Foliate översättning

Jonatan Nyberg jonatan.nyberg.karl at gmail.com
Sön Feb 23 10:11:41 CET 2020


Hej!
Har någon tid för att granska min översättning av Foliate? Svar direkt
till min e-post.

Mvh
Jonatan
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sv.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 37007 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/private/tp-sv/attachments/20200223/a02eab00/attachment-0001.bin>


More information about the tp-sv mailing list