pybbm

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tors Juni 8 23:18:50 CEST 2017


Pybbm är ett forumsystem för webbramverket Django.  Jag har översatt
det tidigare, och nu gjort en uppdatering.  Vad jag minns hade jag det
inte ute för granskning sist, så jag bifogar bara katalogen i sin
helhet.

Det vore roligt om någon skulle vilja göra en granskning.

-------------- next part --------------
# Swedish messages for Django pybbm app.
# Copyright © 2016, 2017 Göran Uddeborg
# This file is distributed under the same license as the pybbm package.
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pybbm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-11 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-08 23:15+0200\n"
"Last-Translator: DylannCordel <d.cordel at webu.coop>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#: admin.py:45 admin.py:84 admin.py:112 admin.py:134
msgid "Additional options"
msgstr "Ytterligare alternativ"

#: admin.py:117 models.py:280
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"

#: admin.py:148
msgid "View post"
msgstr "Visa inlägg"

#: admin.py:153
msgid "Edit post"
msgstr "Redigera inlägg"

#: apps.py:9
msgid "Pybbm forum solution"
msgstr "Pybbm forum-program"

#: feeds.py:27 feeds.py:28 templates/pybb/base.html:10
msgid "Latest posts on forum"
msgstr "Senaste inläggen i forumet"

#: feeds.py:41 feeds.py:42 templates/pybb/base.html:11
msgid "Latest topics on forum"
msgstr "Senaste ämnen i forumet"

#: forms.py:30
msgid "Attachment is too big"
msgstr "Bilagan är för stor"

#: forms.py:48
#, python-format
msgid "You cant add more than %s answers for poll"
msgstr "Du kan inte lägga till mer an %s svar till en omrästning"

#: forms.py:50
msgid "Add two or more answers for this poll"
msgstr "Lägg till två eller fler svar till denna omröstning"

#: forms.py:58 models.py:183
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"

#: forms.py:59 models.py:195
msgid "Poll type"
msgstr "Typ av omröstning"

#: forms.py:61 models.py:196
msgid "Poll question"
msgstr "Fråga för omröstningen"

#: forms.py:64
msgid "Topic slug"
msgstr "Typrad för ämnet"

#: forms.py:123
msgid "Polls question is required when adding a poll"
msgstr "En fråga för krävs när en omröstning läggs till"

#: forms.py:176 models.py:186 models.py:295 models.py:368 models.py:507
msgid "User"
msgstr "Användare"

#: forms.py:212
#, python-format
msgid "Avatar is too large, max size: %s bytes"
msgstr "Avataren är för stor, maxstorlek: %s byte"

#: forms.py:272
msgid "be unsubscribe from this forum"
msgstr "sluta prenumerera på detta forum"

#: forms.py:277
msgid "You want to"
msgstr "Du vill"

#: forms.py:281
msgid "only new topics"
msgstr "endast nya ämnen"

#: forms.py:282
msgid "all topics of the forum"
msgstr "alla ämnen i forumet"

#: forms.py:285
msgid "Concerned topics"
msgstr "Avseende ämnen"

#: models.py:23 models.py:59
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: models.py:24 models.py:60
msgid "Position"
msgstr "Plats"

#: models.py:25 models.py:66 templates/pybb/category.html:4
#: templates/pybb/forum_list.html:26
msgid "Hidden"
msgstr "Dold"

#: models.py:26
msgid "If checked, this category will be visible only for staff"
msgstr "Om markerat blir denna kategori endast synlig för personal"

#: models.py:27 models.py:69 models.py:197
msgid "Slug"
msgstr "Typrad"

#: models.py:31 models.py:56
msgid "Category"
msgstr "Kategori"

#: models.py:32
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: models.py:57
msgid "Parent forum"
msgstr "Föräldraforum"

#: models.py:61
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: models.py:62
msgid "Moderators"
msgstr "Moderatorer"

#: models.py:63 models.py:185 models.py:297
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterad"

#: models.py:64 models.py:192 profiles.py:41
msgid "Post count"
msgstr "Antal inlägg"

