selinux-python

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Fre Aug 17 20:22:31 CEST 2018


Del två av SELinux-programmen är underpaketet Python.

-------------- next part --------------
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2016. #zanata
# Petr Lautrbach <plautrba at fedoraproject.org>, 2016. #zanata
# Vit Mojzis <vmojzis at redhat.com>, 2017. #zanata
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2018. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-06 14:06+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 03:07+0000\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 4.6.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../audit2allow/audit2allow:237
msgid "******************** IMPORTANT ***********************\n"
msgstr "******************** VIKTIGT ***********************\n"

#: ../audit2allow/audit2allow:238
#, python-format
msgid "To make this policy package active, execute:\n"
"\n"
"semodule -i %s\n"
"\n"
msgstr "För att göra denna policy aktiv, kör:\n"
"\n"
"semodule -i %s\n"
"\n"

#: ../chcat/chcat:115 ../chcat/chcat:194
msgid "Requires at least one category"
msgstr "Kräver minst en kategori"

#: ../chcat/chcat:129 ../chcat/chcat:208
#, python-format
msgid "Can not modify sensitivity levels using '+' on %s"
msgstr "Kan inte modifiera känslighetsnivå genom att använda '+' på %s"

#: ../chcat/chcat:133
#, python-format
msgid "%s is already in %s"
msgstr "%s är redan i %s"

#: ../chcat/chcat:213 ../chcat/chcat:223
#, python-format
msgid "%s is not in %s"
msgstr "%s finns inte i %s"

#: ../chcat/chcat:295 ../chcat/chcat:300
msgid "Can not combine +/- with other types of categories"
msgstr "Kan inte kombinera +/- med andra typer av kategorier"

#: ../chcat/chcat:350
msgid "Can not have multiple sensitivities"
msgstr "Kan inte ha flera känsligheter"

#: ../chcat/chcat:357
#, python-format
msgid "Usage %s CATEGORY File ..."
msgstr "Användning %s KATEGORI fil ?"

#: ../chcat/chcat:358
#, python-format
msgid "Usage %s -l CATEGORY user ..."
msgstr "Användning %s -l KATEGORI användare ?"

#: ../chcat/chcat:359
#, python-format
msgid "Usage %s [[+|-]CATEGORY],...] File ..."
msgstr "Användning %s [[+|-]KATEGORI],?] Fil ?"

#: ../chcat/chcat:360
#, python-format
msgid "Usage %s -l [[+|-]CATEGORY],...] user ..."
msgstr "Användning %s -l [[+|-]KATEGORI],?] användare ?"

#: ../chcat/chcat:361
#, python-format
msgid "Usage %s -d File ..."
msgstr "Användning %s -d fil ..."

#: ../chcat/chcat:362
#, python-format
msgid "Usage %s -l -d user ..."
msgstr "Användning %s -l -d användare ..."

#: ../chcat/chcat:363
#, python-format
msgid "Usage %s -L"
msgstr "Användning %s -L"

#: ../chcat/chcat:364
#, python-format
msgid "Usage %s -L -l user"
msgstr "Användning %s -L -l användare"

#: ../chcat/chcat:365
msgid "Use -- to end option list. For example"
msgstr "Använd -- för avsluta option listan. Till exempel"

#: ../chcat/chcat:366
msgid "chcat -- -CompanyConfidential /docs/businessplan.odt"
msgstr "chcat -- -Hemligt /dok/affärsplan.odt"

#: ../chcat/chcat:367
msgid "chcat -l +CompanyConfidential juser"
msgstr "chcat -l +Hemligt juser"

#: ../chcat/chcat:436
#, python-format
msgid "Options Error %s "
msgstr "Flaggfel %s "

#: ../semanage/semanage:203
msgid "Select an alternate SELinux Policy Store to manage"
msgstr "Välj ett alternativt SELinux policylager att hantera"

#: ../semanage/semanage:207
msgid "Select a priority for module operations"
msgstr "Välj en prioritet för moduloperationer"

#: ../semanage/semanage:211
#, python-format
msgid "Do not print heading when listing %s object types"
msgstr "Skriv inte ut huvudet vid listning av objekttypen %s"

#: ../semanage/semanage:215
msgid "Do not reload policy after commit"
msgstr "Ladda inte om policyn efter fastställandet"

#: ../semanage/semanage:219
#, python-format
msgid "List %s local customizations"
msgstr "Lista %s locala anpassningar"

#: ../semanage/semanage:223
#, python-format
msgid "Add a record of the %s object type"
msgstr "Lägg till en post av objekttypen %s"

#: ../semanage/semanage:227
msgid "SELinux Type for the object"
msgstr "SELinux-typ för objektet"

#: ../semanage/semanage:231
msgid ""
"Default SELinux Level for SELinux user, s0 Default. (MLS/MCS Systems only)"
msgstr ""
"Standard SELinux-nivå för SELinux-användaren, s0 som standard. (endast MLS/"
"MCS-system)"

#: ../semanage/semanage:236
msgid ""
"\n"
"MLS/MCS Security Range (MLS/MCS Systems only)\n"
"SELinux Range for SELinux login mapping\n"
"defaults to the SELinux user record range.\n"
"SELinux Range for SELinux user defaults to s0.\n"
msgstr "\n"
"MLS/MCS-säkerhetsintervall (endast (MLS/MCS-system)"

#: ../semanage/semanage:245
msgid ""
"\n"
"  Protocol for the specified port (tcp|udp) or internet protocol\n"
"  version for the specified node (ipv4|ipv6).\n"
msgstr ""
"\n"
"  Protokoll för den angivna porten (tcp|udp) eller versionen av\n"
"  internetprotokollet för den angivna noden (ipv4|ipv6).\n"

#: ../semanage/semanage:251
msgid "\n"
"  Subnet prefix for the specified infiniband ibpkey.\n"
msgstr "\n"
"  Subnätsprefixet för angiven infiniband ibpkey.\n"

#: ../semanage/semanage:256
msgid "\n"
"  Name for the specified infiniband end port.\n"
msgstr "\n"
"  Namn på den angivna slutporten för infiniband.\n"

#: ../semanage/semanage:261
#, python-format
msgid "Modify a record of the %s object type"
msgstr "Ändra en post av objekttypen %s"

#: ../semanage/semanage:265
#, python-format
msgid "List records of the %s object type"
msgstr "Lista poster av objekttypen %s"

#: ../semanage/semanage:269
#, python-format
msgid "Delete a record of the %s object type"
msgstr "Ta bort en post av objekttypen %s"

#: ../semanage/semanage:273
msgid "Extract customizable commands, for use within a transaction"
msgstr "Extrahera anpassningsbara kommandon för användning i en transaktion"

#: ../semanage/semanage:277
#, python-format
msgid "Remove all %s objects local customizations"
msgstr "Ta bort alla lokala anpassningar av %s-objekt"

#: ../semanage/semanage:281
msgid "SELinux user name"
msgstr "SELinux-användarnamn"

#: ../semanage/semanage:286
msgid "Manage login mappings between linux users and SELinux confined users"
msgstr ""
"Hantera inloggningsmappningar mellan linuxanvändare och begränsade SELInux-"
"användare"

#: ../semanage/semanage:303
#, python-format
msgid "login_name | %%groupname"
msgstr "inloggningsnamn | %%gruppnamn"

#: ../semanage/semanage:355
msgid "Manage file context mapping definitions"
msgstr "Hantera definitioner av filkontextmappningar"

#: ../semanage/semanage:369
msgid ""
"Substitute target path with sourcepath when generating default\n"
"                                 label. "
"This is used with fcontext. Requires source and target\n"
"                                 path "
"arguments. The context labeling for the target subtree is\n"
"                                 made "
"equivalent to that defined for the source."
msgstr ""
"Ersätt målsökvägen med källsökvägen vid generering av standard-\n"
"                                 etikett. "
"Detta används med fcontext. Kräver käll- och mål-\n"
"                                 "
"sökvägsargument. Kontextetiketteringen av måldelträdet görs\n"
"                                 ekvivalent "
"med det som definierats för källan."

#: ../semanage/semanage:377
msgid "file_spec"
msgstr "filspecifikation"

#: ../semanage/semanage:405
msgid "Manage SELinux confined users (Roles and levels for an SELinux user)"
msgstr ""
"Hantera begränsade SELinux-användare (roller och nivåer för en SELinux-"
"användare)"

#: ../semanage/semanage:423
msgid ""
"\n"
"SELinux Roles. You must enclose multiple roles within quotes,        "
"  separate by spaces. Or specify -R multiple times.\n"
msgstr ""
"\n"
"SELinux-roller. Du måste omge flera roller med citationstecken,       "
"   separerade med mellanrum. Eller angi -R flera gånger.\n"

#: ../semanage/semanage:427
msgid "selinux_name"
msgstr "selinux-namn"

#: ../semanage/semanage:455
msgid "Manage network port type definitions"
msgstr "Hantera typdefinitioner av nätverksportar"

#: ../semanage/semanage:471
msgid "port | port_range"
msgstr "port | portintervall"

#: ../semanage/semanage:500
msgid "Manage infiniband ibpkey type definitions"
msgstr "Hantera typdefinitioner av infiniband ibpkey"

#: ../semanage/semanage:516
msgid "pkey | pkey_range"
msgstr "pkey | pkey-intervall"

#: ../semanage/semanage:543
msgid "Manage infiniband end port type definitions"
msgstr "Hantera typdefinitioner av slutportar för infiniband"

#: ../semanage/semanage:559
msgid "ibendport"
msgstr "ibendport"

#: ../semanage/semanage:586
msgid "Manage network interface type definitions"
msgstr "Hantera typdefinitioner av nätverksgränssnitt"

#: ../semanage/semanage:601
msgid "interface_spec"
msgstr "gränssnittsspecifikationer"

#: ../semanage/semanage:625
msgid "Manage SELinux policy modules"
msgstr "Hantera SELinux-policymoduler"

#: ../semanage/semanage:637
msgid "Remove a module"
msgstr "Ta bort en modul"

#: ../semanage/semanage:638
msgid "Disable a module"
msgstr "Avaktivera en modul"

#: ../semanage/semanage:639
msgid "Enable a module"
msgstr "Aktivera en modul"

#: ../semanage/semanage:640
msgid "Name of the module to act on"
msgstr "Namn på modulen att utföra operationen på"

#: ../semanage/semanage:667
msgid "Manage network node type definitions"
msgstr "Hantera typdefinitioner av nätverksnoder"

#: ../semanage/semanage:681
msgid "Network Mask"
msgstr "Nätverksmask"

#: ../semanage/semanage:685
msgid "node"
msgstr "nod"

#: ../semanage/semanage:710
msgid "Manage booleans to selectively enable functionality"
msgstr "Hantera booleaner för att selektivt aktivera funktionalitet"

#: ../semanage/semanage:715
msgid "boolean"
msgstr "boolean"

#: ../semanage/semanage:725
msgid "Enable the boolean"
msgstr "Aktivera booleanen"

#: ../semanage/semanage:726
msgid "Disable the boolean"
msgstr "Avaktivera booleanen"

#: ../semanage/semanage:743
msgid "semanage permissive: error: the following argument is required: type\n"
msgstr "semanage permissive: fel: följande argument krävs: typ\n"

#: ../semanage/semanage:748
msgid "Manage process type enforcement mode"
msgstr "Hantera tingande läge för processtyper"

#: ../semanage/semanage:760 ../semanage/seobject.py:2611
msgid "type"
msgstr "typ"

#: ../semanage/semanage:771
msgid "Disable/Enable dontaudit rules in policy"
msgstr "Avaktivera/aktivera dontaudit-regler i policyn"

#: ../semanage/semanage:791
msgid "Output local customizations"
msgstr "Skriv ut lokala anpassningar"

#: ../semanage/semanage:793
msgid "Output file"
msgstr "Utskriftsfil"

#: ../semanage/semanage:871
msgid "Import local customizations"
msgstr "importera lokala anpassningar"

#: ../semanage/semanage:874
msgid "Input file"
msgstr "Indatafil"

#: ../semanage/seobject.py:274
msgid "Could not create semanage handle"
msgstr "Kunde inte skapa ett semanage-handtag"

#: ../semanage/seobject.py:282
msgid "SELinux policy is not managed or store cannot be accessed."
msgstr "SELinux policy är inte hanterad eller lager kan inte kommas åt."

