Authselect

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Mars 6 10:52:55 CET 2018


Authselect är ett nytt system för att hantera användarkonton som
ersätter authconfig.  Här är den färska översättningen för
granskning.  Vad har jag missat?

-------------- next part --------------
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: authselect 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/pbrezina/authselect\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-27 12:52+0100\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-06 04:48-0500\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: src/lib/authselect.c:46
#, c-format
msgid "Trying to activate profile [%s]"
msgstr "Försöker aktivera profilen [%s]"

#: src/lib/authselect.c:50 src/lib/profiles/read.c:262
#, c-format
msgid "Unable to find profile [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte hitta profilen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/authselect.c:56
msgid "Enforcing activation!"
msgstr "Framtvingar aktivering!"

#: src/lib/authselect.c:64
#, c-format
msgid "Unable to check configuration [%d]: %s"
msgstr "Kan inte kontrollera konfigurationen [%d]: %s"

#: src/lib/authselect.c:69
msgid "Unexpected changes to the configuration were detected."
msgstr "Oväntade ändringar av konfigurationen upptäcktes."

#: src/lib/authselect.c:70
msgid ""
"Refusing to activate profile unless those changes are removed or overwrite "
"is requested."
msgstr ""
"Vägrar att aktivera profilen om inte dessa ändringar tas bort eller en "
"överskrivning begärs."

#: src/lib/authselect.c:79
msgid "File that needs to be overwritten was found"
msgstr "En fil som behöver skrivas över hittades"

#: src/lib/authselect.c:80
msgid ""
"Refusing to activate profile unless this file is removed or overwrite is "
"requested."
msgstr ""
"Vägrar att aktivera profilen om inte denna fil tas bort eller en "
"överskrivning begärs."

#: src/lib/authselect.c:91
#, c-format
msgid "Unable to activate profile [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte aktivera profilen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/file.c:42
msgid "Internal error: stat cannot be NULL!"
msgstr "Internt fel: stat kan inte vara NULL!"

#: src/lib/util/file.c:50
#, c-format
msgid "[%s] is not a directory!"
msgstr "[%s] är inte en katalog!"

#: src/lib/util/file.c:53
#, c-format
msgid "[%s] is not a regular file!"
msgstr "[%s] är inte en vanlig fil!"

#: src/lib/util/file.c:56
#, c-format
msgid "[%s] is not a symbolic link!"
msgstr "[%s] är inte en symbolisk länk!"

#: src/lib/util/file.c:59
#, c-format
msgid "[%s] has wrong type [%.7o], expected [%.7o]!"
msgstr "[%s] har fel typ [%.7o], [%.7o] förväntades!"

#: src/lib/util/file.c:86
#, c-format
msgid "[%s] has wrong mode [%.4o], expected [%.4o]!"
msgstr "[%s] har fel rättigheter [%.4o], [%.4o] förväntades!"

#: src/lib/util/file.c:92
#, c-format
msgid "[%s] has wrong owner [%u], expected [%u]!"
msgstr "[%s] har fel ägare [%u], [%u] förväntades!"

#: src/lib/util/file.c:98
#, c-format
msgid "[%s] has wrong group [%u], expected [%u]!"
msgstr "[%s] har fel grupp [%u], [%u] förväntades!"

#: src/lib/util/file.c:120 src/lib/files/system.c:184
#, c-format
msgid "[%s] does not exist!"
msgstr "[%s] finns inte!"

#: src/lib/util/file.c:125 src/lib/util/file.c:197
#, c-format
msgid "Unable to stat [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta status på [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/file.c:163 src/lib/util/file.c:209
#, c-format
msgid "Unable to read link destination [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte läsa länkmålet [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/file.c:169
#, c-format
msgid "Link [%s] does not point to [%s]"
msgstr "Länken [%s] pekare inte på [%s]"

#: src/lib/util/file.c:215
#, c-format
msgid "Link [%s] points to [%s]"
msgstr "Länken [%s] pekar på [%s]"

#: src/lib/util/file.c:251
msgid "Internal error: filepath cannot be NULL!"
msgstr "Internt fel: filepath kan inte vara NULL!"

