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
N msgid "How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)"
N msgstr ""
N "Hur länge SSSD skall fortsätta försöka slå upp en enskild DNS-fråga "
N "(sekunder)."
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
 msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
G msgstr "Gränssnittet var IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
N msgstr "Gränssnittet vars IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
 msgid ""
 "The amount of time in minutes between lookups of Desktop Profiles rules "
 "against the IPA server when the last request did not find any rule"
 msgstr ""
 "Tiden i minuter mellan uppslagningar av skrivbordsprofilsregler mot IPA-"
G "servern när det den senaste förfrågan inte hittade någon regel"
N "servern när den senaste förfrågan inte hittade någon regel"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
N msgid "Mode used to change user password"
N msgstr "Läge som används för att ändra användares lösenord"
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
 msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
G msgstr "Tidslängd att försök synkrona LDAP-operationer"
N msgstr "Tidslängd att försöka synkrona LDAP-operationer"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
 msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
G msgstr "Använd Kerberosautentisering för LDAP-anslutningaä"
N msgstr "Använd Kerberosautentisering för LDAP-anslutningar"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
 msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
G msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för pre-set ID:n"
N msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för förhandssatta ID:n"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:389
 msgid "Maximum nesting level SSSD will follow"
G msgstr "Maximal nästningsnivå SSSD kommer följa"
N msgstr "Maximal nästlingsnivå SSSD kommer följa"
 
 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:482
N msgid "Path of passwd file sources."
N msgstr "Sökväg till lösenordsfilkällor."
N 
 #: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:483
N msgid "Path of group file sources."
N msgstr "Sökväg till gruppfilkällor."
N 
 #: src/monitor/monitor.c:2332
 
 #: src/monitor/monitor.c:2344
N msgid "Similar to --genconf, but only refreshes the given section"
N msgstr "Liknande --genconf, men uppdaterar endast den angivna sektionen"
N 
 #: src/monitor/monitor.c:2347
 
 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3238 src/providers/ldap/ldap_child.c:611
 msgid "An open file descriptor for the debug logs"
G msgstr "Ett öppet filhandtag för felsökningsloggarna"
N msgstr "En öppen fildeskriptor för felsökningsloggarna"
 
 
 #: src/sss_client/common.c:1096
N msgid "SSSD socket does not exist."
N msgstr "SSSD-uttaget finns inte."
N 
 #: src/sss_client/common.c:1099
N msgid "Cannot get stat of SSSD socket."
N msgstr "Kan inte ta status på SSSD-uttaget."
N 
 #: src/sss_client/common.c:1104
 
 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:210
N msgid "Print the host ssh public keys"
N msgstr "Skriv ut värdens publika ssh-nycklar"
N 
 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:252
 
 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:342
 #, c-format
N msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: Could not resolve hostname %s\n"
N msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Det gick inte att slå upp värdnamnet %s\n"
N 
 #: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
 
