selinux-gui

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Fre Aug 17 20:21:35 CEST 2018


SELinux-programmen har organiserats om en del. Trots att det inte är
nya meddelanden alltihop så är det svårt att skapa en jämförelse med
tidigare version. Därför kommer tre paket utan jämförelsefil här,
först underkatalogen som heter GUI.

-------------- next part --------------
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2016. #zanata
# Petr Lautrbach <plautrba at fedoraproject.org>, 2016. #zanata
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2017. #zanata
# Parag <pnemade at redhat.com>, 2017. #zanata
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-06 14:06+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 01:46+0000\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 4.6.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../booleansPage.py:198 ../system-config-selinux.ui:1025
msgid "Boolean"
msgstr "Boolean"

#: ../booleansPage.py:248 ../semanagePage.py:166
msgid "all"
msgstr "alla"

#: ../booleansPage.py:250 ../semanagePage.py:168
#: ../system-config-selinux.ui:961 ../system-config-selinux.ui:1097
#: ../system-config-selinux.ui:1506
msgid "Customized"
msgstr "Anpassad"

#: ../domainsPage.py:55 ../system-config-selinux.ui:1834
msgid "Process Domain"
msgstr "Processdomän"

#: ../domainsPage.py:63
msgid "Domain Name"
msgstr "Domännamn"

#: ../domainsPage.py:68
msgid "Mode"
msgstr "Läge"

#: ../domainsPage.py:101 ../domainsPage.py:112 ../domainsPage.py:156
#: ../statusPage.py:73 ../system-config-selinux.ui:622
#: ../system-config-selinux.ui:1755
msgid "Permissive"
msgstr "Tillåtande"

#: ../fcontextPage.py:72 ../system-config-selinux.ui:1160
msgid "File Labeling"
msgstr "Filmärkning"

#: ../fcontextPage.py:82
msgid "File\n"
"Specification"
msgstr "Fil\n"
"Specifikation"

#: ../fcontextPage.py:89
msgid "Selinux\n"
"File Type"
msgstr "Selinux\n"
"Filtyp"

#: ../fcontextPage.py:96
msgid "File\n"
"Type"
msgstr "Fil\n"
"Typ"

#: ../loginsPage.py:55 ../system-config-selinux.ui:1281
msgid "User Mapping"
msgstr "Användarmappning"

#: ../loginsPage.py:59
msgid "Login\n"
"Name"
msgstr "Inloggnings-\n"
"namn"

#: ../loginsPage.py:63 ../usersPage.py:60
msgid "SELinux\n"
"User"
msgstr "SELinux\n"
"Användare"

#: ../loginsPage.py:66 ../usersPage.py:65
msgid "MLS/\n"
"MCS Range"
msgstr "MLS/\n"
"MCS-intervall"

#: ../loginsPage.py:135
#, python-format
msgid "Login '%s' is required"
msgstr "Inloggning '%s' krävs"

#: ../modulesPage.py:55 ../system-config-selinux.ui:1722
msgid "Policy Module"
msgstr "Policymodul"

#: ../modulesPage.py:65
msgid "Module Name"
msgstr "Modulnamn"

#: ../modulesPage.py:70
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: ../modulesPage.py:79
msgid "Kind"
msgstr "Sort"

#: ../modulesPage.py:147
msgid "Disable Audit"
msgstr "Avaktivera granskning"

#: ../modulesPage.py:150 ../system-config-selinux.ui:1659
msgid "Enable Audit"
msgstr "Aktivera granskning"

#: ../modulesPage.py:175
msgid "Load Policy Module"
msgstr "Läsa in policymodul"

#: ../org.selinux.config.policy:11
msgid "Run System Config SELinux"
msgstr "Kör Systemconfigurering av SELinux"

#: ../org.selinux.config.policy:12
msgid "Authentication is required to run system-config-selinux"
msgstr "Autentisering krävs för att köra system-config-selinux"

#: ../polgengui.py:288 ../polgen.ui:728
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../polgengui.py:290 ../polgen.ui:111
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: ../polgengui.py:298
msgid "Role"
msgstr "Roll"