#: src/lib/util/file.c:283
#, c-format
msgid "Unable to get parent directory of [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta reda på föräldrakatalogen till [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/template.c:125 src/lib/util/template.c:165
#: src/lib/util/template.c:242
msgid "Invalid operator!"
msgstr "Felaktig operator!"

#: src/lib/util/template.c:369
#, c-format
msgid "Unable to compile regular expression: regex error %d"
msgstr "Kan inte kompilera det reguljära uttrycket: reguljärt uttrycksfel %d"

#: src/lib/util/template.c:378
#, c-format
msgid "Unable to process match [%d]: %s"
msgstr "Kan inte bearbeta matchningen [%d]: %s"

#: src/lib/util/template.c:398
#, c-format
msgid "Unable to process operator [%d]: %s"
msgstr "Kan inte bearbeta operaror [%d]: %s"

#: src/lib/util/template.c:413
#, c-format
msgid "Unable to search string: regex error %d"
msgstr "Kan inte söka i strängen: reguljärt uttrycksfel %d"

#: src/lib/util/template.c:444
#, c-format
msgid "Unable to generate template [%d]: %s"
msgstr "Kan inte generera mall [%d]: %s"

#: src/lib/util/template.c:473
msgid "Unable to get current time!"
msgstr "Kan inte ta reda på aktuell tid!"

#: src/lib/util/template.c:487
msgid "Unable to create message!"
msgstr "Kan inte skapa ett meddelande!"

#: src/lib/util/textfile.c:55
#, c-format
msgid "File [%s] is bigger than %uKiB!"
msgstr "Filen [%s] är större än %u KiB!"

#: src/lib/util/textfile.c:84
#, c-format
msgid "Unable to read file [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte läsa filen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/textfile.c:157
#, c-format
msgid "Unable to open file [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte öppna filen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/textfile.c:166
#, c-format
msgid "Unable to write data [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skriva data [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/util/textfile.c:174
#, c-format
msgid "Unable to chmod file [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ändra rättigheter på filen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/activate.c:44
#, c-format
msgid "%s update failed: %d"
msgstr "%s uppdatering misslyckades: %d"

#: src/lib/profiles/activate.c:59
msgid "Some directories are not accessible by authselect!"
msgstr "Några kataloger är inte åtkomliga för authselect!"

#: src/lib/profiles/activate.c:65
#, c-format
msgid "Unable to write generated system files [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skriva genererade systemfiler [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/activate.c:72
#, c-format
msgid "Unable to write configuration [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skriva konfigurationen [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/activate.c:78
#, c-format
msgid "Unable to create symbolic links [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skapa den symboliska länken [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/activate.c:84
msgid "Dconf is not installed on your system"
msgstr "Dconf är inte installerat på ditt system"

#: src/lib/profiles/activate.c:86
#, c-format
msgid "Unable to update dconf database [%d]: %s"
msgstr "Kan inte uppdatera dconf-databasen [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/list.c:58
#, c-format
msgid "Unable to stat directory [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta status på katalogen [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/list.c:137
#, c-format
msgid "Reading profile directory [%s]"
msgstr "Läser profilkatalogen [%s]"

#: src/lib/profiles/list.c:142
#, c-format
msgid "Directory [%s] is missing!"
msgstr "Katalogen [%s] saknas!"

#: src/lib/profiles/list.c:145 src/lib/profiles/read.c:69
#, c-format
msgid "Unable to open directory [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte öppna katalogen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/list.c:157
#, c-format
msgid "Not a directory: %s"
msgstr "Inte en katalog: %s"

#: src/lib/profiles/list.c:161
#, c-format
msgid "Found profile [%s]"
msgstr "Hittade profilen [%s]"

#: src/lib/profiles/list.c:242
#, c-format
msgid "Unable to list profiles [%d]: %s"
msgstr "Kan inte lista profiler [%d]: %s"

#: src/lib/profiles/read.c:91
#, c-format
msgid "Looking up profile [%s]"
msgstr "Slår upp profilen [%s]"