 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:105 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:354
 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:95
 #, c-format
N msgid "Unable to connect to system bus!\n"
N msgstr "Det går inte att ansluta till systembussen!\n"
N 
 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 #, c-format
-------------- next part --------------
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2013-2014
# Anders Jonsson <anders.jonsson at norsjovallen.se>, 2018. #zanata
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2019. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel at lists.fedorahosted.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-12 02:51+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-29 04:12+0000\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/sssd/language/sv/"
")\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Zanata 4.6.2\n"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:43
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:44
msgid "Set the verbosity of the debug logging"
msgstr "Ange pratsamhet för felsökningsloggning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:45
msgid "Include timestamps in debug logs"
msgstr "Inkludera tidsstämplar i felsökningsloggar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:46
msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
msgstr "Inkludera mikrosekunder i tidsstämplar i felsökningsloggar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:47
msgid "Write debug messages to logfiles"
msgstr "Skriv felmeddelanden till loggfiler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:48
msgid "Watchdog timeout before restarting service"
msgstr "Vakthundstidsgräns före tjänst startas om"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:49
msgid "Command to start service"
msgstr "Kommando för att starta tjänst"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:50
msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
msgstr "Antal gånger att försöka ansluta till dataleverantörer"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:51
msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
msgstr "Antalet fildeskriptorer som får öppnas av denna svarare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:52
msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
msgstr "Inaktiv tid före en klient automatiskt kopplas ifrån"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:53
msgid "Idle time before automatic shutdown of the responder"
msgstr "Inaktiv tid före den svarande automatiskt stängs av"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:54
msgid "Always query all the caches before querying the Data Providers"
msgstr "Fråga alltid alla cacharna före dataleverantörerna frågas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:57
msgid "SSSD Services to start"
msgstr "SSSD-tjänster att starta"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:58
msgid "SSSD Domains to start"
msgstr "SSSD-domäner att starta"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:59
msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
msgstr "Tidsgräns för meddelanden skickade via SBUS"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:60
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:201
msgid "Regex to parse username and domain"
msgstr "Reguljäruttryck för att tolka användarnamn och domän"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:61
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:200
msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
msgstr "Printf-kompatibla format för att visa fullständigt kvalificerade namn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:62
msgid ""
"Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
"files."
msgstr ""
"Katalog på filsystemet där SSSD skall lagra sparade återspolningsfiler från "
"Kerberos."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:63
msgid "Domain to add to names without a domain component."
msgstr "Domän att lägga till till namn utan en domändel."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:64
msgid "The user to drop privileges to"
msgstr "Användaren att släppa behörigheter till"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:65
msgid "Tune certificate verification"
msgstr "Trimma certifikatverifikation"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:66
msgid "All spaces in group or user names will be replaced with this character"
msgstr ""
"Alla mellanrum i grupp- eller användarnamn kommer att ersättas med detta "
"tecken"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:67
msgid "Tune sssd to honor or ignore netlink state changes"
msgstr ""
"Trimma sssd till att beakta eller ignorera ändringar av netlink-tillståndet"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:68
msgid "Enable or disable the implicit files domain"
msgstr "Aktivera eller avaktivera den implicita fildomänen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:69
msgid "A specific order of the domains to be looked up"
msgstr "En specifik ordning på domänerna som skall slås upp"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:72
msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för uppräkningscache (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:73
msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för bakgrundsuppdateringar av postcache (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:74
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:116
msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för negativ cache (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:75
msgid "Files negative cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för negativ filcache (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:76
msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Användare som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:77
msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
msgstr "Grupper som SSSD uttryckligen skall bortse ifrån"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:78
msgid "Should filtered users appear in groups"
msgstr "Skall filtrerade användare förekomma i grupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:79
msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
msgstr "Värdet på lösenordsfältet som NSS-leverantörer skall returnera"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:80
msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
msgstr ""
"Åsidosätt hemkatalogvärdet från identitetsleverantören med detta värde"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:81
msgid ""
"Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
msgstr ""
"Ersätt ett tomt hemkatalogvärde från identitetsleverantören med detta värde"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:82
msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
msgstr "Åsidosätt skalvärdet från identitetsleverantören med detta värde"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:83
msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
msgstr "Listan på skal användare får lov att logga in med"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:84
msgid ""
"The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
msgstr "Listan på skal som kommer förbjudas, och ersättas med standardskalet"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:85
msgid ""
"If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
"this fallback"
msgstr ""
"Om ett skal lagrat i en central katalog är tillåtet men inte tillgängligt, "
"använd detta alternativ"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:86
msgid "Shell to use if the provider does not list one"
msgstr "Skal att använda om leverantören inte listar något"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:87
msgid "How long will be in-memory cache records valid"
msgstr "Hur länge sparade poster i minnet är giltiga"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:88
msgid "List of user attributes the NSS responder is allowed to publish"
msgstr "Lista över användarattribut NSS-svaranden får publicera"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:91
msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
msgstr ""
"Hur länge sparade inloggningar tillåts mellan online-inloggningar (dagar)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:92
msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
msgstr ""
"Hur många misslyckade inloggningsförsök som tillåts i frånkopplat läge"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:93
msgid ""
"How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
"been reached"
msgstr ""
"Hur länge (minuter) som inloggning nekas efter att "
"frånkopplade_inloggningsförsök har nåtts"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:94
msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
msgstr "Vilka slags meddelanden som visas för användaren under autentisering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:95
msgid "Filter PAM responses sent to the pam_sss"
msgstr "Filtrera PAM-svar skickade till pam_sss"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:96
msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
msgstr ""
"Hur många sekunder identitetsinformationen hålls sparad för PAM-frågor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:97
msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
msgstr "Hur många dagar före ett lösenord går ut en varning skall visas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:98
msgid "List of trusted uids or user's name"
msgstr "Lista över betrodda uid:n eller användarnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:99
msgid "List of domains accessible even for untrusted users."
msgstr "Lista över domäner tillgängliga även för ej betrodda användare."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:100
msgid "Message printed when user account is expired."
msgstr "Meddelande som skrivs när ett användarkonto har gått ut."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:101
msgid "Message printed when user account is locked."
msgstr "Meddelande som skrivs när ett användarkonto är låst."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:102
msgid "Allow certificate based/Smartcard authentication."
msgstr "Tillåt certifikatbaserad/smartkortsautentisering."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:103
msgid "Path to certificate database with PKCS#11 modules."
msgstr "Sökväg till certifikatdatabasen med PKCS#11-moduler."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:104
msgid "How many seconds will pam_sss wait for p11_child to finish"
msgstr "Hur många sekunder kommer pam_sss vänta på p11_child att avsluta"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:105
msgid "Which PAM services are permitted to contact application domains"
msgstr "Vilka PAM-tjänster tillåts att kontakta applikationsdomäner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:106
msgid "Allowed services for using smartcards"
msgstr "Tillåtna tjänster för användning av smartkort"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:107
msgid "Additional timeout to wait for a card if requested"
msgstr "Ytterligare tidsgräns att vänta på ett kort om begärt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:108
msgid ""
"PKCS#11 URI to restrict the selection of devices for Smartcard "
"authentication"
msgstr ""
"PKCS#11 URI för att begränsa urvalet av enheter för smartkortsautentisering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:111
msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
msgstr "Om tidsbaserade attribut i sudo-regler skall beräknas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:112
msgid "If true, SSSD will switch back to lower-wins ordering logic"
msgstr ""
"Om sant kommer SSSD byta tillbaka till ordningslogiken att lägre vinner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:113
msgid ""
"Maximum number of rules that can be refreshed at once. If this is exceeded, "
"full refresh is performed."
msgstr ""
"Maximalt antal regler som kan som kan uppdateras samtidigt. Om detta "
"överskrids utförs en fullständig uppdatering."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:119
msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
msgstr ""
"Om värdnamn och adresser i known_hosts-filen skall göras till kontrollsummor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:120
msgid ""
"How many seconds to keep a host in the known_hosts file after its host keys "
"were requested"
msgstr ""
"Hur många sekunder att behålla en värd i filen known_hosts efter att dess "
"värdnycklar begärdes"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:121
msgid "Path to storage of trusted CA certificates"
msgstr "Sökväg till lagring av betrodda CA-certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:124
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
msgstr ""
"Lista över UID:er eller användarnamn som tillåts komma åt PAC-svararen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:125
msgid "How long the PAC data is considered valid"
msgstr "Hur länge PAC-data betraktas som giltiga"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:128
msgid "List of UIDs or user names allowed to access the InfoPipe responder"
msgstr ""
"Lista över UID:er eller användarnamn som tillåts komma åt InfoPipe-svararen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:129
msgid "List of user attributes the InfoPipe is allowed to publish"
msgstr "Lista över användarattribut InfoPipe får publicera"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:132
msgid "The provider where the secrets will be stored in"
msgstr "Leverantören där hemligheter kommer lagras i"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:133
msgid "The maximum allowed number of nested containers"
msgstr "Det maximala antalet tillåtna nästlade behållare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:134
msgid "The maximum number of secrets that can be stored"
msgstr "Det maximala antalet hemligheter som kan lagras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:135
msgid "The maximum number of secrets that can be stored per UID"
msgstr "Det maximala antalet hemligheter som kan lagras per UID"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:136
msgid "The maximum payload size of a secret in kilobytes"
msgstr "Den maximala laststorleken av hemligheter i kilobyte"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:138
msgid "The URL Custodia server is listening on"
msgstr "URL:en Custodia-servern lyssnar på"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:139
msgid "The method to use when authenticating to a Custodia server"
msgstr "Metoden att använda vid autentisering mot en Custodia-server"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:140
msgid ""
"The name of the headers that will be added into a HTTP request with the "
"value defined in auth_header_value"
msgstr ""
"Namnet på huvudena som kommer läggas till i en HTTP-begäran med värdet "
"definierat i auth_header_value"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:141
msgid "The value sssd-secrets would use for auth_header_name"
msgstr "Värdet sssd-hemligheter skulle använda till auth_header_name"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:142
msgid ""
"The list of the headers to forward to the Custodia server together with the "
"request"
msgstr ""
"Listan över huvuden att vidarebefordra till Custodia-servern tillsammans med "
"begäran"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:143
msgid ""
"The username to use when authenticating to a Custodia server using "
"basic_auth"
msgstr ""
"Användarnamnet att använda vid autentisering mot en Custodia-server med "
"basic_auth"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:144
msgid ""
"The password to use when authenticating to a Custodia server using "
"basic_auth"
msgstr ""
"Lösenordet att använda vid autentisering mot en Custodia-server med "
"basic_auth"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:145
msgid ""
"If true peer's certificate is verified if proxy_url uses https protocol"
msgstr ""
"Om sant verifieras motpartens certifikat om proxy_url använder protokollet "
"https"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:146
msgid ""
"If false peer's certificate may contain different hostname than proxy_url "
"when https protocol is used"
msgstr ""
"Om falskt får motpartens certifikat innehålla ett annat värdnamn än "
"proxy_url när protokollet https används"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:147
msgid "Path to directory where certificate authority certificates are stored"
msgstr "Sökväg till katalogen där certifikatutfärdares certifikat lagras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:148
msgid "Path to file containing server's CA certificate"
msgstr "Sökväg till filen som innehåller serverns CA-certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:149
msgid "Path to file containing client's certificate"
msgstr "Sökväg till filen som innehåller klientens certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:150
msgid "Path to file containing client's private key"
msgstr "Sökväg till filen som innehåller klientens privata nyckel"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:153
msgid "Identity provider"
msgstr "Identitetsleverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:154
msgid "Authentication provider"
msgstr "Autentiseringsleverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:155
msgid "Access control provider"
msgstr "Leverantör av åtkomstkontroll"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:156
msgid "Password change provider"
msgstr "Leverantör av lösenordsändringar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:157
msgid "SUDO provider"
msgstr "SUDO-leverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:158
msgid "Autofs provider"
msgstr "Autofs-leverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:159
msgid "Host identity provider"
msgstr "Värdidentitetsleverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:160
msgid "SELinux provider"
msgstr "SELinux-leverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:161
msgid "Session management provider"
msgstr "Sessionshanteringsleverantör"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:164
msgid "Whether the domain is usable by the OS or by applications"
msgstr "Huruvida domänen är användbar av OS:et eller av program"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:165
msgid "Minimum user ID"
msgstr "Minsta användar-ID"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:166
msgid "Maximum user ID"
msgstr "Största användar-ID"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:167
msgid "Enable enumerating all users/groups"
msgstr "Aktivera uppräkning av alla användare/grupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:168
msgid "Cache credentials for offline login"
msgstr "Cache-kreditiv för frånkopplad inloggning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:169
msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
msgstr "Visa användare/grupper i fullständigt kvalificerat format"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:170
msgid "Don't include group members in group lookups"