#: models.py:65
msgid "Topic count"
msgstr "Antal ämnen"

#: models.py:68
msgid "Headline"
msgstr "Rubrik"

#: models.py:73 models.py:136 models.py:182 templates/pybb/forum_list.html:8
msgid "Forum"
msgstr "Forum"

#: models.py:74
msgid "Forums"
msgstr "Forum"

#: models.py:129
msgid "be notified only when a new topic is added"
msgstr "endast bli underrättad när ett nytt ämne läggs till"

#: models.py:130
msgid "be auto-subscribed to topics"
msgstr "automatiskt prenumerera på ämnen"

#: models.py:134
msgid "Subscriber"
msgstr "Prenumerant"

#: models.py:138
msgid "Subscription type"
msgstr "Prenumerationstyp"

#: models.py:148
msgid "Subscription to forum"
msgstr "Prenumeration på forum"

#: models.py:149
msgid "Subscriptions to forums"
msgstr "Prenumerationer på forum"

#: models.py:177
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: models.py:178
msgid "Single answer"
msgstr "Ett svar"

#: models.py:179
msgid "Multiple answers"
msgstr "Flera svar"

#: models.py:184 models.py:296
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#: models.py:187
msgid "Views count"
msgstr "Antal visningar"

#: models.py:188 templates/pybb/topic_list.html:27
msgid "Sticky"
msgstr "Fäst"

#: models.py:189 templates/pybb/topic_list.html:28
msgid "Closed"
msgstr "Stängd"

#: models.py:191 templates/pybb/topic.html:88
msgid "Subscribers"
msgstr "Prenumeranter"

#: models.py:194 models.py:299
msgid "On moderation"
msgstr "Under moderering"

#: models.py:201 models.py:294 models.py:483 templates/pybb/topic_list.html:7
msgid "Topic"
msgstr "Ämne"

#: models.py:202 templates/pybb/forum_list.html:11
#: templates/pybb/user_topics.html:7
msgid "Topics"
msgstr "Ämnen"

#: models.py:281
msgid "HTML version"
msgstr "HTML-version"

#: models.py:282
msgid "Text version"
msgstr "Textversion"

#: models.py:298
msgid "User IP"
msgstr "Användar-IP"

#: models.py:303 models.py:386
msgid "Post"
msgstr "Inlägg"

#: models.py:304 templates/pybb/forum_list.html:14
#: templates/pybb/topic.html:42 templates/pybb/topic_list.html:10
#: templates/pybb/user_posts.html:7
msgid "Posts"
msgstr "Inlägg"

#: models.py:371
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

#: models.py:372
msgid "Profiles"
msgstr "Profiler"

#: models.py:383
msgid "Attachment"
msgstr "Bilaga"

#: models.py:384
msgid "Attachments"
msgstr "Bilagor"

#: models.py:387
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: models.py:388
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: models.py:438
msgid "Topic read tracker"
msgstr "Spårare av läst ämne"

#: models.py:439
msgid "Topic read trackers"
msgstr "Spårare av läst ämne"

#: models.py:476
msgid "Forum read tracker"
msgstr "Spårare av läst forum"

#: models.py:477
msgid "Forum read trackers"
msgstr "Spårare av läst forum"

#: models.py:484
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: models.py:487 models.py:506
msgid "Poll answer"
msgstr "Omröstningssvar"

#: models.py:488
msgid "Polls answers"
msgstr "Omröstningssvar"

#: models.py:511
msgid "Poll answer user"
msgstr "Användares omröstningssvar"

#: models.py:512
msgid "Polls answers users"
msgstr "Användares omröstningssvar"

#: models.py:535
#, python-format
msgid ""
"After %(limit)s attemps, there is not any unique slug value for \"%(slug)s\""
msgstr ""
"Efter %(limit)s försök finns det inget unikt typradsvärde för ?%(slug)s?"