#: ../semanage/seobject.py:287
msgid "Cannot read policy store."
msgstr "Kan inte läsa policylager."

#: ../semanage/seobject.py:292
msgid "Could not establish semanage connection"
msgstr "Kunde inte sätta upp en semanage-uppkoppling"

#: ../semanage/seobject.py:297
msgid "Could not test MLS enabled status"
msgstr "Kunde inte testa status för aktivering av MLS"

#: ../semanage/seobject.py:303 ../semanage/seobject.py:319
msgid "Not yet implemented"
msgstr "Inte implementerat ännu"

#: ../semanage/seobject.py:307
msgid "Semanage transaction already in progress"
msgstr "En semanage-transaktion pågår redan"

#: ../semanage/seobject.py:316
msgid "Could not start semanage transaction"
msgstr "Kunde inte starta semanage-transaktion"

#: ../semanage/seobject.py:330
msgid "Could not commit semanage transaction"
msgstr "Kunde inte verkställa semanage-transaktion"

#: ../semanage/seobject.py:335
msgid "Semanage transaction not in progress"
msgstr "Ingen semanage-transaktion pågår"

#: ../semanage/seobject.py:349 ../semanage/seobject.py:469
msgid "Could not list SELinux modules"
msgstr "Kan inte lista SELinux-moduler"

#: ../semanage/seobject.py:356
msgid "Could not get module name"
msgstr "Kunde inte få tag i modulnamnet"

#: ../semanage/seobject.py:360
msgid "Could not get module enabled"
msgstr "Kunde inte få modulen aktiverad"

#: ../semanage/seobject.py:364
msgid "Could not get module priority"
msgstr "Kunde inte få modulprioriteten"

#: ../semanage/seobject.py:368
msgid "Could not get module lang_ext"
msgstr "Kunde inte få modulens lang_ext"

#: ../semanage/seobject.py:389
msgid "Module Name"
msgstr "Modulnamn"

#: ../semanage/seobject.py:389
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: ../semanage/seobject.py:389
msgid "Language"
msgstr "Språk"

#: ../semanage/seobject.py:392 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3431
msgid "Disabled"
msgstr "Avaktiverad"

#: ../semanage/seobject.py:401
#, python-format
msgid "Module does not exist: %s "
msgstr "Modulen finns inte: %s"

#: ../semanage/seobject.py:405 ../semanage/seobject.py:432
#, python-format
msgid "Invalid priority %d (needs to be between 1 and 999)"
msgstr "Felaktig prioritet %d (behöver vara mellan 1 och 999)"

#: ../semanage/seobject.py:415
msgid "Could not create module key"
msgstr "Kunde inte skapa en modulnyckel"

#: ../semanage/seobject.py:419
msgid "Could not set module key name"
msgstr "Kunde inte sätta modulnyckelnamn"

#: ../semanage/seobject.py:424
#, python-format
msgid "Could not enable module %s"
msgstr "Det gick inte att aktivera modulen %s"

#: ../semanage/seobject.py:426
#, python-format
msgid "Could not disable module %s"
msgstr "Det gick inte att avaktivera modulen %s"

#: ../semanage/seobject.py:437
#, python-format
msgid "Could not remove module %s (remove failed)"
msgstr "Det gick inte att ta bort modulen %s (den gick inte att ta bort)"

#: ../semanage/seobject.py:454
msgid "dontaudit requires either 'on' or 'off'"
msgstr "dontaudit kräver antingen ?on? eller ?off?"

#: ../semanage/seobject.py:484
msgid "Builtin Permissive Types"
msgstr "Inbyggda tillåtande typer"

#: ../semanage/seobject.py:494
msgid "Customized Permissive Types"
msgstr "Anpassade tillåtande typer"

#: ../semanage/seobject.py:502
msgid ""
"The sepolgen python module is required to setup permissive domains.\n"
"In some distributions it is included in the policycoreutils-devel package.\n"
"# yum install policycoreutils-devel\n"
"Or similar for your distro."
msgstr ""
"Pythonmodulen sepolgen krävs för att sätta upp tillåtande domäner.\n"
"I vissa distributioner inkluderas den i paketet policycoreutils-devel.\n"
"# yum install policycoreutils-devel\n"
"Eller något liknande beroende på din distribution."

#: ../semanage/seobject.py:512
#, python-format
msgid "Could not set permissive domain %s (module installation failed)"
msgstr ""
"Det gick inte att sätta tillåtande domän %s (modulinstallationen "
"misslyckades)"

#: ../semanage/seobject.py:518
#, python-format
msgid "Could not remove permissive domain %s (remove failed)"
msgstr ""
"Det gick inte att ta bort tillåtande domän %s (borttagning misslyckades)"

#: ../semanage/seobject.py:555 ../semanage/seobject.py:627
#: ../semanage/seobject.py:674 ../semanage/seobject.py:794
#: ../semanage/seobject.py:824 ../semanage/seobject.py:889
#: ../semanage/seobject.py:945 ../semanage/seobject.py:1209
#: ../semanage/seobject.py:1468 ../semanage/seobject.py:2442
#: ../semanage/seobject.py:2512 ../semanage/seobject.py:2536
#: ../semanage/seobject.py:2664 ../semanage/seobject.py:2715
#, python-format
msgid "Could not create a key for %s"
msgstr "Kunde inte skapa en nyckel för %s"

#: ../semanage/seobject.py:559 ../semanage/seobject.py:631
#: ../semanage/seobject.py:678 ../semanage/seobject.py:684
#, python-format
msgid "Could not check if login mapping for %s is defined"
msgstr ""
"Kunde inte kontrollera om inloggningskartläggning för %s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:561
#, python-format
msgid "Login mapping for %s is already defined"
msgstr "En nloggningsmappning för %s är redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:566
#, python-format
msgid "Linux Group %s does not exist"
msgstr "Linuxgruppen %s finns inte"

#: ../semanage/seobject.py:571
#, python-format
msgid "Linux User %s does not exist"
msgstr "Linuxanvändaren %s finns inte"

#: ../semanage/seobject.py:575
#, python-format
msgid "Could not create login mapping for %s"
msgstr "Kunde inte skapa inloggningskartläggning för %s"

#: ../semanage/seobject.py:579 ../semanage/seobject.py:838
#, python-format
msgid "Could not set name for %s"
msgstr "Kunde inte sätta namn för %s"

#: ../semanage/seobject.py:584 ../semanage/seobject.py:848
#, python-format
msgid "Could not set MLS range for %s"
msgstr "Kunde inte sätta MLS-intervall för %s"

#: ../semanage/seobject.py:588
#, python-format
msgid "Could not set SELinux user for %s"
msgstr "Kunde inte sätta SELinux användare för %s"

#: ../semanage/seobject.py:592
#, python-format
msgid "Could not add login mapping for %s"
msgstr "Kunde inte lägga till inloggningskartläggning för %s"

#: ../semanage/seobject.py:610
msgid "Requires seuser or serange"
msgstr "Kräver seuser eller serange"

#: ../semanage/seobject.py:633 ../semanage/seobject.py:680
#, python-format
msgid "Login mapping for %s is not defined"
msgstr "Inloggningskartläggning för %s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:637
#, python-format
msgid "Could not query seuser for %s"
msgstr "Kunde inte fråga seuser efter %s"

#: ../semanage/seobject.py:652
#, python-format
msgid "Could not modify login mapping for %s"
msgstr "Kunde inte ändra inloggnings-kartläggning för %s"

#: ../semanage/seobject.py:686
#, python-format
msgid "Login mapping for %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr ""
"Inloggningskartläggning för %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:690
#, python-format
msgid "Could not delete login mapping for %s"
msgstr "Kunde inte ta bort inloggningkartläggning för %s"

#: ../semanage/seobject.py:712 ../semanage/seobject.py:745
#: ../semanage/seobject.py:988
msgid "Could not list login mappings"
msgstr "Kunde inte lista inloggningsmappningar"

#: ../semanage/seobject.py:769 ../semanage/seobject.py:781
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1162
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3156
msgid "Login Name"
msgstr "Inloggningsnamn"

#: ../semanage/seobject.py:769 ../semanage/seobject.py:781
#: ../semanage/seobject.py:1035 ../semanage/seobject.py:1040
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1188
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3174
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3260
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4915
msgid "SELinux User"
msgstr "SELinux-anv."

#: ../semanage/seobject.py:769
msgid "MLS/MCS Range"
msgstr "MLS/MCS-intervall"

#: ../semanage/seobject.py:769
msgid "Service"
msgstr "Tjänst"

#: ../semanage/seobject.py:797 ../semanage/seobject.py:828
#: ../semanage/seobject.py:893 ../semanage/seobject.py:949
#: ../semanage/seobject.py:955
#, python-format
msgid "Could not check if SELinux user %s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om SELinux användare %s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:800 ../semanage/seobject.py:899
#: ../semanage/seobject.py:961
#, python-format
msgid "Could not query user for %s"
msgstr "Kan inte fråga användare för %s"

#: ../semanage/seobject.py:820
#, python-format
msgid "You must add at least one role for %s"
msgstr "Du måste lägga till åtminstone en roll för %s"

#: ../semanage/seobject.py:830
#, python-format
msgid "SELinux user %s is already defined"
msgstr "SELinux-användaren %s är redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:834
#, python-format
msgid "Could not create SELinux user for %s"
msgstr "Kunde inte skapa SELinux användare för %s"

#: ../semanage/seobject.py:843
#, python-format
msgid "Could not add role %s for %s"
msgstr "Kunde inte lägga till roll %s för %s"

#: ../semanage/seobject.py:852
#, python-format
msgid "Could not set MLS level for %s"
msgstr "Kunde inte sätta MLS nivå för %s"

#: ../semanage/seobject.py:855
#, python-format
msgid "Could not add prefix %s for %s"
msgstr "Kunde inte lägga till prefix %s för %s"

#: ../semanage/seobject.py:858
#, python-format
msgid "Could not extract key for %s"
msgstr "Kunde inte få ut nyckel för %s"

#: ../semanage/seobject.py:862
#, python-format
msgid "Could not add SELinux user %s"
msgstr "Kunde inte lägga till SELinux användare %s"

#: ../semanage/seobject.py:883
msgid "Requires prefix, roles, level or range"
msgstr "Kräver prefix, roller, nivå eller område"

#: ../semanage/seobject.py:885
msgid "Requires prefix or roles"
msgstr "Kräver prefix eller roller"

#: ../semanage/seobject.py:895 ../semanage/seobject.py:951
#, python-format
msgid "SELinux user %s is not defined"
msgstr "SELinux användare %s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:924
#, python-format
msgid "Could not modify SELinux user %s"
msgstr "Kan inte modifiera SELinux användare %s"

#: ../semanage/seobject.py:957
#, python-format
msgid "SELinux user %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "SELinux använda %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:968
#, python-format
msgid "Could not delete SELinux user %s"
msgstr "Kan inte ta bort SELinux användare %s"

#: ../semanage/seobject.py:1006
msgid "Could not list SELinux users"
msgstr "Kan inte lista SELinux användare"

#: ../semanage/seobject.py:1012
#, python-format
msgid "Could not list roles for user %s"
msgstr "Kan inte lista roller för användare %s"

#: ../semanage/seobject.py:1034
msgid "Labeling"
msgstr "Märkning"

#: ../semanage/seobject.py:1034
msgid "MLS/"
msgstr "MLS/"

#: ../semanage/seobject.py:1035
msgid "Prefix"
msgstr "Prefix"

#: ../semanage/seobject.py:1035
msgid "MCS Level"
msgstr "MCS-nivå"

#: ../semanage/seobject.py:1035
msgid "MCS Range"
msgstr "MCS-intervall"