msgstr "Inkludera inte gruppmedlemmar i gruppuppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:171
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:180
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:181
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:182
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:183
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:184
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:185
msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
msgstr "Tidsgränslängd för postcache (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:172
msgid ""
"Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
msgstr "Begränsa eller föredra en specifik adressfamilj vid DNS-uppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:173
msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
msgstr ""
"Hur länge cachade poster skall behållas efter senaste lyckade inloggning "
"(dagar)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:174
msgid ""
"How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server "
"(miliseconds)"
msgstr ""
"Hur länge SSSD skall prata med en enskild DNS-server försöker med nästa "
"server (millisekunder)."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:175
msgid "How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)"
msgstr ""
"Hur länge SSSD skall fortsätta försöka slå upp en enskild DNS-fråga "
"(sekunder)."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:176
msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
msgstr "Hur länge man väntar på svar från DNS när servrar slås upp (sekunder)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:177
msgid "The domain part of service discovery DNS query"
msgstr "Domändelen av DNS-frågan för tjänstedetektering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:178
msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
msgstr "Åsidosätt GID-värdet från identitetsleverantören med detta värde"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:179
msgid "Treat usernames as case sensitive"
msgstr "Behandla användarnamn som skiftlägeskänsliga"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:186
msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
msgstr "Hur ofta utgångna poster skall förnyas i bakgrunden"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:187
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
msgstr "Huruvida klienternas DNS-poster uppdateras automatiskt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:188
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:210
msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
msgstr "TTL:en att använda för klientens DNS-post efter att ha uppdaterat den"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:189
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:211
msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
msgstr "Gränssnittet vars IP skall användas för dynamiska DNS-uppdateringar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:190
msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
msgstr "Hur ofta klienternas DNS-poster periodiskt skall uppdateras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:191
msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
msgstr "Huruvida leverantören explicit skall uppdatera PTR-posten också"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:192
msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
msgstr "Huruvida verktyget nsupdate skall använda TCP som standard"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:193
msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
msgstr ""
"Vilken sorts autentisering som skall användas för att utföra DNS-"
"uppdateringen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:194
msgid "Override the DNS server used to perform the DNS update"
msgstr "Åsidosätt DNS-servern som används för att utföra DNS-uppdateringen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:195
msgid "Control enumeration of trusted domains"
msgstr "Styr uppräkning av betrodda domäner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:196
msgid "How often should subdomains list be refreshed"
msgstr "Hur ofta skall listan över underdomäner uppdateras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:197
msgid "List of options that should be inherited into a subdomain"
msgstr "Lista över flaggor som skall ärvas in i en underdomän"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:198
msgid "Default subdomain homedir value"
msgstr "Standard hemkatalogvärde för underdomäner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:199
msgid "How long can cached credentials be used for cached authentication"
msgstr "Hur länge cachade kreditiv får användas för cachad autentisering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:202
msgid "Whether to automatically create private groups for users"
msgstr "Huruvida privata grupper för användare skall skapas automatiskt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:205
msgid "IPA domain"
msgstr "IPA-domän"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:206
msgid "IPA server address"
msgstr "IPA-serveradress"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:207
msgid "Address of backup IPA server"
msgstr "Adress till reserv-IPA-server"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:208
msgid "IPA client hostname"
msgstr "IPA-klientvärdnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:209
msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
msgstr "Om klientens DNS-post i FreeIPA automatiskt skall uppdateras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:212
msgid "Search base for HBAC related objects"
msgstr "Sökbas för HBAC-relaterade objekt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:213
msgid ""
"The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av HBAC-reglerna mot IPA-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:214
msgid ""
"The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
"the IPA server"
msgstr ""
"Tiden i sekunder mellan uppslagningar av SELinux-mappningar mot IPA-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:215
msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
msgstr "Om satt till falskt kommer värdargument givna av PAM ignoreras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:216
msgid "The automounter location this IPA client is using"
msgstr "Platsen för automatmonteraren denna IPA-klient använder"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:217
msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om IPA-domänen"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:218
msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
msgstr "Sökbas för objekt som innehåller information om ID-intervall"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:219
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:237
msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
msgstr "Aktivera DNS-sajter - platsbaserad detektering av tjänster"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:220
msgid "Search base for view containers"
msgstr "Sökbas för vybehållare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:221
msgid "Objectclass for view containers"
msgstr "Objektklass för vybehållare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:222
msgid "Attribute with the name of the view"
msgstr "Attribut med namnet på vyn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:223
msgid "Objectclass for override objects"
msgstr "Objektklass för åsidosättande objekt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:224
msgid "Attribute with the reference to the original object"
msgstr "Attribut med referensen till originalobjektet"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:225
msgid "Objectclass for user override objects"
msgstr "Objektklass för användaråsidosättande objekt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:226
msgid "Objectclass for group override objects"
msgstr "Objektklass för gruppåsidosättande objekt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:227
msgid "Search base for Desktop Profile related objects"
msgstr "Sökväg för objekt relaterade till skrivbordsprofiler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:228
msgid ""
"The amount of time in seconds between lookups of the Desktop Profile rules "
"against the IPA server"
msgstr ""
"Tiden i sekunder mellan uppslagningar av skrivbordsprofilsregler mot IPA-"
"servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:229
msgid ""
"The amount of time in minutes between lookups of Desktop Profiles rules "
"against the IPA server when the last request did not find any rule"
msgstr ""
"Tiden i minuter mellan uppslagningar av skrivbordsprofilsregler mot IPA-"
"servern när den senaste förfrågan inte hittade någon regel"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:232
msgid "Active Directory domain"
msgstr "Active Directory-domän"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:233
msgid "Enabled Active Directory domains"
msgstr "Aktivera Active Directory-domäner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:234
msgid "Active Directory server address"
msgstr "Adress till Active Directory-server"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:235
msgid "Active Directory backup server address"
msgstr "Adress till Active Directory-reservserver"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:236
msgid "Active Directory client hostname"
msgstr "Active Directory-klientvärdnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:238
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:423
msgid "LDAP filter to determine access privileges"
msgstr "LDAP-filter för att bestämma åtkomstprivilegier"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:239
msgid "Whether to use the Global Catalog for lookups"
msgstr "Huruvida den globala katalogen skall användas för uppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:240
msgid "Operation mode for GPO-based access control"
msgstr "Arbetsläge för GPO-baserad åtkomstkontroll"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:241
msgid ""
"The amount of time between lookups of the GPO policy files against the AD "
"server"
msgstr "Tidsåtgången mellan uppslagningar av GPO-policyfiler mot AD-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:242
msgid ""
"PAM service names that map to the GPO (Deny)InteractiveLogonRight policy "
"settings"
msgstr ""
"PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
"(Deny)InteractiveLogonRight"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:243
msgid ""
"PAM service names that map to the GPO (Deny)RemoteInteractiveLogonRight "
"policy settings"
msgstr ""
"PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
"(Deny)RemoteInteractiveLogonRight"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:244
msgid ""
"PAM service names that map to the GPO (Deny)NetworkLogonRight policy "
"settings"
msgstr ""
"PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
"(Deny)NetworkLogonRight"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:245
msgid ""
"PAM service names that map to the GPO (Deny)BatchLogonRight policy settings"
msgstr ""
"PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
"(Deny)BatchLogonRight"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:246
msgid ""
"PAM service names that map to the GPO (Deny)ServiceLogonRight policy "
"settings"
msgstr ""
"PAM-tjänstenamn som översätts till GPO-policyinställningen "
"(Deny)ServiceLogonRight"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:247
msgid "PAM service names for which GPO-based access is always granted"
msgstr "PAM-tjänstenamn för vilka GPO-baserad åtkomst alltid tillåts"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:248
msgid "PAM service names for which GPO-based access is always denied"
msgstr "PAM-tjänstenamn för vilka GPO-baserad åtkomst alltid nekas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:249
msgid ""
"Default logon right (or permit/deny) to use for unmapped PAM service names"
msgstr ""
"Standardinloggningsrättigheter (eller permit/deny) att använda för omappade "
"PAM-tjänstenamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:250
msgid "a particular site to be used by the client"
msgstr "en viss sajt att användas av klienten"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:251
msgid ""
"Maximum age in days before the machine account password should be renewed"
msgstr "Maximal ålder i dagar innan maskinkontots lösenord skall förnyas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:252
msgid "Option for tuning the machine account renewal task"
msgstr "Flagga för att trimma maskinkontots förnyelseuppgift"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:255
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:256
msgid "Kerberos server address"
msgstr "Adress till Kerberosserver"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:257
msgid "Kerberos backup server address"
msgstr "Adress till reservserver för Kerberos"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:258
msgid "Kerberos realm"
msgstr "Kerberosrike"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:259
msgid "Authentication timeout"
msgstr "Autentiseringstidsgräns"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:260
msgid "Whether to create kdcinfo files"
msgstr "Huruvida kdcinfo-filer skall skapas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:261
msgid "Where to drop krb5 config snippets"
msgstr "Var konfigurationssnuttar för krb5 skall läggas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:264
msgid "Directory to store credential caches"
msgstr "Katalog att lagra kreditiv-cachar i"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:265
msgid "Location of the user's credential cache"
msgstr "Plats för användarens kreditiv-cache"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:266
msgid "Location of the keytab to validate credentials"
msgstr "Plats för nyckeltabellen för att validera kreditiv"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:267
msgid "Enable credential validation"
msgstr "Aktivera validering av kreditiv"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:268
msgid "Store password if offline for later online authentication"
msgstr "Lagra lösenord när ej ansluten för ansluten autentisering senare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:269
msgid "Renewable lifetime of the TGT"
msgstr "Förnybar livstid för TGT:n"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:270
msgid "Lifetime of the TGT"
msgstr "Livstid för TGT:n"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:271
msgid "Time between two checks for renewal"
msgstr "Tid mellan två kontroller av förnyelse"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:272
msgid "Enables FAST"
msgstr "Aktiverar FAST"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:273
msgid "Selects the principal to use for FAST"
msgstr "Väljer huvudman att använda för FAST"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:274
msgid "Enables principal canonicalization"
msgstr "Aktivera kanonisk form av huvudman"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:275
msgid "Enables enterprise principals"
msgstr "Aktiverar företagshuvudmän"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:276
msgid "A mapping from user names to Kerberos principal names"
msgstr "En översättning från användarnamn till Kerberos huvudmansnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:279
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:280
msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
msgstr "Server där ändringstjänsten för lösenord kör om inte på KDC:n"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:283
msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_uri, URI:n för LDAP-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:284
msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
msgstr "ldap_backup_uri, URI:n för LDAP-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:285
msgid "The default base DN"
msgstr "Standard bas-DN"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:286
msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
msgstr "Schematypen som används i LDAP-servern, rfc2307"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:287
msgid "Mode used to change user password"
msgstr "Läge som används för att ändra användares lösenord"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:288
msgid "The default bind DN"
msgstr "Standard bindnings-DN"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:289
msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
msgstr "Typen på autentiserings-token för standard bindnings-DN"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:290
msgid "The authentication token of the default bind DN"
msgstr "Autentiserings-token för standard bindnings-DN"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:291
msgid "Length of time to attempt connection"
msgstr "Tidslängd att försöka ansluta"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:292
msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
msgstr "Tidslängd att försöka synkrona LDAP-operationer"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:293
msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
msgstr "Tidslängd mellan försök att återansluta vid frånkoppling"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:294
msgid "Use only the upper case for realm names"
msgstr "Använd endast versaler för namn på riken"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:295
msgid "File that contains CA certificates"
msgstr "Fil som innehåller CA-certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:296
msgid "Path to CA certificate directory"
msgstr "Sökväg till katalogen med CA-certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:297
msgid "File that contains the client certificate"
msgstr "Fil som innehåller klientcertifikatet"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:298
msgid "File that contains the client key"
msgstr "Fil som innehåller klientnyckeln"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:299
msgid "List of possible ciphers suites"
msgstr "Lista över möjliga chiffersviter"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:300
msgid "Require TLS certificate verification"
msgstr "Kräv TLS-certifikatverifiering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:301
msgid "Specify the sasl mechanism to use"
msgstr "Ange sasl-mekanismen att använda"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:302
msgid "Specify the sasl authorization id to use"
msgstr "Ange sasl-auktorisering-id att använda"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:303
msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
msgstr "Ange sasl-auktoriseringsrike att använda"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:304
msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
msgstr "Ange minsta SSF för LDAP-sasl-auktorisering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:305
msgid "Kerberos service keytab"
msgstr "Kerberostjänstens nyckeltabell"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:306
msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