#: profiles.py:34
msgid "Signature"
msgstr "Signatur"

#: profiles.py:35
msgid "Signature HTML Version"
msgstr "Signatur HTML-version"

#: profiles.py:37
msgid "Time zone"
msgstr "Tidszon"

#: profiles.py:38
msgid "Language"
msgstr "Språk"

#: profiles.py:40
msgid "Show signatures"
msgstr "Visa signaturer"

#: profiles.py:42
msgid "Avatar"
msgstr "Avatar"

#: profiles.py:44
msgid "Automatically subscribe"
msgstr "Prenumerera automatiskt"

#: profiles.py:45
msgid "Automatically subscribe to topics that you answer"
msgstr "Prenumerera automatiskt på ämnen du besvarar"

#: templates/pybb/_button_forum_subscription.html:1
msgid "Manage subscription"
msgstr "Hantera prenumerationen"

#: templates/pybb/_button_forum_subscription.html:1
#: templates/pybb/topic.html:72
msgid "Subscribe"
msgstr "Prenumerera"

#: templates/pybb/_button_new_topic.html:1 templates/pybb/add_post.html:5
#: templates/pybb/add_post.html.py:32
msgid "New topic"
msgstr "Nytt ämne"

#: templates/pybb/_button_save.html:1
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: templates/pybb/_button_submit.html:1
#: templates/pybb/forum_subscription.html:33
msgid "Submit"
msgstr "Skicka"

#: templates/pybb/_markitup.html:25
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:16
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:24
msgid "Bold"
msgstr "Fetstil"

#: templates/pybb/_markitup.html:26
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:17
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:25
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"

#: templates/pybb/_markitup.html:27
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:18
msgid "Underline"
msgstr "Understrykning"

#: templates/pybb/_markitup.html:28
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:19
msgid "Stroke"
msgstr "Överstrykning"

#: templates/pybb/_markitup.html:30
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:21
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:32
msgid "Picture"
msgstr "Bild"

#: templates/pybb/_markitup.html:31
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:22
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:33
msgid "Link"
msgstr "Länk"

#: templates/pybb/_markitup.html:33
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:24
msgid "Bulleted list"
msgstr "Punktlista"

#: templates/pybb/_markitup.html:34
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:25
msgid "Numeric list"
msgstr "Numrerad lista"

#: templates/pybb/_markitup.html:35
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:26
msgid "List item"
msgstr "Listpost"

#: templates/pybb/_markitup.html:37
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:28
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:35
msgid "Quotes"
msgstr "Citat"

#: templates/pybb/_markitup.html:38
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:29
msgid "Code"
msgstr "Kod"

#: templates/pybb/_markitup.html:40
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:31
msgid "Clean"
msgstr "Rensa"

#: templates/pybb/_markitup.html:41
#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:32
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:38
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisning"

#: templates/pybb/_need_to_login_message.html:2
msgid "Register"
msgstr "Registrera"

#: templates/pybb/_need_to_login_message.html:2
msgid "or"
msgstr "eller"

#: templates/pybb/_need_to_login_message.html:2
msgid "login"
msgstr "logga in"

#: templates/pybb/_need_to_login_message.html:2
msgid "to create to post a reply"
msgstr "för att skapa ett inlägg eller svara"

#: templates/pybb/add_post.html:5 templates/pybb/add_post.html.py:32
msgid "New reply"
msgstr "Nytt svar"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:6
msgid "Add attachments"
msgstr "Lägg till bilagor"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:14
msgid ""
"If you need to upload larger files, please use an external storage website."
msgstr "Om du behöver skicka upp större filer, var god och använd en extern webbsajt för lagring."

#: templates/pybb/attachments_formset.html:14
#, python-format
msgid "(max size: %(max_size)s)"
msgstr "(max storlek: %(max_size)s)"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:17
#: templates/pybb/edit_profile.html:25
msgid "delete"
msgstr "radera"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:20
msgid "Reference to your file"
msgstr "Referens till din fil"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:20
msgid "Ref"
msgstr "Ref"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:20
#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:5
#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:6
#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:9
#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:4
#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:5
#: templates/pybb/topic.html:88 templates/pybb/topic_list.html:32
msgid ":"
msgstr ":"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:22
msgid "link"
msgstr "länk"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:22
msgid "Insert a link to your file inside your post."
msgstr "Infoga en länk till din fil i ditt inlägg."