#: ../semanage/seobject.py:1035 ../semanage/seobject.py:1040
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3280
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5251
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5400
msgid "SELinux Roles"
msgstr "SELinux-roller"

#: ../semanage/seobject.py:1061
msgid "Protocol udp or tcp is required"
msgstr "Protokoll udp eller tcp krävs"

#: ../semanage/seobject.py:1063
msgid "Port is required"
msgstr "Port krävs"

#: ../semanage/seobject.py:1073
msgid "Invalid Port"
msgstr "Ogiltig port"

#: ../semanage/seobject.py:1077 ../semanage/seobject.py:1345
#, python-format
msgid "Could not create a key for %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa en nyckel för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1088 ../semanage/seobject.py:1356
#: ../semanage/seobject.py:1604
msgid "Type is required"
msgstr "Typ krävs"

#: ../semanage/seobject.py:1091 ../semanage/seobject.py:1155
#, python-format
msgid "Type %s is invalid, must be a port type"
msgstr "Typen %s är felaktig, måste vara en porttyp"

#: ../semanage/seobject.py:1097 ../semanage/seobject.py:1161
#: ../semanage/seobject.py:1227 ../semanage/seobject.py:1233
#, python-format
msgid "Could not check if port %s/%s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om port %s/%s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1099
#, python-format
msgid "Port %s/%s already defined"
msgstr "Port %s/%s redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1103
#, python-format
msgid "Could not create port for %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa port för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1109 ../semanage/seobject.py:1377
#: ../semanage/seobject.py:1624
#, python-format
msgid "Could not create context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1113
#, python-format
msgid "Could not set user in port context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta användare i port-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1117
#, python-format
msgid "Could not set role in port context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i port-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1121
#, python-format
msgid "Could not set type in port context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta typ i port-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1126
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in port context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta mls-fält i port-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1130
#, python-format
msgid "Could not set port context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta port-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1134
#, python-format
msgid "Could not add port %s/%s"
msgstr "Kunde inte lägga till port %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1150 ../semanage/seobject.py:1416
#: ../semanage/seobject.py:1663 ../semanage/seobject.py:1923
#: ../semanage/seobject.py:2125
msgid "Requires setype or serange"
msgstr "Kräver setype eller serange"

#: ../semanage/seobject.py:1152 ../semanage/seobject.py:1418
#: ../semanage/seobject.py:1665
msgid "Requires setype"
msgstr "Kräver setype"

#: ../semanage/seobject.py:1163 ../semanage/seobject.py:1229
#, python-format
msgid "Port %s/%s is not defined"
msgstr "Port %s/%s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1167
#, python-format
msgid "Could not query port %s/%s"
msgstr "Kunde inte fråga port %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1181
#, python-format
msgid "Could not modify port %s/%s"
msgstr "Kunde inte modifiera port %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1196
msgid "Could not list the ports"
msgstr "Kunde inte lista portarna"

#: ../semanage/seobject.py:1213
#, python-format
msgid "Could not delete the port %s"
msgstr "Kan inte ta bort port %s"

#: ../semanage/seobject.py:1235
#, python-format
msgid "Port %s/%s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "Port %s/%s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:1239
#, python-format
msgid "Could not delete port %s/%s"
msgstr "Kan inte ta bort port %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1257 ../semanage/seobject.py:1277
msgid "Could not list ports"
msgstr "Kunde inte lista portar"

#: ../semanage/seobject.py:1311 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2676
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2774
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4648
msgid "SELinux Port Type"
msgstr "SELinux-porttyp"

#: ../semanage/seobject.py:1311
msgid "Proto"
msgstr "Proto"

#: ../semanage/seobject.py:1311 ../semanage/seobject.py:1801
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1413
msgid "Port Number"
msgstr "Portnummer"

#: ../semanage/seobject.py:1331
msgid "Subnet Prefix is required"
msgstr "Ett delnätsprefix behövs"

#: ../semanage/seobject.py:1341
msgid "Invalid Pkey"
msgstr "Felaktig Pkey"

#: ../semanage/seobject.py:1359 ../semanage/seobject.py:1421
#, python-format
msgid "Type %s is invalid, must be a ibpkey type"
msgstr "Typen %s är felaktig, måste vara en ibpkey-typ"

#: ../semanage/seobject.py:1365 ../semanage/seobject.py:1427
#: ../semanage/seobject.py:1481 ../semanage/seobject.py:1487
#, python-format
msgid "Could not check if ibpkey %s/%s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om ibpkey %s/%s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1367
#, python-format
msgid "ibpkey %s/%s already defined"
msgstr "ibpkey %s/%s redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1371
#, python-format
msgid "Could not create ibpkey for %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa ibpkey för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1381
#, python-format
msgid "Could not set user in ibpkey context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta användare i ibpkey-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1385
#, python-format
msgid "Could not set role in ibpkey context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i ibpkey-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1389
#, python-format
msgid "Could not set type in ibpkey context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta typ i ibpkey-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1394
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in ibpkey context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta mls-fält i ibpkey-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1398
#, python-format
msgid "Could not set ibpkey context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta ibpkey-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1402
#, python-format
msgid "Could not add ibpkey %s/%s"
msgstr "Kunde inte lägga till ibpkey %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1429 ../semanage/seobject.py:1483
#, python-format
msgid "ibpkey %s/%s is not defined"
msgstr "ibpkey %s/%s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1433
#, python-format
msgid "Could not query ibpkey %s/%s"
msgstr "Kunde inte fråga ibpkey %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1444
#, python-format
msgid "Could not modify ibpkey %s/%s"
msgstr "Kunde inte modifiera ibpkey %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1457
msgid "Could not list the ibpkeys"
msgstr "Kunde inte lista ibpkey:arna"

#: ../semanage/seobject.py:1472
#, python-format
msgid "Could not delete the ibpkey %s"
msgstr "Kan inte ta bort ibpkey %s"

#: ../semanage/seobject.py:1489
#, python-format
msgid "ibpkey %s/%s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "ibpkey %s/%s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:1493
#, python-format
msgid "Could not delete ibpkey %s/%s"
msgstr "Kunde inte ta bort ibpkey %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1509 ../semanage/seobject.py:1530
msgid "Could not list ibpkeys"
msgstr "Kunde inte lista ibpkey:arna"

#: ../semanage/seobject.py:1564
msgid "SELinux IB Pkey Type"
msgstr "SELinux IB Pkey-typ"

#: ../semanage/seobject.py:1564
msgid "Subnet_Prefix"
msgstr "Delnäts_prefix"

#: ../semanage/seobject.py:1564
msgid "Pkey Number"
msgstr "Pkey-nummer"

#: ../semanage/seobject.py:1584
msgid "IB device name is required"
msgstr "Ett IB-enhetsnamn behövs"

#: ../semanage/seobject.py:1589
msgid "Invalid Port Number"
msgstr "Felaktigt portnummer"

#: ../semanage/seobject.py:1593
#, python-format
msgid "Could not create a key for ibendport %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa en nyckel för ibendport %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1607 ../semanage/seobject.py:1668
#, python-format
msgid "Type %s is invalid, must be an ibendport type"
msgstr "Typen %s är felaktig, måste vara en ibendport-typ"

#: ../semanage/seobject.py:1612 ../semanage/seobject.py:1674
#: ../semanage/seobject.py:1726 ../semanage/seobject.py:1732
#, python-format
msgid "Could not check if ibendport %s/%s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om ibendport %s/%s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1614
#, python-format
msgid "ibendport %s/%s already defined"
msgstr "ibendport %s/%s redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1618
#, python-format
msgid "Could not create ibendport for %s/%s"
msgstr "Kunde inte skapa en ibendport för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1628
#, python-format
msgid "Could not set user in ibendport context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta användare i ibendport-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1632
#, python-format
msgid "Could not set role in ibendport context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i ibendport-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1636
#, python-format
msgid "Could not set type in ibendport context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta typ i ibendport-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1641
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in ibendport context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta mls-fält i ibendport-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1645
#, python-format
msgid "Could not set ibendport context for %s/%s"
msgstr "Kunde inte sätta ibendport-kontext för %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1649
#, python-format
msgid "Could not add ibendport %s/%s"
msgstr "Kunde inte lägga till ibendport %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1676 ../semanage/seobject.py:1728
#, python-format
msgid "ibendport %s/%s is not defined"
msgstr "ibendport %s/%s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1680
#, python-format
msgid "Could not query ibendport %s/%s"
msgstr "Kunde inte fråga ibendport %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1691
#, python-format
msgid "Could not modify ibendport %s/%s"
msgstr "Kunde inte modifiera ibendport %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1704
msgid "Could not list the ibendports"
msgstr "Kunde inte lista ibendportarna"

#: ../semanage/seobject.py:1713
#, python-format
msgid "Could not create a key for %s/%d"
msgstr "Kunde inte skapa en nyckel för %s/%d"

#: ../semanage/seobject.py:1717
#, python-format
msgid "Could not delete the ibendport %s/%d"
msgstr "Kunde inte ta bort ibendporten %s/%d"

#: ../semanage/seobject.py:1734
#, python-format
msgid "ibendport %s/%s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "ibendport %s/%s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:1738
#, python-format
msgid "Could not delete ibendport %s/%s"
msgstr "Kunde inte ta bort ibendport %s/%s"

#: ../semanage/seobject.py:1754 ../semanage/seobject.py:1774
msgid "Could not list ibendports"
msgstr "Kunde inte lista ibendportar"

#: ../semanage/seobject.py:1801
msgid "SELinux IB End Port Type"
msgstr "SELinux IB End Port-typ"

#: ../semanage/seobject.py:1801
msgid "IB Device Name"
msgstr "IB-enhetsnamn"

#: ../semanage/seobject.py:1825
msgid "Node Address is required"
msgstr "Nodadress krävs"

#: ../semanage/seobject.py:1840
msgid "Unknown or missing protocol"
msgstr "Okänt eller saknat protokoll"

#: ../semanage/seobject.py:1854
msgid "SELinux node type is required"
msgstr "SELinux nodtyp krävs"

#: ../semanage/seobject.py:1857 ../semanage/seobject.py:1926
#, python-format
msgid "Type %s is invalid, must be a node type"
msgstr "Typen %s är felaktig, måste vara en nodtyp"

#: ../semanage/seobject.py:1861 ../semanage/seobject.py:1930
#: ../semanage/seobject.py:1968 ../semanage/seobject.py:2066
#: ../semanage/seobject.py:2129 ../semanage/seobject.py:2165
#: ../semanage/seobject.py:2377
#, python-format
msgid "Could not create key for %s"
msgstr "Kunde inte skapa nyckel för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1863 ../semanage/seobject.py:1934
#: ../semanage/seobject.py:1972 ../semanage/seobject.py:1978
#, python-format
msgid "Could not check if addr %s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om adressen %s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1867
#, python-format
msgid "Addr %s already defined"
msgstr "Adressen %s är redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1871
#, python-format
msgid "Could not create addr for %s"
msgstr "Kunde inte skapa en adress för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1877 ../semanage/seobject.py:2081
#: ../semanage/seobject.py:2333
#, python-format
msgid "Could not create context for %s"
msgstr "Kunde inte skapa-kontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1881
#, python-format
msgid "Could not set mask for %s"
msgstr "Kunde inte sätta mask för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1885
#, python-format
msgid "Could not set user in addr context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta användare i adresskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1889
#, python-format
msgid "Could not set role in addr context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i adresskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1893
#, python-format
msgid "Could not set type in addr context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta typ i adresskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1898
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in addr context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta mls-fält i adresskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1902
#, python-format
msgid "Could not set addr context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta adresskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:1906
#, python-format
msgid "Could not add addr %s"
msgstr "Kunde inte lägga till adress %s"

#: ../semanage/seobject.py:1936 ../semanage/seobject.py:1974
#, python-format
msgid "Addr %s is not defined"
msgstr "Adressen %s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:1940
#, python-format
msgid "Could not query addr %s"
msgstr "Kunde inte fråga adress %s"