#: src/lib/profiles/read.c:114
#, c-format
msgid "Profile [%s] is a custom profile"
msgstr "Profilen [%s] är en anpassad profil"

#: src/lib/profiles/read.c:116
#, c-format
msgid "Profile [%s] is a vendor profile"
msgstr "Profilen [%s] är en leverantörsprofil"

#: src/lib/profiles/read.c:118
#, c-format
msgid "Profile [%s] is a default profile"
msgstr "Profilen [%s] är en standardprofil"

#: src/lib/profiles/read.c:121
#, c-format
msgid "Profile [%s] found at [%s]"
msgstr "Profilen [%s] hittad vid [%s]"

#: src/lib/profiles/read.c:129
#, c-format
msgid "Profile [%s] was not found"
msgstr "Profilen [%s] hittades inte"

#: src/lib/profiles/read.c:146 src/lib/files/system.c:66
#, c-format
msgid "Reading file [%s/%s]"
msgstr "Läser filen [%s/%s]"

#: src/lib/profiles/read.c:156 src/lib/profiles/read.c:175
#, c-format
msgid "Profile [%s] does not contain a name in [%s]!"
msgstr "Profilen [%s] innehåller inte ett namn i [%s]!"

#: src/lib/files/config.c:149
msgid "Checking if all required directories are writable."
msgstr "Kontrollerar om alla nödvändiga kataloger är skrivbara."

#: src/lib/files/config.c:154
#, c-format
msgid "Unable to get path to %s parent directory!"
msgstr "Kan inte få sökvägen till %s föräldrakatalog!"

#: src/lib/files/config.c:161
#, c-format
msgid "Creating path [%s]"
msgstr "Skapar sökvägen [%s]"

#: src/lib/files/config.c:165
#, c-format
msgid "Unable to create path [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte skapa sökvägen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/files/config.c:170
#, c-format
msgid "Directory [%s] does not exist, please create it!"
msgstr "Katalogen [%s] finns inte, var god och skapa den!"

#: src/lib/files/config.c:173
#, c-format
msgid "Unable to access directory [%s] in [WX] mode!"
msgstr "Kan inte komma åt katalogen [%s] i [WX]-läge"

#: src/lib/files/config.c:192
#, c-format
msgid "Unable to load profile [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte läsa in profilen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/files/system.c:134
#, c-format
msgid "Unable to generate files [%d]: %s"
msgstr "Kan inte generera filerna [%d]: %s"

#: src/lib/files/system.c:180
#, c-format
msgid "Validating file [%s]"
msgstr "Validerar filen [%s]"

#: src/lib/files/system.c:187
#, c-format
msgid "Unable to read [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte läsa [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/files/system.c:190
#, c-format
msgid "Unable to validate file [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte validera filen [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/files/system.c:201
#, c-format
msgid "[%s] has unexpected content!"
msgstr "[%s] har oväntat innehåll!"

#: src/lib/files/system.c:208
#, c-format
msgid "Unable to check file mode of [%s] [%d]: %s"
msgstr "Kan inte kontrollera rättigheterna på [%s] [%d]: %s"

#: src/lib/files/system.c:229
#, c-format
msgid "File [%s] was modified outside authselect!"
msgstr "Filen [%s] ändrades utanför authselect!"

#: src/lib/files/system.c:248
#, c-format
msgid "File [%s] is still present"
msgstr "Filen [%s] är fortfarande kvar"

#: src/lib/files/system.c:252
#, c-format
msgid "Error while trying to access file [%s] [%d]: %s"
msgstr "Fel vid försök att komma åt filen [%s] [%d]: %s"

#: src/cli/cli_tool.c:71
#, c-format
msgid "Common options:\n"
msgstr "Allmänna flaggor:\n"

#: src/cli/cli_tool.c:73
msgid "Print error messages"
msgstr "Skriv ut felmeddelanden"

#: src/cli/cli_tool.c:75
msgid "Print trace messages"
msgstr "Skriv ut spårmeddelanden"

#: src/cli/cli_tool.c:77
msgid "Print warning messages"
msgstr "Skriv ut varningsmeddelanden"