msgstr "Använd Kerberosautentisering för LDAP-anslutningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:307
msgid "Follow LDAP referrals"
msgstr "Följer LDAP-hänvisningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:308
msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
msgstr "Livslängd på TGT för LDAP-anslutning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:309
msgid "How to dereference aliases"
msgstr "Hur alias skall derefereras"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:310
msgid "Service name for DNS service lookups"
msgstr "Tjänstenamn för uppslagning av DNS-tjänster"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:311
msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
msgstr "Antalet poster som skall hämtas i en enda LDAP-fråga"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:312
msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
msgstr ""
"Antalet medlemmar som måste saknas för att orsaka en fullständig "
"dereferering"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:313
msgid ""
"Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
"host name during a SASL bind"
msgstr ""
"Huruvida LDAP-biblioteket skall utföra en omvänd uppslagning för att ta fram "
"värdnamnets kanoniska form under en SASL-bindning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:315
msgid "entryUSN attribute"
msgstr "entryUSN-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:316
msgid "lastUSN attribute"
msgstr "lastUSN-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:318
msgid ""
"How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
msgstr ""
"Hur länge en anslutning till LDAP-servern skall behållas före den kopplas "
"ner"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:320
msgid "Disable the LDAP paging control"
msgstr "Avaktivera flödesstyrningen (paging) av LDAP"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:321
msgid "Disable Active Directory range retrieval"
msgstr "Avaktivera Active Directorys intervallhämtande"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:324
msgid "Length of time to wait for a search request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en sökbegäran"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:325
msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
msgstr "Tidslängd att vänta på en uppräkningsbegäran"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:326
msgid "Length of time between enumeration updates"
msgstr "Tidslängd mellan uppräkningsuppdateringar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:327
msgid "Length of time between cache cleanups"
msgstr "Tidslängd mellan cache-tömningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:328
msgid "Require TLS for ID lookups"
msgstr "Kräv TLS för ID-uppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:329
msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
msgstr "Använd ID-översättning av objectSID istället för förhandssatta ID:n"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:330
msgid "Base DN for user lookups"
msgstr "Bas-DN för användaruppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:331
msgid "Scope of user lookups"
msgstr "Omfång av användaruppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:332
msgid "Filter for user lookups"
msgstr "Filter för användaruppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:333
msgid "Objectclass for users"
msgstr "Objektklass för användare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:334
msgid "Username attribute"
msgstr "Användarnamnsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:336
msgid "UID attribute"
msgstr "UID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:337
msgid "Primary GID attribute"
msgstr "Primärt GID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:338
msgid "GECOS attribute"
msgstr "GECOS-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:339
msgid "Home directory attribute"
msgstr "Hemkatalogattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:340
msgid "Shell attribute"
msgstr "Skalattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:341
msgid "UUID attribute"
msgstr "UUID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:342
#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:384
msgid "objectSID attribute"
msgstr "objectSID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:343
msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
msgstr "Primärt gruppattribut i Active Directory för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:344
msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
msgstr "Användarens huvudmansattribut (för Kerberos)"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:345
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:346
msgid "memberOf attribute"
msgstr "medlemAv-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:347
msgid "Modification time attribute"
msgstr "Modifieringstidsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:349
msgid "shadowLastChange attribute"
msgstr "attributet shadowLastChange"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:350
msgid "shadowMin attribute"
msgstr "shadowMin-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:351
msgid "shadowMax attribute"
msgstr "shadowMax-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:352
msgid "shadowWarning attribute"
msgstr "shadowWarning-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:353
msgid "shadowInactive attribute"
msgstr "shadowInactive-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:354
msgid "shadowExpire attribute"
msgstr "shadowExpire-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:355
msgid "shadowFlag attribute"
msgstr "shadowFlag-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:356
msgid "Attribute listing authorized PAM services"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade PAM-tjänster"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:357
msgid "Attribute listing authorized server hosts"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade servervärdar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:358
msgid "Attribute listing authorized server rhosts"
msgstr "Attribut för listning av auktoriserade server-rhosts"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:359
msgid "krbLastPwdChange attribute"
msgstr "attributet krbLastPwdChange"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:360
msgid "krbPasswordExpiration attribute"
msgstr "krbPasswordExpiration-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:361
msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
msgstr "Attribut som indikerar att serversidans lösenordspolicyer är aktiva"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:362
msgid "accountExpires attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut accountExpires"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:363
msgid "userAccountControl attribute of AD"
msgstr "AD:s attribut userAccountControl"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:364
msgid "nsAccountLock attribute"
msgstr "attributet nsAccountLock"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:365
msgid "loginDisabled attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginDisabled"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:366
msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginExpirationTime"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:367
msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
msgstr "NDS attribut loginAllowedTimeMap"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:368
msgid "SSH public key attribute"
msgstr "Attribut för publik SSH-nyckel"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:369
msgid "attribute listing allowed authentication types for a user"
msgstr ""
"attribut för listning av tillåtna autentiseringstyper för en användare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:370
msgid "attribute containing the X509 certificate of the user"
msgstr "attribut som innehåller användarens X509-certifikat"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:371
msgid "attribute containing the email address of the user"
msgstr "attribut som innehåller e-postadresser till användaren"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:373
msgid "A list of extra attributes to download along with the user entry"
msgstr "En lista över extra attribut att hämta tillsammans med användarposten"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:375
msgid "Base DN for group lookups"
msgstr "Bas-DN för gruppuppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:378
msgid "Objectclass for groups"
msgstr "Objektklass för grupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:379
msgid "Group name"
msgstr "Gruppnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:380
msgid "Group password"
msgstr "Grupplösenord"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:381
msgid "GID attribute"
msgstr "GID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:382
msgid "Group member attribute"
msgstr "Gruppmedlemsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:383
msgid "Group UUID attribute"
msgstr "Grupp-UUID-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:385
msgid "Modification time attribute for groups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för grupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:386
msgid "Type of the group and other flags"
msgstr "Typen av grupp och andra flaggor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:387
msgid "The LDAP group external member attribute"
msgstr "LDAP-gruppens externa medlemsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:389
msgid "Maximum nesting level SSSD will follow"
msgstr "Maximal nästlingsnivå SSSD kommer följa"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:391
msgid "Base DN for netgroup lookups"
msgstr "Bas-DN för nätgruppuppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:392
msgid "Objectclass for netgroups"
msgstr "Objektklass för nätgrupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:393
msgid "Netgroup name"
msgstr "Nätgruppnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:394
msgid "Netgroups members attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppmedlemmar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:395
msgid "Netgroup triple attribute"
msgstr "Attribut på nätgruppstripplar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:396
msgid "Modification time attribute for netgroups"
msgstr "Modifieringstidsattribut för nätgrupper"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:398
msgid "Base DN for service lookups"
msgstr "Bas-DN för tjänsteuppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:399
msgid "Objectclass for services"
msgstr "Objektklass för tjänster"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:400
msgid "Service name attribute"
msgstr "Tjänstenamnsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:401
msgid "Service port attribute"
msgstr "Tjänsteportsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:402
msgid "Service protocol attribute"
msgstr "Tjänsteprotokollsattribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:405
msgid "Lower bound for ID-mapping"
msgstr "Undre gräns för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:406
msgid "Upper bound for ID-mapping"
msgstr "Övre gräns för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:407
msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
msgstr "Antal ID:n till varje skiva vid ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:408
msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
msgstr "Använd en autorid-kompatibel algoritm för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:409
msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens namn för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:410
msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
msgstr "Standarddomänens SID för ID-mappning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:411
msgid "Number of secondary slices"
msgstr "Antal sekundära skivor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:413
msgid "Whether to use Token-Groups"
msgstr "Huruvida Token-Groups skall användas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:414
msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
msgstr "Sätt undre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:415
msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
msgstr "Sätt övre gräns för tillåtna ID:n från LDAP-servern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:416
msgid "DN for ppolicy queries"
msgstr "DN för ppolicy-frågor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:417
msgid "How many maximum entries to fetch during a wildcard request"
msgstr "Hur många poster att maximalt hämta i en joker-begäran"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:420
msgid "Policy to evaluate the password expiration"
msgstr "Policy för att utvärdera utgång av lösenord"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:424
msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
msgstr "Vilka attribut skall användas för att avgöra om ett konto gått ut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:425
msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
msgstr "Vilka regler skall användas för att avgöra åtkomstkontroll"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:428
msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:429
msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
msgstr "URI till en reserv-LDAP-server där lösenordsändringar är tillåtna"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:430
msgid "DNS service name for LDAP password change server"
msgstr "DNS-tjänstenamn för LDAP-lösenordsändringsservern"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:431
msgid ""
"Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
"password change"
msgstr ""
"Huruvida attributet ldap_user_shadow_last_change skall uppdateras efter en "
"ändring av lösenord"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:434
msgid "Base DN for sudo rules lookups"
msgstr "Bas-DN för regeluppslagningar"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:435
msgid "Automatic full refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk fullständig omläsning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:436
msgid "Automatic smart refresh period"
msgstr "Intervall mellan automatisk smart omläsning"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:437
msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
msgstr ""
"Huruvida regler skall filtreras efter värdnamn, IP-adresser och nätverk"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:438
msgid ""
"Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
"rules"
msgstr ""
"Värdnamn och/eller fullständigt kvalificerade domännamn på denna maskin för "
"att filtrera sudo-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:439
msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
msgstr ""
"IPv4- eller IPv6-adresser eller -nätverk för denna maskin för att filtrera "
"sudo-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:440
msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller nätgrupper i värdattribut skall inkluderas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:441
msgid ""
"Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
msgstr ""
"Huruvida regler som innehåller reguljära uttryck i värdattribut skall "
"inkluderas"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:442
msgid "Object class for sudo rules"
msgstr "Objektklass för sudo-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:443
msgid "Sudo rule name"
msgstr "Sudo-regelnamn"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:444
msgid "Sudo rule command attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelkommandon"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:445
msgid "Sudo rule host attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelvärd"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:446
msgid "Sudo rule user attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelanvändare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:447
msgid "Sudo rule option attribute"
msgstr "Attribut för sudo-regelflaggor"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:448
msgid "Sudo rule runas attribute"
msgstr "Sudo-regel-runas-attribut"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:449
msgid "Sudo rule runasuser attribute"
msgstr "Attribut för sudo-runasuser"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:450
msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
msgstr "Attribut på runasgroup i sudo-regel"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:451
msgid "Sudo rule notbefore attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notbefore-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:452
msgid "Sudo rule notafter attribute"
msgstr "Attribut för sudo-notafter-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:453
msgid "Sudo rule order attribute"
msgstr "Attribut för sudo-order-regler"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:456
msgid "Object class for automounter maps"
msgstr "Objektklass för avbildningar för automatmonterare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:457
msgid "Automounter map name attribute"
msgstr "Attribut för namn i avbildningar för automatmonterare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:458
msgid "Object class for automounter map entries"
msgstr "Objektklass för poster i avbildningar för automatmonterare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:459
msgid "Automounter map entry key attribute"
msgstr "Attribut för postnycklar i avbildningar för automatmonterare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:460
msgid "Automounter map entry value attribute"
msgstr "Attribut på postvärde i avbildning för automatmonteraren"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:461
msgid "Base DN for automounter map lookups"
msgstr "Bas-DN för uppslagningar i avbildningar för automatmonterare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:464
msgid "Comma separated list of allowed users"
msgstr "Kommaseparerad lista över tillåtna användare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:465
msgid "Comma separated list of prohibited users"
msgstr "Kommaseparerad lista över förbjudna användare"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:468
msgid "Default shell, /bin/bash"
msgstr "Standardskal, /bin/bash"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:469
msgid "Base for home directories"
msgstr "Bas för hemkataloger"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:472
msgid "The number of preforked proxy children."
msgstr "Antal ombudsbarn före grening"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:475
msgid "The name of the NSS library to use"
msgstr "Namnet på NSS-biblioteket att använda"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:476
msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
msgstr "Huruvida kanoniska gruppnamn skall slås upp från cachen om möjligt"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:479
msgid "PAM stack to use"
msgstr "PAM-stack att använda"