#: ../semanage/seobject.py:1950
#, python-format
msgid "Could not modify addr %s"
msgstr "Kunde inte modifiera adress %s"

#: ../semanage/seobject.py:1980
#, python-format
msgid "Addr %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "Adress %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:1984
#, python-format
msgid "Could not delete addr %s"
msgstr "Kunde inte ta bort adress %s"

#: ../semanage/seobject.py:1998
msgid "Could not deleteall node mappings"
msgstr "Kunde inte göra deleteall på nodmappningar"

#: ../semanage/seobject.py:2012
msgid "Could not list addrs"
msgstr "Kunde inte lista adresser"

#: ../semanage/seobject.py:2062 ../semanage/seobject.py:2370
msgid "SELinux Type is required"
msgstr "SELinux Type krävs"

#: ../semanage/seobject.py:2070 ../semanage/seobject.py:2133
#: ../semanage/seobject.py:2169 ../semanage/seobject.py:2175
#, python-format
msgid "Could not check if interface %s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om gränssnittet %s är definierat"

#: ../semanage/seobject.py:2072
#, python-format
msgid "Interface %s already defined"
msgstr "Gränssnittet %s är redan definierat"

#: ../semanage/seobject.py:2076
#, python-format
msgid "Could not create interface for %s"
msgstr "Kunde inte skapa gränssnitt för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2085
#, python-format
msgid "Could not set user in interface context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta använda i gränssnitts-kontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2089
#, python-format
msgid "Could not set role in interface context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i gränssnittskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2093
#, python-format
msgid "Could not set type in interface context for %s"
msgstr "Kan inte sätta typ i gränssnitts-kontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2098
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in interface context for %s"
msgstr "Kan inte sätta mls-fält i gränssnittskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2102
#, python-format
msgid "Could not set interface context for %s"
msgstr "Kan inte sätta gränssnittskontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2106
#, python-format
msgid "Could not set message context for %s"
msgstr "Kan inte sätta meddelande-kontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2110
#, python-format
msgid "Could not add interface %s"
msgstr "Kunde inte lägga till gränssnittet %s"

#: ../semanage/seobject.py:2135 ../semanage/seobject.py:2171
#, python-format
msgid "Interface %s is not defined"
msgstr "Gränssnittet %s är inte definierat"

#: ../semanage/seobject.py:2139
#, python-format
msgid "Could not query interface %s"
msgstr "Kunde inte fråga gränssnittet %s"

#: ../semanage/seobject.py:2150
#, python-format
msgid "Could not modify interface %s"
msgstr "Kunde inte ändra gränssnittet %s"

#: ../semanage/seobject.py:2177
#, python-format
msgid "Interface %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "Gränssnitt %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:2181
#, python-format
msgid "Could not delete interface %s"
msgstr "Kunde inte ta bort gränssnittet %s"

#: ../semanage/seobject.py:2195
msgid "Could not delete all interface mappings"
msgstr "Kunde inte ta bort alla gränssnittsmappningar"

#: ../semanage/seobject.py:2209
msgid "Could not list interfaces"
msgstr "Kunde inte lista gränssnitt"

#: ../semanage/seobject.py:2231
msgid "SELinux Interface"
msgstr "SELinux-gränssnitt"

#: ../semanage/seobject.py:2231 ../semanage/seobject.py:2611
msgid "Context"
msgstr "Kontext"

#: ../semanage/seobject.py:2299
#, python-format
msgid "Target %s is not valid. Target is not allowed to end with '/'"
msgstr "Målet %s är inte giltigt. Mål får inte sluta med ?/?"

#: ../semanage/seobject.py:2302
#, python-format
msgid "Substiture %s is not valid. Substitute is not allowed to end with '/'"
msgstr "Ersättningen %s är inte giltig. Ersättningar får inte sluta med ?/?"

#: ../semanage/seobject.py:2305
#, python-format
msgid "Equivalence class for %s already exists"
msgstr "En ekvivalensklass för %s finns redan"

#: ../semanage/seobject.py:2311
#, python-format
msgid "File spec %s conflicts with equivalency rule '%s %s'"
msgstr "Filspecifikationen %s står i konflikt med ekvivalensregeln ?%s %s?"

#: ../semanage/seobject.py:2322
#, python-format
msgid "Equivalence class for %s does not exist"
msgstr "Ekvivalensklassen för %s finns inte"

#: ../semanage/seobject.py:2339
#, python-format
msgid "Could not set user in file context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta användare i filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2343
#, python-format
msgid "Could not set role in file context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta roll i filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2348 ../semanage/seobject.py:2406
#, python-format
msgid "Could not set mls fields in file context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta mls-fält i filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2354
msgid "Invalid file specification"
msgstr "Ogiltig filspecifikation"

#: ../semanage/seobject.py:2356
msgid "File specification can not include spaces"
msgstr "Filspecifikationer kan inte innehålla blanktecken"

#: ../semanage/seobject.py:2361
#, python-format
msgid ""
"File spec %s conflicts with equivalency rule '%s %s'; Try adding '%s' "
"instead"
msgstr ""
"Filspecifikationen %s står i konflikt med ekvivalensregeln ?%s %s?; försök "
"att lägga till ?%s? istället"

#: ../semanage/seobject.py:2373 ../semanage/seobject.py:2436
#, python-format
msgid "Type %s is invalid, must be a file or device type"
msgstr "Typen %s är felaktig, måste vara en fil- eller enhetstyp"

#: ../semanage/seobject.py:2381 ../semanage/seobject.py:2386
#: ../semanage/seobject.py:2446 ../semanage/seobject.py:2540
#: ../semanage/seobject.py:2544
#, python-format
msgid "Could not check if file context for %s is defined"
msgstr "Kan inte kontrollera om fil-kontext för %s är definierat"

#: ../semanage/seobject.py:2389
#, python-format
msgid "File context for %s already defined"
msgstr "En filkontext för %s är redan definierad"

#: ../semanage/seobject.py:2393
#, python-format
msgid "Could not create file context for %s"
msgstr "Kunde inte skapa filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2401
#, python-format
msgid "Could not set type in file context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta typ i filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2409 ../semanage/seobject.py:2476
#: ../semanage/seobject.py:2480
#, python-format
msgid "Could not set file context for %s"
msgstr "Kunde inte sätta filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2415
#, python-format
msgid "Could not add file context for %s"
msgstr "Kunde inte lägga till filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2434
msgid "Requires setype, serange or seuser"
msgstr "Kräver setype, serange eller seuser"

#: ../semanage/seobject.py:2450 ../semanage/seobject.py:2548
#, python-format
msgid "File context for %s is not defined"
msgstr "Filkontext för %s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:2458
#, python-format
msgid "Could not query file context for %s"
msgstr "Kunde inte fråga filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2484
#, python-format
msgid "Could not modify file context for %s"
msgstr "Kunde inte modifiera filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2502
msgid "Could not list the file contexts"
msgstr "Kunde inte lista filkontexten"

#: ../semanage/seobject.py:2516
#, python-format
msgid "Could not delete the file context %s"
msgstr "Kunde inte radera filkontexten %s"

#: ../semanage/seobject.py:2546
#, python-format
msgid "File context for %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "Filkontext för %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:2552
#, python-format
msgid "Could not delete file context for %s"
msgstr "Kunde inte radera filkontext för %s"

#: ../semanage/seobject.py:2569
msgid "Could not list file contexts"
msgstr "Kunde inte lista filkontext"

#: ../semanage/seobject.py:2573
msgid "Could not list file contexts for home directories"
msgstr "Kunde inte lista filkontexter för hemkataloger"

#: ../semanage/seobject.py:2577
msgid "Could not list local file contexts"
msgstr "Kunde inte lista lokalt filkontext"

#: ../semanage/seobject.py:2611
msgid "SELinux fcontext"
msgstr "SELinux-kontext"

#: ../semanage/seobject.py:2624
msgid "\n"
"SELinux Distribution fcontext Equivalence \n"
msgstr "\n"
"SELinux-distributionens fcontext-ekvivalens \n"

#: ../semanage/seobject.py:2629
msgid "\n"
"SELinux Local fcontext Equivalence \n"
msgstr "\n"
"SELinux lokala fcontext-ekvivalens \n"

#: ../semanage/seobject.py:2667 ../semanage/seobject.py:2718
#: ../semanage/seobject.py:2724
#, python-format
msgid "Could not check if boolean %s is defined"
msgstr "Kunde inte kontrollera om flaggan %s är definierad"

#: ../semanage/seobject.py:2669 ../semanage/seobject.py:2720
#, python-format
msgid "Boolean %s is not defined"
msgstr "Flaggan %s är inte definierad"

#: ../semanage/seobject.py:2673
#, python-format
msgid "Could not query file context %s"
msgstr "Kunde inte fråga filkontext %s"

#: ../semanage/seobject.py:2678
#, python-format
msgid "You must specify one of the following values: %s"
msgstr "Du måste ange ett av följande värden: %s"

#: ../semanage/seobject.py:2683
#, python-format
msgid "Could not set active value of boolean %s"
msgstr "Kunde inte sätta aktivt värde på booleanen %s"

#: ../semanage/seobject.py:2686
#, python-format
msgid "Could not modify boolean %s"
msgstr "Kunde inte modifiera flagga %s"

#: ../semanage/seobject.py:2702
#, python-format
msgid "Bad format %s: Record %s"
msgstr "Felaktigt format %s: Post %s"

#: ../semanage/seobject.py:2726
#, python-format
msgid "Boolean %s is defined in policy, cannot be deleted"
msgstr "Flagga %s är definierad i policy, kan inte tas bort"

#: ../semanage/seobject.py:2730
#, python-format
msgid "Could not delete boolean %s"
msgstr "Kunde inte ta bort flagga %s"

#: ../semanage/seobject.py:2742 ../semanage/seobject.py:2759
msgid "Could not list booleans"
msgstr "Kunde inte lista flaggor"

#: ../semanage/seobject.py:2792
msgid "off"
msgstr "av"

#: ../semanage/seobject.py:2792
msgid "on"
msgstr "på"

#: ../semanage/seobject.py:2804
msgid "SELinux boolean"
msgstr "SELinux-boolean"

#: ../semanage/seobject.py:2804
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: ../semanage/seobject.py:2804
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: ../semanage/seobject.py:2804 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2148
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2518
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5117
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: ../sepolgen/src/sepolgen/interfaces.py:486
msgid "Found circular interface class"
msgstr "Hittade cirkulär gränssnittsklass"

#: ../sepolgen/src/sepolgen/interfaces.py:491
#, python-format
msgid "Missing interface definition for %s"
msgstr "Saknad gränssnittsdefinition för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:141
msgid "Standard Init Daemon"
msgstr "Standard initdemon"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:142
msgid "DBUS System Daemon"
msgstr "DBUS-systemdemonen"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:143
msgid "Internet Services Daemon"
msgstr "Internettjänstedemon"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:144
msgid "Web Application/Script (CGI)"
msgstr "Webbprogram/-skript (CGI)"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:145
msgid "Sandbox"
msgstr "Sandlåda"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:146
msgid "User Application"
msgstr "Användarprogram"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:147
msgid "Existing Domain Type"
msgstr "Befintliga domäntyper"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:148
msgid "Minimal Terminal Login User Role"
msgstr "Användarroll för minimal terminalinloggning"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:149
msgid "Minimal X Windows Login User Role"
msgstr "Användarroll för minimal X-Windows-inloggning"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:150
msgid "Desktop Login User Role"
msgstr "Användarroll för skrivbordsinloggning"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:151
msgid "Administrator Login User Role"
msgstr "Användarroll för admininstratörinloggning"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:152
msgid "Confined Root Administrator Role"
msgstr "Roll för instängd root-administratör"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:153
msgid "Module information for a new type"
msgstr "Modulinformation för en ny typ"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:159
msgid "Valid Types:\n"
msgstr "Giltiga typer:\n"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:194
#, python-format
msgid "Ports must be numbers or ranges of numbers from 1 to %d "
msgstr "Portar måste vara tal eller intervall av tal från 1 till %d "

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:206
msgid "You must enter a valid policy type"
msgstr "Du måste ange ett en giltig policytyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:209
#, python-format
msgid "You must enter a name for your policy module for your '%s'."
msgstr "Du måste ange ett namn på din policymodul för din ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:347
msgid ""
"Name must be alpha numberic with no spaces. Consider using option \"-n "
"MODULENAME\""
msgstr ""
"Namn måste vara alfanumeriska utan blanktecken. Överväg att använda flagga "
"?-n MODULNAMN?"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:439
msgid "User Role types can not be assigned executables."
msgstr "Användarrolltyper är inte tilldelas körbara program."

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:445
msgid "Only Daemon apps can use an init script.."
msgstr "Endast demonprogram kan använda ett initskript."

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:463
msgid "use_resolve must be a boolean value "
msgstr "use_resolve måste vara ett booleskt värde "

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:469
msgid "use_syslog must be a boolean value "
msgstr "use_syslog måste vara ett booleskt värde "

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:475
msgid "use_kerberos must be a boolean value "
msgstr "use_kerberos måste vara ett booleskt värde "

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:481
msgid "manage_krb5_rcache must be a boolean value "
msgstr "manage_krb5_rcache måste vara ett booleskt värde "

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:511
msgid "USER Types automatically get a tmp type"
msgstr "ANVÄNDARtyper får automatiskt en tmp-typ"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:848
#, python-format
msgid "'%s' policy modules require existing domains"
msgstr "?%s?-policymoduler behöver befintliga domäner"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:873
msgid "Type field required"
msgstr "Typfält krävs"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:886
#, python-format
msgid "You need to define a new type which ends with: \n"
" %s"
msgstr "Du behöver definiera en ny typ som slutar med: \n"
" %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1114
msgid "You must enter the executable path for your confined process"
msgstr ""
"Du måste ange sökvägen till det exekverbara programmet för din instängda "
"process"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1381
msgid "Type Enforcement file"
msgstr "Fil för upprätthållande av typer"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1382
msgid "Interface file"
msgstr "Gränssnittsfil"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1383
msgid "File Contexts file"
msgstr "Filkontextsfil"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1386
msgid "Spec file"
msgstr "Spec-fil"

#: ../sepolicy/sepolicy/generate.py:1387
msgid "Setup Script"
msgstr "Uppstartsskript"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:68 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3742
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3844
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3907
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3970
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:68 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3725
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3826
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3890
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3953
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:69
msgid "Disable"
msgstr "Avaktivera"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:69
msgid "Enable"
msgstr "Aktivera"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:82 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:726
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1467
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3511
msgid "Advanced >>"
msgstr "Avancerat ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:82
msgid "Advanced <<"
msgstr "Avancerat ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:83 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:80
msgid "Advanced Search >>"
msgstr "Avancerad sökning ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:83
msgid "Advanced Search <<"
msgstr "Avancerad sökning ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:108
msgid ""
"<small>\n"
"To change from Disabled to Enforcing mode\n"
"- Change the system mode from Disabled to Permissive\n"
"- Reboot, so that the system can relabel\n"
"- Once the system is working as planned\n"
" * Change the system mode to Enforcing</small>\n"
msgstr ""
"<small>\n"
"För att ändra från Avaktiverat till Tvingande läge\n"
"- Ändra systemläget från Avaktiverat till Tillåtande\n"
"- Starta om, så att systemet kan etikettera om\n"
"- När systemet fungerar som tänkt\n"
" * Ändra systemläget till Tvingande</small>\n"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:503
#, python-format
msgid "%s is not a valid domain"
msgstr "%s är inte en giltig domän"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:652
msgid "System Status: Disabled"
msgstr "Systemstatus: Avslagen"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:750
msgid "Help: Start Page"
msgstr "Hjälp: startsida"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:754
msgid "Help: Booleans Page"
msgstr "Hjälp: sida över booleaner"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:760
msgid "Help: Executable Files Page"
msgstr "Hjälp: sida för körbara filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:763
msgid "Help: Writable Files Page"
msgstr "Hjälp: sida för skrivbara filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:766
msgid "Help: Application Types Page"
msgstr "Hjälp: sida över programtyper"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:771
msgid "Help: Outbound Network Connections Page"
msgstr "Hjälp: sida över utgående nätverksanslutningar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:774
msgid "Help: Inbound Network Connections Page"
msgstr "Hjälp: sida över inkommande nätverksanslutningar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:780
msgid "Help: Transition from application Page"
msgstr "Hjälp: sida över övergångar från program"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:783
msgid "Help: Transition into application Page"
msgstr "Hjälp: sida över övergångar till program"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:786
msgid "Help: Transition application file Page"
msgstr "Hjälp: sida över övergångar av programfiler"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:790
msgid "Help: Systems Page"
msgstr "Hjälp: systemsida"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:794
msgid "Help: Lockdown Page"
msgstr "Hjälp: fastlåsningssida"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:798
msgid "Help: Login Page"
msgstr "Hjälp: inloggningssida"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:802
msgid "Help: SELinux User Page"
msgstr "Hjälp: sida över SELinux-användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:806
msgid "Help: File Equivalence Page"
msgstr "Hjälp: sida över filekvivalenser"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:951 ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1242
#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1682 ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1929
#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2717
msgid "More..."
msgstr "Mer ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1059
#, python-format
msgid "File path used to enter the '%s' domain."
msgstr "Filsökväg använd för att ange domänen ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1060
#, python-format
msgid "Files to which the '%s' domain can write."
msgstr "Filer till vilka domänen ?%s? kan skriva."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1061
#, python-format
msgid "Network Ports to which the '%s' is allowed to connect."
msgstr "Nätverksportar till vilka ?%s? får lov att ansluta."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1062
#, python-format
msgid "Network Ports to which the '%s' is allowed to listen."
msgstr "Nätverksportar på vilka domänen ?%s? får lov att lyssna."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1063
#, python-format
msgid "File Types defined for the '%s'."
msgstr "Filtyper definierade för ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1064
#, python-format
msgid ""
"Display boolean information that can be used to modify the policy for the "
"'%s'."
msgstr ""
"Visa information om booleaner som kan anänvdas för ändra policyn för ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1065
#, python-format
msgid "Display file type information that can be used by the '%s'."
msgstr "Visa information om filtyper som kan användas av ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1066
#, python-format
msgid "Display network ports to which the '%s' can connect or listen to."
msgstr ""
"Visa nätverksportar vilka ?%s? får lov att ansluta till eller lyssna på."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1067
#, python-format
msgid "Application Transitions Into '%s'"
msgstr "Programövergång till ?%s?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1068
#, python-format
msgid "Application Transitions From '%s'"
msgstr "Programövergång ifrån ?%s?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1069
#, python-format
msgid "File Transitions From '%s'"
msgstr "Filövergång ifrån ?%s?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1070
#, python-format
msgid ""
"Executables which will transition to '%s', when executing selected domains "
"entrypoint."
msgstr ""
"Körbara program vilka kommer övergå till ?%s?, när den valda domänens "
"ingångspunkt körs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1071
#, python-format
msgid ""
"Executables which will transition to a different domain, when '%s' executes "
"them."
msgstr ""
"Körbara program som kommer övergå till en annan domän, när ?%s? kör dem."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1072
#, python-format
msgid "Files by '%s' with transitions to a different label."
msgstr "Filer enligt ?%s? med övergångar till en annan etikett."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1073
#, python-format
msgid "Display applications that can transition into or out of the '%s'."
msgstr "Visa program som kan gå över in i eller ut från ?%s?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1167 ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:74
msgid "all files"
msgstr "alla filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1181
msgid "MISSING FILE PATH"
msgstr "SAKNAD FILSÖKVÄG"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1296
#, python-format
msgid "To disable this transition, go to the %sBoolean section%s."
msgstr "För att avaktivera denna övergång, gå till %savsnittet booleaner%s."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1298
#, python-format
msgid "To enable this transition, go to the %sBoolean section%s."
msgstr "För att aktivera denna övergång, gå till %savsnittet booleaner%s."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1355
msgid "executable"
msgstr "körbar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1358
msgid "writable"
msgstr "skrivbar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1361
msgid "application"
msgstr "program"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1362
#, python-format
msgid "Add new %(TYPE)s file path for '%(DOMAIN)s' domains."
msgstr "Lägg till ny %(TYPE)s-filsökväg för ?%(DOMAIN)s?-domäner."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1363
#, python-format
msgid "Delete %(TYPE)s file paths for '%(DOMAIN)s' domain."
msgstr "Ta bort %(TYPE)s-filsökvägar för ?%(DOMAIN)s?-domäner."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1364
#, python-format
msgid ""
"Modify %(TYPE)s file path for '%(DOMAIN)s' domain. Only bolded items in the "
"list can be selected, this indicates they were modified previously."
msgstr ""
"Ändra %(TYPE)s-filsökvägen för ?%(DOMAIN)s?-domänen. Endast poster i "
"fetstil i listan kan väljas, detta markerar att de tidigare ändrats."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1376
msgid "connect"
msgstr "anslut"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1379
msgid "listen for inbound connections"
msgstr "lyssna efter inkommande anslutningar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1381
#, python-format
msgid ""
"Add new port definition to which the '%(APP)s' domain is allowed to %(PERM)s."
""
msgstr ""
"Lägg till en ny portdefinition till vilken domänen ?%(APP)s? tillåts att "
"%(PERM)s."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1382
#, python-format
msgid ""
"Delete modified port definitions to which the '%(APP)s' domain is allowed to "
"%(PERM)s."
msgstr ""
"Ta bort den modifierade portdefinitionen till vilken domänen ?%(APP)s? "
"tillåts att %(PERM)s."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1383
#, python-format
msgid ""
"Modify port definitions to which the '%(APP)s' domain is allowed to %(PERM)s."
""
msgstr ""
"Andra portdefinitionerna till vilken domänen ?%(APP)s? tillåts att %(PERM)s."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1412
msgid "Add new SELinux User/Role definition."
msgstr "Lägg till en ny SELinux-användar-/rolldefinition."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1413
msgid "Delete modified SELinux User/Role definitions."
msgstr "Ta bort ändrade SELinux-användar-/rolldefinitioner."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1414
msgid "Modify selected modified SELinux User/Role definitions."
msgstr "Ändra de valda SELinux-användar-/rolldefinitionerna."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1421
msgid "Add new Login Mapping definition."
msgstr "Lägg till en ny inloggningsmappningsdefinition."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1422
msgid "Delete modified Login Mapping definitions."
msgstr "Ta bort ändrade inloggningsmappningsdefinitioner."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1423
msgid "Modify selected modified Login Mapping definitions."
msgstr "Ändra de valda ändrade inloggningsmappningsdefinitionerna."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1430
msgid "Add new File Equivalence definition."
msgstr "Lägg till en ny filekvivalensdefinition."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1431
msgid "Delete modified File Equivalence definitions."
msgstr "Ta bort en ändrad filekvivalensdefinitioner."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1432
msgid ""
"Modify selected modified File Equivalence definitions. Only bolded items in "
"the list can be selected, this indicates they were modified previously."
msgstr ""
"Ändra de valda ändrade filekvivalensdefinitionerna. Endast poster i fetstil "
"i listan kan väljas, detta indikerar att de tidigare ändrats."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1460
#, python-format
msgid "Boolean %s Allow Rules"
msgstr "Booleanen %s tillåtsregler"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1473
#, python-format
msgid ""
"Add Network Port for %s. Ports will be created when update is applied."
msgstr ""
"Lägg till en nätverksport för %s. Portar kommer skapas när uppdateringen "
"verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1474
#, python-format
msgid "Add Network Port for %s"
msgstr "Lägg till en nätverksport för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1479
#, python-format
msgid ""
"Add File Labeling for %s. File labels will be created when update is applied."
""
msgstr ""
"Lägg till filetikettering för %s. Filetiketter kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1480 ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1533
#, python-format
msgid "Add File Labeling for %s"
msgstr "Lägg till filetikettering för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1490
msgid ""
"Add Login Mapping. User Mapping will be created when Update is applied."
msgstr ""
"Lägg till en inloggningsmappning. Användarmappningen kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1491
msgid "Add Login Mapping"
msgstr "Lägg till en inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1496
msgid ""
"Add SELinux User Role. SELinux user roles will be created when update is "
"applied."
msgstr ""
"Lägg till en SELinux-användarroll. SELinux-användarroller kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1497
msgid "Add SELinux Users"
msgstr "Lägg till SELinux-användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1504
msgid ""
"Add File Equivalency Mapping. Mapping will be created when update is applied."
""
msgstr ""
"Lägg till en filekvivalensmappning. Mappningen kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1505
msgid "Add SELinux File Equivalency"
msgstr "Lägg till en SELinux-filekvivalens"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1532
#, python-format
msgid ""
"Modify File Labeling for %s. File labels will be created when update is "
"applied."
msgstr ""
"Ändra filetikettering för %s. Filetiketter kommer skapas när uppdateringen "
"verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1588
msgid ""
"Modify SELinux User Role. SELinux user roles will be modified when update is "
"applied."
msgstr ""
"Ändra en SELinux-användarroll. SELinux-användarroller kommer ändras när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1589
msgid "Modify SELinux Users"
msgstr "Ändra SELinux-användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1597
msgid ""
"Modify Login Mapping. Login Mapping will be modified when Update is applied."
msgstr ""
"Ändra en inloggningsmappning. Inloggningsmappningar kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1598
msgid "Modify Login Mapping"
msgstr "Ändra inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1604
msgid ""
"Modify File Equivalency Mapping. Mapping will be created when update is "
"applied."
msgstr ""
"Andra en filekvivalensmappning. Mappningen kommer skapas när uppdateringen "
"verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1605
msgid "Modify SELinux File Equivalency"
msgstr "Ändra SELinux-filekvivalens"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1690
#, python-format
msgid ""
"Modify Network Port for %s. Ports will be created when update is applied."
msgstr ""
"Ändra nätverksport för %s. Portar kommer skapas när uppdateringen "
"verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1691
#, python-format
msgid "Modify Network Port for %s"
msgstr "Ändra nätverksport för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1910
#, python-format
msgid "The entry '%s' is not a valid path. Paths must begin with a '/'."
msgstr ""
"Posten ?%s? är inte en giltig sökväg. Sökvägar måste börja med ett ?/?."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:1923
msgid "Port number must be between 1 and 65536"
msgstr "Portnummer måste ligga mellan 1 och 65536"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2203
#, python-format
msgid "SELinux name: %s"
msgstr "SELinux-namn: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2214
#, python-format
msgid "Add file labeling for %s"
msgstr "Lägg till filetikettering för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2216
#, python-format
msgid "Delete file labeling for %s"
msgstr "Ta bort filetikettering för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2218
#, python-format
msgid "Modify file labeling for %s"
msgstr "Ändra filetikettering för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2222
#, python-format
msgid "File path: %s"
msgstr "Filsökväg: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2225
#, python-format
msgid "File class: %s"
msgstr "Filklass: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2228 ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2252
#, python-format
msgid "SELinux file type: %s"
msgstr "SELinux-filtyp: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2237
#, python-format
msgid "Add ports for %s"
msgstr "Lägg till portar för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2239
#, python-format
msgid "Delete ports for %s"
msgstr "Ta bort portar för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2241
#, python-format
msgid "Modify ports for %s"
msgstr "Ändra portar för %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2244
#, python-format
msgid "Network ports: %s"
msgstr "Nätverksportar: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2247
#, python-format
msgid "Network protocol: %s"
msgstr "Nätverksprotokoll: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2261
msgid "Add user"
msgstr "Lägg till användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2263
msgid "Delete user"
msgstr "Ta bort användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2265
msgid "Modify user"
msgstr "Ändra användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2268
#, python-format
msgid "SELinux User : %s"
msgstr "SELinux-användare: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2273
#, python-format
msgid "Roles: %s"
msgstr "Roller: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2277 ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2302
#, python-format
msgid "MLS/MCS Range: %s"
msgstr "MLS/MCS-intervall: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2286
msgid "Add login mapping"
msgstr "Lägg till inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2288
msgid "Delete login mapping"
msgstr "Ta bort inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2290
msgid "Modify login mapping"
msgstr "Ändra inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2294
#, python-format
msgid "Login Name : %s"
msgstr "Inloggningsnamn: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2298
#, python-format
msgid "SELinux User: %s"
msgstr "SELinux-användare: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2311
msgid "Add file equiv labeling."
msgstr "Lägg till filekvivalensetikettering."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2313
msgid "Delete file equiv labeling."
msgstr "Ta bort filekvivalensetikettering."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2315
msgid "Modify file equiv labeling."
msgstr "Ändra filekvivalensetikettering."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2319
#, python-format
msgid "File path : %s"
msgstr "Filsökväg: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2323
#, python-format
msgid "Equivalence: %s"
msgstr "Ekvivalens: %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2354 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:129
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1898
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3803
msgid "System"
msgstr "System"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2363 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:95
msgid "File Equivalence"
msgstr "Filekvivalens"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2373 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:112
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2426
#, python-format
msgid ""
"Run restorecon on %(PATH)s to change its type from %(CUR_CONTEXT)s to the "
"default %(DEF_CONTEXT)s?"
msgstr ""
"Kör restorecon på %(PATH)s för att ändra dess typ från %(CUR_CONTEXT)s till "
"standardvärdet %(DEF_CONTEXT)s?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2436 ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4226
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2438
msgid "Update Changes"
msgstr "Uppdatera ändringar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2440
msgid "Revert Changes"
msgstr "Återställ ändringar"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2571
msgid "System Status: Enforcing"
msgstr "Systemstatus: Tvingande"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2574
msgid "System Status: Permissive"
msgstr "Systemstatus: Tillåtande"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2638
msgid ""
"Changing the policy type will cause a relabel of the entire file system on "
"the next boot. Relabeling takes a long time depending on the size of the "
"file system. Do you wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta policytyp kommer medföra en ometikettering av hela filsystemet vid "
"nästa omstart. Ometikettering tar en lång tid, beroende på storleken på "
"filsystemet. Vill du fortsätta?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2768
msgid ""
"Changing to SELinux disabled requires a reboot. It is not recommended. If "
"you later decide to turn SELinux back on, the system will be required to "
"relabel. If you just want to see if SELinux is causing a problem on your "
"system, you can go to permissive mode which will only log errors and not "
"enforce SELinux policy. Permissive mode does not require a reboot. Do you "
"wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta till SELinux avslaget kräver en omstart. Det rekommenderas inte. "
"Om du senare bestämmer dig för att slå på SELinux igen måste systemet "
"etikettera om. Om du bara vill se om SELinux orsakar ett problem på ditt "
"system kan du byta till tillåtande läge som bara loggar fel men inte "
"påtvingar SELinux-policyn. Tillåtande läge kräver inte någon omstart. Vill "
"du fortsätta?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2772
msgid ""
"Changing to SELinux enabled will cause a relabel of the entire file system "
"on the next boot. Relabeling takes a long time depending on the size of the "
"file system. Do you wish to continue?"
msgstr ""
"Att byta till att ha SELinux påslaget kommer medföra en ometikettering av "
"hela filsystemet vid nästa omstart. Ometikettering tar en lång tid, "
"beroende på storleken på filsystemet. Vill du fortsätta?"

