DNF:s insticksmodul för uppgradering

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Nov 29 10:46:48 CET 2016


Här är en helt ny liten meddelandekatalog från Fedoravärlden.  Det är
den insticksmodul som används för att uppgradera mellan
systemversioner med DNF.  Typ Fedora 24 till Fedora 25.  Den har inte
varit översatt tidigare, så någon diff är inte aktuell.

-------------- next part --------------
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dnf-plugin-system-upgrade F26\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-11 16:38-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-29 10:42+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: system_upgrade.py:69
#, python-format
msgid "'%s' is not used anymore. Ignoring."
msgstr "?%s? används inte längre.  Ignorerar."

#: system_upgrade.py:76
msgid "'--clean-metadata' removed. Use 'dnf clean metadata --releasever=VER'"
msgstr "?--clean-metadata? är borttaget. Använd ?dnf clean metadata --releasever=VER?"

#: system_upgrade.py:74
msgid "'--expire-cache' removed. Use 'dnf system-upgrade download --refresh'"
msgstr "?--expire-cache? är borttaget.  Använd ?dnf system-upgrade download --refresh?"

#: system_upgrade.py:265
msgid "-- no logs were found --"
msgstr "? inga loggar hittades ?"

#: system_upgrade.py:121
msgid "--datadir: File exists"
msgstr "--datadir: Filen finns"

#: system_upgrade.py:90
#, python-format
msgid "Can't do '%s' and '%s' at the same time."
msgstr "Kan inte göra ?%s? och ?%s? samtidigt."

#: system_upgrade.py:82
msgid ""
"Can't redirect DNF logs with --debuglog. Use DNF debug options instead."
msgstr "Det går inte inte att omdirigera DNF-loggar med --debuglog.  Använd DNF debug-alternativ istället."

#: system_upgrade.py:279
msgid "Cannot find logs with this index."
msgstr "Kan inte hitta loggar med detta index."

#: system_upgrade.py:580
msgid "Cleaning up downloaded data..."
msgstr "Rensar upp hämtade data ?"

#. Translators: do not change "reboot" here
#: system_upgrade.py:67
#, python-format
msgid "Download complete! Use 'dnf %s reboot' to start the upgrade."
msgstr "Hämtningen färdig!  använd ?dnf %s reboot? för att starta uppgraderingen."

#: system_upgrade.py:611
msgid "Download finished."
msgstr "Hämtningen klar."

#: system_upgrade.py:65
msgid "Need a --releasever greater than the current system version."
msgstr "Behöver en --releasever som är högre än den aktuella systemversionen."

#: system_upgrade.py:63
msgid "No new kernel packages were found."
msgstr "Inga kärnpaket hittades."

#: system_upgrade.py:370
msgid "OPTIONS"
msgstr "FLAGGOR"

#: system_upgrade.py:367
msgid "Prepare system for upgrade to a new release"
msgstr "Förbered systemet för uppgradering till en ny utgåva"

#: system_upgrade.py:521
msgid "Rebooting to perform upgrade."
msgstr "Startar om för att utföra uppgraderingen."

#: system_upgrade.py:84
#, python-format
msgid "Sorry, dnf doesn't support '%(option)s'"
msgstr "Tyvärr, dnf stödjer inte ?%(option)s?"

#: system_upgrade.py:71
#, python-format
msgid "Sorry, dnf system-upgrade doesn't support '%(option)s'"
msgstr "Tyvärr, dnf system-upgrade stödjer inte ?%(option)s?"

#: system_upgrade.py:92
msgid "Sorry, you need to use 'download --releasever' instead of '--network'"
msgstr "Tyvärr, du behöver använda ?download --releasever? istället för ?--network?"

#: system_upgrade.py:548
#: system_upgrade.py:554
msgid "Starting system upgrade. This will take a while."
msgstr "Påbörjar systemuppgraderingen.  Detta kommer ta en stund."

#: system_upgrade.py:255
msgid "The following boots appear to contain upgrade logs:"
msgstr "Följande uppstarter verkar innehålla uppgraderingsloggar:"

#: system_upgrade.py:126
msgid "This plugin requires DNF 1.1.0 or later."
msgstr "Denna insticksmodul behöver DNF 1.1.0 eller senare."

#: system_upgrade.py:615
#: system_upgrade.py:616
msgid "Upgrade complete! Cleaning up and rebooting..."
msgstr "Uppgraderingen är klar!  Rensar upp och startar om ?"

#: system_upgrade.py:319
#: system_upgrade.py:370
msgid "VERSION"
msgstr "VERSION"

#: system_upgrade.py:347
msgid "action to perform"
msgstr "åtgärd att utföra"

#: system_upgrade.py:502
msgid "another upgrade tool is running. exiting quietly."
msgstr "ett annat uppgraderingsverktyg kör.  avslutar tyst."

#. basic download options
#: system_upgrade.py:318
msgid "download options"
msgstr "hämtningsalternativ"

#: system_upgrade.py:327
msgid "keep installed packages if the new release's version is older"
msgstr "behåll installerade paket om den nya utgåvans version är äldre"

#. options for the log verb
#: system_upgrade.py:349
msgid "log options"
msgstr "loggalternativ"

#: system_upgrade.py:320
msgid "release version (required)"
msgstr "utgåveversion (nödvändigt)"

#: system_upgrade.py:322
msgid "save downloaded data to this location"
msgstr "spara hämtad data på denna plats"

#: system_upgrade.py:491
msgid "system is not ready for upgrade"
msgstr "systemet är inte redo för en uppgradering"

#. Translators: This string is only used in unit tests.
#: system_upgrade.py:40
msgid "the color of the sky"
msgstr "himlens färg"

#: system_upgrade.py:493
msgid "upgrade is already scheduled"
msgstr "uppgraderingen är redan schemalagd"

#. Translators: do not change "reboot" here
#: system_upgrade.py:500
#, python-format
msgid "use '%s reboot' to begin the upgrade"
msgstr "använd ?%s reboot? för att påbörja uppgraderingen"

#: system_upgrade.py:351
msgid "which logs to show (-1 is last, etc)"
msgstr "vilka loggar som skall visas (-1 är senaste, etc.)"More information about the tp-sv mailing list