#: templates/pybb/attachments_formset.html:23
msgid "image"
msgstr "bild"

#: templates/pybb/attachments_formset.html:23
msgid "Insert your image inside your post."
msgstr "Infoga din bild ii ditt inlägg."

#: templates/pybb/breadcrumb.html:4
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: templates/pybb/delete_post.html:5
msgid "Are you sure you want to delete this message?"
msgstr "Är du säker på att du vill radera detta meddelande?"

#: templates/pybb/delete_post.html:12
msgid "No, take me back"
msgstr "Nej, ta mig tillbaka"

#: templates/pybb/delete_post.html:13
msgid "Yes, I am sure"
msgstr "Ja, jag är säker"

#: templates/pybb/edit_post.html:4 templates/pybb/edit_post.html.py:17
msgid "Editing the post"
msgstr "Redigera inlägget"

#: templates/pybb/edit_privileges.html:5 templates/pybb/edit_privileges.html:8
msgid "Grant moderator privileges"
msgstr "Bevilja moderatorrättigheter"

#: templates/pybb/edit_profile.html:5 templates/pybb/edit_profile.html.py:8
#: templates/pybb/edit_profile.html:13
msgid "Profile editing"
msgstr "Profilredigering"

#: templates/pybb/edit_profile.html:18
msgid "Subscriptions on topics"
msgstr "Prenumerationer på ämnen"

#: templates/pybb/forum_list.html:17
msgid "Last posts"
msgstr "Senaste inlägg"

#: templates/pybb/forum_list.html:43
msgid "No forums created"
msgstr "Inga forum skapade"

#: templates/pybb/forum_list.html:44
msgid "Add forum now"
msgstr "Lägg till forum nu"

#: templates/pybb/forum_subscription.html:4
#, python-format
msgctxt "page title"
msgid "%(forum)s - Subscription"
msgstr "%(forum)s - Prenumerationer"

#: templates/pybb/forum_subscription.html:14
#, python-format
msgctxt "content heading"
msgid "%(forum)s - Subscription"
msgstr "%(forum)s - Prenumerationer"

#: templates/pybb/forum_subscription.html:32
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: templates/pybb/index.html:17
msgid "Forum categories are not created"
msgstr "Forumskategorier är inte skapade"

#: templates/pybb/index.html:18
msgid "Add a category now"
msgstr "Lägg till en kategori nu"

#: templates/pybb/index.html:22 templates/pybb/latest_topics.html:5
#: templates/pybb/latest_topics.html:8 templates/pybb/latest_topics.html:15
msgid "Last updates in topics"
msgstr "Senaste uppdateringar i ämnen"

#: templates/pybb/index.html:23
msgid "Mark all forums as read"
msgstr "Markera alla forum som lästa"

#: templates/pybb/latest_topics.html:31
msgid "Mark all topics as read"
msgstr "Markera alla ämnen som lästa"

#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:4
#, python-format
msgid ""
"User %(username)s post a new topic in forum to which you are subscribed "
"(%(forum_name)s)."
msgstr "Användaren %(username)s skapade ett nytt ämne i ett forum du prenumererar på (%(forum_name)s)."

#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:5
#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:5
msgid "Link to topic"
msgstr "Länk till ämne"

#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:6
msgid "Link to forum"
msgstr "Länk till inlägg"

#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_body.html:9
msgid ""
"If you don't want to receive notifications on new topics in this forum visit "
"following link"
msgstr ""
"Om du inte vill få notifieringar vid nya meddelanden i detta ämne, besök då "
"följande länk"

#: templates/pybb/mail_templates/forum_subscription_email_subject.html:2
msgid "New topic in forum that you subscribed."
msgstr "Nytt ämne i ett forum som du prenumererar på."

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body-html.html:7
#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:3
#, python-format
msgid "User %(username)s replied in topic to which you are subscribed."
msgstr "Användare %(username)s svarade i ett ämne som du prenumererar på."

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body-html.html:10
#, python-format
msgid ""
"Follow %(link_post_start)sthis link%(link_end)s to see the new post on the "
"topic %(link_topic_start)s%(topic_name)s%(link_end)s."
msgstr "Följ %(link_post_start)sdenna länk%(link_end)s för att se det nya inlägget i ämnet %(link_topic_start)s%(topic_name)s%(link_end)s."

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body-html.html:14
#, python-format
msgid ""
"If you don't want to receive notifications on new posts in this topic visit "
"%(link_start)sthis link%(link_end)s."
msgstr "Om du inte vill få aviseringar vid nya inlägg i detta ämne, besök då %(link_start)sdenna länk%(link_end)s."

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:4
msgid "Link to post"
msgstr "Länk till inlägg"

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_body.html:8
#, python-format
msgid ""
"If you don't want to receive notifications on new messages in this topic "
"visit following link: %(delete_url_full)s"
msgstr ""
"Om du inte vill få notifieringar vid nya meddelanden i detta ämne, besök då "
"följande länk: %(delete_url_full)s"

#: templates/pybb/mail_templates/subscription_email_subject.html:2
msgid "New answer in topic that you subscribed."
msgstr "Nytt svar i ämne som du prenumererar på."

#: templates/pybb/markup/bbcode_widget.html:22
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:33
msgid "Your text to link here..."
msgstr "Din tex till länken här ?"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:17
msgid "First Level Heading"
msgstr "Första nivås rubrik"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:17
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:18
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:19
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:20
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:21
#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:22
msgid "Your title here..."
msgstr "Din titel här ?"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:18
msgid "Second Level Heading"
msgstr "Andra nivås rubrik"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:19
msgid "Heading 3"
msgstr "Rubrik 3"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:20
msgid "Heading 4"
msgstr "Rubrik 4"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:21
msgid "Heading 5"
msgstr "Rubrik 5"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:22
msgid "Heading 6"
msgstr "Rubrik 6"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:27
msgid "Bulleted List"
msgstr "Punktlista"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:28
msgid "Numeric List"
msgstr "Numrerad lista"

#: templates/pybb/markup/markdown_widget.html:36
msgid "Code Block / Code"
msgstr "Kodblock / kod"

#: templates/pybb/pagination.html:7
msgid "previous page"
msgstr "föregående sida"

#: templates/pybb/pagination.html:21
msgid "next page"
msgstr "nästa sida"

#: templates/pybb/poll.html:4
msgid "Poll"
msgstr "Omröstning"

#: templates/pybb/poll.html:36
msgid "Cancel my poll vote"
msgstr "Annulera mitt omröstningsval"

#: templates/pybb/poll_edit_form.html:7
msgid "Poll answers"
msgstr "Omröstningssvar"

#: templates/pybb/poll_edit_form.html:20
msgid "remove answer"
msgstr "ta bort svar"

#: templates/pybb/poll_edit_form.html:21
msgid "add answer"
msgstr "lägg till svar"

#: templates/pybb/post_template.html:28
#, python-format
msgid "Rank: %(rank)s"
msgstr "Rang: %(rank)s"

#: templates/pybb/post_template.html:41 templates/pybb/user.html:51
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: templates/pybb/post_template.html:45
msgid "Delete post?"
msgstr "Radera inlägg?"

#: templates/pybb/post_template.html:46
msgid "Delete"
msgstr "Radera"

#: templates/pybb/post_template.html:49
msgid "Approve post"
msgstr "Godkänn inlägg"

#: templates/pybb/post_template.html:53 templates/pybb/topic.html:62
msgid "Admin"
msgstr "Admin"

#: templates/pybb/post_template.html:69
msgid "Edited"
msgstr "Redigerat"

#: templates/pybb/post_template.html:83
msgid "quote"
msgstr "citera"

#: templates/pybb/post_template.html:84
msgid "quote selected"
msgstr "citera markering"

#: templates/pybb/topic.html:51
msgid "Unstick topic"
msgstr "Avfäst ämne"