#: src/cli/cli_tool.c:79
#, c-format
msgid "Help options:\n"
msgstr "Hjälpflaggor:\n"

#: src/cli/cli_tool.c:81
msgid "Show this for a command"
msgstr "Visa detta för ett kommando"

#: src/cli/cli_tool.c:83
msgid "Show brief usage message for a command"
msgstr "Visa kort användningsmeddelande för ett kommando"

#: src/cli/cli_tool.c:168
#, c-format
msgid "Usage:\n"
"%s COMMAND COMMAND-ARGS\n"
"\n"
msgstr "Användning:\n"
"%s KOMMANDO KOMMANDOARGUMENT\n"
"\n"

#: src/cli/cli_tool.c:169
#, c-format
msgid "Available commands:\n"
msgstr "Tillgängliga kommandon:\n"

#: src/cli/cli_tool.c:187
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: src/cli/cli_tool.c:199
msgid "Bug: commands can't be NULL!\n"
msgstr "Fel: kommandon kan inte vara NULL!\n"

#: src/cli/cli_tool.c:255
msgid "Command options:"
msgstr "Kommandoflaggor:"

#: src/cli/cli_tool.c:257
msgid "Common options:"
msgstr "Allmänna flaggor:"

#: src/cli/cli_tool.c:271 src/cli/cli_tool.c:274
msgid "[OPTIONS...]"
msgstr "[FLAGGOR?]"

#: src/cli/cli_tool.c:277
msgid "Out of memory!"
msgstr "Slut på minne!"

#: src/cli/cli_tool.c:298
#, c-format
msgid "Invalid option %s: %s\n"
"\n"
msgstr "Felaktig flagga %s: %s\n"
"\n"

#: src/cli/cli_tool.c:310
#, c-format
msgid "Missing option: %s\n"
"\n"
msgstr "Saknad flagga: %s\n"
"\n"

#: src/cli/cli_tool.c:320
#, c-format
msgid "Only one free argument is expected!\n"
"\n"
msgstr "Endast ett fritt argument förväntas!\n"
"\n"

#: src/cli/cli_tool.c:330
#, c-format
msgid "Unexpected parameter: %s\n"
"\n"
msgstr "Oväntad parameter: %s\n"
"\n"

#: src/cli/cli_tool.c:342
#, c-format
msgid "At least one option is required!\n"
"\n"
msgstr "Åtminstone en flagga krävs!\n"
"\n"

#: src/cli/main.c:61 src/cli/main.c:245
msgid "Profile identifier."
msgstr "Profilidentifierare."

#: src/cli/main.c:64 src/cli/main.c:131 src/cli/main.c:170 src/cli/main.c:205
#: src/cli/main.c:248 src/cli/main.c:358 src/cli/main.c:381
msgid "Unable to parse command arguments"
msgstr "Kan inte tolka kommandoargument"

#: src/cli/main.c:97
msgid "Enforce changes"
msgstr "Framtvinga ändringar"

#: src/cli/main.c:109
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Some unexpected changes to the configuration were detected.\n"
"Use --force parameter if you want to overwrite these changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"Några oväntade ändringar av konfigurationen upptäcktes.\n"
"Använd flaggan --force om du vill skriva över dessa ändringar.\n"

#: src/cli/main.c:114
#, c-format
msgid "Unable to activate profile [%d]: %s\n"
msgstr "Kan inte aktivera profilen [%d]: %s\n"

#: src/cli/main.c:137
#, c-format
msgid "No existing configuration detected.\n"
msgstr "Ingen befintlig konfiguration hittades.\n"

#: src/cli/main.c:140
#, c-format
msgid "Unable to get current configuration [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta fram den aktuella konfigurationen [%d]: %s"

#: src/cli/main.c:145
#, c-format
msgid "Profile ID: %s\n"
msgstr "Profil-ID: %s\n"

#: src/cli/main.c:146
#, c-format
msgid "Enabled features:"
msgstr "Aktiverade funktioner:"

#: src/cli/main.c:149
#, c-format
msgid " None\n"
msgstr "Inga\n"

#: src/cli/main.c:176
#, c-format
msgid "Unable to test current configuration [%d]: %s"
msgstr "Kan inte testa den aktuella konfigurationen [%d]: %s"

#: src/cli/main.c:183
msgid ""
"Current configuration is not valid. It was probably modified outside "
"authselect."
msgstr ""
"Den aktuella konfigurationen är inte giltig.  Den var förmodligen ändrad "
"utanför authselect."