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:482
msgid "Path of passwd file sources."
msgstr "Sökväg till lösenordsfilkällor."

#: src/config/SSSDConfig/__init__.py.in:483
msgid "Path of group file sources."
msgstr "Sökväg till gruppfilkällor."

#: src/monitor/monitor.c:2332
msgid "Become a daemon (default)"
msgstr "Bli en demon (standard)"

#: src/monitor/monitor.c:2334
msgid "Run interactive (not a daemon)"
msgstr "Kör interaktivt (inte en demon)"

#: src/monitor/monitor.c:2337
msgid "Disable netlink interface"
msgstr "Avaktivera netlink-gränssnittet"

#: src/monitor/monitor.c:2339 src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:311
msgid "Specify a non-default config file"
msgstr "Ange en konfigurationsfil annan än standard"

#: src/monitor/monitor.c:2341
msgid "Refresh the configuration database, then exit"
msgstr "Uppdatera konfigurationsdatabasen, avsluta sedan"

#: src/monitor/monitor.c:2344
msgid "Similar to --genconf, but only refreshes the given section"
msgstr "Liknande --genconf, men uppdaterar endast den angivna sektionen"

#: src/monitor/monitor.c:2347
msgid "Print version number and exit"
msgstr "Skriv ut versionsnumret och avsluta"

#: src/monitor/monitor.c:2491
msgid "SSSD is already running\n"
msgstr "SSSD kör redan\n"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3232 src/providers/ldap/ldap_child.c:605
msgid "Debug level"
msgstr "Felsökningsnivå"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3234 src/providers/ldap/ldap_child.c:607
msgid "Add debug timestamps"
msgstr "Lägg till felsökningstidstämplar"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3236 src/providers/ldap/ldap_child.c:609
msgid "Show timestamps with microseconds"
msgstr "Visa tidsstämplar med mikrosekunder"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3238 src/providers/ldap/ldap_child.c:611
msgid "An open file descriptor for the debug logs"
msgstr "En öppen fildeskriptor för felsökningsloggarna"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3241 src/providers/ldap/ldap_child.c:613
msgid "Send the debug output to stderr directly."
msgstr "Skicka felsökningsutdata direkt till standard fel."

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3244
msgid "The user to create FAST ccache as"
msgstr "Användaren att skapa en FAST-ccache som"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3246
msgid "The group to create FAST ccache as"
msgstr "Gruppen att skapa en FAST-ccache som"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3248
msgid "Kerberos realm to use"
msgstr "Kerberosrike att använda"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3250
msgid "Requested lifetime of the ticket"
msgstr "Begärd livslängd på biljetten"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3252
msgid "Requested renewable lifetime of the ticket"
msgstr "Begärd förnybar livslängd på biljetten"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3254
msgid "FAST options ('never', 'try', 'demand')"
msgstr "FAST-flaggor (?never?, ?try?, ?demand?)"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3257
msgid "Specifies the server principal to use for FAST"
msgstr "Anger serverhuvudmannen att använda för FAST"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3259
msgid "Requests canonicalization of the principal name"
msgstr "Begär kanonisering av huvudmannanamnet"

#: src/providers/krb5/krb5_child.c:3261
msgid "Use custom version of krb5_get_init_creds_password"
msgstr "Använd en anpassad version av krb5_get_init_creds_password"

#: src/providers/data_provider_be.c:711
msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
msgstr "Domän för informationsleverantören (obligatoriskt)"

#: src/sss_client/common.c:1084
msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Privilegierat uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."

#: src/sss_client/common.c:1087
msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
msgstr "Publikt uttag (socket) har fel ägarskap eller rättigheter."

#: src/sss_client/common.c:1090
msgid "Unexpected format of the server credential message."
msgstr "Oväntat format på serverns kreditivmeddelande."

#: src/sss_client/common.c:1093
msgid "SSSD is not run by root."
msgstr "SSSD körs inte av root."

#: src/sss_client/common.c:1096
msgid "SSSD socket does not exist."
msgstr "SSSD-uttaget finns inte."

#: src/sss_client/common.c:1099
msgid "Cannot get stat of SSSD socket."
msgstr "Kan inte ta status på SSSD-uttaget."

#: src/sss_client/common.c:1104
msgid "An error occurred, but no description can be found."
msgstr "Ett fel uppstod, men ingen beskrivning kan hittas."

#: src/sss_client/common.c:1110
msgid "Unexpected error while looking for an error description"
msgstr "Oväntat fel vid sökning efter ett felmeddelande"

#: src/sss_client/pam_sss.c:67
msgid "Permission denied. "
msgstr "Åtkomst nekas. "

#: src/sss_client/pam_sss.c:68 src/sss_client/pam_sss.c:778
#: src/sss_client/pam_sss.c:789
msgid "Server message: "
msgstr "Servermeddelande: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:296
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens"

#: src/sss_client/pam_sss.c:484
msgid "Password reset by root is not supported."
msgstr "Återställning av lösenord av root stöds inte."

#: src/sss_client/pam_sss.c:525
msgid "Authenticated with cached credentials"
msgstr "Autentiserad med cachade kreditiv"

#: src/sss_client/pam_sss.c:526
msgid ", your cached password will expire at: "
msgstr ", ditt cache-lösenord kommer gå ut: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:556
#, c-format
msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
msgstr ""
"Ditt lösenord har gått ut. Du har en frist på %1$d inloggningar kvar."

#: src/sss_client/pam_sss.c:602
#, c-format
msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
msgstr "Ditt lösenordet kommer gå ut om %1$d %2$s."

#: src/sss_client/pam_sss.c:651
msgid "Authentication is denied until: "
msgstr "Autentisering nekas till: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:672
msgid "System is offline, password change not possible"
msgstr "Systemet är frånkopplat, ändring av lösenord är inte möjligt"

#: src/sss_client/pam_sss.c:687
msgid ""
"After changing the OTP password, you need to log out and back in order to "
"acquire a ticket"
msgstr ""
"Efter att ha ändrat OTP-lösenordet behöver du logga ut och tillbaka in för "
"att få en biljett"

#: src/sss_client/pam_sss.c:775 src/sss_client/pam_sss.c:788
msgid "Password change failed. "
msgstr "Lösenordsändringen misslyckades. "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1989
msgid "New Password: "
msgstr "Nytt lösenord: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:1990
msgid "Reenter new Password: "
msgstr "Skriv det nya lösenordet igen: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2152 src/sss_client/pam_sss.c:2155
msgid "First Factor: "
msgstr "Första faktorn: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2153 src/sss_client/pam_sss.c:2324
msgid "Second Factor (optional): "
msgstr "Andra faktorn (frivillig): "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2156 src/sss_client/pam_sss.c:2327
msgid "Second Factor: "
msgstr "Andra faktorn: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2171
msgid "Password: "
msgstr "Lösenord: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2323 src/sss_client/pam_sss.c:2326
msgid "First Factor (Current Password): "
msgstr "Första faktorn (nuvarande lösenord): "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2330
msgid "Current Password: "
msgstr "Nuvarande lösenord: "

#: src/sss_client/pam_sss.c:2685
msgid "Password expired. Change your password now."
msgstr "Lösenordet har gått ut. Ändra ditt lösenord nu."