#: ../polgengui.py:305
msgid "Existing_User"
msgstr "Existerande_användare"

#: ../polgengui.py:319 ../polgengui.py:327 ../polgengui.py:341
msgid "Application"
msgstr "Program"

#: ../polgengui.py:386
#, python-format
msgid "%s must be a directory"
msgstr "%s måste vara en katalog"

#: ../polgengui.py:446 ../polgengui.py:727
msgid "You must select a user"
msgstr "Du måste välja en användare"

#: ../polgengui.py:576
msgid "Select executable file to be confined."
msgstr "Välj exekverbar fil som skall stängas in."

#: ../polgengui.py:587
msgid "Select init script file to be confined."
msgstr "Välj init-skript som skall stängas in."

#: ../polgengui.py:597
msgid "Select file(s) that confined application creates or writes"
msgstr "Välj fil(er) som instängda program skapar eller skriver"

#: ../polgengui.py:604
msgid "Select directory(s) that the confined application owns and writes into"
msgstr "Välj katalog(er) som det instängda programmet äger och skriver till"

#: ../polgengui.py:666
msgid "Select directory to generate policy files in"
msgstr "Välj katalog att generera policyfiler i"

#: ../polgengui.py:683
#, python-format
msgid "Type %s_t already defined in current policy.\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Typen %s_t är redan definierade i den nuvarande policyn.\n"
"Vill du fortsätta?"

#: ../polgengui.py:683 ../polgengui.py:687
msgid "Verify Name"
msgstr "Verifiera namn"

#: ../polgengui.py:687
#, python-format
msgid "Module %s already loaded in current policy.\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Modulen %s är redan inläst i den nuvarande policyn.\n"
"Vill du fortsätta?"

#: ../polgengui.py:733
msgid ""
"You must add a name made up of letters and numbers and containing no spaces."
msgstr ""
"Du måste lägga till ett namn bestående av bokstäver och siffror och utan "
"några mellanrum."

#: ../polgengui.py:747
msgid "You must enter a executable"
msgstr "Du måste ange ett körbart program"

#: ../polgengui.py:772 ../system-config-selinux.py:184
msgid "Configue SELinux"
msgstr "Konfigurera SELinux"

#: ../polgen.ui:9
msgid "Red Hat 2007"
msgstr "Red Hat 2007"

#: ../polgen.ui:11
msgid "GPL"
msgstr "GPL"

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: ../polgen.ui:13 ../system-config-selinux.ui:15
msgid "translator-credits"
msgstr "Christian Rose\n"
"Magnus Larsson\n"
"Göran Uddeborg"

#: ../polgen.ui:34
msgid "Add Booleans Dialog"
msgstr "Dialog för booleantillägg"

#: ../polgen.ui:99
msgid "Boolean Name"
msgstr "Booleans namn"

#: ../polgen.ui:234 ../selinux-polgengui.desktop:3
msgid "SELinux Policy Generation Tool"
msgstr "Genereringsverktyg för SELinuxpolicy"

#: ../polgen.ui:255
msgid ""
"<b>Select the policy type for the application or user role you want to "
"confine:</b>"
msgstr ""
"<b>Välj policytyp för programmet eller användarrollen du vill begränsa:</b>"

#: ../polgen.ui:288
msgid "<b>Applications</b>"
msgstr "<b>Program</b>"

#: ../polgen.ui:320
msgid "Standard Init Daemon"
msgstr "Standard initdemon"

#: ../polgen.ui:324 ../polgen.ui:340
msgid ""
"Standard Init Daemon are daemons started on boot via init scripts. Usually "
"requires a script in /etc/rc.d/init.d"
msgstr ""
"Standard initdemon är demoner som startas vid uppstart via init-skript. "
"Vanligen krävs ett skript i /etc/rc.d/init.d"

#: ../polgen.ui:336
msgid "DBUS System Daemon"
msgstr "DBUS-systemdemonen"

#: ../polgen.ui:353
msgid "Internet Services Daemon (inetd)"
msgstr "Internettjänstedemon (inetd)"

