Foliate översättning

Jonatan Nyberg jonatan.nyberg.karl at gmail.com
Tors Mars 19 13:39:25 CET 2020


Hej!
Har någon tid för att granska översättningen av Foliate?

Mvh
Jonatan
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sv.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 37007 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/private/tp-sv/attachments/20200319/18e58eb5/attachment-0001.bin>


More information about the tp-sv mailing list