iso_639-5-3.76 (100%) by Anders Jonsson

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjovallen.se
Fre Dec 8 17:40:48 CET 2017


On 2017-12-08 09:17, Translation Project Robot wrote:
> Hello, members of the Swedish team.
>
> The TP-robot is happy to announce the presence of a new PO file:
>
>      http://translationproject.org/PO-files/sv/iso_639-5-3.76.sv.po
>
> All of its 115 messages have been translated.

Har översatt tre iso-filer i denna omgång. De nya filerna (iso_3166-3 
och iso_639-5) är utbrutna från andra isofiler. Har översatt dessa med 
hjälp av en kombination av Wikipedia, NE, KB samt tidigare 
översättningssträngar då sådana fanns.

Se diff för ändringar i iso_639-2 sedan sist.


/Anders


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: iso_639-2.diff
Type: text/x-patch
Size: 2916 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <http://mailman.bthstudent.se/pipermail/tp-sv/attachments/20171208/5e5b4548/attachment.bin>


More information about the tp-sv mailing list