Foliate översättning

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Mars 31 12:10:04 CEST 2020


Här kommer avslutningen av granskningen av foliate.  Jag hittade
ytterligare några små detaljer jag tycker kan förbättras.

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:69
> msgid "Fixed F9 shortcut not working"
> msgstr "Årgärdat F9-kortkommandot fungerar inte"

Här är ytterligare ett fall där jag vill ha "att" efter "åtgärdat" och
den andra ordföljden "inte fungerar".  Dessutom är "åtgärdat"
felstavat.

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:91
> msgid "Experimental popup footnote support"
> msgstr "Experimentell popup-fotnot stöd"

"experimentellT"

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:93
> msgid "Fixed CPU spikes when left open"
> msgstr "Fasta CPU-toppar när lämnad öppen"

Här borde det väl också vara "åtgärdat".

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:120
> msgid "Fixed some books not rendering sometimes"
> msgstr "Åtgärdat vissa böcker inte återges ibland"
> 
> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:121
> msgid "Fixed images being too wide in some cases"
> msgstr "Åtgärdat bilder är för breda i vissa fall"

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:143
> msgid ""
> "Fixed reading progress slider not appearing after localStorage quota is "
> "exceeded"
> msgstr ""
> "Åtgärdat läsning förloppsreglaget inte visas efter localStorage kvot "
> "överskrids"

Gärna "att" efter "åtgärdat" igen.

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:153
> msgid "Option to hide reading progress bar"
> msgstr "Möjlighet att dölja läsning förloppsindikator"

Det är väl än förloppsindikator för läsningen.  Så det bör skrivas
samman "läsningsförloppsindikatorn" eller alternativ skrivas om
"förloppsindikatorn för läsningen".

> #: data/com.github.johnfactotum.Foliate.appdata.xml.in:159
> msgid "Restoring reading progress is now smooth and jank-free"
> msgstr "Återställa läsningsförlopp är nu smidig och problemfri"

"smidigT" och "problemfriTT".  Och gärna ett "att", i det här fallet
måste det ju inleda meningen.

> #~ msgid "Auto"
> #~ msgstr "Automatisch"

Du vet om att du får ta bort dessa utgångna meddelanden om du vill,
eller hur?  Du måste inte, ifall du t.ex. vill ha dem kvar för
framtida referens.  Men normalt är det översättaren som städar när
denne inte vill ha meddelandena kvar längre.


More information about the tp-sv mailing list