#: src/cli/main.c:188
msgid "Current configuration is valid."
msgstr "Den aktuella konfigurationen är giltig."

#: src/cli/main.c:211
msgid "Unable to get profile list!"
msgstr "Kan inte ta fram profillistan!"

#: src/cli/main.c:220 src/cli/main.c:254
#, c-format
msgid "Unable to get profile information [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta fram profilinformationen [%d]: %s"

#: src/cli/main.c:286
msgid "Print content of all files"
msgstr "Skriv ut innehållet i alla filer"

#: src/cli/main.c:287
msgid "Print nsswitch.conf content"
msgstr "Skriv innehållet i nsswitch.conf"

#: src/cli/main.c:288
msgid "Print system-auth content"
msgstr "Skriv innehållet i system-auth"

#: src/cli/main.c:289
msgid "Print password-auth content"
msgstr "Skriv innehållet i password-auth"

#: src/cli/main.c:290
msgid "Print smartcard-auth content"
msgstr "Skriv innehållet i smartcard-auth"

#: src/cli/main.c:291
msgid "Print fingerprint-auth content"
msgstr "Skriv innehållet i fingerprint-auth"

#: src/cli/main.c:292
msgid "Print postlogin content"
msgstr "Skriv innehållet i postlogin"

#: src/cli/main.c:293
msgid "Print dconf database content"
msgstr "Skriv innehållet i dconf-databasen"

#: src/cli/main.c:294
msgid "Print dconf lock content"
msgstr "Skriv innehållet i dconf-låset"

#: src/cli/main.c:321
#, c-format
msgid "Unable to get generated content [%d]: %s"
msgstr "Kan inte ta fram genererat innehåll [%d]: %s"

#: src/cli/main.c:340
#, c-format
msgid "File %s: Empty\n"
"\n"
msgstr "Filen %s: Tom\n"
"\n"

#: src/cli/main.c:342
#, c-format
msgid "File %s:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr "Filen %s:\n"
"%s\n"
"\n"

#: src/cli/main.c:355
msgid "Feature to enable."
msgstr "Funktion att aktivera."

#: src/cli/main.c:364
#, c-format
msgid "Unable to enable feature [%d]: %s\n"
msgstr "Kan inte aktivera funktionen [%d]: %s\n"

#: src/cli/main.c:378
msgid "Feature to disable."
msgstr "Funktion att avaktivera."

#: src/cli/main.c:387
#, c-format
msgid "Unable to disable feature [%d]: %s\n"
msgstr "Kan inte avaktivera funktionen [%d]: %s\n"

#: src/cli/main.c:402
msgid "Unable to set locale!"
msgstr "Kan inte sätta lokal!"

#: src/cli/main.c:438
#, c-format
msgid "Unable to setup gettext!\n"
msgstr "Kan inte sätta upp gettext!\n"

#: src/cli/main.c:444
#, c-format
msgid "Authselect can only be run as root!\n"
msgstr "Authselect kan bara köras som root!\n"

#: src/compat/authcompat_Options.py:82
msgid "<domain>"
msgstr "<domän>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:82
msgid "default NIS domain"
msgstr "standard-NIS-domän"

#: src/compat/authcompat_Options.py:83
msgid "LDAP for user information by default"
msgstr "LDAP för användarinformation som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:84
msgid "LDAP for authentication by default"
msgstr "LDAP för autenticering som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:85 src/compat/authcompat_Options.py:95
#: src/compat/authcompat_Options.py:96 src/compat/authcompat_Options.py:139
msgid "<server>"
msgstr "<server>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:85
msgid "default LDAP server hostname or URI"
msgstr "standard-LDAP-serverns värdnamn eller URI"