#: ../polgen.ui:357
msgid "Internet Services Daemon are daemons started by xinetd"
msgstr "Internettjänstedemoner är demoner som startas av xinetd"

#: ../polgen.ui:370
msgid "Web Application/Script (CGI)"
msgstr "Webbprogram/-skript (CGI)"

#: ../polgen.ui:374
msgid ""
"Web Applications/Script (CGI) CGI scripts started by the web server (apache)"
msgstr "Webbprogram/-skript (CGI) CGI-skript startade av webbservern (apache)"

#: ../polgen.ui:387
msgid "User Application"
msgstr "Användarprogram"

#: ../polgen.ui:391 ../polgen.ui:408
msgid ""
"User Application are any application that you would like to confine that is "
"started by a user"
msgstr ""
"Användarprogram är alla program som du skulle vilja stänga in som startas av "
"en användare"

#: ../polgen.ui:404
msgid "Sandbox"
msgstr "Sandlåda"

#: ../polgen.ui:450
msgid "<b>Login Users</b>"
msgstr "<b>Inloggningsanvändare</b>"

#: ../polgen.ui:482
msgid "Existing User Roles"
msgstr "Existerande användarroller"

#: ../polgen.ui:486
msgid "Modify an existing login user record."
msgstr "Modifiera en existerande inloggningsanvändarpost."

#: ../polgen.ui:499
msgid "Minimal Terminal User Role"
msgstr "Minimal terminalanvändarroll"

#: ../polgen.ui:503
msgid ""
"This user will login to a machine only via a terminal or remote login. By "
"default this user will have no setuid, no networking, no su, no sudo."
msgstr ""
"Denna användare kommer logga in på en maskin endast via en terminal eller "
"fjärrinloggning. Som standard kommer denna användare inte ha setuid, inte "
"nätverk, inte su, inte sudo."

#: ../polgen.ui:516
msgid "Minimal X Windows User Role"
msgstr "Minimal X-Windows-användarroll"

#: ../polgen.ui:520
msgid ""
"This user can login to a machine via X or terminal. By default this user "
"will have no setuid, no networking, no sudo, no su"
msgstr ""
"Denna användare kan logga in på en maskin via X eller terminal. Som "
"standard kommer denna användare inte ha setuid, inte nätverk, inte sudo, "
"inte su"

#: ../polgen.ui:533
msgid "User Role"
msgstr "Användarroll"

#: ../polgen.ui:537
msgid ""
"User with full networking, no setuid applications without transition, no "
"sudo, no su."
msgstr ""
"Användare med fullständig nätverksåtkomst, inte setuid-program utan "
"övergång, inte sudo, inte su."

#: ../polgen.ui:550
msgid "Admin User Role"
msgstr "Admininstrativ användarroll"

#: ../polgen.ui:554
msgid ""
"User with full networking, no setuid applications without transition, no su, "
"can sudo to Root Administration Roles"
msgstr ""
"Användare med fullständig nätverksåtkomst, inga setuid-program utan "
"övergångar, inte su, kan göra sudo till root-adminstratörsroller"

#: ../polgen.ui:596
msgid "<b>Root Users</b>"
msgstr "<b>Root-användare</b>"

#: ../polgen.ui:627
msgid "Root Admin User Role"
msgstr "Root-administrativ användarroll"

#: ../polgen.ui:631
msgid ""
"Select Root Administrator User Role, if this user will be used to administer "
"the machine while running as root. This user will not be able to login to "
"the system directly."
msgstr ""
"Välj root/administratöranvändarroll om denna användare kommer användas för "
"att administrera maskinen när han/hon kör som root. Denna användare kommer "
"inte att kunna logga in direkt till systemet."

#: ../polgen.ui:705
msgid "<b>Enter name of application or user role:</b>"
msgstr "<b>Ange namn på programmet eller användarrollen:</b>"

#: ../polgen.ui:739
msgid "Enter complete path for executable to be confined."
msgstr "Ange fullständig sökväg för programmet som skall stängas in."

#: ../polgen.ui:756 ../polgen.ui:838 ../polgen.ui:2317
msgid "..."
msgstr "..."

#: ../polgen.ui:776
msgid "Enter unique name for the confined application or user role."
msgstr "Ange ett unikt namn på den innestängda program- eller användarrollen."

#: ../polgen.ui:794
msgid "Executable"
msgstr "Körbar"

#: ../polgen.ui:808
msgid "Init script"
msgstr "Init-skript"

#: ../polgen.ui:821
msgid ""
"Enter complete path to init script used to start the confined application."
msgstr ""
"Ange fullständig sökväg till init-skript som används för att starta det "
"innestängda programmet."

#: ../polgen.ui:883
msgid "<b>Select existing role to modify:</b>"
msgstr "<b>Välj en befintlig roll att ändra:</b>"

#: ../polgen.ui:904
#, python-format
msgid "Select the user roles that will transiton to the %s domain."
msgstr "Välj användarrollerna som skall övergå till domänen %s."

#: ../polgen.ui:921
msgid "role tab"
msgstr "rollflik"

#: ../polgen.ui:937
#, python-format
msgid "<b>Select roles that %s will transition to:</b>"
msgstr "<b>Välj användarroller som %s skall övergå till:</b>"

#: ../polgen.ui:955
#, python-format
msgid "Select applications domains that %s will transition to."
msgstr "Väl programdomänerna som %s skall övergå till."

#: ../polgen.ui:972
msgid "transition \n"
"role tab"
msgstr "övergångs-\n"
"rollflik"

#: ../polgen.ui:989
#, python-format
msgid "<b>Select the user_roles that will transition to %s:</b>"
msgstr "<b>Välj användarrollerna som skall övergå till domänen %s:</b>"

#: ../polgen.ui:1007
msgid ""
"Select the user roles that will transiton to this applications domains."
msgstr "Välj användarrollerna som kan övergå till detta programs domäner."

#: ../polgen.ui:1040
#, python-format
msgid "<b>Select domains that %s will administer:</b>"
msgstr "<b>Välj domäner som %s kommer administrera:</b>"

#: ../polgen.ui:1058 ../polgen.ui:1109
msgid "Select the domains that you would like this user administer."
msgstr "Välj domänerna som du vill att denna användare skall administrera."

#: ../polgen.ui:1091
#, python-format
msgid "<b>Select additional roles for %s:</b>"
msgstr "<b>Välj ytterligare roller för %s:</b>"

#: ../polgen.ui:1142
#, python-format
msgid "<b>Enter network ports that %s binds on:</b>"
msgstr "<b>Ange nätverksportar som %s binder till:</b>"

#: ../polgen.ui:1162 ../polgen.ui:1529
msgid "<b>TCP Ports</b>"
msgstr "<b>TCP-portar</b>"

#: ../polgen.ui:1199 ../polgen.ui:1366 ../polgen.ui:1561 ../polgen.ui:1670
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: ../polgen.ui:1203 ../polgen.ui:1370
#, python-format
msgid "Allows %s to bind to any udp port"
msgstr "Tillåter %s att binda till valfri udp-portar"

#: ../polgen.ui:1216 ../polgen.ui:1383
msgid "600-1024"
msgstr "600-1024"

#: ../polgen.ui:1220 ../polgen.ui:1387
#, python-format
msgid "Allow %s to call bindresvport with 0. Binding to port 600-1024"
msgstr "Tillåt %s att anropa binresvport med 0. Binder till port 600-1024"

#: ../polgen.ui:1233 ../polgen.ui:1400
msgid "Unreserved Ports (>1024)"
msgstr "Oreserverade portar (>1024)"

#: ../polgen.ui:1237 ../polgen.ui:1404
#, python-format
msgid ""
"Enter a comma separated list of udp ports or ranges of ports that %s binds "
"to. Example: 612, 650-660"
msgstr ""
"Ange en kommaseparerad lista av udp-portar eller intervall av portar som %s "
"binder till. Exempel: 612, 650-660"