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:41
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:204 src/tools/sss_useradd.c:48
#: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
#: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:668
#: src/tools/sss_userdel.c:134 src/tools/sss_usermod.c:47
#: src/tools/sss_cache.c:704
msgid "The debug level to run with"
msgstr "Felsökningsnivån att köra med"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:43
#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:208
msgid "The SSSD domain to use"
msgstr "SSSD-domäner att använda"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:57 src/tools/sss_useradd.c:74
#: src/tools/sss_groupadd.c:59 src/tools/sss_groupdel.c:54
#: src/tools/sss_groupmod.c:66 src/tools/sss_groupshow.c:680
#: src/tools/sss_userdel.c:152 src/tools/sss_usermod.c:79
#: src/tools/sss_cache.c:750
msgid "Error setting the locale\n"
msgstr "Fel när lokalen sattes\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:64
msgid "Not enough memory\n"
msgstr "Inte tillräckligt med minne\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:83
msgid "User not specified\n"
msgstr "Ingen användare angiven\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:97
msgid "Error looking up public keys\n"
msgstr "Fel vid uppslagning av publika nycklar\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:206
msgid "The port to use to connect to the host"
msgstr "Porten att använda för att ansluta till värden"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:210
msgid "Print the host ssh public keys"
msgstr "Skriv ut värdens publika ssh-nycklar"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:252
msgid "Invalid port\n"
msgstr "Felaktig port\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:257
msgid "Host not specified\n"
msgstr "Värden inte angiven\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:263
msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
msgstr "Sökvägen till proxy-kommandot måste vara absolut\n"

#: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:342
#, c-format
msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: Could not resolve hostname %s\n"
msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Det gick inte att slå upp värdnamnet %s\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
msgid "The UID of the user"
msgstr "Användarens UID"

#: src/tools/sss_useradd.c:50 src/tools/sss_usermod.c:50
msgid "The comment string"
msgstr "Kommentarsträngen"

#: src/tools/sss_useradd.c:51 src/tools/sss_usermod.c:51
msgid "Home directory"
msgstr "Hemkatalogen"

#: src/tools/sss_useradd.c:52 src/tools/sss_usermod.c:52
msgid "Login shell"
msgstr "Inloggningsskalet"

#: src/tools/sss_useradd.c:53
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: src/tools/sss_useradd.c:54
msgid "Create user's directory if it does not exist"
msgstr "Skapa användarens katalog om den inte redan finns"

#: src/tools/sss_useradd.c:55
msgid "Never create user's directory, overrides config"
msgstr "Skapa aldrig användarens katalog, åsidosätter konfigurationen"

#: src/tools/sss_useradd.c:56
msgid "Specify an alternative skeleton directory"
msgstr "Ange en alternativ skelettkatalog"

#: src/tools/sss_useradd.c:57 src/tools/sss_usermod.c:60
msgid "The SELinux user for user's login"
msgstr "SELinux-användaren för användarens inloggning"

#: src/tools/sss_useradd.c:87 src/tools/sss_groupmod.c:79
#: src/tools/sss_usermod.c:92
msgid "Specify group to add to\n"
msgstr "Ange en grupp att lägga till till\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:111
msgid "Specify user to add\n"
msgstr "Ange en användare att lägga till\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
#: src/tools/sss_groupdel.c:80 src/tools/sss_groupmod.c:113
#: src/tools/sss_groupshow.c:714 src/tools/sss_userdel.c:198
#: src/tools/sss_usermod.c:162
msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen ? ingen lokal domän\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:123 src/tools/sss_groupadd.c:88
#: src/tools/sss_groupdel.c:82 src/tools/sss_groupmod.c:115
#: src/tools/sss_groupshow.c:716 src/tools/sss_userdel.c:200
#: src/tools/sss_usermod.c:164
msgid "Error initializing the tools\n"
msgstr "Fel vid initiering av verktygen\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:132 src/tools/sss_groupadd.c:97
#: src/tools/sss_groupdel.c:91 src/tools/sss_groupmod.c:123
#: src/tools/sss_groupshow.c:725 src/tools/sss_userdel.c:209
#: src/tools/sss_usermod.c:173
msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
msgstr "Ogiltig domän angiven i FQDN\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:142 src/tools/sss_groupmod.c:144
#: src/tools/sss_groupmod.c:173 src/tools/sss_usermod.c:197
#: src/tools/sss_usermod.c:226
msgid "Internal error while parsing parameters\n"
msgstr "Internt fel vid tolkning av parametrar\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:151 src/tools/sss_usermod.c:206
#: src/tools/sss_usermod.c:235
msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
msgstr "Grupper måste finnas i samma domän som användaren\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:159
#, c-format
msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
msgstr "Hittar inte gruppen %1$s i den lokala domänen\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:174 src/tools/sss_userdel.c:219
msgid "Cannot set default values\n"
msgstr "Kan inte sätta standardvärden\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:181 src/tools/sss_usermod.c:187
msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda UID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:210 src/tools/sss_usermod.c:305
msgid "Cannot set SELinux login context\n"
msgstr "Kan inte sätta SELinux-inloggningskontext\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:224
msgid "Cannot get info about the user\n"
msgstr "Kan inte få information om användaren\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:236
msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
msgstr ""
"Användarens hemkatalog finns redan, kopierar inte data från "
"skelettkatalogen\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:239
#, c-format
msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
msgstr "Kan inte skapa användarens hemkatalog: %1$s\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:250
#, c-format
msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
msgstr "Kan inte skapa användarens brevlåda: %1$s\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:270
msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för användaren - full domän?\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:274
msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
msgstr "En användare eller grupp med samma namn eller ID finns redan\n"

#: src/tools/sss_useradd.c:280
msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till användaren.\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:48
msgid "The GID of the group"
msgstr "GID:t för gruppen"

#: src/tools/sss_groupadd.c:76
msgid "Specify group to add\n"
msgstr "Ange en grupp att lägga till\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:106 src/tools/sss_groupmod.c:198
msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
msgstr "Den valda GID:n är utanför det tillåtna intervallet\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:143
msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
msgstr "Det gick inte att allokera ID för gruppen - full domän?\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:147
msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
msgstr "En grupp med samma namn eller GID finns redan\n"

#: src/tools/sss_groupadd.c:153
msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att lägga till gruppen.\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:70
msgid "Specify group to delete\n"
msgstr "Ange grupp att ta bort\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:104
#, c-format
msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr "Gruppen %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:119 src/tools/sss_groupmod.c:225
#: src/tools/sss_groupmod.c:232 src/tools/sss_groupmod.c:239
#: src/tools/sss_userdel.c:295 src/tools/sss_usermod.c:282
#: src/tools/sss_usermod.c:289 src/tools/sss_usermod.c:296
#, c-format
msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
msgstr ""
"NSS-begäran misslyckades (%1$d). Posten kan finnas kvar i en minnes-cache."
"\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:132
msgid ""
"No such group in local domain. Removing groups only allowed in local domain."
"\n"
msgstr ""
"Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att ta bort grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen.\n"

#: src/tools/sss_groupdel.c:137
msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort gruppen.\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:44
msgid "Groups to add this group to"
msgstr "Grupper att lägga till denna grupp till"

#: src/tools/sss_groupmod.c:46
msgid "Groups to remove this group from"
msgstr "Grupper att ta bort denna grupp från"

#: src/tools/sss_groupmod.c:87 src/tools/sss_usermod.c:100
msgid "Specify group to remove from\n"
msgstr "Ange grupp att ta bort ifrån\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:101
msgid "Specify group to modify\n"
msgstr "Ange grupp att ändra\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:130
msgid ""
"Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Kan inte hitta gruppen i den lokala domänen, att ändra grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:153 src/tools/sss_groupmod.c:182
msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
msgstr "Medlemsgrupper måste ligga i samma domän som föräldragrupper\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:161 src/tools/sss_groupmod.c:190
#: src/tools/sss_usermod.c:214 src/tools/sss_usermod.c:243
#, c-format
msgid ""
"Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
"allowed\n"
msgstr ""
"Kan inte hitta grupp %1$s i den lokala domänen, endast grupper i den lokala "
"domänen är tillåtna\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:257
msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om medlemsgruppsnamnen är "
"riktiga\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:261
msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra gruppen - kontrollera om gruppnamnet är riktigt\n"

#: src/tools/sss_groupmod.c:265
msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra gruppen.\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:615
#, c-format
msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
msgstr "%1$s%2$sGrupp: %3$s\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:616
msgid "Magic Private "
msgstr "Magiskt privat "

#: src/tools/sss_groupshow.c:618
#, c-format
msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
msgstr "%1$sGID-nummer: %2$d\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:620
#, c-format
msgid "%1$sMember users: "
msgstr "%1$sMedlemsanvändare: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:627
#, c-format
msgid "\n"
"%1$sIs a member of: "
msgstr "\n"
"%1$sÄr en medlem i: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:634
#, c-format
msgid "\n"
"%1$sMember groups: "
msgstr "\n"
"%1$sMedlemsgrupper: "

#: src/tools/sss_groupshow.c:670
msgid "Print indirect group members recursively"
msgstr "Skriv ut indirekta gruppmedlemmar rekursivt"

#: src/tools/sss_groupshow.c:704
msgid "Specify group to show\n"
msgstr "Ange en grupp att visa\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:744
msgid ""
"No such group in local domain. Printing groups only allowed in local domain."
"\n"
msgstr ""
"Ingen sådan grupp i den lokala domänen. Att skriva ut grupper är endast "
"tillåtet i den lokala domänen.\n"

#: src/tools/sss_groupshow.c:749
msgid "Internal error. Could not print group.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att skriva ut gruppen.\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:136
msgid "Remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta bort hemkatalog och brevlåda"

#: src/tools/sss_userdel.c:138
msgid "Do not remove home directory and mail spool"
msgstr "Ta inte bort hemkatalog och brevlåda"

#: src/tools/sss_userdel.c:140
msgid "Force removal of files not owned by the user"
msgstr "Framtvinga borttagning av filer som inte ägs av användaren"

#: src/tools/sss_userdel.c:142
msgid "Kill users' processes before removing him"
msgstr "Döda användares processer före de tas bort"

#: src/tools/sss_userdel.c:188
msgid "Specify user to delete\n"
msgstr "Ange användare att ta bort\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:234
#, c-format
msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
msgstr ""
"Användaren %1$s är utanför det definierade ID-intervallet för domänen\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:259
msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
msgstr "Kan inte återställa SELinux-inloggningskontext\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:271
#, c-format
msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
msgstr ""
"VARNING: Användaren (uid %1$lu) var fortfarande inloggad när han togs bort."
"\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:276
msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
msgstr "Det går inte att avgöra om användaren var inloggad på denna plattform"