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2802
msgid ""
"You are attempting to close the application without applying your changes.\n"
"  *  To apply changes you have made during this session, click No and "
"click Update.\n"
"  *  To leave the application without applying your changes, click Yes. "
"All changes that you have made during this session will be lost."
msgstr ""
"Du försöker stänga programmet utan att verkställa dina ändringar.\n"
"  *  För att verkställa ändringarna du har gjort under sessionen, klicka "
"Nej och klicka Uppdatera.\n"
"  *  För att lämna programmet utan att verkställa dina ändringar, klicka "
"Ja. Alla ändringar som du har gjort under sessioner kommer gå förlorade."

#: ../sepolicy/sepolicy/gui.py:2802
msgid "Loss of data Dialog"
msgstr "Dialog om förlust av data"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:75
msgid "regular file"
msgstr "normal fil"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:76
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:77
msgid "character device"
msgstr "teckenenhet"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:78
msgid "block device"
msgstr "blockenhet"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:79
msgid "socket file"
msgstr "uttags-fil (socket)"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:80
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:81
msgid "named pipe"
msgstr "namngivet rör"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:130
msgid "No SELinux Policy installed"
msgstr "Ingen SELinuxpolicy är installerad"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:157
#, python-format
msgid "Failed to read %s policy file"
msgstr "Misslyckades att läsa policyfilen %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:418
#, python-format
msgid "-- Allowed %s [ %s ]"
msgstr "-- Tillåtet %s [ %s ]"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:831
msgid "You must regenerate interface info by running /usr/bin/sepolgen-ifgen"
msgstr ""
"Du måste generera om gränssnittsinformationen genom att köra /usr/bin/"
"sepolgen-ifgen"

#: ../sepolicy/sepolicy/__init__.py:1150
msgid "unknown"
msgstr "okänt"

#: ../sepolicy/sepolicy/interface.py:223
#, python-format
msgid "Compiling %s interface"
msgstr "Kompilerar gränssnittet %s"

#: ../sepolicy/sepolicy/interface.py:231
#, python-format
msgid "\n"
"Compile test for %s failed.\n"
msgstr "\n"
"Kompileringstesten för %s misslyckades.\n"

#: ../sepolicy/sepolicy/interface.py:234
#, python-format
msgid "\n"
"Compile test for %s has not run. %s\n"
msgstr "\n"
"Kompileringstestet för %s har inte körts. %s\n"

