Ny fetchmail

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Sön May 19 20:21:07 CEST 2019


Fetchmail ändras inte så ofta, det var drygt sex år sedan jag
uppdaterade senast. Nu var det dock dags. Det är ännu längre sedan
jag skickade in den för granskning, så det är hög tid.

-------------- next part --------------
 # Swedish translations for fetchmail package
 # Svenska översättningar för paket fetchmail.
 # Copyright © 2011, 2012, 2013 Eric S. Raymond (msgids)
 # Copyright © 2019 Matthias Andree (msgids)
 # This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
 # Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2011, 2012, 2013, 2019.
 #
 # $Revision: 1.11 $
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: fetchmail 6.3.20-rc3\n"
G "Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel at lists.berlios.de\n"
G "POT-Creation-Date: 2011-05-29 20:19+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2012-01-09 17:55+0100\n"
N "Project-Id-Version: fetchmail 6.4.0.beta5\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel at lists.sourceforge.net\n"
N "POT-Creation-Date: 2019-05-14 21:28+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2019-05-19 19:55+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
N "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: driver.c:345
G msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
G msgstr "Subject: Fetchmail-varning om för stora meddelanden"
N msgid "Fetchmail oversized-messages warning"
N msgstr "Fetchmail-varning om för stora meddelanden"
 
 
 #: driver.c:769
 #, c-format
G msgid ""
G "message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
N msgid "message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
 msgstr "meddelandet %s@%s:%d hade inte den förväntade längden (%d faktisk ? %d förväntad)\n"
 
 
 #: driver.c:841
 #, c-format
 msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
G msgid_plural ""
G "fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
N msgid_plural "fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
 msgstr[0] "hämtningsgränsen %d uppnådd, %d meddelande kvarlämnat på server %s konto %s\n"
 msgstr[1] "hämtningsgränsen %d uppnådd, %d meddelanden kvarlämnade på server %s konto %s\n"
 
 
 #: driver.c:914
 #, c-format
 msgid "timeout after %d seconds.\n"
G msgstr "tiden gick ut efter %d sekuner.\n"
N msgstr "tiden gick ut efter %d sekunder.\n"
 
G msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
G msgstr "Subject: fetchmail ser att tiden går ut upprepade gånger"
 #: driver.c:926
N msgid "fetchmail sees repeated timeouts"
N msgstr "fetchmail ser att tiden går ut upprepade gånger"
 
 #: driver.c:929
 #, c-format
G msgid ""
G "Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@"
G "%s.\n"
N msgid "Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%s.\n"
 msgstr "Fetchmail såg att tiden gick ut mer än %d gånger under försök att hämta post från %s@%s.\n"
 
 
 #: driver.c:1034
 #, c-format
 msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
G msgstr "kunde inte ett kanoniskt DNS-namn på %s (%s): %s\n"
N msgstr "kunde inte hitta ett kanoniskt DNS-namn på %s (%s): %s\n"
 
 
 #: driver.c:1201
 #, c-format
G msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
G msgstr "Subject: fetchmail-autenticering misslyckades på %s@%s"
N msgid "fetchmail authentication failed on %s@%s"
N msgstr "fetchmail-autenticering misslyckades på %s@%s"
 
 
 #: driver.c:1209
 msgid ""
 "The attempt to get authorization failed.\n"
 "Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
 "connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
 "that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
 "error message."
 msgstr ""
 "Försöket att få auktorisation misslyckades.\n"
 "Eftersom vi redan tidigare har lyckats med att få auktorisation för denna\n"
G "anslutning är dett förmodligen något annat felläge (såsom upptagen server)\n"
N "anslutning är det förmodligen något annat felläge (såsom upptagen server)\n"
 "som fetchmail inte kan särskilja eftersom servern inte skickade något\n"
 "användbart felmeddelande."
 
 
 #: driver.c:1225
 msgid ""
 "The attempt to get authorization failed.\n"
 "This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
 "other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
 "because they don't send useful error messages on login failure.\n"
 "\n"
 "The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
 "at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
 "is restored."
 msgstr ""
 "Försöket att få auktorisation misslyckades.\n"
 "Detta betyder förmodligen att ditt lösenord är ogiltigt, men några servrar\n"
 "har andra fellägen som fetchmail inte kan särskilja från detta eftersom de\n"
 "inte skickar användbara felmeddelanden vid inloggningsfel.\n"
 "\n"
 "Fetchmail-demonen kommer fortsätta köra och försöka ansluta varje cykel.\n"
G "Inga fler meddelanden kommer att skickas förrän tjänsten är återställd.<"
N "Inga fler meddelanden kommer att skickas förrän tjänsten är återställd."
 
 
 #: driver.c:1276
 #, c-format
G msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
G msgstr "Subject: fetchmail-auktorisation OK på %s@%s"
N msgid "fetchmail authentication OK on %s@%s"
N msgstr "fetchmail-auktorisation OK på %s@%s"
 
 
 #: driver.c:1447
 #, c-format
N msgid "Too many mails skipped (%d > %d) due to transient errors for %s\n"
N msgstr "Alltför många brev överhoppade (%d > %d) på grund av transienta fel med %s\n"
N 
 # Detta och följande meddelanden fylls i %s i meddelandent
 # "%s error while fetching ..." nedan. Jag tar med "fel" i första delen
 # för att få samman- och särskrivningar rätt.
 #: driver.c:1548
 
 #: env.c:73
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
 "This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
G "sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
G "headers.\n"
N "sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: headers.\n"
 "Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
 "%s: Abort.\n"
 msgstr ""
 "%s: Miljövariabeln NULLMAILER_FLAGS är satt.\n"
 "Detta är farligt eftersom det kan få nullmailer-inject eller nullmailer:s\n"
 "sendmail-omslag att mixtra med dina From:-, Message-ID:- eller\n"
 "Return-Path:-huvuden.\n"
 "Prova \"env NULLMAILER_FLAGS= %s DINA ARGUMENT HÄR\"\n"
 "%s: Avbryt.\n"
 
 
 #: env.c:172
 #, c-format
G msgid "gethostbyname failed for %s\n"
G msgstr "gethostbyname misslyckades för %s\n"
N msgid "getaddrinfo failed for %s\n"
N msgstr "getaddrinfo misslyckades för %s\n"
 
 
 #: env.c:178
 msgid ""
 "Trying to continue with unqualified hostname.\n"
G "DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
G "problems!\n"
N "DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar problems!\n"
 "DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
 msgstr ""
 "Försöker fortsätta med opreciserat värdnamn.\n"
 "Rapportera INTE trasiga Received:-huvuden, HELO/EHLO-rader eller liknande\n"
 "problem! REPARERA din /etc/hosts, DNS, NIS eller LDAP istället.\n"
 
 
 #: fetchmail.c:141
 msgid ""
 "Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
 "Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
 "          Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
G "Copyright (C) 2005 - 2006, 2010 - 2011 Sunil Shetye\n"
G "Copyright (C) 2005 - 2011 Matthias Andree\n"
N "Copyright (C) 2005 - 2012 Sunil Shetye\n"
N "Copyright (C) 2005 - 2019 Matthias Andree\n"
 msgstr ""
 "Copyright © 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
 "Copyright © 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
 "         Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
G "Copyright © 2005 - 2006, 2010 - 2011 Sunil Shetye\n"
G "Copyright © 2005 - 2011 Matthias Andree\n"
N "Copyright © 2005 - 2012 Sunil Shetye\n"
N "Copyright © 2005 - 2019 Matthias Andree\n"
 
 
 #: fetchmail.c:323
N msgid "The nodetach option is in effect, ignoring logfile option.\n"
N msgstr "Flaggan nodetach är aktiv, ignorerar loggfilsflaggan.\n"
N 
 #: fetchmail.c:330
N msgid "Not running in daemon mode, ignoring logfile option.\n"
N msgstr "Kör inte i demonläge, ignorerar loggfilsflaggan.\n"
N 
 #: fetchmail.c:337
 #, c-format
N msgid "Logfile \"%s\" does not exist, ignoring logfile option.\n"
N msgstr "Loggfilen ?%s? finns inte, ignorerar loggfilsflaggan.\n"
N 
 #: fetchmail.c:343
 #, c-format
N msgid "Logfile \"%s\" is not writable, aborting.\n"
N msgstr "Loggfilen ?%s? är inte skrivbar, avbryter.\n"
N 
 #: fetchmail.c:361
 #, c-format
N msgid "syslog and logfile options are both set, ignoring syslog, and logging to %s"
N msgstr "Både flaggan syslog och logfile är satta, ignorerar syslog, och loggar till %s"
N 
 #: fetchmail.c:449
 #, c-format
 
G msgid ""
G "fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
G "running.\n"
 #: fetchmail.c:526
N msgid "fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is running.\n"
 msgstr "fetchmail: kan inte kontrollera post medan en annan fetchmail på samma värd kör.\n"
 
 #: fetchmail.c:532
 #, c-format
G msgid ""
G "fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at "
G "%ld.\n"
N msgid "fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %ld.\n"
 msgstr "fetchmail: kan inte kontrollera angivna värdar med en annan fetchmail som kör som %ld.\n"
 
 #: fetchmail.c:539
 #, c-format
 msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %ld.\n"
G msgstr "fetchmail: en anna förgrunds-fetchmail kör som %ld.\n"
N msgstr "fetchmail: en annan förgrunds-fetchmail kör som %ld.\n"
 
G msgid ""
G "fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
G msgstr "fetchamil: kan inte ta flaggor medan en bakgrunds-fetchmail kör.\n"
 #: fetchmail.c:549
N msgid "fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
N msgstr "fetchmail: kan inte ta flaggor medan en bakgrunds-fetchmail kör.\n"
 
 
 #: fetchmail.c:573
 #, c-format
 msgid "fetchmail: elder sibling at %ld died mysteriously.\n"
G msgstr "fetchamil: äldre syskon %ld dog mystiskt.\n"
N msgstr "fetchmail: äldre syskon %ld dog mystiskt.\n"
 
 
 #: fetchmail.c:707
 msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
G msgstr "försök att göra om exec kan misslyckas eftersom aktuell katalog inte har återställts\n"
N msgstr "försök att starta om kan misslyckas eftersom aktuell katalog inte har återställts\n"
 
 
 #: fetchmail.c:1337
 #, c-format
G msgid ""
G "fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
N msgid "fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
 msgstr "fetchmail: varning: ingen DNS tillgänglig för att kontrollera flermålshämtingar från %s\n"
 
 
 #: fetchmail.c:1366
 #, c-format
G msgid ""
G "fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
G "service or port\n"
N msgid "fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for service or port\n"
 msgstr "fetchmail: %s-konfigurationen är ogiltig, ange ett positivt portnummer som tjänst eller port\n"
 
 
 #: fetchmail.c:1415
N msgid "fetchmail: Error: idle mode does not work for multiple folders or accounts!\n"
N msgstr "fetchmail: Fel: idle-läget fungerar inte för flera mappar eller konton!\n"
N 
 #: fetchmail.c:1439
 #, c-format
 
 #: fetchmail.c:1740
N msgid " SSL server certificate checking disabled.\n"
N msgstr " Kontroll av SSL-servercertifikat avaktiverat.\n"
N 
 #: fetchmail.c:1743
 #, c-format
 
G msgid ""
G " Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
 #: fetchmail.c:1779
N msgid " Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
 msgstr " Gamla meddelanden kommer inte slängas före meddelanden hämtas (--flush av).\n"
 
G msgid ""
G " Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
G "on).\n"
 #: fetchmail.c:1781
N msgid " Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush on).\n"
 msgstr " För stora meddelanden kommer slängas före meddelanden hämtas (--limitflush på).\n"
 
G msgid ""
G " Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
G "limitflush off).\n"
 #: fetchmail.c:1782
N msgid " Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--limitflush off).\n"
 msgstr " För stora meddelanden kommer inte slängas före meddelanden hämtas (--limitflush av).\n"
 
 
G msgid ""
G " Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
 #: fetchmail.c:1793
N msgid " Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
 msgstr " Tolkning av Content-Transfer-Encoding är avaktiverat (pass8bits på).\n"
 
G msgid ""
G " Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
 #: fetchmail.c:1794
N msgid " Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
 msgstr " Tolkning av Content-Transfer-Encoding är aktiverat (pass8bits av).\n"
 
 
G msgid ""
G " Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
 #: fetchmail.c:1951
N msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
 msgstr " Serveralias kommer att jämföras med flermålsadresser via IP_adress.\n"
 
 
 #: fetchmail.c:1959
 #, c-format
 msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
G msgstr " Kuverthuvud förodas vara: %s\n"
N msgstr " Kuverthuvud föromdas vara: %s\n"
 
 
 #: getpass.c:193
 msgid ""
 "\n"
 "Caught SIGINT... bailing out.\n"
G msgstr "\nFångade SIGINT? ger upp.\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Fångade SIGINT? ger upp.\n"
 
 
 #: gssapi.c:123
G msgid ""
G "If you want to use GSSAPI, you need credentials first, possibly from kinit.\n"
N msgid "If you want to use GSSAPI, you need credentials first, possibly from kinit.\n"
 msgstr "Om du vill använda GSSAPI behöver du kreditiv först, möjligen från kinit.\n"
 
 
 #: gssapi.c:273
N msgid "GSSAPI username too long for static buffer.\n"
N msgstr "GSSAPI-användarnamnet är för långt för den statiska bufferten.\n"
N 
 #: gssapi.c:282
 
 #: gssapi.c:286
 #, c-format
N msgid "GSSAPI send_token too large (%lu) while sending username.\n"
N msgstr "GSSAPI send_token var för stor (%lu) när användarnamnet skickades.\n"
N 
 #: gssapi.c:297
 
 #: imap.c:74
 #, c-format
G msgid "Received BYE response from IMAP server: %s"
G msgstr "Mottog BYE-svar från IMAP-server: %s"
N msgid "Received BYE response from IMAP server: %s\n"
N msgstr "Mottog BYE-svar från IMAP-servern: %s\n"
 
 
 #: imap.c:499
 #, c-format
N msgid "%s: WARNING: server offered STARTTLS but sslproto '' given.\n"
N msgstr "%s: VARNING: servern erbjöd STARTTLS men sslproto ?? gavs.\n"
N 
 #: imap.c:604
 
G msgid ""
G "Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
 #: imap.c:1084
N msgid "Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
 msgstr "Varning: ignorerar felaktiga data för meddelandestorlek som returneras av servern.\n"
 
 
G msgid ""
G "   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
G "daemon\n"
 #: options.c:652
N msgid "   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a daemon\n"
 msgstr "   --syslog   använd syslog(3) för de flesta meddelanden vid körning som en demon\n"
 
 #: options.c:653
N msgid "   --nosyslog  turns off use of syslog(3)\n"
N msgstr "   --nosyslog  slå av användningen av syslog(3)\n"
N 
 #: options.c:654
 
 #: options.c:658
 msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
G msgstr "   --postmaster ange en sista utvägs mottagare\n"
N msgstr "   --postmaster ange en mottagare som sista utväg\n"
 
 
G msgid ""
G "   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
 #: options.c:660
N msgid "   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
 msgstr "   --nosoftbounce fetchmail raderar permanent olevererbara meddelanden.\n"
 
G msgid ""
G "   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
G "(default).\n"
 #: options.c:661
N msgid "   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server (default).\n"
 msgstr "   --softbounce behåll permanent olevererbara meddelanden på servern (standard).\n"
 
 
 #: options.c:671
N msgid "   --nosslcertck skip strict server certificate check (insecure)\n"
N msgstr "   --nosslcertck hoppa över strikt kontroll av servercertifikat (osäkert)\n"
N 
 #: options.c:672
 
G msgid ""
G "   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
 #: options.c:674
N msgid "   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
 msgstr "   --sslcommonname förvänta detta CommonName från servern (avrådes)\n"
 
G msgid ""
G "   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
G "cert.\n"
 #: options.c:675
N msgid "   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's cert.\n"
 msgstr "   --sslfingerprint fingeravtryck som måste matcha det för serverns certifikat.\n"
 
 
G msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
G msgstr " -p, --protocol  ange protokoll för att hämta (se manualsidan)\n"
 #: options.c:683
N msgid " -p, --proto[col] specify retrieval protocol (see man page)\n"
N msgstr " -p, --proto[col] ange protokoll för att hämta (se manualsidan)\n"
 
 
 #: options.c:685
N msgid "   --idle    tells the IMAP server to send notice of new messages\n"
N msgstr "   --idle    säger till IMAP-servern att skicka notifieringar om nya meddelanden\n"
N 
 #: options.c:686
 
G msgid ""
G " -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
 #: options.c:687
N msgid " -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
 msgstr " -P, --service   TCP-tjänst att ansluta till (kan vara numerisk TCP-port)\n"
 
 
G msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
G msgstr " -u, --username  ange användarens inloggning på servern\n"
 #: options.c:695
N msgid " -u, --user[name] specify users's login on server\n"
N msgstr " -u, --user[name] ange användarens inloggning på servern\n"
 
 
G msgid ""
G "Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
G "of TOP.\n"
G msgstr "Varning: \"Maillennium POP3/PROXY-server\" funnen, använder RETR-kommando istället för TOP.\n"
 #: pop3.c:329
N msgid "Warning: \"Maillennium POP3\" found, using RETR command instead of TOP.\n"
N msgstr "Varning: ?Maillennium POP3? funnen, använder RETR-kommando istället för TOP.\n"
 
 
 #: pop3.c:497
 #, c-format
N msgid "%s: WARNING: server offered STLS, but sslproto '' given.\n"
N msgstr "%s: VARNING: servern erbjöd STLS, men sslproto ?? gavs.\n"
N 
 #: pop3.c:622
 
 #: rcfile_y.y:218
G msgid ""
G "fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
G "FreeBSD\n"
N msgid "fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and FreeBSD\n"
 msgstr "fetchmail: gränssnittsflaggan stödjs endast under Linux (utan IPv6) och FreeBSD\n"
 
 #: rcfile_y.y:226
G msgid ""
G "fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
G "FreeBSD\n"
N msgid "fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and FreeBSD\n"
 msgstr "fetchmail: flaggan monitor stödjs endast under Linux (utan IPv6) och FreeBSD\n"
 
 
 #: rpa.c:712
 msgid "  service that you think you are (replay\n"
G msgstr "  den tjänst du tror du talar (attacker med\n"
N msgstr "  den tjänst du tror du talar med (attacker med\n"
 
 #: rpa.c:713
 msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
G msgstr "  återuppspelning av någon oärlig tjänst är möjliga.)\n"
N msgstr "  återuppspelning av någon oärlig tjänst är möjliga).\n"
 
 
 #: sink.c:1408
 #, c-format
G msgid ""
G "Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
N msgid "Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
 msgstr "Konstigt: pclose av MDA:n returnerade %d och errno %d/%s, kan inte hanteras vid %s:%d\n"
 
 
G msgid ""
G "-- \n"
G "The Fetchmail Daemon"
G msgstr ""
G "-- \n"
G "Fetchmail-demonen"
 #: sink.c:1632
N msgid "The Fetchmail Daemon"
N msgstr "Fetchmail-demonen"
 
 
 #: socket.c:406
 #, c-format
N msgid "OpenSSL reported: %s\n"
N msgstr "OpenSSL rapporterade: %s\n"
N 
 #: socket.c:641
 #, c-format
N msgid "SSL verify callback depth %d: preverify_ok == %d, err = %d, %s\n"
N msgstr "SSL-verifieringens återanropsdjup %d: preverify_ok == %d, err = %d, %s\n"
N 
 #: socket.c:647
 
 #: socket.c:819
 #, c-format
G msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
G msgstr "okänd utgivare (första %d tecknen): %s\n"
N msgid "Broken certification chain at: %s\n"
N msgstr "Trasig certifikatskedja vid: %s\n"
 
G msgid ""
G "This error usually happens when the server provides an incomplete "
G "certificate chain, which is nothing fetchmail could do anything about. For "
G "details, please see the README.SSL-SERVER document that comes with "
G "fetchmail.\n"
G msgstr "Detta fel uppstår vanligen när servern tillhandahåller en ofullständig certifikatkedja, vilket inte är något fetchmail kan göra något åt. För detaljer, se dokumentet README.SSL-SERVER som kommer med fetchmail.\n"
 #: socket.c:821
N msgid "This could mean that the server did not provide the intermediate CA's certificate(s), which is nothing fetchmail could do anything about. For details, please see the README.SSL-SERVER document that ships with fetchmail.\n"
N msgstr "Detta kan betyda att servern inte tillhandahöll de mellanliggande CA:nas certifikat, vilket inte är något fetchmail kunde göra något åt. För detaljer, se dokumentet README.SSL-SERVER som kommer med fetchmail.\n"
 
 #: socket.c:831
 #, c-format
G msgid ""
G "This means that the root signing certificate (issued for %s) is not in the "
G "trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the "
G "certificate directory. For details, please see the documentation of --"
G "sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.\n"
G msgstr "Detta betyder att rotsigneringscertifikatat (utgivet för %s) inte finns på platserna för betrodda CA-certifikat, eller att c_rehash behöver köras på certifikatkatalogen. För detaljer, se dokumentationen av --sslcertpath och --sslcertfile i manualsidan.\n"
N msgid "Missing trust anchor certificate: %s\n"
N msgstr "Förtroendeankarcertifikat saknas: %s\n"
 
 #: socket.c:834
N msgid "This could mean that the root CA's signing certificate is not in the trusted CA certificate location, or that c_rehash needs to be run on the certificate directory. For details, please see the documentation of --sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.\n"
N msgstr "Detta kan betyda att root-CA:ns signeringscertifikat inte finns på platserna för betrodda CA-certifikat, eller att c_rehash behöver köras på certifikatkatalogen. För detaljer, se dokumentationen av --sslcertpath och --sslcertfile i manualsidan.\n"
N 
 #: socket.c:907 socket.c:985
N msgid "Your OpenSSL version does not support SSLv3.\n"
N msgstr "Din version av OpenSSL stödjer inte SSLv3.\n"
N 
 #: socket.c:925 socket.c:1003
N msgid "Your OpenSSL version does not support TLS v1.1.\n"
N msgstr "Din version av OpenSSL stödjer inte TLS v1.1.\n"
N 
 #: socket.c:936 socket.c:1014
N msgid "Your OpenSSL version does not support TLS v1.2.\n"
N msgstr "Din version av OpenSSL stödjer inte TLS v1.2.\n"
N 
 #: socket.c:947 socket.c:1025
N msgid "Your OpenSSL version does not support TLS v1.3.\n"
N msgstr "Din version av OpenSSL stödjer inte TLS v1.3.\n"
N 
 #: socket.c:956 socket.c:1035
 #, c-format
N msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default autoselect (auto).\n"
N msgstr "Ogiltigt SSL-protokoll ?%s? angivet, använder standard autoval (auto).\n"
N 
 #: socket.c:1070
 #, c-format
N msgid "Loaded OpenSSL library %#lx older than headers %#lx, refusing to work.\n"
N msgstr "Det inlästa OpenSSL-biblioteket %#lx är äldre än huvudena %#lx, vägrar att arbeta.\n"
N 
 #: socket.c:1075
 #, c-format
N msgid "Loaded OpenSSL library %#lx newer than headers %#lx, trying to continue.\n"
N msgstr "Det inlästa OpenSSL-biblioteket %#lx är nyare än huvudena %#lx, vägrar att arbeta.\n"
N 
 #: socket.c:1095
 
 #: socket.c:1115
N msgid "Note that some distributions disable older protocol versions in weird non-standard ways. Try a newer protocol version.\n"
N msgstr "Observera att några distributioner avaktiverar äldre protokollversioner på konsticka icke-standardsätt. Försök med en nyare protokollversion.\n"
N 
 #: socket.c:1183
 #, c-format
N msgid "Warning: SSL_set_tlsext_host_name(%p, \"%s\") failed (code %#lx), trying to continue.\n"
N msgstr "Varning: SSL_set_tlsext_host_name(%p, \"%s\") misslyckades (kod %#lx), försöker att fortsätta.\n"
N 
 #: socket.c:1198
 #, c-format
N msgid "Warning: X509_VERIFY_PARAM_set1_host(%p, \"%s\") failed (code %#x), trying to continue.\n"
N msgstr "Varning: X509_VERIFY_PARAM_set1_host(%p, \"%s\") misslyckades (kod %#x), försöker att fortsätta.\n"
N 
 #: socket.c:1233
N msgid "Server shut down connection prematurely during SSL_connect().\n"
N msgstr "Servern stängde ner förbindelsen för tidigt under SSL_connect().\n"
N 
 #: socket.c:1235
 #, c-format
N msgid "System error during SSL_connect(): %s\n"
N msgstr "Systemfel under SSL_connect(): %s\n"
N 
 #: socket.c:1255
N msgid "Cannot obtain current SSL/TLS cipher - no session established?\n"
N msgstr "Kan inte hämta aktuellt SSL/TLS-chiffer ? ingen förbindelse etablerad?\n"
N 
 #: socket.c:1258
 #, c-format
G msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
G msgstr "Ogiltigt SSL-protokoll ?%s? angivet, använder standard (SSLv23).\n"
N msgid "SSL/TLS: using protocol %s, cipher %s, %d/%d secret/processed bits\n"
N msgstr "SSL/TLS: använder protokollet %s, chiffret %s, %d/%d hemliga/bearbetade bitar\n"
 
 
G msgid ""
G "Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --"
G "sslcertck!)\n"
 #: socket.c:1282
N msgid "Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)\n"
 msgstr "Varning: anslutningen är osäker, fortsätter ändå. (Bättre att använda --sslcertck!)\n"
 
 
 #: uid.c:262
 #, c-format
G msgid "Old UID list from %s:"
G msgstr "Gammal UID-lista från %s:"
N msgid "Old UID list from %s:\n"
N msgstr "Gammal UID-lista från %s:\n"
 
 
G msgid "Scratch list of UIDs:"
G msgstr "Utkastlista av UID:er:"
 #: uid.c:273
N msgid "Scratch list of UIDs:\n"
N msgstr "Utkastlista av UID:er:\n"
 
 #: uid.c:357 uid.c:401
 #, c-format
G msgid "Merged UID list from %s:"
G msgstr "Sammanslagen UID-lista från %s:"
N msgid "Merged UID list from %s:\n"
N msgstr "Sammanslagen UID-lista från %s:\n"
 
 #: uid.c:360
 #, c-format
G msgid "New UID list from %s:"
G msgstr "Ny UID-lista från %s:"
G 
G msgid "swapping UID lists\n"
G msgstr "växlar UID-listor\n"
N msgid "New UID list from %s:\n"
N msgstr "Ny UID-lista från %s:\n"
 
 #: uid.c:390
 msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
G msgstr "växlar inte UID-listor, inga UID:er har sett denna fråga\n"
N msgstr "växlar inte UID-listor, inga UID:er har setts i denna fråga\n"


More information about the tp-sv mailing list