Översättning av CopyQ

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Nov 14 10:47:08 CET 2017


Sådär, nu har jag tagit mig igenom resten av CopyQ.  Inga direkta fel,
men några små saker som kan vara värda att fundera över ändå.

> #: ../src/gui/commandhelpbutton.cpp:77
> msgctxt "CommandHelpButton"
> msgid ""
> "Program argument %1 will be substituted for item text, and %2 through %9 for "
> "texts captured by regular expression."
> msgstr ""
> "Programargument %1 kommer ersättas för objekttext, och %2 till %9 för texter "
> "fångade av reguljärt uttryck."

Det känns lite konstigt med "substituted for" på engelska, men menar
de ändå inte "ersättas med"?

> #: ../src/ui/commandwidget.ui:402
> msgctxt "CommandWidget"
> msgid "Name of tab to copy new items into (leave empty not to copy)"
> msgstr ""
> "Namn på flik att kopiera in nya objekt i (lämna tomt för att inte kopiera)"

Jag skulle nog skrivit "kopiera ... TILL".

> #: ../src/ui/configurationmanager.ui:758
> msgctxt "ConfigurationManager"
> msgid ""
> "After item is activated (double-click or Enter key), copy it to clipboard "
> "and ..."
> msgstr ""
> "Efter att ett objekt har aktiverats (dubbelklick eller Retur), kopiera det "
> "till urklipp och…"

Jag har lärt mig att ellipsen skall skrivas ihop med ett ord om det är
själva ordet som utelämnas, medan det skall vara ett mellanrum när det
är andra ord som utelämnas.  Det finns fall i t.ex. i menyer där jag
inte själv följer den regeln, men här skulle jag nog gjort det.

> #: ../src/gui/iconselectdialog.cpp:37
> msgctxt "IconSelectDialog"
> msgid "CopyQ Select Icon"
> msgstr "CopyQ Välj ikon"

Vad betyder det här egentligen?  Det skall inte vara "CopyQ valikon".

> #: ../plugins/itemdata/itemdatasettings.ui:23
> msgctxt "ItemDataSettings"
> msgid ""
> "Select formats to save in history. You can add a format from examples below "
> "or type in other (one per line)."
> msgstr ""
> "Välj format att spara i historik. Du kan lägga till ett format från exempel "
> "nedan eller skriva in andra (ett per rad)."

Jag gissar det finns ett antal exempel nedanför den här texten, och då
skulle jag skrivit "från exemplen nedan".

> #: ../plugins/itemencrypted/itemencrypted.cpp:873
> msgctxt "ItemEncryptedLoader"
> msgid "Creating new keys (this may take a few minutes)..."
> msgstr "Skapa nya nycklar (detta kan ta några minuter)…"

Om detta visas medan processen pågor kan vi väl skriva "Skapar".

> #: ../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui:19
> msgctxt "ItemImageSettings"
> msgid "Maximum Image &Width:"
> msgstr "Ma&ximal bildbredd:"

> #: ../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui:59
> msgctxt "ItemImageSettings"
> msgid "Maximum Image &Height:"
> msgstr "Maximal bild&höjd:"

Är det inte lite kontraintuitivt att maximera bredden med "x" men
höjden med "h"?  Vore det inte bättre med "b" för bredden?

> #: ../src/gui/mainwindow.cpp:1629
> msgctxt ""
> "MainWindow\n"
> "Main window title format (%1 is clipboard content label)"
> msgid "%1 - CopyQ"
> msgstr "%1 - CopyQ"
> 
> #: ../src/gui/mainwindow.cpp:1632
> msgctxt ""
> "MainWindow\n"
> "Main window title format (%1 is clipboard content label, %2 is session name)"
> msgid "%1 - %2 - CopyQ"
> msgstr "%1 - %2 - CopyQ"

Du vill inte ha en "em dash" (0x2014, "—") istället för ett
bindestreck här?

> #: ../src/scriptable/commandhelp.cpp:95
> msgctxt "Scriptable"
> msgid "Print amount of items in current tab."
> msgstr "Skriv ut antal objekt i aktuell flik."

Förmodligen bra, men för säkerhets skull: är du säker på att det är
ANTALET objekt?  Det är inte mängden objekt, mätt i kB eller dylikt?


More information about the tp-sv mailing list