#: ../polgen.ui:1265 ../polgen.ui:1432 ../polgen.ui:1581 ../polgen.ui:1690
msgid "Select Ports"
msgstr "Välj portar"

#: ../polgen.ui:1278 ../polgen.ui:1445
#, python-format
msgid "Allows %s to bind to any udp ports > 1024"
msgstr "Tillåter %s att binda till valfria udp-portar > 1024"

#: ../polgen.ui:1329 ../polgen.ui:1638
msgid "<b>UDP Ports</b>"
msgstr "<b>UDP-portar</b>"

#: ../polgen.ui:1492
msgid "Network\n"
"Bind tab"
msgstr "Nätverks-\n"
"bindningsflik"

#: ../polgen.ui:1509
#, python-format
msgid "<b>Select network ports that %s connects to:</b>"
msgstr "<b>Ange nätverksportar som %s ansluter till:</b>"

#: ../polgen.ui:1565
#, python-format
msgid "Allows %s to connect to any tcp port"
msgstr "Tillåter %s att ansluta till valfri tcp-port"

#: ../polgen.ui:1594
#, python-format
msgid ""
"Enter a comma separated list of tcp ports or ranges of ports that %s "
"connects to. Example: 612, 650-660"
msgstr ""
"Ange en kommaseparerad lista av tcp-portar eller intervall av portar som %s "
"ansluter till. Exempel: 612, 650-660"

#: ../polgen.ui:1674
#, python-format
msgid "Allows %s to connect to any udp port"
msgstr "Tillåter %s att ansluta till valfri udp-port"

#: ../polgen.ui:1703
#, python-format
msgid ""
"Enter a comma separated list of udp ports or ranges of ports that %s "
"connects to. Example: 612, 650-660"
msgstr ""
"Ange en kommaseparerad lista av udp-portar eller intervall av portar som %s "
"ansluter till. Exempel: 612, 650-660"

#: ../polgen.ui:1760
#, python-format
msgid "<b>Select common application traits for %s:</b>"
msgstr "<b>Ange gemensamma programegenskaper för %s:</b>"

#: ../polgen.ui:1777
msgid "Writes syslog messages	"
msgstr "Skriver syslog-meddelanden	"

#: ../polgen.ui:1792
msgid "Create/Manipulate temporary files in /tmp"
msgstr "Skapa/hantera temporärfiler i /tmp"

#: ../polgen.ui:1807
msgid "Uses Pam for authentication"
msgstr "Använder Pam för autentisering"

#: ../polgen.ui:1822
msgid "Uses nsswitch or getpw* calls"
msgstr "Använder nsswitch- eller getpw*-anrop"

#: ../polgen.ui:1837
msgid "Uses dbus"
msgstr "Använder dbus"

#: ../polgen.ui:1852
msgid "Sends audit messages"
msgstr "Skickar granskningsmeddelanden"

#: ../polgen.ui:1867
msgid "Interacts with the terminal"
msgstr "Interagerar med terminalen"

#: ../polgen.ui:1882
msgid "Sends email"
msgstr "Skicka e-post"

#: ../polgen.ui:1925
#, python-format
msgid "<b>Add files/directories that %s manages</b>"
msgstr "<b>Lägg till filer/kataloger som %s hanterar</b>"

#: ../polgen.ui:2086
#, python-format
msgid ""
"Files/Directories which the %s \"manages\". Pid Files, Log Files, /var/lib "
"Files ..."
msgstr ""
"Filer/kataloger som %s ?hanterar?. Pid-filer, loggfiler, /var/lib-filer ?"