#: src/tools/sss_userdel.c:281
msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
msgstr "Fel vid kontroll om användaren var inloggad\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:288
#, c-format
msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
msgstr "Kommandot efter borttagandet misslyckades: %1$s\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:308
msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
msgstr "Tar inte bort hemkatalogen - ägs inte av användaren\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:310
#, c-format
msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
msgstr "Kan inte ta bort hemkatalogen: %1$s\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:324
msgid ""
"No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
msgstr ""
"Ingen sådan användare i den lokala domänen. Det går endast att ta bort "
"användare i den lokala domänen.\n"

#: src/tools/sss_userdel.c:329
msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
msgstr "Internt fel. Det gick inte att ta bort användaren.\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:49
msgid "The GID of the user"
msgstr "Användarens GID"

#: src/tools/sss_usermod.c:53
msgid "Groups to add this user to"
msgstr "Grupper att lägga till denna användare till"

#: src/tools/sss_usermod.c:54
msgid "Groups to remove this user from"
msgstr "Grupper att ta bort denna användare ifrån"

#: src/tools/sss_usermod.c:55
msgid "Lock the account"
msgstr "Lås kontot"

#: src/tools/sss_usermod.c:56
msgid "Unlock the account"
msgstr "Lås upp kontot"

#: src/tools/sss_usermod.c:57
msgid "Add an attribute/value pair. The format is attrname=value."
msgstr "Lägg till ett attribut/värde-par. Formatet är attrnamn=värde."

#: src/tools/sss_usermod.c:58
msgid "Delete an attribute/value pair. The format is attrname=value."
msgstr "Ta bort ett attribut/värde-par. Formatet är attrnamn=värde."

#: src/tools/sss_usermod.c:59
msgid ""
"Set an attribute to a name/value pair. The format is attrname=value. For "
"multi-valued attributes, the command replaces the values already present"
msgstr ""
"Sätt ett attribut till ett namn/värde-par. Formatet är attrnamn=värde. För "
"flervärda attribut ersätter kommandot de värden som redan finns"

#: src/tools/sss_usermod.c:117 src/tools/sss_usermod.c:126
#: src/tools/sss_usermod.c:135
msgid "Specify the attribute name/value pair(s)\n"
msgstr "Ange attributets namn/värde-par\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:152
msgid "Specify user to modify\n"
msgstr "Ange användare att ändra\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:180
msgid ""
"Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
"domain\n"
msgstr ""
"Det gick inte att hitta användaren i den lokala domänen, det går bara att "
"ändra användare i den lokala domänen\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:322
msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - kontrollera att gruppnamnen är "
"riktiga\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:326
msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
msgstr ""
"Det gick inte att ändra användaren - är användaren redan medlem i grupper?\n"

#: src/tools/sss_usermod.c:330
msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
msgstr "Transaktionsfel. Det gick inte att ändra användaren.\n"

#: src/tools/sss_cache.c:245
msgid "No cache object matched the specified search\n"
msgstr "Inga cache-objekt matchade den angivna sökningen\n"

#: src/tools/sss_cache.c:536
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s\n"
msgstr "Kunde inte invalidera %1$s\n"

#: src/tools/sss_cache.c:543
#, c-format
msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s\n"
msgstr "Kunde inte invalidera %1$s %2$s\n"

#: src/tools/sss_cache.c:706
msgid "Invalidate all cached entries"
msgstr "Invalidera alla cachade poster"

#: src/tools/sss_cache.c:708
msgid "Invalidate particular user"
msgstr "Invalidera en viss användare"

#: src/tools/sss_cache.c:710
msgid "Invalidate all users"
msgstr "Invalidera alla användare"

#: src/tools/sss_cache.c:712
msgid "Invalidate particular group"
msgstr "Invalidera en viss grupp"

#: src/tools/sss_cache.c:714
msgid "Invalidate all groups"
msgstr "Invalidera alla grupper"

#: src/tools/sss_cache.c:716
msgid "Invalidate particular netgroup"
msgstr "Invalidera en viss nätgrupp"

#: src/tools/sss_cache.c:718
msgid "Invalidate all netgroups"
msgstr "Invalidera alla nätgrupper"

#: src/tools/sss_cache.c:720
msgid "Invalidate particular service"
msgstr "Invalidera en viss tjänst"

#: src/tools/sss_cache.c:722
msgid "Invalidate all services"
msgstr "Invalidera alla tjänster"

#: src/tools/sss_cache.c:725
msgid "Invalidate particular autofs map"
msgstr "Invalidera en viss autofs-mapp"

#: src/tools/sss_cache.c:727
msgid "Invalidate all autofs maps"
msgstr "Invalidera alla autofs-mappar"

#: src/tools/sss_cache.c:731
msgid "Invalidate particular SSH host"
msgstr "Invalidera en viss SSH-värd"

#: src/tools/sss_cache.c:733
msgid "Invalidate all SSH hosts"
msgstr "Invalidera alla SSH-värdar"

#: src/tools/sss_cache.c:737
msgid "Invalidate particular sudo rule"
msgstr "Invalidera en viss sudo-regel"

#: src/tools/sss_cache.c:739
msgid "Invalidate all cached sudo rules"
msgstr "Invalidera alla cachade sudo-regler"

#: src/tools/sss_cache.c:742
msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
msgstr "Invalidera endast poster från en viss domän"

#: src/tools/sss_cache.c:796
msgid ""
"Unexpected argument(s) provided, options that invalidate a single object "
"only accept a single provided argument.\n"
msgstr ""
"Oväntat argument angivet, flaggor som invaliderar ett ensamt objekt tar bara "
"ett ensamt angivet argument.\n"

#: src/tools/sss_cache.c:806
msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
msgstr "Välj åtminstone ett objekt att invalidera\n"

#: src/tools/sss_cache.c:889
#, c-format
msgid ""
"Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
"use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
msgstr ""
"Kunde inte öppna domänen %1$s. Om domänen är en underdomän (betrodd domän), "
"använd fullt kvalificerat namn istället för parametrarna --domain/-d.\n"

#: src/tools/sss_cache.c:894
msgid "Could not open available domains\n"
msgstr "Kunde inte öppna tillgängliga domäner\n"

#: src/tools/tools_util.c:202
#, c-format
msgid "Name '%1$s' does not seem to be FQDN ('%2$s = TRUE' is set)\n"
msgstr ""
"Namnet ?%1$s? verkar inte vara ett fullt kvalificerad domännamn (?%2$s = "
"TRUE? är satt)\n"

#: src/tools/tools_util.c:309
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Slut på minne\n"

#: src/tools/tools_util.h:40
#, c-format
msgid "%1$s must be run as root\n"
msgstr "%1$s måste köras som root\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:35
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:37
msgid "no"
msgstr "nej"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:39
msgid "error"
msgstr "fel"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:42
msgid "Invalid result."
msgstr "Felaktigt resultat."

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:78
#, c-format
msgid "Unable to read user input\n"
msgstr "Kan inte läsa användarens indata\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:91
#, c-format
msgid "Invalid input, please provide either '%s' or '%s'.\n"
msgstr "Felaktig indata, ange antingen ?%s? eller ?%s?.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:109 src/tools/sssctl/sssctl.c:114
#, c-format
msgid "Error while executing external command\n"
msgstr "Fel när externt kommando kördes\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:156
msgid "SSSD needs to be running. Start SSSD now?"
msgstr "SSSD behöver köras. Starta SSSD nu?"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:195
msgid "SSSD must not be running. Stop SSSD now?"
msgstr "SSSD får inte köra. Stoppa SSSD nu?"

#: src/tools/sssctl/sssctl.c:231
msgid "SSSD needs to be restarted. Restart SSSD now?"
msgstr "SSSD behöver startas om. Starta om SSSD nu?"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:31
#, c-format
msgid " %s is not present in cache.\n"
msgstr " %s finns inte i cachen.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:33
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:34
msgid "Cache entry creation date"
msgstr "Datum då cache-posten skapades"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:35
msgid "Cache entry last update time"
msgstr "Tidpunkt då cache-posten senast uppdaterades"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:36
msgid "Cache entry expiration time"
msgstr "Tidpunkt då cache-posten går ut"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:37
msgid "Cached in InfoPipe"
msgstr "Cachad i InfoPipe"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:522
#, c-format
msgid "Error: Unable to get object [%d]: %s\n"
msgstr "Fel: kan inte hämta objektet [%d]: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:538
#, c-format
msgid "%s: Unable to read value [%d]: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte läsa värdet [%d]: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:566
msgid "Specify name."
msgstr "Ange namn."

