Foliate översättning

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Mon Mars 30 22:19:29 CEST 2020


Jonatan Nyberg:
> Hej!
> Har någon tid för att granska översättningen av Foliate?

Jag började titta på det, men hann inte riktigt färdigt ikväll.
Fortsättning följer, men de här detaljerna hittade jag nu.


> #: src/main.js:103
> msgid "translator-credits"
> msgstr "översättare-tack till"

Den här strängen brukar det vara meningen att man skall ersätta med
namnet på översättarna, ditt namn i detta fall alltså.

> #: src/window.js:119
> msgid "Leave fullscreen"
> msgstr "Lämna fullskärmsläge"

> #: src/window.js:122 src/ui/mainMenu.ui:84
> msgid "Fullscreen"
> msgstr "Helskärmsläge"

> #: src/ui/shortcutsWindow.ui:114
> msgid "Toggle fullscreen"
> msgstr "Växla helskärmsläge"

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:152
> msgid "Fullscreen mode"
> msgstr "Fullskärmsläge"

Du växlar lite i översättningen här. Jag vill minnas att
"helskärmsläge" är den rekommenderade termen.

> #: src/export.js:46
> #, javascript-format
> msgid "Annotations for “%s” by %s"
> msgstr "Kommentarer för “%s” av %s"

Enligt svenska skrivregler har man "högercitationstecken", (”) både i
början och slutet av citatet. Idén med olika citationstecken i början
och slutet används inte på svenska.

> #: src/lookup.js:90
> msgid "Search on Wikipedia"
> msgstr "Sök på Wikipedia"

> #: src/lookup.js:332
> msgid "Search on Wiktionary"
> msgstr "Sök på Wiktionary"

> #: src/ui/preferenceWindow.ui:71
> msgid "Look up in Wikipedia"
> msgstr "Slå upp på Wikipedia"

> #: src/ui/selectionPopover.ui:88
> msgid "Look Up in Wikipedia"
> msgstr "Slå upp på Wikipedia"

Söker man "på" Wikipedia? Jag skulle nog sagt att jag sökte "i"
Wikipedia, på samma sätt som "i" en ordbok. Men det kanske bara är
jag?

> #: src/ui/contentsStack.ui:87
> msgid "Select some text to add annotations."
> msgstr "Välj lite text för att lägga till anteckningar."

> #: src/ui/exportWindow.ui:34
> msgid "Export Annotations"
> msgstr "Export anteckningar"

I övrigt har du översatt "annotations" med "kommentarer".

> #: src/ui/navBar.ui:27 src/ui/preferenceWindow.ui:35
> msgid "Time left in book"
> msgstr "Tid kvar i boken"
> 
> #: src/ui/navBar.ui:41 src/ui/preferenceWindow.ui:31
> msgid "Time left in chapter"
> msgstr "Tid kvar i kapitel"

Om du skall vara konsekvent bör det väl bli bestämd form även i andra
fallet, "kapitlet".

> #: src/ui/navBar.ui:176
> msgid "EPUB Canonical Fragment Identifier"
> msgstr ""

Glömde du bort denna?

> #: src/ui/preferenceWindow.ui:15
> msgid "Percentage"
> msgstr "Procentenhet"

Eller bara "procent"? Finns det någon anledning till att du vill ha
med "enhet" här?

> #: src/ui/translationBox.ui:292
> msgid "Irish"
> msgstr "Irländska"

Jag tror det korrekta namnet är "iriska".

> #: src/ui/translationBox.ui:456
> msgid "Slovak"
> msgstr "slovakiska"

Just här har språket inte fått versal begynnelsebokstav i
översättningen. (Vilket i och för sig är lite lurigt. När ett språk
står inne i en mening har det ju inte versal begynnelsebokstav på
svenske till skillnad mot engelska. Men jag förmodar att det här är
något slags menyval eller liknande, och då passar det med versal även
på svenska.)

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:16
> msgid "Reading progress slider with chapter marks"
> msgstr "Läsförlopp reglaget med kapitel märken"

Skriv ihop mer: Läsförloppsreglage med kapitelmärken

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:49
> msgid ""
> "Fixed Flatpak version not being able to open .mobi, .azw, and .azw3 files"
> msgstr "Åtgärdat Flatpak version kan inte öppna .mobi-, .azw-, och .azw3-filer"

Här gick det eventuellt lite snabbt. Det blev såväl en särskrivning,
en felaktig ordföljd och ett kommatecken för "och".

Åtgärdat att Flatpak-versionen inte kan öppna .mobi-, .azw- och .azw3-filer


> msgid "Improved Wiktionary lookup, now with links and example sentences"
> msgstr "Förbättrad Wiktionary-uppslagning, nu med länkar och exempel meningar"

"exempelmeningar" sammanskrivet.

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:51
> msgid "Improved popover footnote extraction and formatting"
> msgstr "Förbättrad flytande fönster fotnot extraktion och formatering"

Syftar både "extraction" och "formatting" på fotnot? Jag tolkar det
så men är osäker. Hela meningen är lite kryptisk tycker jag. Men om
det är så bör det vara

Förbättrad flytande fönster fotnotsextraktion och -formatering"

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:59
> msgid "Fixed table of contents navigation not working with some books"
> msgstr ""
> "Åtgärdat innehållsförteckning navigering fungerar inte med vissa böcker"

Ett "att" efter "åtgärdat" igen, och "inte" före "fungerar", samt
sammanskrivning av "innehållsförteckningsnavigering". (Eller en
omskrivning av meningen om du tycker det blir ett för långt ord.)


More information about the tp-sv mailing list