Tp-sv -- Diskussioner om översättning till svenska

 

Om Tp-sv

Detta är sändlistan för den svenska grenen inom Translation Project. Gruppen ägnar sig åt översättning till svenska av meddelanden i GNU-program och andra fria program. För lite mer information om oss och hur vi arbetar finns det en enkel presentation på vår webbsida.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Tp-sv . Meddelanden från augusti 2013 - maj 2020 kan ses här.

Hur används e-postlistan Tp-sv
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till tp-sv@listor.tp-sv.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Tp-sv

Du kan anmäla dig till Tp-sv genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Tp-sv
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Tp-sv), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Tp-sv administreras av tp-sv-owner at listor.tp-sv.se
Administrativ sida för Tp-sv (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på listor.tp-sv.se

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix