Re: Tp-sv.se-domänen

Sebastian Rasmussen sebras at gmail.com
Sat May 2 20:30:33 CEST 2020


> Vi skulle kunna fundera på om vi vill ha arkivet liggande här.  Det
> blir dels en fråga om hur mycket plats det tar.  Du hämtade alltihop
> Sebastian.  Hur stort är det?

53Mbyte för tp-sv och 132Mbyte för den gamla listan innan 2005, totalt
186Mbyte. Det är värt att notera att varje meddelande finns i flera duplikat
(både i tarboll samt som HTML-fil).

 / Sebastian


More information about the tp-sv mailing list