#: src/compat/authcompat_Options.py:86
msgid "<dn>"
msgstr "<dn>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:86
msgid "default LDAP base DN"
msgstr "standard-LDAP-bas-DN"

#: src/compat/authcompat_Options.py:87
msgid "use of TLS with LDAP (RFC-2830)"
msgstr "användning av TLS med LDAP (RFC-2830)"

#: src/compat/authcompat_Options.py:88
msgid "use of TLS for identity lookups with LDAP (RFC-2830)"
msgstr "användning av TLS för identitetsupplsagningar med LDAP (RFC-2830)"

#: src/compat/authcompat_Options.py:89
msgid "use of RFC-2307bis schema for LDAP user information lookups"
msgstr ""
"användning av RFC-2307bis-schema för LDAP-uppslagning av användarinformation"

#: src/compat/authcompat_Options.py:90
msgid "authentication with smart card by default"
msgstr "autentisering med smarta kort som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:91
msgid "<0=Lock|1=Ignore>"
msgstr "<0=Lås|1=Ignorera>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:91
msgid "action to be taken on smart card removal"
msgstr "åtgärd som ska utföras då smarta kort tas bort"

#: src/compat/authcompat_Options.py:92
msgid "authentication with fingerprint readers by default"
msgstr "autentisering med fingeravtrycksläsare som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:93
msgid "automatic per-user ecryptfs"
msgstr "automatiskt ecryptfs per användare"

#: src/compat/authcompat_Options.py:94
msgid "kerberos authentication by default"
msgstr "kerberos-autentisering som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:95
msgid "default kerberos KDC"
msgstr "standard-KDC för kerberos"

#: src/compat/authcompat_Options.py:96
msgid "default kerberos admin server"
msgstr "standardadministationsserver för kerberos"

#: src/compat/authcompat_Options.py:97 src/compat/authcompat_Options.py:144
msgid "<realm>"
msgstr "<rike>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:97
msgid "default kerberos realm"
msgstr "standardrike för kerberos"

#: src/compat/authcompat_Options.py:98
msgid "use of DNS to find kerberos KDCs"
msgstr "användning av DNS för att hitta kerberos-KDC:er"

#: src/compat/authcompat_Options.py:99
msgid "use of DNS to find kerberos realms"
msgstr "användning av DNS för att hitta kerberos-riken"

#: src/compat/authcompat_Options.py:100
msgid "winbind for user information by default"
msgstr "winbind för användarinformation som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:101
msgid "winbind for authentication by default"
msgstr "windbind för autentisering som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:102
msgid "<Administrator>"
msgstr "<Administratör>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:102
msgid "join the winbind domain or ads realm now as this administrator"
msgstr "gå med i winbind-domänen eller ads-riket som denna administratör nu"

#: src/compat/authcompat_Options.py:103
msgid "Kerberos 5 for authenticate with winbind"
msgstr "Kerberos 5 för autentisering med winbind"

#: src/compat/authcompat_Options.py:104
msgid "<workgroup>"
msgstr "<arbetsgrupp>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:104
msgid "workgroup authentication servers are in"
msgstr "servrar för autentisering av arbetsgrupper finns på"

#: src/compat/authcompat_Options.py:105
msgid ""
"SSSD for user information by default with manually managed configuration"
msgstr ""
"SSSD för användarinformation som standard med manuellt hanterad "
"konfiguration"

#: src/compat/authcompat_Options.py:106
msgid "SSSD for authentication by default with manually managed configuration"
msgstr ""
"SSSD för autentisering som standard med manuellt hanterad konfiguration"

#: src/compat/authcompat_Options.py:107
msgid "caching of user credentials in SSSD by default"
msgstr "cachning av användarinformation i SSSD som standard"

#: src/compat/authcompat_Options.py:108
msgid "check of access.conf during account authorization"
msgstr "kontroll av access.conf vid konto-autentisering"

#: src/compat/authcompat_Options.py:109
msgid "creation of home directories for users on their first login"
msgstr "skapandet av hemkataloger för användare vid första inloggning"

#: src/compat/authcompat_Options.py:110
msgid ""
"account locking in case of too many consecutive authentication failures"
msgstr "kontolåsning ifall för många misslyckade autentiseringar görs i följd"

#: src/compat/authcompat_Options.py:113
msgid "do not start/stop services"
msgstr "starta/stoppa inte tjänster"

#: src/compat/authcompat_Options.py:114
msgid "update all configuration files"
msgstr "uppdatera alla konfigurationsfiler"

#: src/compat/authcompat_Options.py:115 src/compat/authcompat_Options.py:116
msgid "the same as --updateall"
msgstr "samma som --updateall"

#: src/compat/authcompat_Options.py:137
msgid "<descrypt|bigcrypt|md5|sha256|sha512>"
msgstr "<descrypt|bigcrypt|md5|sha256|sha512>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:140
msgid "<URL>"
msgstr "<URL>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:142
msgid "<module>"
msgstr "<modul>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:143
msgid "<user|server|domain|ads>"
msgstr "<användare|server|domän|ad:n>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:145
msgid "<servers>"
msgstr "<servrar>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:146 src/compat/authcompat_Options.py:147
#: src/compat/authcompat_Options.py:148
msgid "<lowest-highest>"
msgstr "<lägsta-högsta>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:149
msgid "<\\>"
msgstr "<\\>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:150
msgid "</home/%D/%U>"
msgstr "</home/%D/%U>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:151
msgid "</bin/false>"
msgstr "</bin/false>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:158 src/compat/authcompat_Options.py:159
#: src/compat/authcompat_Options.py:160 src/compat/authcompat_Options.py:161
msgid "<number>"
msgstr "<antal>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:166
msgid "<options>"
msgstr "<flaggor>"

#: src/compat/authcompat_Options.py:210
msgid "These options have a compatibility layer"
msgstr "Dessa flaggor har ett kompatibilitetslager"

#: src/compat/authcompat_Options.py:211
msgid "These options are no longer supported and have no effect"
msgstr "Dessa flaggor stödjs inte längre och har ingen effekt"

#: src/compat/authcompat_Options.py:313
msgid "enable"
msgstr "aktivera"

#: src/compat/authcompat_Options.py:314
msgid "disable"
msgstr "avaktivera"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:306
msgid "Running authconfig compatibility tool.\n"
msgstr "Kör kompatibilitetsverktyget authconfig.\n"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:307
msgid ""
"IMPORTANT: authconfig is replaced by authselect, please update your scripts."
msgstr "VIKTIGT: authconfig är ersatt av authselect, uppdatera dina skript."

#: src/compat/authcompat.py.in.in:309
msgid ""
"See Fedora 28 Change Page: https://fedoraproject.org/wiki/Changes/"
"AuthselectAsDefault"
msgstr ""
"Se Fedora 28 Change Page: https://fedoraproject.org/wiki/Changes/"
"AuthselectAsDefault"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:310
msgid ""
"See man authselect-migration(7) to help you with migration to authselect"
msgstr ""
"Se man authselect-migration(7) för hjälp med migrering till authselect"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:314
msgid "Warning: These options are not supported anymore and have no effect:"
msgstr "Varning: dessa flaggor stödjs inte längre och har ingen effekt:"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:334
msgid "authconfig can only be run as root"
msgstr "authconfig kan endast köras som root"

#: src/compat/authcompat.py.in.in:339
#, python-format
msgid ""
"Error: option --%s is no longer supported and we cannot continue if it is "
"set."
msgstr ""
"Fel: flaggan --%s stödjs inte längre och vi kan inte fortsätta om den är "
"satt."

#: src/compat/authcompat.py.in.in:344
msgid "Error: Both --enablewinbind and --enablewinbindauth must be set."
msgstr "Fel: både --enablewinbind och --enablewinbindauth måste vara satta."

#: src/compat/authcompat.py.in.in:355
msgid "Error: Please, provide --updateall option."
msgstr "Fel: var god ange flaggan --updateall."More information about the tp-sv mailing list