procps-ng-3.3.13-rc1 (100%) by Göran Uddeborg

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Mon Juni 25 16:22:58 CEST 2018


Anders Jonsson:
> Detta kallas "formatspecificerare" i övriga strängar.

Bra observation igen!  Jag tackar och fixar.


More information about the tp-sv mailing list