binutils

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Sat Aug 17 22:33:54 CEST 2013


Jag har uppdaterat Tommys tidigare översättning av binutils.  Jag vet
inte vilken version som senast granskades här på listan, så jag
skickar inte någon skillnad, utan bara hela katalogen.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: binutils.po.gz
Type: application/octet-stream
Size: 56086 bytes
Desc: Binutils svenska meddelanden
URL: <http://listor.tp-sv.se/pipermail/tp-sv/attachments/20130817/b874af72/attachment-0001.obj>


More information about the tp-sv mailing list