gnome-clocks

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Ons Okt 30 22:24:30 CET 2013


När jag rättade ett fel i gnome-clocks-översättningen
(https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=708919) passade jag
också på att komplettera det som blivit inaktuellt.  Jag är inte säker
på vilken version som senast granskades, så jag skickar bara hela
katalogen.  Den är inte så stor.

-------------- next part --------------
# Swedish translation for gnome-clocks.
# Copyright © 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-clocks package.
# Daniel Nylander <po at danielnylander.se>, 2012.
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2013.
#
# $Revision: 1.3 $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-16 17:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-30 21:44+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#: ../data/gnome-clocks.desktop.in.h:1 ../src/window.vala:173
#: ../data/ui/window.ui.h:1
msgid "Clocks"
msgstr "Klockor"

#: ../data/gnome-clocks.desktop.in.h:2
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "GNOME-klockor"

#: ../data/gnome-clocks.desktop.in.h:3
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Klockor för världstid, larm, stoppur och tidtagning"

#: ../data/gnome-clocks.desktop.in.h:4
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "tid;äggklocka;larm;världsklocka;stoppur;tidszon;"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Konfigurerade världsklockor"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Lista över världsklockor att visa."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Configured alarms"
msgstr "Konfigurerade larm"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "List of alarms set."
msgstr "Lista över påslagna larm."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:5 ../src/timer.vala:105
msgid "Timer"
msgstr "Äggklocka"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Configured timer duration in seconds."
msgstr "Konfigurerad varaktighet för äggklocka i sekunder."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Geolocation support"
msgstr "Stöd för platsbestämning"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:8
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Slå av och på stöd för platsbestämning."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:9
msgid "Window state"
msgstr "Fönstertillstånd"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "State of the window: i.e. maximized."
msgstr "Tillstånd för fönstret: d.v.s. maximerat."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:11
msgid "Window width and height"
msgstr "Fönsterbredd och -höjd"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:12
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Bredd och höjd på fönstret."

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Panel state"
msgstr "Paneltillstånd"

#: ../data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Current clock panel."
msgstr "Aktuell klockpanel."

#: ../src/alarm.vala:109 ../src/alarm.vala:330 ../src/alarm.vala:481
msgid "Alarm"
msgstr "Larm"

#: ../src/alarm.vala:110 ../src/stopwatch.vala:187 ../data/ui/alarm.ui.h:2
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: ../src/alarm.vala:113 ../data/ui/alarm.ui.h:3
msgid "Snooze"
msgstr "Snooze"

#: ../src/alarm.vala:282
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Redigera larm"

#: ../src/alarm.vala:282
msgid "New Alarm"
msgstr "Nytt larm"

#. Translators: "New" refers to an alarm
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: ../src/alarm.vala:487 ../src/world.vala:278
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: ../src/application.vala:24
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"

#: ../src/stopwatch.vala:129
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stoppur"

#: ../src/stopwatch.vala:190
msgid "Lap"
msgstr "Varv"

#: ../src/stopwatch.vala:197 ../src/timer.vala:156
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: ../src/stopwatch.vala:201 ../data/ui/stopwatch.ui.h:2
#: ../data/ui/timer.ui.h:3
msgid "Reset"
msgstr "Nollställ"

#: ../src/stopwatch.vala:209 ../data/ui/stopwatch.ui.h:1
#: ../data/ui/timer.ui.h:1
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: ../src/timer.vala:113
msgid "Time is up!"
msgstr "Tiden är slut!"

#: ../src/timer.vala:113
msgid "Timer countdown finished"
msgstr "Äggklockans nedräkning klar"

#: ../src/timer.vala:161 ../src/timer.vala:172 ../data/ui/timer.ui.h:2
msgid "Pause"
msgstr "Paus"

#: ../src/utils.vala:163
msgid "Mondays"
msgstr "Måndagar"

#: ../src/utils.vala:164
msgid "Tuesdays"
msgstr "Tisdagar"

#: ../src/utils.vala:165
msgid "Wednesdays"
msgstr "Onsdagar"

#: ../src/utils.vala:166
msgid "Thursdays"
msgstr "Torsdagar"

#: ../src/utils.vala:167
msgid "Fridays"
msgstr "Fredagar"

#: ../src/utils.vala:168
msgid "Saturdays"
msgstr "Lördagar"

#: ../src/utils.vala:169
msgid "Sundays"
msgstr "Söndagar"

#: ../src/utils.vala:249
msgid "Every Day"
msgstr "Varje dag"

#: ../src/utils.vala:251
msgid "Weekdays"
msgstr "Veckodagar"

#: ../src/utils.vala:253
msgid "Weekends"
msgstr "Veckoslut"

#: ../src/widgets.vala:461
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../src/widgets.vala:473 ../src/widgets.vala:526
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klicka på objekten för att markera dem"

#: ../src/widgets.vala:528
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d markerat"
msgstr[1] "%d markerade"

#: ../src/widgets.vala:570
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../src/window.vala:146
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Misslyckades att visa hjälp: %s"

#: ../src/window.vala:176
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Verktyg för att hjälpa dig med tiden."

#: ../src/window.vala:181
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n"
"\n"
"Skicka synpunkter på översättningen\n"
"till <tp-sv at listor.tp-sv.se>."

#. If it is Dec 31st here and Jan 1st there (d = 1), then "tomorrow"
#: ../src/world.vala:112 ../src/world.vala:115
msgid "Tomorrow"
msgstr "Imorgon"

#. If it is Jan 1st here and Dec 31st there (t = 1), then "yesterday"
#: ../src/world.vala:112 ../src/world.vala:115
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"

#: ../src/world.vala:269
msgid "World"
msgstr "Världen"

#. namespace World
#. namespace Clocks
#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:1
msgid "_Done"
msgstr "_Färdig"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:2
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:3
msgid "Repeat Every"
msgstr "Upprepa var"

#: ../data/ui/alarmsetupdialog.ui.h:4
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: ../data/ui/alarm.ui.h:1
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Välj <b>Nytt</b> för att lägga till ett larm"

#: ../data/ui/menu.ui.h:1
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: ../data/ui/menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: ../data/ui/menu.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../data/ui/menu.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: ../data/ui/menu.ui.h:5
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"

#: ../data/ui/menu.ui.h:6
msgid "Select None"
msgstr "Markera inget"

#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:1
msgid "Add a New World Clock"
msgstr "Lägg till en ny världsklocka"

#: ../data/ui/worldlocationdialog.ui.h:2
msgid "Search for a city:"
msgstr "Sök efter en stad:"

#: ../data/ui/world.ui.h:1
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr "Välj <b>Nytt</b> för att lägga till en världsklocka"

#: ../data/ui/world.ui.h:2
msgid "Sunrise"
msgstr "Soluppgång"

#: ../data/ui/world.ui.h:3
msgid "Sunset"
msgstr "Solnedgång"


More information about the tp-sv mailing list