#: templates/pybb/topic.html:53
msgid "Stick topic"
msgstr "Fäst ämne"

#: templates/pybb/topic.html:57
msgid "Open topic"
msgstr "Öppna ämne"

#: templates/pybb/topic.html:59
msgid "Close topic"
msgstr "Stäng ämne"

#: templates/pybb/topic.html:70
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Avprenumerera"

#: templates/pybb/topic_list.html:13
msgid "Views"
msgstr "Visningar"

#: templates/pybb/topic_list.html:16
msgid "Last post"
msgstr "Senaste inlägg"

#: templates/pybb/topic_list.html:26
msgid "Go to first unread post"
msgstr "Gå till första olästa inlägg"

#: templates/pybb/topic_list.html:32
msgid "pages"
msgstr "sidor"

#: templates/pybb/user.html:16
msgid "Statistics"
msgstr "Statistik"

#: templates/pybb/user.html:19
#, python-format
msgid "Number of topics: %(count)s"
msgstr "Antal ämnen: %(count)s"

#: templates/pybb/user.html:24
#, python-format
msgid "Number of posts: %(count)s"
msgstr "Antal inlägg: %(count)s"

#: templates/pybb/user.html:29
#, python-format
msgid "Date of registration: %(date_joined)s "
msgstr "Registreringsdatum: %(date_joined)s "

#: templates/pybb/user.html:36
msgid "Moderator"
msgstr "Moderator"

#: templates/pybb/user.html:41
msgid "Block"
msgstr "Blockera"

#: templates/pybb/user.html:42
msgid "Block and delete all messages"
msgstr "Blockera och radera alla meddelanden"

#: templates/pybb/user.html:46
msgid "Unblock"
msgstr "Avblockera"

#: templates/pybb/user_posts.html:12 templates/pybb/user_posts.html.py:17
msgid "All posts created by"
msgstr "Alla inlägg skapade av"

#: templates/pybb/user_topics.html:12 templates/pybb/user_topics.html.py:17
msgid "All topics created by"
msgstr "Alla ämnen skapade av"

#: templates/pybb/users.html:8 templates/pybb/users.html.py:24
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: templates/pybb/users.html:12
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: templatetags/pybb_tags.py:61
#, python-format
msgid "%d second ago"
msgid_plural "%d seconds ago"
msgstr[0] "för %d sekund sedan"
msgstr[1] "för %d sekunder sedan"

#: templatetags/pybb_tags.py:65
#, python-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
msgstr[0] "för %d minut sedan"
msgstr[1] "för %d minuter sedan"

#: templatetags/pybb_tags.py:75
#, python-format
msgid "today, %s"
msgstr "idag, %s"

#: templatetags/pybb_tags.py:77
#, python-format
msgid "yesterday, %s"
msgstr "igår, %s"

#: util.py:140
msgid "Can't get profile for anonymous user"
msgstr "Kan inte hämta profilen för en anonym användare"

#: views.py:156
msgid "Forum does not exist"
msgstr "Forumet finns inte"

#: views.py:388
msgid "This topic does not exists"
msgstr "Detta ämne finns inte"

#: views.py:826
msgid ""
"Subscription removed. You will not receive emails from this topic unless you "
"subscribe or post again."
msgstr "Prenumerationen borttagen.  Du kommer inte få e-post från detta ämne om du inte prenumererar eller gör inlägg igen."

#: views.py:837
msgid ""
"Subscription added. You will receive email notifications for replies to this "
"topic."
msgstr "Prenumerationen tillagd.  Du kommer få e-postaviseringar om svar i detta ämne."

#: views.py:855
msgid "All forums marked as read"
msgstr "Alla forum är markerade som lästa"

#: views.py:888
msgid "User successfuly blocked"
msgstr "Användaren blockerad"

#: views.py:901
msgid "User successfuly unblocked"
msgstr "Användaren avblockerad"

#: views.py:939
msgid "Privileges updated"
msgstr "Rättigheter uppdaterade"


More information about the tp-sv mailing list