#: ../sepolicy/sepolicy/interface.py:240
#, python-format
msgid "\n"
"Compiling of %s interface is not supported."
msgstr "\n"
"Kompilering av gränssnittet %s stödjs inte."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:227
#, python-format
msgid "Interface %s does not exist."
msgstr "Gränssnittet %s finns inte."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:324
msgid "You need to install policycoreutils-gui package to use the gui option"
msgstr ""
"Du behöver installera paketet policycoreutils-gui för att använda argumentet "
"gui"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:329
msgid "Graphical User Interface for SELinux Policy"
msgstr "Grafiskt användargränssnitt för SELinux-policy"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:332 ../sepolicy/sepolicy.py:380
msgid "Domain name(s) of man pages to be created"
msgstr "Domännamn för manualsidor som skall skapas"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:345
msgid "Alternative root needs to be setup"
msgstr "En alternativ root behöver sättas upp"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:362
msgid "Generate SELinux man pages"
msgstr "Generera manualsidor för SELinux"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:365
msgid "path in which the generated SELinux man pages will be stored"
msgstr "sökväg dit de genererade manualsidorna för SELinux kommer sparas"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:367
msgid "name of the OS for man pages"
msgstr "namn på OS:et för manualsidor"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:369
msgid "Generate HTML man pages structure for selected SELinux man page"
msgstr ""
"Generera en struktur av HTML-manualsidor för valda SELinux-manualsidor"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:371
msgid "Alternate root directory, defaults to /"
msgstr "Alternativ rotkatalog, standard är /"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:373
msgid ""
"With this flag, alternative root path needs to include file context files "
"and policy.xml file"
msgstr ""
"Med denna flagga behöver alternativa rotsökvägar innehålla filkontextfiler "
"och en policy.xml-fil"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:377
msgid "All domains"
msgstr "Alla domäner"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:386
msgid "Query SELinux policy network information"
msgstr "Fråga SELinuxpolicyns nätverksinformation"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:391
msgid "list all SELinux port types"
msgstr "lista alla SELinux-porttyper"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:394
msgid "show SELinux type related to the port"
msgstr "visa SELinux-typ relaterad till porten"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:397
msgid "Show ports defined for this SELinux type"
msgstr "Visa portar definierade för denna SELinux-typ"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:400
msgid "show ports to which this domain can bind and/or connect"
msgstr "visa portar till vilka denna domän kan binda och/eller ansluta"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:403
msgid "show ports to which this application can bind and/or connect"
msgstr "visa portar till vilka detta program får binda och/eller ansluta"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:420
msgid "query SELinux policy to see if domains can communicate with each other"
msgstr ""
"fråga SELinux-policyn för att se om domäner kan kommunicara med varandra"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:423
msgid "Source Domain"
msgstr "Källdomän"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:426
msgid "Target Domain"
msgstr "Måldomän"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:447
msgid "query SELinux Policy to see description of booleans"
msgstr "fråga SELinuxpolicyn för att se beskrivningar av booleaner"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:451
msgid "get all booleans descriptions"
msgstr "hämta alla beskrivningar av booleaner"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:454
msgid "boolean to get description"
msgstr "boolean att hämta beskrivningen av"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:466
msgid ""
"query SELinux Policy to see how a source process domain can transition to "
"the target process domain"
msgstr ""
"fråga SELinux-policyn för att se hur en källprocessdomän kan gå över till "
"målprocessdomänen"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:469
msgid "source process domain"
msgstr "källprocessdomän"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:472
msgid "target process domain"
msgstr "målprocessdomän"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:517
#, python-format
msgid "sepolicy generate: error: one of the arguments %s is required"
msgstr "sepolicy generate: fel: ett av argumenten %s behövs"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:522
msgid "Command required for this type of policy"
msgstr "Ett kommando krävs för denna policytyp"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:533
#, python-format
msgid ""
"-t option can not be used with '%s' domains. Read usage for more details."
msgstr ""
"flaggan -t får inte användas med ?%s?-domäner. Läs användningen för fler "
"detaljer."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:538
#, python-format
msgid ""
"-d option can not be used with '%s' domains. Read usage for more details."
msgstr ""
"flaggan -d får inte användas med ?%s?-domäner. Läs användningen för fler "
"detaljer."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:542
#, python-format
msgid ""
"-a option can not be used with '%s' domains. Read usage for more details."
msgstr ""
"flaggan -a får inte användas med ?%s?-domäner. Läs användningen för fler "
"detaljer."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:546
msgid "-w option can not be used with the --newtype option"
msgstr "flaggan -w får inte användas med flaggan --newtype"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:567
msgid "List SELinux Policy interfaces"
msgstr "Lista SELinux-policyns gränssnitt"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:587
msgid "Enter interface names, you wish to query"
msgstr "Ange gränssnittsnamn som du vill fråga"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:597
msgid "Generate SELinux Policy module template"
msgstr "Generera en modulmall för SELinuxpolicyn"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:600
msgid "Enter domain type which you will be extending"
msgstr "Ange domäntyp som du kommer utöka"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:603
msgid "Enter SELinux user(s) which will transition to this domain"
msgstr "Ange SELinux-användare som skall övergå till denna domän."

#: ../sepolicy/sepolicy.py:606
msgid "Enter SELinux role(s) to which the administror domain will transition"
msgstr "Ange SELinux-roller till vilka administratörsdomänen skall gå över"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:609
msgid "Enter domain(s) which this confined admin will administrate"
msgstr "Ange domän(er) som denna instängda administratör kommer administrera"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:612
msgid "name of policy to generate"
msgstr "namn på policy att generera"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:619
msgid "path in which the generated policy files will be stored"
msgstr "sökväg dit de genererade policyfilerna kommer sparas"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:621
msgid "path to which the confined processes will need to write"
msgstr "sökväg dit de instängda processerna behöver kunna skriva"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:622
msgid "Policy types which require a command"
msgstr "Policytyper som kräver ett kommando"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:626 ../sepolicy/sepolicy.py:629
#: ../sepolicy/sepolicy.py:632 ../sepolicy/sepolicy.py:635
#: ../sepolicy/sepolicy.py:638 ../sepolicy/sepolicy.py:644
#: ../sepolicy/sepolicy.py:647 ../sepolicy/sepolicy.py:650
#: ../sepolicy/sepolicy.py:656 ../sepolicy/sepolicy.py:659
#: ../sepolicy/sepolicy.py:662 ../sepolicy/sepolicy.py:665
#, python-format
msgid "Generate '%s' policy"
msgstr "Generera ?%s?-policy"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:653
#, python-format
msgid "Generate '%s' policy "
msgstr "Generera ?%s?policy "

#: ../sepolicy/sepolicy.py:667
msgid "executable to confine"
msgstr "program som skall begränsas"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:672
msgid "commands"
msgstr "kommandon"

#: ../sepolicy/sepolicy.py:675
msgid "Alternate SELinux policy, defaults to /sys/fs/selinux/policy"
msgstr "Alternativ SELinux-policy, standard är /sys/fs/selinux/policy"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:25
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4330
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:52
msgid "Select domain"
msgstr "Välj domän"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:189
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4367
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4460
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4606
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4755
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4889
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5030
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5103
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5238
msgid "Select"
msgstr "Välj"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:204
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:539
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:684
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1239
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1535
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4540
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4690
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4821
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4955
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5173
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5304
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5464
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:332
msgid ""
"The entry that was entered is incorrect. Please try again in the ex:/.../..."
" format."
msgstr "Posten som angavs är felaktig. Försök igen i formatet ex:/.../..."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:358
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:442
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1120
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1368
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5332
msgid "Network Port Definitions"
msgstr "Definitioner av nätverksportar"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:458
msgid ""
"Add file Equivalence Mapping. Mapping will be created when Update is "
"applied."
msgstr ""
"Lägg till en filekvivalensmappning. Mappningar kommer skapas när Uppdatera "
"görs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:483
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4046
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:493
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5384
msgid ""
"Specify a new SELinux user name. By convention SELinux User names usually "
"end in an _u."
msgstr ""
"Ange ett nytt SELinux-användarnamn. Enligt konventionen brukar SELinux-"
"användarnamn sluta med _u."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:497
msgid "Enter the path to which you want to setup an equivalence label."
msgstr "Ange sökvägen till vilken du vill sätta upp en ekvivalensetikett."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:510
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4063
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4781
msgid "Equivalence Path"
msgstr "Ekvivalenssökväg"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:524
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:669
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1224
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1520
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5449
msgid "Save to update"
msgstr "Spara för att uppdatera"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:564
msgid ""
"Specify the mapping between the new path and the equivalence path. "
"Everything under this new path will be labeled as if they were under the "
"equivalence path."
msgstr ""
"Ange mappningen mellan den nya sökvägen och ekvivalenssökvägen. Allting "
"under den nya sökvägen kommer etiketteras som om det vore under "
"ekvivalenssökvägen."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:621
msgid "Add a file"
msgstr "Lägg till en fil"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:638
msgid ""
"<operation> File Labeling for <selected domain>. File labels will be created "
"when update is applied."
msgstr ""
"<åtgärd> Filetikettering för <vald domän>. Filetiketter kommer skapas när "
"en uppdatering görs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:711
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1485
msgid "MLS"
msgstr "MLS"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:747
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2306
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2418
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2540
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4500
msgid "Class"
msgstr "Klass"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:763
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:777
msgid ""
"Select the file class to which this label will be applied. Defaults to all "
"classes."
msgstr ""
"Välj filklassen på vilken denna etikett skall användas. Standard är på alla "
"klasser."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:804
msgid "Make Path Recursive"
msgstr "Gör sökvägen rekursiv"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:808
msgid ""
"Select Make Path Recursive if you want to apply this label to all children "
"of the specified directory path. objects under the directory to have this "
"label."
msgstr ""
"Välj Gör sökvägen rekursiv om du vill använda denna etikett på alla barn "
"till den angivna katalogsökvägen. Objekt under katalogen skall ha denna "
"etikett."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:821
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:825
msgid "Browse to select the file/directory for labeling."
msgstr "Bläddra för att hitta filen/katalogen att etikettera."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:869
msgid "Path "
msgstr "Sökväg "

