Översättning av git: skrivfel

Mattias Engdegård mattiase at acm.org
Sön Mars 17 18:19:32 CET 2019


sön 2019-03-17 klockan 16:52 +0100 skrev Peter Krefting:
> 
> > "Inga ändringar - glömde du använda \"git add\"?\n"
> >              ^
> > "att"
> 
> Behövs det verkligen ett "att" här?

Det tycker jag nog; att utelämna infinitivmärket här är talspråk.
Konstruktionerna är "glömma ngt" och "glömma att göra ngt".

> Jag trodde jag hade raka citattecken överallt (brukar vanligtvis
> inte ha en editor som stöder typografiska). Jag borde helt säkert gå
> igenom hela översättningen och kolla, möjligen skriva något skript
> som ändrar allt (förutom där det är raka tecken i skal-syntax).

Källkatalogen verkar som så ofta är fallet också vara inkonsekvent och
blandar "", '', `' och `` utan synbar logik. Det är nog en god idé att
be projektet (kanske via koordinatorn) att hålla sig till en konvention
med väldefinierad semantik, så att översättarna vet vad som skall
användas i varje fall.

Många tack för dina ansträngningar!

	Mattias
More information about the tp-sv mailing list