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:576
#, c-format
msgid "Unable to parse name %s.\n"
msgstr "Kan inte tolka namnet %s.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:602 src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:649
msgid "Search by SID"
msgstr "Sök via SID"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:603
msgid "Search by user ID"
msgstr "Sök via användar-ID"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:612
msgid "Initgroups expiration time"
msgstr "Init-gruppers utgångstid"

#: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:650
msgid "Search by group ID"
msgstr "Sök via grupp-ID"

#: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:67
#, c-format
msgid ""
"File %1$s does not exist. SSSD will use default configuration with files "
"provider.\n"
msgstr ""
"Filen %1$s finns inte. SSSD kommer använda standardkonfigurationen med "
"filleverantörer.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:81
#, c-format
msgid ""
"File ownership and permissions check failed. Expected root:root and 0600.\n"
msgstr ""
"Kontrollen av filens ägarskap och rättigheter misslyckades. root:root och "
"0600 förväntades.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:104
#, c-format
msgid "Issues identified by validators: %zu\n"
msgstr "Problem identifierade av validerare: %zu\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:114
#, c-format
msgid "Messages generated during configuration merging: %zu\n"
msgstr "Meddelanden genererade under sammanslagning av konfigurationen: %zu\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:127
#, c-format
msgid "Used configuration snippet files: %u\n"
msgstr "Använda konfigurationssnuttfiler: %u\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:89
#, c-format
msgid "Unable to create backup directory [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skapa en katalog för säkerhetskopia [%d]: %s"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:95
msgid "SSSD backup of local data already exists, override?"
msgstr "En SSSD-säkerhetskopia av lokala data finns redan, åsidosätt?"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:111
#, c-format
msgid "Unable to export user overrides\n"
msgstr "Kan inte exportera användaråsidosättanden\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:118
#, c-format
msgid "Unable to export group overrides\n"
msgstr "Kan inte exportera gruppåsidosättanden\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:134 src/tools/sssctl/sssctl_data.c:217
msgid "Override existing backup"
msgstr "Åsidosätt befintlig säkerhetskopia"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:164
#, c-format
msgid "Unable to import user overrides\n"
msgstr "Kan inte importera användaråsidosättanden\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:173
#, c-format
msgid "Unable to import group overrides\n"
msgstr "Kan inte importera gruppåsidosättanden\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:194 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:82
#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:315
msgid "Start SSSD if it is not running"
msgstr "Starta SSSD om den inte kör"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:195
msgid "Restart SSSD after data import"
msgstr "Starta om SSSD efter import av data"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:218
msgid "Create clean cache files and import local data"
msgstr "Skapa rena cachefiler och importera lokala data"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:219
msgid "Stop SSSD before removing the cache"
msgstr "Stoppa SSSD före cachen tas bort"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:220
msgid "Start SSSD when the cache is removed"
msgstr "Starta SSSD när cachen är borttagen"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:235
#, c-format
msgid "Creating backup of local data...\n"
msgstr "Skapa säkerhetskopia av lokala data ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:238
#, c-format
msgid "Unable to create backup of local data, can not remove the cache.\n"
msgstr ""
"Kan inte skapa säkerhetskopia av lokala data, kan inte ta bort cachen.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:243
#, c-format
msgid "Removing cache files...\n"
msgstr "Tar bort cache-filer ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:246
#, c-format
msgid "Unable to remove cache files\n"
msgstr "Kan inte ta bort cache-filer\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:251
#, c-format
msgid "Restoring local data...\n"
msgstr "Återställer lokala data ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:83
msgid "Show domain list including primary or trusted domain type"
msgstr "Visa domänlistan inklusive primär eller betrodd domäntyp"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:105 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:354
#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:95
#, c-format
msgid "Unable to connect to system bus!\n"
msgstr "Det går inte att ansluta till systembussen!\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
#, c-format
msgid "Online status: %s\n"
msgstr "Uppkopplingsstatus: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
msgid "Online"
msgstr "Uppkopplad"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
msgid "Offline"
msgstr "Frånkopplad"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:212
#, c-format
msgid "Active servers:\n"
msgstr "Aktiva servrar:\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:223
msgid "not connected"
msgstr "inte ansluten"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:260
#, c-format
msgid "Discovered %s servers:\n"
msgstr "Upptäckte %s servrar:\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:272
msgid "None so far.\n"
msgstr "Ingen än så länge.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:312
msgid "Show online status"
msgstr "Visa uppkopplingsstatus"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:313
msgid "Show information about active server"
msgstr "Visa information om aktiv server"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:314
msgid "Show list of discovered servers"
msgstr "Visa lista över upptäckta servrar"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:320
msgid "Specify domain name."
msgstr "Ange domännamn."

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:342
#, c-format
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Slut på minne!\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:362 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:372
#, c-format
msgid "Unable to get online status\n"
msgstr "Kan inte ta reda på uppkopplingsstatus\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:382
#, c-format
msgid "Unable to get server list\n"
msgstr "Kan inte ta reda på serverlistan\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:47
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:237
msgid "Delete log files instead of truncating"
msgstr "Radera loggfiler istället för att hugga av"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:248
#, c-format
msgid "Deleting log files...\n"
msgstr "Raderar loggfiler ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:251
#, c-format
msgid "Unable to remove log files\n"
msgstr "Kan inte ta bort loggfiler\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:257
#, c-format
msgid "Truncating log files...\n"
msgstr "Hugger av loggfiler ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:260
#, c-format
msgid "Unable to truncate log files\n"
msgstr "Kan inte hugga av loggfiler\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:286
#, c-format
msgid "Out of memory!"
msgstr "Slut på minne!"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:289
#, c-format
msgid "Archiving log files into %s...\n"
msgstr "Arkiverar loggfiler in i %s ?\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:292
#, c-format
msgid "Unable to archive log files\n"
msgstr "Kan inte arkivera loggfiler\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:317
msgid "Specify debug level you want to set"
msgstr "Ange felsökningsnivå du vill sätta"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:117
#, c-format
msgid "SSSD InfoPipe user lookup result:\n"
msgstr "Resultat av SSSD InfoPipe-användaruppslagning:\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:167
#, c-format
msgid "dlopen failed with [%s].\n"
msgstr "dlopen misslyckades med [%s].\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:174
#, c-format
msgid "dlsym failed with [%s].\n"
msgstr "dlsym misslyckades med [%s].\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:182
#, c-format
msgid "malloc failed.\n"
msgstr "malloc misslyckades.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:189
#, c-format
msgid "sss_getpwnam_r failed with [%d].\n"
msgstr "sss_getpwnam_r misslyckades med [%d].\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:194
#, c-format
msgid "SSSD nss user lookup result:\n"
msgstr "Resultat av SSSD nss-användaruppslagning:\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:195
#, c-format
msgid " - user name: %s\n"
msgstr " - användarnamn: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:196
#, c-format
msgid " - user id: %d\n"
msgstr " - användar-id: %d\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:197
#, c-format
msgid " - group id: %d\n"
msgstr " - grupp-id: %d\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:198
#, c-format
msgid " - gecos: %s\n"
msgstr " - gecos: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:199
#, c-format
msgid " - home directory: %s\n"
msgstr " - hemkatalog: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:200
#, c-format
msgid " - shell: %s\n"
"\n"
msgstr " - skal: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:232
msgid "PAM action [auth|acct|setc|chau|open|clos], default: "
msgstr "PAM-åtgärd [auth|acct|setc|chau|open|clos], standard: "

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:235
msgid "PAM service, default: "
msgstr "PAM-tjänst, standard: "

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:240
msgid "Specify user name."
msgstr "Ange användarnamn."

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:247
#, c-format
msgid "user: %s\n"
"action: %s\n"
"service: %s\n"
"\n"
msgstr "användare: %s\n"
"åtgärd: %s\n"
"tjänst: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:253
#, c-format
msgid "User name lookup with [%s] failed.\n"
msgstr "Användarnamnsuppslagning med [%s] misslyckades.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:258
#, c-format
msgid "InfoPipe User lookup with [%s] failed.\n"
msgstr "InfoPipe-användaruppslagning med [%s] misslyckades.\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:265
#, c-format
msgid "pam_start failed: %s\n"
msgstr "pam_start misslyckades: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:270
#, c-format
msgid "testing pam_authenticate\n"
"\n"
msgstr "testar pam_authenticate\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:274
#, c-format
msgid "pam_get_item failed: %s\n"
msgstr "pam_get_item misslyckades: %s\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:278
#, c-format
msgid "pam_authenticate for user [%s]: %s\n"
"\n"
msgstr "pam_authenticate för användaren [%s]: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:281
#, c-format
msgid "testing pam_chauthtok\n"
"\n"
msgstr "testar pam_chauthtok\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:283
#, c-format
msgid "pam_chauthtok: %s\n"
"\n"
msgstr "pam_chauthtok: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:285
#, c-format
msgid "testing pam_acct_mgmt\n"
"\n"
msgstr "testar pam_acct_mgmt\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:287
#, c-format
msgid "pam_acct_mgmt: %s\n"
"\n"
msgstr "pam_acct_mgmt: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:289
#, c-format
msgid "testing pam_setcred\n"
"\n"
msgstr "testar pam_setcred\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:291
#, c-format
msgid "pam_setcred: [%s]\n"
"\n"
msgstr "pam_setcred: [%s]\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:293
#, c-format
msgid "testing pam_open_session\n"
"\n"
msgstr "testar pam_open_session\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:295
#, c-format
msgid "pam_open_session: %s\n"
"\n"
msgstr "pam_open_session: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:297
#, c-format
msgid "testing pam_close_session\n"
"\n"
msgstr "testar pam_close_session\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:299
#, c-format
msgid "pam_close_session: %s\n"
"\n"
msgstr "pam_close_session: %s\n"
"\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:302
#, c-format
msgid "unknown action\n"
msgstr "okänd åtgärd\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:305
#, c-format
msgid "PAM Environment:\n"
msgstr "PAM-miljö:\n"

#: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:313
#, c-format
msgid " - no env -\n"
msgstr " - ingen miljö -\n"

#: src/util/util.h:82
msgid "The user ID to run the server as"
msgstr "Användar-ID:t att köra servern som"

#: src/util/util.h:84
msgid "The group ID to run the server as"
msgstr "Grupp-ID:t att köra servern som"

#: src/util/util.h:92
msgid "Informs that the responder has been socket-activated"
msgstr "Informerar att respondenten har blivit uttagsaktiverad"

#: src/util/util.h:94
msgid "Informs that the responder has been dbus-activated"
msgstr "Informerar att respondenten har blivit dbus-aktiverad"More information about the tp-sv mailing list