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:880
msgid ""
"Specify the path using regular expressions that you would like to modify the "
"labeling."
msgstr ""
"Ange sökvägen med hjälp av reguljära uttryck som du skulle vilja ändra "
"etiketteringen på."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:902
msgid "Select the SELinux file type to assign to this path."
msgstr "Välj SELinux-filtypen att sätta på denna sökväg."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:929
msgid "Enter the MLS Label to assign to this file path."
msgstr "Ange MLS-etiketten att sätta på denna sökväg."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:933
msgid "SELinux MLS Label you wish to assign to this path."
msgstr "SELinux-MLS-etikett du vill sätta på denna sökväg."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1070
msgid "Analyzing Policy..."
msgstr "Analyserar policyn ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1137
msgid ""
"Add Login Mapping. Login Mapping will be created when update is applied."
msgstr ""
"Lägg till inloggningsmappning. Inloggningsmappning kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1172
msgid ""
"Enter the login user name of the user to which you wish to add SELinux User "
"confinement."
msgstr ""
"Ange inloggningsanvändarnamnet på användaren som du vill lägga till SELinux "
"användarbegränsning på."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1201
msgid ""
"Select the SELinux User to assign to this login user. Login users by "
"default get assigned by the __default__ user."
msgstr ""
"Välj SELinux-användarnamnet att sätta på denna inloggningsanvändare. "
"Inloggningsanvändare blir som standard tilldelade användaren __default__."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1264
msgid ""
"Enter MLS/MCS Range for this login User. Defaults to the range for the "
"Selected SELinux User."
msgstr ""
"Ange MLS/MCS-intervall för denna inloggningsanvändare. Standard är "
"intervallet för den valda SELinux-användaren."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1267
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3192
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3313
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5414
msgid "MLS Range"
msgstr "MLS-intervall"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1279
msgid ""
"Specify the MLS Range for this user to login in with. Defaults to the "
"selected SELinux Users MLS Range."
msgstr ""
"Ange MLS-intervallet för denna användare att logga in med. Standard är den "
"valda SELinux-användarens MLS-intervall."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1385
msgid ""
"<operation> Network Port for <selected domain>. Ports will be created when "
"update is applied."
msgstr ""
"<operation> Nätverksport för <vald domän>. Portar kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1423
msgid "Enter the port number or range to which you want to add a port type."
msgstr ""
"Ange portnumret eller intervallet till vilket du vill lägga till en porttyp."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1439
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2658
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2756
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4633
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1453
msgid "Port Type"
msgstr "Porttyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1498
msgid "Select the port type you want to assign to the specified port number."
msgstr "Välj porttypen du vill tilldela till det angivna portnumret."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1562
msgid "tcp"
msgstr "tcp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1566
msgid ""
"Select <b>tcp</b> if the port type should be assigned to tcp port numbers."
msgstr "Välj <b>tcp</b> om porttypen skall tilldelas till tcp-portnummer."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1579
msgid "udp"
msgstr "udp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1583
msgid ""
"Select <b>udp</b> if the port type should be assigned to udp port numbers."
msgstr "Välj <b>udp</b> om porttypen skall tilldelas till udp-portnummer."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1605
msgid "Enter the MLS Label to assign to this port."
msgstr "Ange MLS-etiketten att tilldela till denna port."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1707
msgid "SELinux Configuration"
msgstr "SELinux-konfiguration"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1743
msgid "Select..."
msgstr "Välj ?"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1792
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2212
msgid "Booleans"
msgstr "Booleaner"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1796
msgid ""
"Display boolean information that can be used to modify the policy for the "
"'selected domain'."
msgstr ""
"Visa information om booleaner som kan anänvdas för ändra policyn för den "
"?valda domänen?."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1810
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2597
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1814
msgid ""
"Display file type information that can be used by the 'selected domain'."
msgstr "Visa filtypsinformation som kan användas av den ?valda domänen?."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1828
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2830
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1832
msgid ""
"Display network ports to which the 'selected domain' can connect or listen "
"to."
msgstr ""
"Visa nätverksportar vilka den ?valda domänen? kan ansluta till eller lyssna "
"på."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1846
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3121
msgid "Transitions"
msgstr "Övergångar"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1850
msgid ""
"Display applications that can transition into or out of the 'selected "
"domain'."
msgstr "Visa program som kan gå över in i eller ut från den ?valda domänen?."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1864
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3222
msgid "Login Mapping"
msgstr "Inloggningsmappning"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1867
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1884
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1901
msgid "Manage the SELinux configuration"
msgstr "Hantera SELinux-konfigurationen"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1881
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3344
msgid "SELinux Users"
msgstr "SELinux-användare"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1915
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4016
msgid "Lockdown"
msgstr "Lås fast"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1918
msgid ""
"Lockdown the SELinux System.\n"
"This screen can be used to turn up the SELinux Protections."
msgstr ""
"Lås fast SELinux-systemet.\n"
"Denna skärm kan användas för att öka SELinux-skydden."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1933
msgid "radiobutton"
msgstr "alternativknapp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:1993
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2021
msgid "Show Modified Only"
msgstr "Visa endast ändrade"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2060
msgid "Mislabeled files exist"
msgstr "Feletiketterade filer finns"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2080
msgid "Show mislabeled files only"
msgstr "Visa endast feletiketterade filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2120
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3244
msgid ""
"If-Then-Else rules written in policy that can\n"
"allow alternative access control."
msgstr ""
"If-Then-Else-regler skrivna i en policy som kan\n"
"tillåta alternativ åtkomstkontroll."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2132
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2183
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2252
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2364
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2482
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4473
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4768
msgid "File Path"
msgstr "Filsökväg"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2288
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2399
msgid "SELinux File Type"
msgstr "SELinux-filtyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2332
msgid "File path used to enter the 'selected domain'."
msgstr "Filsökväg som används för att ange den ?valda domänen?."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2333
msgid "Executable Files"
msgstr "Körbara filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2448
msgid "Files to which the 'selected domain' can write."
msgstr "Filer till vilka den ?valda domänen? kan skriva."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2449
msgid "Writable files"
msgstr "Skrivbara filer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2571
msgid "File Types defined for the 'selected domain'."
msgstr "Filtyper definierade för den ?valda domänen?."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2572
msgid "Application File Types"
msgstr "Programfiltyper"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2639
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2738
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4619
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2704
msgid "Network Ports to which the 'selected domain' is allowed to connect."
msgstr "Nätverksportar till vilka den ?valda domänen? får lov att ansluta."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2705
msgid "Outbound"
msgstr "Utgående"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2804
msgid "Network Ports to which the 'selected domain' is allowed to listen."
msgstr "Nätverksportar på vilka den ?valda domänen? får lova att lyssna."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2805
msgid "Inbound"
msgstr "Inkommande"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2866
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2956
msgid "Boolean\n"
"Enabled"
msgstr "Boolean\n"
"Aktiverad"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2892
msgid "Boolean name"
msgstr "Booleannamn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2909
msgid "SELinux Application Type"
msgstr "SELinux-programtyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2930
msgid ""
"Executables which will transition to a different domain, when the 'selected "
"domain' executes them."
msgstr ""
"Körbara program som kommer övergå till en annan domän, när den ?valda "
"domänen? kör dem."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2933
msgid "Application Transitions From 'select domain'"
msgstr "Programövergångar från ?vald domän?"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2972
msgid "Calling Process Domain"
msgstr "Anrpoande processdomän"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:2988
msgid "Executable File"
msgstr "Körbar fil"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3012
msgid ""
"Executables which will transition to the 'selected domain', when executing a "
"selected domains entrypoint."
msgstr ""
"Körbara program vilka kommer övergå till den ?valda domänen?, när en vald "
"domäns ingångspunkt körs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3013
msgid "Application Transitions Into 'select domain'"
msgstr "Programövergångar till ?vald domän?"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3028
msgid ""
"File Transitions define what happens when the current domain creates the "
"content of a particular class in a directory of the destination type. "
"Optionally a file name could be specified for the transition."
msgstr ""
"Filövergångar definierar vad som händer när den aktuella domänen skapar "
"innehåll av en viss klass i en katalog med destinationstypen. Om önskvärt "
"kan ett filnamn anges för övergången."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3036
msgid "SELinux Directory Type"
msgstr "SELinux-katalogtyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3049
msgid "Destination Class"
msgstr "Destinationsklass"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3063
msgid "SELinux Destination Type"
msgstr "SELinux-destinationstyp"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3076
msgid "File Name"
msgstr "Filnamn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3098
msgid "File Transitions From 'select domain'"
msgstr "Filövergångar från ?vald domän?"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3297
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5508
msgid "Default Level"
msgstr "Standardnivå"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3383
msgid "Select the system mode when the system first boots up"
msgstr "Välj systemläget när systemet först startas"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3395
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3469
msgid "Enforcing"
msgstr "Tvingande"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3414
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3487
msgid "Permissive"
msgstr "Tillåtande"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3456
msgid "Select the system mode for the current session"
msgstr "Välj systemläge för den aktuella sessionen"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3533
msgid "System Policy Type:"
msgstr "Systempolicytyp:"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3594
msgid "<b>System Mode</b>"
msgstr "<b>Systemläge</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3632
msgid "Import system settings from another machine"
msgstr "Importera systeminställningar från en annan maskin"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3640
msgid "Import"
msgstr "Importera"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3659
msgid "Export system settings to a file"
msgstr "Exportera systeminställningar till en fil"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3669
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3688
msgid "Relabel all files back to system defaults on reboot"
msgstr "Etikettera om alla filer tillbaka till systemstandard vid omstart"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3783
msgid "<b>System Configuration</b>"
msgstr "<b>Systemkonfiguration</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3830
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3848
msgid ""
"An unconfined domain is a process label that allows the process to do what "
"it wants, without SELinux interfering. Applications started at boot by the "
"init system that SELinux do not have defined SELinux policy will run as "
"unconfined if this module is enabled. Disabling it means all daemons will "
"now be confined. To disable the unconfined_t user you must first remove "
"unconfined_t from the users/login screens."
msgstr ""
"En obegränsad domän är en processetikett som tillåter processen att göra vad "
"den vill, utan att SELinux blandar sig i. Program som startas vid uppstart "
"av init-systemet som SELinux inte har en definierad SELinux-policy för "
"kommer köra som obegränsade om denna modul är aktiverad. Att avaktivera den "
"betyder att alla demoner nu kommer köra begränsade. För att avaktivera "
"användaren unconfined_t måste du först ta bort unconfined_t från användar-/"
"inloggningskärmar."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3866
msgid "<b>Disable ability to run unconfined system processes?</b>"
msgstr "<b>Slå av möjligheten att köra obegränsade systemprocesser?</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3894
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3911
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3957
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3974
msgid ""
"A permissive domain is a process label that allows the process to do what it "
"wants, with SELinux only logging the denials, but not enforcing them. "
"Usually permissive domains indicate experimental policy, disabling the "
"module could cause SELinux to deny access to a domain, that should be "
"allowed."
msgstr ""
"En tillåtande domän är en processetikett som tillåter processen att göra vad "
"den vill, varvid SELinux endast loggar nekanden, men framtvingar dem inte. "
"Normalt indikerar tillåtande domäner en experimentell policy, att avaktivera "
"modulen skulle kunna få SELinux att neka åtkomster till en domän, som borde "
"vara tillåten."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3929
msgid "<b>Disable all permissive processes?</b>"
msgstr "<b>Avaktivera alla tillåtande processer?</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:3995
msgid "<b>Deny all processes from ptracing or debugging other processes?</b>"
msgstr ""
"<b>Neka alla processer att ptrace:a eller felsöka andra processer?</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4032
msgid ""
"File equivalence cause the system to label content under the new path as if "
"it were under the equivalence path."
msgstr ""
"Filekvivalenser får systemet att etikettera innehåll under den nya sökvägen "
"som om det vore under ekvivalenssökvägen."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4088
msgid "Files Equivalence"
msgstr "Filekvivalens"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4101
msgid "<b>...SELECT TO VIEW DATA...</b>"
msgstr "<b>?VÄLJ FÖR ATT VISA DATA?</b>"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4132
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4148
msgid "Modify"
msgstr "Modifiera"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4163
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4209
msgid "Revert"
msgstr "Återställ"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4214
msgid ""
"Revert button will launch a dialog window which allows you to revert changes "
"within the current transaction."
msgstr ""
"Knappen Återställ kommer starta ett dialogfönster som låter dig återställa "
"ändringar i den nuvarande transaktionen."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4231
msgid "Commit all changes in your current transaction to the server."
msgstr "Fastställ alla ändringar i din aktuella transaktion på servern."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4279
msgid "Applications - Advanced Search"
msgstr "Program ? Avancerad sökning"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4344
msgid "Process Types"
msgstr "Processtyper"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4385
msgid "More Details"
msgstr "Fler detaljer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4421
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4715
msgid "Delete Modified File Labeling"
msgstr "Ta bort ändrad filetikettering"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4439
msgid ""
"Select file labeling to delete. File labeling will be deleted when update is "
"applied."
msgstr ""
"Välj filetikettering att ta bort. Filetikettering kommer att tas bort när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4486
msgid "SELinux File Label"
msgstr "SELinux-filetikett"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4525
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4675
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4806
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4940
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5289
msgid "Save to Update"
msgstr "Spara för att uppdatera"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4565
msgid "Delete Modified Ports"
msgstr "Ta bort ändrade portar"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4583
msgid "Select ports to delete. Ports will be deleted when update is applied."
msgstr ""
"Välj portar att ta bort. Portar kommer att tas bort när uppdateringen "
"verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4733
msgid ""
"Select file equivalence labeling to delete. File equivalence labeling will "
"be deleted when update is applied."
msgstr ""
"Välj filekvivalensetikettering att ta bort. Filekvivalensetikettering "
"kommer att tas bort när uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4849
#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5198
msgid "Delete Modified Users Mapping."
msgstr "Ta bort ändrad användarmappning."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4867
msgid ""
"Select login user mapping to delete. Login user mapping will be deleted when "
"update is applied."
msgstr ""
"Välj en mappning av en inloggningsanvändare att ta bort. Mappningen av "
"inloggningsanvändaren kommer tas bort när uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4902
msgid "Login name"
msgstr "Inloggningsnamn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:4983
msgid "More Types"
msgstr "Fler typer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5010
msgid "Types"
msgstr "Typer"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5069
msgid ""
"Review the updates you have made before committing them to the system. To "
"reset an item, uncheck the checkbox. All items checked will be updated in "
"the system when you select update."
msgstr ""
"Granska uppdateringarna du har gjort före du verkställer dem i systemet. "
"För att återställa en post, klicka ur dess kryssruta. Alla förkryssade "
"poster kommer uppdateras i systemet när du väljer uppdatera."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5132
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5158
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5216
msgid ""
"Select users mapping to delete.Users mapping will be deleted when update is "
"applied."
msgstr ""
"Välj användarmappningar att ta bort. Användarmappningarna kommer tas bort "
"när uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5264
msgid "SELinux Username"
msgstr "SELinux-användarnamn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5349
msgid ""
"Add User Roles. SELinux User Roles will be created when Update is applied."
msgstr ""
"Lägg till användarroller. SELinux-användarroller kommer skapas när "
"uppdateringen verkställs."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5374
msgid "SELinux User Name"
msgstr "SELinux-användarnamn"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5489
msgid "Enter MLS/MCS Range for this SELinux User.\n"
"s0-s0:c1023"
msgstr "Ange MLS/MCS-intervall för denna SELinux-användare.\n"
"s0-s0:c1023"

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5520
msgid ""
"Specify the default level that you would like this SELinux user to login "
"with. Defaults to s0."
msgstr ""
"Ange standardnivån som du vill att denna SELinux-användare skall logga in "
"med. Standard är s0."

#: ../sepolicy/sepolicy/sepolicy.glade:5524
msgid "Enter Default Level for SELinux User to login with. Default s0"
msgstr ""
"Ange standardnivå för SELinux-användare att logga in med. Standard är s0"



More information about the tp-sv mailing list