#: ../polgen.ui:2126
#, python-format
msgid "<b>Add booleans from the %s policy:</b>"
msgstr "<b>Lägg till booleaner från policyn %s:</b>"

#: ../polgen.ui:2234
#, python-format
msgid "Add/Remove booleans used by the %s domain"
msgstr "Lägg till/ta bort booleaner som används av domänen %s"

#: ../polgen.ui:2272
#, python-format
msgid "<b>Which directory you will generate the %s policy?</b>"
msgstr "<b>I vilken katalog skall policyn %s genereras?</b>"

#: ../polgen.ui:2290
msgid "Policy Directory"
msgstr "Policykatalog"

#: ../portsPage.py:60 ../system-config-selinux.ui:1570
msgid "Network Port"
msgstr "Nätverkport"

#: ../portsPage.py:95
msgid "SELinux Port\n"
"Type"
msgstr "SELinux-\n"
"porttyp"

#: ../portsPage.py:101 ../system-config-selinux.ui:294
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: ../portsPage.py:106 ../system-config-selinux.ui:355
msgid "MLS/MCS\n"
"Level"
msgstr "MLS/MCS-\n"
"Nivå"

#: ../portsPage.py:111
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../portsPage.py:213
#, python-format
msgid "Port number \"%s\" is not valid. 0 < PORT_NUMBER < 65536 "
msgstr "Portnummer \"%s\" är inte giltigt. 0 < PORTNUMMER < 65536 "

#: ../portsPage.py:258
msgid "List View"
msgstr "Listvy"

#: ../portsPage.py:261 ../system-config-selinux.ui:1492
msgid "Group View"
msgstr "Gruppvy"

#: ../selinux-polgengui.desktop:32 ../sepolicy.desktop:4
msgid "Generate SELinux policy modules"
msgstr "Generera SELinux policymoduler"

#: ../selinux-polgengui.desktop:62 ../system-config-selinux.desktop:62
msgid "system-config-selinux"
msgstr "system-config-selinux"

#: ../semanagePage.py:130
#, python-format
msgid "Are you sure you want to delete %s '%s'?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort %s ?%s??"

#: ../semanagePage.py:130
#, python-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Radera %s"

#: ../semanagePage.py:138
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "Lägg till %s"

#: ../semanagePage.py:152
#, python-format
msgid "Modify %s"
msgstr "Modifiera %s"

#: ../sepolicy.desktop:3
msgid "SELinux Policy Management Tool"
msgstr "SELinux policyhanteringsverktyg"

#: ../sepolicy.desktop:5
msgid "sepolicy"
msgstr "sepolicy"

#: ../sepolicy.desktop:11
msgid "policy;security;selinux;avc;permission;mac;"
msgstr "policy;security;selinux;avc;permission;mac;"

#: ../statusPage.py:74 ../system-config-selinux.ui:625
#: ../system-config-selinux.ui:1770
msgid "Enforcing"
msgstr "Tvingande"

#: ../statusPage.py:79 ../system-config-selinux.ui:619
msgid "Disabled"
msgstr "Avaktiverad"

#: ../statusPage.py:98
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../statusPage.py:137
msgid ""
"Changing the policy type will cause a relabel of the entire file system on "
"the next boot. Relabeling takes a long time depending on the size of the "
"file system. Do you wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta policytyp kommer medföra en ometikettering av hela filsystemet vid "
"nästa omstart. Ometikettering tar en lång tid, beroende på storleken på "
"filsystemet. Vill du fortsätta?"

#: ../statusPage.py:151
msgid ""
"Changing to SELinux disabled requires a reboot. It is not recommended. If "
"you later decide to turn SELinux back on, the system will be required to "
"relabel. If you just want to see if SELinux is causing a problem on your "
"system, you can go to permissive mode which will only log errors and not "
"enforce SELinux policy. Permissive mode does not require a reboot  Do you "
"wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta till att ha SELinux avstängt kräver en omstart. Det rekommenderas "
"inte. Om du senare bestämmer dig för att slå på SELinux igen kommer "
"systemet behöva etikettera om. Om du bara vill se om SELinux orsakar ett "
"problem på ditt system kan du gå till tillåtande läge vilket endast kommer "
"logga fel och inte påtvinga SELinux policy. Tillåtande läge kräver inte en "
"omstart. Vill du fortsätta?"

#: ../statusPage.py:156
msgid ""
"Changing to SELinux enabled will cause a relabel of the entire file system "
"on the next boot. Relabeling takes a long time depending on the size of the "
"file system. Do you wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta till att ha SELinux påslaget kommer medföra en ometikettering av "
"hela filsystemet vid nästa omstart. Ometikettering tar en lång tid, "
"beroende på storleken på filsystemet. Vill du fortsätta?"

