tp-sv -- Diskussioner om översättning till svenska

 

About tp-sv

Detta är sändlistan för den svenska grenen inom Translation Project. Gruppen ägnar sig åt översättning av meddelanden i GNU-program och andra fria program till svenska.
För lite mer information om oss och hur vi arbetar finns det en enkel presentation på vår hemsida

To see the collection of prior postings to the list, visit the tp-sv Archives.

Using tp-sv
To post a message to all the list members, send email to tp-sv@listor.tp-sv.se.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to tp-sv

Subscribe to tp-sv by filling out the following form. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
tp-sv Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan tp-sv), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan tp-sv administreras av goeran at uddeborg.se, josef.andersson at gmail.com
Administrativ sida för tp-sv (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på listor.tp-sv.se

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered