cpplib

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Sön Feb 16 13:20:31 CET 2020


Antingen har jag glömt att notera när jag skickat in för granskning,
eller så har jag inte gjort det på över 10 år. Det kan nog vara så,
det händer väldigt lite i cpplib, och när det bara är ett eller två
nya meddelanden brukar jag bespara sändlistan att granska det.

Med tiden har det dock samlat på sig en del, så jag tänkte det kunde
vara dags att skicka ut för granskning ifall det finns någon som har
tid och lust.

-------------- next part --------------
 # Swedish messages for cpplib.
 # Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
 # Dennis Björklund <db at zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
 # Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
 #
 # Remember: GCC team does not want RCS keywords in the header!
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: cpplib 4.3-b20071109\n"
G "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
G "POT-Creation-Date: 2007-11-08 21:08+0000\n"
G "PO-Revision-Date: 2008-01-18 21:02+0100\n"
N "Project-Id-Version: cpplib 10.1-b20200209\n"
N "Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
N "POT-Creation-Date: 2020-02-07 22:33+0000\n"
N "PO-Revision-Date: 2020-02-16 13:12+0100\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
N "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
N "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 
 #: charset.c:804
 #, c-format
 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
G msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenupsättning för körning"
N msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenuppsättning för körning"
 
 
 #: charset.c:1058
N msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
N msgstr "C99:s universella teckennamn är inkompatibla med C90"
N 
 #: charset.c:1061
 #, c-format
 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
G msgstr "betydelsen av \"\\%c\" är annorlunda i traditionell C"
N msgstr "betydelsen av ?\\%c? är annorlunda i traditionell C"
 
 
 #: charset.c:1103
 #, c-format
 msgid "incomplete universal character name %.*s"
G msgstr "ofullständigt unversellt teckennamn %.*s"
N msgstr "ofullständigt universellt teckennamn %.*s"
 
 
 #: charset.c:1128 lex.c:1335
 msgid "'$' in identifier or number"
G msgstr "\"$\" i identifierare eller tal"
N msgstr "?$? i identifierare eller tal"
 
 
 #: charset.c:1149
 #, c-format
N msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
N msgstr "%.*s är utanför UCS-kodrymden"
N 
 #: charset.c:1194 charset.c:2113
 
 #: charset.c:1201
 msgid "converting UCN to execution character set"
G msgstr "vid konverting av UCN till teckenuppsättning för körning"
N msgstr "vid konvertering av UCN till teckenuppsättning för körning"
 
 #: charset.c:1265
 #, c-format
N msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
N msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"
N 
 #: charset.c:1282
 #, c-format
N msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
N msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"
N 
 #: charset.c:1368
 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
G msgstr "betydelsen av \"\\x\" är annorlunda i traditionell C"
N msgstr "betydelsen av ?\\x? är annorlunda i traditionell C"
 
 
 #: charset.c:1534
 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
G msgstr "betydelsen av \"\\a\" är annorlunda i traditionell C"
N msgstr "betydelsen av ?\\a? är annorlunda i traditionell C"
 
 #: charset.c:1541
 #, c-format
 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
G msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, \"\\%c\""
N msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, ?\\%c?"
 
 #: charset.c:1549
 #, c-format
G msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
G msgstr "okänd escape-sekvens \"\\%c\""
N msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
N msgstr "okänd specialsekvens: ?\\%c?"
 
 #: charset.c:1557
 #, c-format
 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
G msgstr "okänd escape-sekvens: \"\\%s\""
N msgstr "okänd specialsekvens: ?\\%s?"
 
 
 #: charset.c:1705
N msgid "missing open quote"
N msgstr "inledande citationstecken saknas"
N 
 #: charset.c:1923 charset.c:2002
 
 #: directives.c:384
 #, c-format
N msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
N msgstr "#%s är en GCC-utvidgning som avrådes ifrån"
N 
 #: directives.c:397
 
 #: directives.c:400
 #, c-format
 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
G msgstr "traditionell C ignorerar #%s dör tecknet # är indenterat"
N msgstr "traditionell C ignorerar #%s där tecknet # är indenterat"
 
 
G msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
G msgstr "\"defined\" kan inte användas som ett makronamn"
 #: directives.c:601
 #, c-format
N msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
N msgstr "?%s? kan inte användas som ett makronamn"
 
 #: directives.c:608
 #, c-format
 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
G msgstr ""
G "\"%s\" kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"
N msgstr "?%s? kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"
 
 
 #: directives.c:663 directives.c:668
 #, c-format
 msgid "undefining \"%s\""
G msgstr "avdefinierar \"%s\""
N msgstr "avdefinierar ?%s?"
 
 
 #: directives.c:783
 #, c-format
 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
G msgstr "#%s förväntar \"FILNAMN\" eller <FILNAMN>"
N msgstr "#%s förväntar ?FILNAMN? eller <FILNAMN>"
 
 
G msgid "#include nested too deeply"
G msgstr "#include nästlad för djupt"
 #: directives.c:838
 #, c-format
N msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
N msgstr "nästningsdjup %u av #include överskrider maximum på %u (använd -fmax-include-depth=DJUP för att öka maximumet)"
 
 
 #: directives.c:909
 #, c-format
 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
G msgstr "ogiltigt flagga \"%s\" i line-direktiv"
N msgstr "ogiltig flagga ?%s? i line-direktiv"
 
 #: directives.c:969
N msgid "unexpected end of file after #line"
N msgstr "oväntat filslut efter #line"
N 
 #: directives.c:972
 #, c-format
 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
G msgstr "\"%s\" efter #line är inte ett positivt heltal"
N msgstr "?%s? efter #line är inte ett positivt heltal"
 
 
 #: directives.c:993 directives.c:1074
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
G msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
N msgstr "?%s? är inte ett giltigt filnamn"
 
 #: directives.c:1034
 #, c-format
 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
G msgstr "\"%s\" efter # är inte ett positivt heltal"
N msgstr "?%s? efter # är inte ett positivt heltal"
N 
 #: directives.c:1101
 #, c-format
N msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
N msgstr "filen ?%s? linjemarkör ignoreras på grund av felaktig nästning"
 
 #: directives.c:1162 directives.c:1164 directives.c:1166 directives.c:1754
 #, c-format
N msgid "%s"
N msgstr "%s"
N 
 #: directives.c:1190
 #, c-format
 
 #: directives.c:1253
 #, c-format
 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
G msgstr ""
G "registrerar pragman i namnrymden \"%s\" med namnexpansion som inte passar "
G "ihop"
N msgstr "registrerar pragman i namnrymden ?%s? med namnexpansion som inte passar ihop"
 
 #: directives.c:1262
 #, c-format
 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
G msgstr "registrerar pragma \"%s\" med namnexpansion och utan namnrymd"
N msgstr "registrerar pragma ?%s? med namnexpansion och utan namnrymd"
 
 #: directives.c:1280
 #, c-format
 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
G msgstr "registrerar \"%s\" både som ett pragma och ett pragma namespace"
N msgstr "registrerar ?%s? både som ett pragma och ett pragma namespace"
 
 
 #: directives.c:1556
N msgid "invalid #pragma push_macro directive"
N msgstr "ogiltigt direktiv #pragma push_macro"
N 
 #: directives.c:1613
N msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
N msgstr "ogiltigt direktiv #pragma pop_macro"
N 
 #: directives.c:1668
 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
G msgstr "ogiltigt GCC-direktiv #pragma poison"
N msgstr "ogiltigt direktiv #pragma GCC poison"
 
 #: directives.c:1677
 #, c-format
 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
G msgstr "förgiftar existerande makro \"%s\""
N msgstr "förgiftar existerande makro ?%s?"
 
 
 #: directives.c:1749
 #, c-format
N msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
N msgstr "ogiltigt direktiv ?#pragma GCC %s?"
N 
 #: directives.c:1950
 
 #: directives.c:2323
 #, c-format
 msgid "\"%s\" re-asserted"
G msgstr "\"%s\" omförsäkrat"
N msgstr "?%s? omförsäkrat"
 
 
G msgid "too many decimal points in number"
G msgstr "för många decimalpunker i tal"
 #: errors.c:304
N msgid "stdout"
N msgstr "standard ut"
 
 
 #: expr.c:651
 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
G msgstr "ogiltigt prefix \"0b\" på flyttalskonstant"
N msgstr "ogiltigt prefix ?0b? på flyttalskonstant"
 
 #: expr.c:664
N msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
N msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C++17"
N 
 #: expr.c:667
 
 #: expr.c:711
 #, c-format
 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
G msgstr "ogiltigt suffix \"%.*s\" på flyttalskonstant"
N msgstr "ogiltigt suffix ?%.*s? på flyttalskonstant"
 
 #: expr.c:722 expr.c:789
 #, c-format
 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
G msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet \"%.*s\""
N msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet ?%.*s?"
N 
 #: expr.c:730
N msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
N msgstr "suffix för double-konstanter är en GCC-utvidgning"
 
 #: expr.c:736
 #, c-format
 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
G msgstr "ogiltigt suffix \"%.*s\" på hexadecimal flyttalskonstant"
N msgstr "ogiltigt suffix ?%.*s? på hexadecimal flyttalskonstant"
 
G msgid "decimal float constants are a GCC extension"
G msgstr "decimala flyttalskonstanter är en GCC-utvidgning"
 #: expr.c:749 expr.c:753
N msgid "decimal float constants are a C2X feature"
N msgstr "decimala flyttalskonstanter är en C2X-funktion"
 
 #: expr.c:772
 #, c-format
 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
G msgstr "ogiltig ändelse \"%.*s\" på heltalskonstant"
N msgstr "ogiltig ändelse ?%.*s? på heltalskonstant"
 
 #: expr.c:797
N msgid "use of C++11 long long integer constant"
N msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C++11"
N 
 #: expr.c:798
 
 #: expr.c:820
N msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
N msgstr "binära konstanter är C++14-funktion eller GCC-utvidgning"
N 
 #: expr.c:822
 
 #: expr.c:1043
 msgid "missing ')' after \"defined\""
G msgstr "saknar ')' efter \"defined\""
N msgstr "saknar ')' efter ?defined?"
 
 #: expr.c:1050
 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
G msgstr "operatorn \"defined\" måste ha en identiferare"
N msgstr "operatorn ?defined? måste ha en identifierare"
 
 #: expr.c:1058
 #, c-format
 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
G msgstr "(\"%s\" är en alternativ symbol för \"%s\" i C++)"
N msgstr "(?%s? är en alternativ symbol för ?%s? i C++)"
 
 #: expr.c:1070
 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
G msgstr "denna användning av \"defined\" är kanske inte portabel"
N msgstr "denna användning av ?defined? är kanske inte portabel"
N 
 #: expr.c:1113
N msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
N msgstr "användardefinierad konstant i preprocessoruttryck"
 
 
 #: expr.c:1173
 #, c-format
G msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
G msgstr "symbolen \"%s\" är inte ett giltigt preprocessoruttryck"
G 
G msgid "missing expression between '(' and ')'"
G msgstr "saknat uttryck mellan \"(\" och \")\""
N msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
N msgstr "?%s? är inte definierad, beräknas till 0"
 
G msgid "#if with no expression"
G msgstr "#if utan uttryck"
 #: expr.c:1186
N msgid "assertions are a GCC extension"
N msgstr "försäkringar är en GCC-utvidgning"
 
G msgid "operator '%s' has no right operand"
G msgstr "operatorn \"%s\" har ingen högra operand"
 #: expr.c:1189
N msgid "assertions are a deprecated extension"
N msgstr "försäkringar är en utvidgning som avrådes ifrån"
 
 #: expr.c:1435
 #, c-format
G msgid "operator '%s' has no left operand"
G msgstr "operatorn \"%s\" har ingen vänstra operand"
N msgid "unbalanced stack in %s"
N msgstr "obalanserad stack i %s"
 
 #: expr.c:1455
 #, c-format
 msgid "impossible operator '%u'"
G msgstr "omöjlig operator \"%u\""
N msgstr "omöjlig operator ?%u?"
 
 #: expr.c:1556
 msgid "missing ')' in expression"
G msgstr "saknad \")\" i uttryck"
N msgstr "saknad ?)? i uttryck"
 
 #: expr.c:1585
 msgid "'?' without following ':'"
G msgstr "\"?\" utan följande \":\""
N msgstr "??? utan följande ?:?"
 
 
 #: expr.c:1600
 msgid "missing '(' in expression"
G msgstr "saknad \"(\" i uttryck"
N msgstr "saknad ?(? i uttryck"
 
 #: expr.c:1632
 #, c-format
 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
G msgstr "vänsteroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
N msgstr "vänsteroperanden till ?%s? byter tecken vid befordran"
 
 #: expr.c:1637
 #, c-format
 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
G msgstr "högeroperanden till \"%s\" byter tecken vid befodran"
N msgstr "högeroperanden till ?%s? byter tecken vid befordran"
 
 
 #: init.c:602
 #, c-format
G msgid ""
G "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires "
G "%lu bits"
G msgstr ""
G "preprocessoraretmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu "
G "bitar"
N msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
N msgstr "preprocessoraritmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu bitar"
 
 
 #: init.c:629
 #, c-format
G msgid ""
G "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but "
G "the target requires %lu bits"
G msgstr ""
G "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, "
G "men målet kräver %lu bitar"
N msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
N msgstr "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, men målet kräver %lu bitar"
 
 
 #: lex.c:1155
 #, c-format
 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
G msgstr "trigraph ??%c ingorerad, använd -trigraphs för att aktivera"
N msgstr "trigraph ??%c ignorerad, använd -trigraphs för att aktivera"
 
 #: lex.c:1204
 msgid "\"/*\" within comment"
G msgstr "\"/*\" i kommentar"
N msgstr "?/*? i kommentar"
 
 
 #: lex.c:1308
 #, c-format
 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
G msgstr "\"%.*s\" är inte i NFKC"
N msgstr "?%.*s? är inte i NFKC"
 
 #: lex.c:1311
 #, c-format
 msgid "`%.*s' is not in NFC"
G msgstr "\"%.*s\" är inte i NFC"
N msgstr "?%.*s? är inte i NFC"
 
 #: lex.c:1375
N msgid "__VA_OPT__ is not available until C++2a"
N msgstr "__VA_OPT__ är inte tillgängligt förrän C++2a"
N 
 #: lex.c:1382
N msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++2a variadic macro"
N msgstr "__VA_OPT__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++2a-makro med variabelt argumentantal"
N 
 #: lex.c:1413 lex.c:1506
 #, c-format
 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
G msgstr "försök att använda förgiftad \"%s\""
N msgstr "försök att använda förgiftad ?%s?"
N 
 #: lex.c:1423 lex.c:1516
N msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
N msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++11-makro med variabelt argumentantal"
 
 #: lex.c:1427 lex.c:1520
 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
G msgstr ""
G "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt "
G "argumentantal"
N msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt argumentantal"
N 
 #: lex.c:1437 lex.c:1532
 #, c-format
N msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
N msgstr "identifieraren ?%s? är ett speciellt operatornamn i C++"
N 
 #: lex.c:1837
N msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
N msgstr "avgränsare för rå sträng längre än 16 tecken"
N 
 #: lex.c:1841
N msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
N msgstr "felaktig nyrad i rå sträng-avgränsare"
N 
 #: lex.c:1845
 #, c-format
N msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
N msgstr "ogiltigt tecken ?%c? i avgränsare för rå sträng"
 
 #: lex.c:1894 lex.c:1916
N msgid "unterminated raw string"
N msgstr "oavslutad rå sträng"
N 
 #: lex.c:1936 lex.c:2065
N msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
N msgstr "ogiltigt suffix på konstant; C++11 kräver ett mellanrum mellan konstant och strängmakro"
N 
 #: lex.c:2048
 
 #: lex.c:2083
N msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
N msgstr "C++11 kräver ett mellanrum mellan en strängkonstant och ett makro"
N 
 #: lex.c:2893 lex.c:2927
 
 #: lex.c:2904
N msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
N msgstr "kommentarer i C++-stil är inkompatibla med C90"
N 
 #: lex.c:2936
 
 #: macro.c:94
N msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
N msgstr "?##? kan inte förekomma vid någon av ändarna av __VA_OPT__"
N 
 #: macro.c:364
 #, c-format
G msgid "In file included from %s:%u"
G msgstr "I fil inkluderad från %s:%u"
N msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
N msgstr "?%s? använt utanför något preprocessordirektiv"
 
 #: macro.c:374
 #, c-format
G msgid ""
G ",\n"
G "         from %s:%u"
G msgstr ""
G ",\n"
G "         från %s:%u"
N msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
N msgstr "?(? saknas före operanden till ?%s?"
N 
 #: macro.c:389
 #, c-format
N msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
N msgstr "operatorn ?%s? måste ha en huvudnamn"
 
 #: macro.c:406
 #, c-format
N msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
N msgstr "?)? saknas efter operanden till ?%s?"
N 
 #: macro.c:426
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" is not used"
G msgstr "makrot \"%s\" är inte använt"
N msgstr "makrot ?%s? är inte använt"
 
 #: macro.c:465 macro.c:723
 #, c-format
 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
G msgstr "ogiltigt inbyggt makro \"%s\""
N msgstr "ogiltigt inbyggt makro ?%s?"
N 
 #: macro.c:472 macro.c:574
 #, c-format
N msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
N msgstr "makrot ?%s? kan förhindra reproducerbara byggen"
 
 
 #: macro.c:636
 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
G msgstr "__COUNTER__ expanderade inuti direktiv med -fdirectives-only"
N msgstr "__COUNTER__ expanderad inuti direktiv med -fdirectives-only"
 
 #: macro.c:842
 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
G msgstr "ogiltig strängkonstant, inorerar avslutande \"\\\""
N msgstr "ogiltig strängkonstant, ignorerar avslutande ?\\?"
 
 #: macro.c:904
 #, c-format
 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
G msgstr ""
G "att sätta ihop \"%s\" och \"%s\" ger inte en giltigt preprocessorsymbol"
N msgstr "att sätta ihop ?%s? och ?%s? ger inte en giltig preprocessorsymbol"
N 
 #: macro.c:1030
N msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
N msgstr "ISO C++11 kräver åtminstone ett argument för ?...? i ett makro med variabelt antal argument"
 
G msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
G msgstr "ISO C99 kräver att restargument används"
 #: macro.c:1034
N msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
N msgstr "ISO C99 kräver åtminstone ett argument för ?...? i ett makro med variabelt antal argument"
 
 #: macro.c:1041
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
G msgstr "makrot \"%s\" kräver %u argument, men endast %u anges"
N msgstr "makrot ?%s? kräver %u argument, men endast %u anges"
 
 #: macro.c:1046
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
G msgstr "makro \"%s\" skickade %u argument, men det tar bara %u"
N msgstr "makro ?%s? skickade %u argument, men det tar bara %u"
 
 #: macro.c:1244 traditional.c:815
 #, c-format
 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
G msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot \"%s\""
N msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot ?%s?"
 
 #: macro.c:1386
 #, c-format
 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
G msgstr ""
G "funktionsliknande makrot \"%s\" måste användas med ett argument i "
G "traditionell C"
N msgstr "funktionsliknande makrot ?%s? måste användas med ett argument i traditionell C"
 
 #: macro.c:2165
 #, c-format
N msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
N msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C++98"
N 
 #: macro.c:2173 macro.c:2182
 #, c-format
N msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
N msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C90"
N 
 #: macro.c:3141
 #, c-format
 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
G msgstr "dubblerad makroparameter \"%s\""
N msgstr "dubblerad makroparameter ?%s?"
N 
 #: macro.c:3223
 #, c-format
N msgid "expected parameter name, found \"%s\""
N msgstr "parameternamn förväntades, ?%s? hittades"
 
 #: macro.c:3224
 #, c-format
G msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
G msgstr "\"%s\" får inte förekomma i en makroparameterlista"
N msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
N msgstr "?,? eller ?)? förväntades, ?%s? hittades"
 
G msgid "macro parameters must be comma-separated"
G msgstr "makroparametrar måste avdelas av komman"
 #: macro.c:3225
N msgid "expected parameter name before end of line"
N msgstr "parameternamn förväntades före slutet på raden"
 
G msgid "parameter name missing"
G msgstr "parameternamn saknas"
 #: macro.c:3226
N msgid "expected ')' before end of line"
N msgstr "?)? förväntades före slutet på raden"
 
 #: macro.c:3227
N msgid "expected ')' after \"...\""
N msgstr "?)? förväntades efter ?...?"
N 
 #: macro.c:3284
N msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
N msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C++11"
N 
 #: macro.c:3285 macro.c:3289
 
 #: macro.c:3295
N msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
N msgstr "ISO C++ tillåter inte namngivna variabla makron"
N 
 #: macro.c:3296
 
 #: macro.c:3342
 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
G msgstr "\"##\" kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"
N msgstr "?##? kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"
N 
 #: macro.c:3380
N msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
N msgstr "ISO C++11 kräver mellanrum efter makronamnet"
 
 
 #: macro.c:3455
 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
G msgstr "\"#\" följs inte av en makroparameter"
N msgstr "?#? följs inte av en makroparameter"
 
 #: macro.c:3606
 #, c-format
 msgid "\"%s\" redefined"
G msgstr "\"%s\" omdefinierad"
N msgstr "?%s? omdefinierad"
 
 
 #: macro.c:3715
 #, c-format
 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
G msgstr "makroargumentet \"%s\" skulle bli gjort till sträng i traditionell C"
G 
G msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
G msgstr "ogiltig hash-typ %d i cpp_macro_definition"
N msgstr "makroargumentet ?%s? skulle bli gjort till sträng i traditionell C"
 
 
 #: pch.c:616
 #, c-format
N msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
N msgstr "%s: inte använd för att ?%.*s? är förgiftad"
N 
 #: pch.c:638
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
G msgstr "%s: inte använd för att \"%.*s\" inte är definierad"
N msgstr "%s: inte använd för att ?%.*s? inte är definierad"
 
 #: pch.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
G msgstr "%s: används inte för att \"%.*s\" definieras som \"%s\" inte \"%.*s\""
N msgstr "%s: används inte för att ?%.*s? definieras som ?%s? inte ?%.*s?"
 
 #: pch.c:691
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
G msgstr "%s: inte använd för att \"%s\" är definierad"
N msgstr "%s: inte använd för att ?%s? är definierad"
 
 #: pch.c:711
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
G msgstr "%s: inte använd för att \"__COUNTER__\" är ogiltig"
N msgstr "%s: inte använd för att ?__COUNTER__? är ogiltig"
 
 
 #: traditional.c:884
 #, c-format
 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
G msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot \"%s\""
N msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot ?%s?"
-------------- next part --------------
# Swedish messages for cpplib.
# Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Dennis Björklund <db at zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
# Remember: GCC team does not want RCS keywords in the header!
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 10.1-b20200209\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-07 22:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-16 13:12+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"

#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "konvertering från %s till %s stödjs inte av iconv"

#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"

#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "ingen iconv-implementation, kan inte konvertera från %s till %s"

#: charset.c:781
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "tecken 0x%lx finns inte i källkodens grundteckenuppsättning\n"

#: charset.c:798 charset.c:1768
msgid "converting to execution character set"
msgstr "konverterar till teckenuppsättning för körning"

#: charset.c:804
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenuppsättning för körning"

#: charset.c:1054
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "universella teckennamn är endast giltiga i C++ och C99"

#: charset.c:1058
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr "C99:s universella teckennamn är inkompatibla med C90"

#: charset.c:1061
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ?\\%c? är annorlunda i traditionell C"

#: charset.c:1070
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "I _cpp_valid_ucn men inte en UCN"

#: charset.c:1103
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "ofullständigt universellt teckennamn %.*s"

#: charset.c:1118
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s är inte ett giltigt universellt tecken"

#: charset.c:1128 lex.c:1335
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "?$? i identifierare eller tal"

#: charset.c:1138
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"

#: charset.c:1142
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"

#: charset.c:1149
#, c-format
msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
msgstr "%.*s är utanför UCS-kodrymden"

#: charset.c:1194 charset.c:2113
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "vid konvertering av UCN källteckenuppsättning"

#: charset.c:1201
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "vid konvertering av UCN till teckenuppsättning för körning"

#: charset.c:1265
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"

#: charset.c:1282
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"

#: charset.c:1368
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ?\\x? är annorlunda i traditionell C"

#: charset.c:1393
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x använt utan några följande hexadecimala siffror"

#: charset.c:1400
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "hexadecimal specialsekvens utanför intervallet"

#: charset.c:1452
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "oktal specialsekvens utanför intervallet"

#: charset.c:1534
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ?\\a? är annorlunda i traditionell C"

#: charset.c:1541
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, ?\\%c?"

#: charset.c:1549
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "okänd specialsekvens: ?\\%c?"

#: charset.c:1557
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "okänd specialsekvens: ?\\%s?"

#: charset.c:1565
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "vid konvertering av specialsekvens till teckenuppsättning för körning"

#: charset.c:1705
msgid "missing open quote"
msgstr "inledande citationstecken saknas"

#: charset.c:1923 charset.c:2002
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "teckenkonstant för lång för sin typ"

#: charset.c:1926
msgid "multi-character character constant"
msgstr "flerteckens teckenkonstant"

#: charset.c:2042
msgid "empty character constant"
msgstr "tom teckenkonstant"

#: charset.c:2160
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "misslyckades att konvertera %s till %s"

#: directives.c:229 directives.c:272
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "extra symboler vid slutet av direktivet #%s"

#: directives.c:379
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"

#: directives.c:384
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s är en GCC-utvidgning som avrådes ifrån"

#: directives.c:397
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "föreslår att inte använda #elif i traditionell C"

#: directives.c:400
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionell C ignorerar #%s där tecknet # är indenterat"

#: directives.c:404
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "föreslår att dölja #%s från traditionell C med en indenterad #"

#: directives.c:430
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "att bädda in ett direktiv i makroargument är inte portabelt"

#: directives.c:450
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "stil på raddirektiv är en GCC-utvidgning"

#: directives.c:531
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ogiltigt preprocessordirektiv #%s"

#: directives.c:601
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
msgstr "?%s? kan inte användas som ett makronamn"

#: directives.c:608
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "?%s? kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"

#: directives.c:611
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "inget makronamn angivet i direktivet #%s"

#: directives.c:614
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronamn måste vara identifierare"

#: directives.c:663 directives.c:668
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "avdefinierar ?%s?"

#: directives.c:724
msgid "missing terminating > character"
msgstr "saknar avslutande tecken >"

#: directives.c:783
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s förväntar ?FILNAMN? eller <FILNAMN>"

#: directives.c:829
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "tomt filnamn i #%s"

#: directives.c:838
#, c-format
msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
msgstr "nästningsdjup %u av #include överskrider maximum på %u (använd -fmax-include-depth=DJUP för att öka maximumet)"

#: directives.c:883
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next i primär källkodsfil"

#: directives.c:909
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ogiltig flagga ?%s? i line-direktiv"

#: directives.c:969
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "oväntat filslut efter #line"

#: directives.c:972
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "?%s? efter #line är inte ett positivt heltal"

#: directives.c:978 directives.c:980
msgid "line number out of range"
msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"

#: directives.c:993 directives.c:1074
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "?%s? är inte ett giltigt filnamn"

#: directives.c:1034
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "?%s? efter # är inte ett positivt heltal"

#: directives.c:1101
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr "filen ?%s? linjemarkör ignoreras på grund av felaktig nästning"

#: directives.c:1162 directives.c:1164 directives.c:1166 directives.c:1754
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: directives.c:1190
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "ogiltigt #%s-direktiv"

#: directives.c:1253
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "registrerar pragman i namnrymden ?%s? med namnexpansion som inte passar ihop"

#: directives.c:1262
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "registrerar pragma ?%s? med namnexpansion och utan namnrymd"

#: directives.c:1280
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registrerar ?%s? både som ett pragma och ett pragma namespace"

#: directives.c:1283
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s är redan registrerat"

#: directives.c:1286
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s är redan registrerat"

#: directives.c:1316
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "registrerar pragma med NULL-hanterare"

#: directives.c:1533
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "#pragma once i huvudfil"

#: directives.c:1556
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma push_macro"

#: directives.c:1613
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma pop_macro"

#: directives.c:1668
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma GCC poison"

#: directives.c:1677
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "förgiftar existerande makro ?%s?"

#: directives.c:1696
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "#pragma system_header ignorerat utanför huvudfil"

#: directives.c:1721
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "kan inte hitta källfil %s"

#: directives.c:1725
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "aktuell fil är äldre än %s"

#: directives.c:1749
#, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "ogiltigt direktiv ?#pragma GCC %s?"

#: directives.c:1950
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma tar en strängkonstant inom parenteser"

#: directives.c:2033
msgid "#else without #if"
msgstr "#else utan #if"

#: directives.c:2038
msgid "#else after #else"
msgstr "#else efter #else"

#: directives.c:2040 directives.c:2073
msgid "the conditional began here"
msgstr "villkorssatsen började här"

#: directives.c:2066
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif utan #if"

#: directives.c:2071
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif efter #else"

#: directives.c:2102
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif utan #if"

#: directives.c:2178
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "saknas '(' efter predikat"

#: directives.c:2196
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"

#: directives.c:2208
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "predikatets svar är tomt"

#: directives.c:2238
msgid "assertion without predicate"
msgstr "försäkran utan predikat"

#: directives.c:2241
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "predikat måste vara en identifierare"

#: directives.c:2323
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "?%s? omförsäkrat"

#: directives.c:2604
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "oavslutad #%s"

#: directives-only.c:221 lex.c:2879 traditional.c:174
msgid "unterminated comment"
msgstr "ej avslutad kommentar"

#: errors.c:291
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: errors.c:304
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#: expr.c:626 expr.c:743
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "fastdecimalskonstanter är en GCC-utvidgning"

#: expr.c:651
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "ogiltigt prefix ?0b? på flyttalskonstant"

#: expr.c:664
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C++17"

#: expr.c:667
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C99"

#: expr.c:711
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ogiltigt suffix ?%.*s? på flyttalskonstant"

#: expr.c:722 expr.c:789
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet ?%.*s?"

#: expr.c:730
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "suffix för double-konstanter är en GCC-utvidgning"

#: expr.c:736
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "ogiltigt suffix ?%.*s? på hexadecimal flyttalskonstant"

#: expr.c:749 expr.c:753
msgid "decimal float constants are a C2X feature"
msgstr "decimala flyttalskonstanter är en C2X-funktion"

#: expr.c:772
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ogiltig ändelse ?%.*s? på heltalskonstant"

#: expr.c:797
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C++11"

#: expr.c:798
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C99"

#: expr.c:814
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginära konstanter är en GCC-utvidgning"

#: expr.c:820
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr "binära konstanter är C++14-funktion eller GCC-utvidgning"

#: expr.c:822
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "binära konstanter är en GCC-utvidgning"

#: expr.c:917
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "heltalskonstant är för stor för sin typ"

#: expr.c:948
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "heltalskonstant är så stor att den är teckenlös"

#: expr.c:1043
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "saknar ')' efter ?defined?"

#: expr.c:1050
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operatorn ?defined? måste ha en identifierare"

#: expr.c:1058
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(?%s? är en alternativ symbol för ?%s? i C++)"

#: expr.c:1070
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "denna användning av ?defined? är kanske inte portabel"

#: expr.c:1113
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr "användardefinierad konstant i preprocessoruttryck"

#: expr.c:1118
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "flyttalskonstant i preprocessoruttryck"

#: expr.c:1124
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginärt tal i preprocessoruttryck"

#: expr.c:1173
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "?%s? är inte definierad, beräknas till 0"

#: expr.c:1186
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "försäkringar är en GCC-utvidgning"

#: expr.c:1189
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "försäkringar är en utvidgning som avrådes ifrån"

#: expr.c:1435
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "obalanserad stack i %s"

#: expr.c:1455
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "omöjlig operator ?%u?"

#: expr.c:1556
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "saknad ?)? i uttryck"

#: expr.c:1585
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "??? utan följande ?:?"

#: expr.c:1595
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "heltalsspill i preprocessoruttryck"

#: expr.c:1600
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "saknad ?(? i uttryck"

#: expr.c:1632
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "vänsteroperanden till ?%s? byter tecken vid befordran"

#: expr.c:1637
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "högeroperanden till ?%s? byter tecken vid befordran"

#: expr.c:1896
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"

#: expr.c:1994
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "kommaoperator i operand till #if"

#: expr.c:2130
msgid "division by zero in #if"
msgstr "division med noll i #if"

#: files.c:576
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "en eller flera PCH-filer hittades, men de var inte korrekta"

#: files.c:580
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "använd -Winvalid-pch för mer information"

#: files.c:1004
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "ingen huvudfilssökväg att leta efter %s i"

#: files.c:1439
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Multipla inkluderingsvakter kan vara användbart för:\n"

#: init.c:598
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t måste vare en teckenlös typ"

#: init.c:602
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "preprocessoraritmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu bitar"

#: init.c:609
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP-aritmetik måste vara åtminstone så precis som målets int"

#: init.c:612
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "målets char är mindre än 8 bitar bred"

#: init.c:616
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "målets wchar_t är smalare än målets char"

#: init.c:620
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "målets int är smalare än målets char"

#: init.c:625
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP:s halva heltal är smalare än CPP:s tecken"

#: init.c:629
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, men målet kräver %lu bitar"

#: lex.c:1126
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "bakåtstreck och nyrad skiljda av mellanrum"

#: lex.c:1131
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "bakåtstreck-nyrad vid filslut"

#: lex.c:1147
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigraph ??%c konverterad till %c"

#: lex.c:1155
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigraph ??%c ignorerad, använd -trigraphs för att aktivera"

#: lex.c:1204
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "?/*? i kommentar"

#: lex.c:1262
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s i preprocessordirektiv"

#: lex.c:1271
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nolltecken ignorerat"

#: lex.c:1308
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "?%.*s? är inte i NFKC"

#: lex.c:1311
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "?%.*s? är inte i NFC"

#: lex.c:1375
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++2a"
msgstr "__VA_OPT__ är inte tillgängligt förrän C++2a"

#: lex.c:1382
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++2a variadic macro"
msgstr "__VA_OPT__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++2a-makro med variabelt argumentantal"

#: lex.c:1413 lex.c:1506
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "försök att använda förgiftad ?%s?"

#: lex.c:1423 lex.c:1516
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++11-makro med variabelt argumentantal"

#: lex.c:1427 lex.c:1520
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt argumentantal"

#: lex.c:1437 lex.c:1532
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "identifieraren ?%s? är ett speciellt operatornamn i C++"

#: lex.c:1837
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "avgränsare för rå sträng längre än 16 tecken"

#: lex.c:1841
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr "felaktig nyrad i rå sträng-avgränsare"

#: lex.c:1845
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "ogiltigt tecken ?%c? i avgränsare för rå sträng"

#: lex.c:1894 lex.c:1916
msgid "unterminated raw string"
msgstr "oavslutad rå sträng"

#: lex.c:1936 lex.c:2065
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr "ogiltigt suffix på konstant; C++11 kräver ett mellanrum mellan konstant och strängmakro"

#: lex.c:2048
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nolltecken bevarade i konstant"

#: lex.c:2051
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "avslutande %c-tecken saknas"

#: lex.c:2083
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr "C++11 kräver ett mellanrum mellan en strängkonstant och ett makro"

#: lex.c:2893 lex.c:2927
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "C++ kommentarer tillåts inte i ISO C90"

#: lex.c:2895 lex.c:2906 lex.c:2930
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(detta rapporteras bara en gång per infil)"

#: lex.c:2904
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr "kommentarer i C++-stil är inkompatibla med C90"

#: lex.c:2936
msgid "multi-line comment"
msgstr "flerradskommentar"

#: lex.c:3330
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "ostavbar symbol %s"

#: macro.c:94
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr "?##? kan inte förekomma vid någon av ändarna av __VA_OPT__"

#: macro.c:364
#, c-format
msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
msgstr "?%s? använt utanför något preprocessordirektiv"

#: macro.c:374
#, c-format
msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
msgstr "?(? saknas före operanden till ?%s?"

#: macro.c:389
#, c-format
msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
msgstr "operatorn ?%s? måste ha en huvudnamn"

#: macro.c:406
#, c-format
msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
msgstr "?)? saknas efter operanden till ?%s?"

#: macro.c:426
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "makrot ?%s? är inte använt"

#: macro.c:465 macro.c:723
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ogiltigt inbyggt makro ?%s?"

#: macro.c:472 macro.c:574
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr "makrot ?%s? kan förhindra reproducerbara byggen"

#: macro.c:503
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "det gick inte att avgöra fils tidsstämpel"

#: macro.c:620
msgid "could not determine date and time"
msgstr "det gick inte att avgöra datum och tid"

#: macro.c:636
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "__COUNTER__ expanderad inuti direktiv med -fdirectives-only"

#: macro.c:842
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ogiltig strängkonstant, ignorerar avslutande ?\\?"

#: macro.c:904
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "att sätta ihop ?%s? och ?%s? ger inte en giltig preprocessorsymbol"

#: macro.c:1030
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C++11 kräver åtminstone ett argument för ?...? i ett makro med variabelt antal argument"

#: macro.c:1034
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C99 kräver åtminstone ett argument för ?...? i ett makro med variabelt antal argument"

#: macro.c:1041
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makrot ?%s? kräver %u argument, men endast %u anges"

#: macro.c:1046
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makro ?%s? skickade %u argument, men det tar bara %u"

#: macro.c:1244 traditional.c:815
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot ?%s?"

#: macro.c:1386
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktionsliknande makrot ?%s? måste användas med ett argument i traditionell C"

#: macro.c:2165
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C++98"

#: macro.c:2173 macro.c:2182
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C90"

#: macro.c:3141
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "dubblerad makroparameter ?%s?"

#: macro.c:3223
#, c-format
msgid "expected parameter name, found \"%s\""
msgstr "parameternamn förväntades, ?%s? hittades"

#: macro.c:3224
#, c-format
msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
msgstr "?,? eller ?)? förväntades, ?%s? hittades"

#: macro.c:3225
msgid "expected parameter name before end of line"
msgstr "parameternamn förväntades före slutet på raden"

#: macro.c:3226
msgid "expected ')' before end of line"
msgstr "?)? förväntades före slutet på raden"

#: macro.c:3227
msgid "expected ')' after \"...\""
msgstr "?)? förväntades efter ?...?"

#: macro.c:3284
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C++11"

#: macro.c:3285 macro.c:3289
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C99"

#: macro.c:3295
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C++ tillåter inte namngivna variabla makron"

#: macro.c:3296
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C tillåter inte namngivna variabla makron"

#: macro.c:3342
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "?##? kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"

#: macro.c:3380
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C++11 kräver mellanrum efter makronamnet"

#: macro.c:3381
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 kräver mellanrum efter makronamnet"

#: macro.c:3405
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "mellanrum saknas efter makronamn"

#: macro.c:3455
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "?#? följs inte av en makroparameter"

#: macro.c:3606
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "?%s? omdefinierad"

#: macro.c:3611
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "detta är platsen för den tidigare definitionen"

#: macro.c:3715
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroargumentet ?%s? skulle bli gjort till sträng i traditionell C"

#: pch.c:90 pch.c:342 pch.c:356 pch.c:374 pch.c:380 pch.c:389 pch.c:396
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "vid skrivning av förkompilerat huvud"

#: pch.c:616
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: inte använd för att ?%.*s? är förgiftad"

#: pch.c:638
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: inte använd för att ?%.*s? inte är definierad"

#: pch.c:650
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: används inte för att ?%.*s? definieras som ?%s? inte ?%.*s?"

#: pch.c:691
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: inte använd för att ?%s? är definierad"

#: pch.c:711
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: inte använd för att ?__COUNTER__? är ogiltig"

#: pch.c:720 pch.c:876
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "vid läsning av förkompilerat huvud"

#: traditional.c:884
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot ?%s?"

#: traditional.c:1107
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "syntaxfel i makroparameterlista"


More information about the tp-sv mailing list