#: ../system-config-selinux.desktop:3
msgid "SELinux Management"
msgstr "SELinux-hantering"

#: ../system-config-selinux.desktop:32
msgid "Configure SELinux in a graphical setting"
msgstr "Konfigurera SELinux i en grafisk omgivning"

#: ../system-config-selinux.ui:11
msgid ""
"Copyright (c)2006 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright (c) 2006 Dan Walsh <dwalsh at redhat.com>"
msgstr ""
"Copyright © 2006 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2006 Dan Walsh <dwalsh at redhat.com>"

#: ../system-config-selinux.ui:53 ../system-config-selinux.ui:433
msgid "Add SELinux Login Mapping"
msgstr "Lägg till SELinux-inloggningsmappning"

#: ../system-config-selinux.ui:117
msgid "Login Name"
msgstr "Inloggningsnamn"

#: ../system-config-selinux.ui:128 ../system-config-selinux.ui:1402
#: ../system-config-selinux.ui:1937 ../usersPage.py:54
msgid "SELinux User"
msgstr "SELinux-anv."

#: ../system-config-selinux.ui:139 ../system-config-selinux.ui:1948
msgid "MLS/MCS Range"
msgstr "MLS/MCS-intervall"

#: ../system-config-selinux.ui:219
msgid "Add SELinux Network Ports"
msgstr "Lägg till SELinux-nätverksportar"

#: ../system-config-selinux.ui:283
msgid "Port Number"
msgstr "Portnummer"

#: ../system-config-selinux.ui:305 ../system-config-selinux.ui:519
msgid "SELinux Type"
msgstr "SELinux-typ"

#: ../system-config-selinux.ui:406
msgid "all files"
msgstr "alla filer"

#: ../system-config-selinux.ui:409
msgid "regular file"
msgstr "normal fil"

#: ../system-config-selinux.ui:412
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: ../system-config-selinux.ui:415
msgid "character device"
msgstr "teckenenhet"

#: ../system-config-selinux.ui:418
msgid "block device"
msgstr "blockenhet"

#: ../system-config-selinux.ui:421
msgid "socket file"
msgstr "uttags-fil (socket)"

#: ../system-config-selinux.ui:424
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"

#: ../system-config-selinux.ui:427
msgid "named pipe"
msgstr "namngivet rör"

#: ../system-config-selinux.ui:497
msgid "File Specification"
msgstr "Filspecifikation"

#: ../system-config-selinux.ui:508
msgid "File Type"
msgstr "Filtyp"

#: ../system-config-selinux.ui:569
msgid "MLS"
msgstr "MLS"

#: ../system-config-selinux.ui:631
msgid "SELinux Administration"
msgstr "SELinux-administration"

#: ../system-config-selinux.ui:648
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: ../system-config-selinux.ui:656
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: ../system-config-selinux.ui:668
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: ../system-config-selinux.ui:680
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: ../system-config-selinux.ui:707
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: ../system-config-selinux.ui:754
msgid "Select Management Object"
msgstr "Välj hanteringsobjekt"

#: ../system-config-selinux.ui:767
msgid "<b>Select:</b>"
msgstr "<b>Val:</b>"

#: ../system-config-selinux.ui:797
msgid "System Default Enforcing Mode"
msgstr "Tvingande läge systemstandard"

#: ../system-config-selinux.ui:826
msgid "Current Enforcing Mode"
msgstr "Nuvarande upprätthållande-läge"

#: ../system-config-selinux.ui:848
msgid "System Default Policy Type: "
msgstr "Policytyp systemstandard: "

#: ../system-config-selinux.ui:871
msgid ""
"Select if you wish to relabel then entire file system on next reboot. "
"Relabeling can take a very long time, depending on the size of the system. "
"If you are changing policy types or going from disabled to enforcing, a "
"relabel is required."
msgstr ""
"Välj om du vill etikettera om hela filsystemet vid nästa omstart. "
"Ometikettering kan ta väldigt lång tid, beroende på sotrleken av filsystemet."
" Om du ändrar policytyper eller går från avslaget till tvingande behövs en "
"ometikettering."

#: ../system-config-selinux.ui:903
msgid "Relabel on next reboot."
msgstr "Märk om vid nästa omstart."

#: ../system-config-selinux.ui:947
msgid "Revert boolean setting to system default"
msgstr "Återställ booleansk inställning till systemstandard"

#: ../system-config-selinux.ui:960
msgid "Toggle between Customized and All Booleans"
msgstr "Växla mellan anpassad och alla booleaner"

#: ../system-config-selinux.ui:986 ../system-config-selinux.ui:1122
#: ../system-config-selinux.ui:1242 ../system-config-selinux.ui:1363
#: ../system-config-selinux.ui:1531 ../system-config-selinux.ui:1683
#: ../system-config-selinux.ui:1795
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: ../system-config-selinux.ui:1057
msgid "Add File Context"
msgstr "Lägg till filkontext"

#: ../system-config-selinux.ui:1070
msgid "Modify File Context"
msgstr "Modifiera filkontext"

#: ../system-config-selinux.ui:1083
msgid "Delete File Context"
msgstr "Ta bort filkontext"

#: ../system-config-selinux.ui:1096
msgid "Toggle between all and customized file context"
msgstr "Växla mellan alla och anpassade filkontext"

#: ../system-config-selinux.ui:1192
msgid "Add SELinux User Mapping"
msgstr "Lägg till SELinux-användarmappning"

#: ../system-config-selinux.ui:1205
msgid "Modify SELinux User Mapping"
msgstr "Modifiera SELinux användarmappning"

#: ../system-config-selinux.ui:1218
msgid "Delete SELinux User Mapping"
msgstr "Ta bort SELinux-användarmappning"

#: ../system-config-selinux.ui:1313
msgid "Add User"
msgstr "Lägg till användare"

#: ../system-config-selinux.ui:1326
msgid "Modify User"
msgstr "Modifiera användare"

#: ../system-config-selinux.ui:1339
msgid "Delete User"
msgstr "Radera användare"

#: ../system-config-selinux.ui:1434
msgid "Add Network Port"
msgstr "Lägg till nätverkport"

#: ../system-config-selinux.ui:1447
msgid "Edit Network Port"
msgstr "Redigera nätverksport"

#: ../system-config-selinux.ui:1460
msgid "Delete Network Port"
msgstr "Ta bort nätverksport"

#: ../system-config-selinux.ui:1491 ../system-config-selinux.ui:1505
msgid "Toggle between Customized and All Ports"
msgstr "Växla mellan anpassad och alla portar"

#: ../system-config-selinux.ui:1602
msgid "Generate new policy module"
msgstr "Generera ny policymodul"

#: ../system-config-selinux.ui:1614
msgid "Load policy module"
msgstr "Läs in policymodul"

#: ../system-config-selinux.ui:1627
msgid "Remove loadable policy module"
msgstr "Ta bort inläsningsbar policymodul"

#: ../system-config-selinux.ui:1658
msgid ""
"Enable/Disable additional audit rules, that are normally not reported in the "
"log files."
msgstr ""
"Aktivera/avaktivera ytterligare granskningsregler, som normalt inte "
"rapporteras till loggfilerna."

#: ../system-config-selinux.ui:1754
msgid "Change process mode to permissive."
msgstr "Ändra processläge till tillåtande."

#: ../system-config-selinux.ui:1769
msgid "Change process mode to enforcing"
msgstr "Ändra processläge till tvingande"

#: ../system-config-selinux.ui:1873
msgid "Add SELinux User"
msgstr "Lägga till SELinux-användare"

#: ../system-config-selinux.ui:1970 ../usersPage.py:69
msgid "SELinux Roles"
msgstr "SELinux-roller"

#: ../usersPage.py:142
#, python-format
msgid "SELinux user '%s' is required"
msgstr "SELinux-användare ?%s? behövs"More information about the tp-sv mailing list