Re: OCR Feeder' s översättning är klar

Erik Sköldås er.sk at telia.com
Ons Dec 27 19:35:10 CET 2017


Tack för din snabba granskning :-)


har ändrat i stort sett allt efter dina förslag

och laddat upp den nya filen som ligger HÄR 
<https://l10n.gnome.org/vertimus/diff/401600/401031/0/>

med undantag av de förändringar som då ligger utanför, de tittar jag på 
till helgen.

Såg efter att jag hade laddat upp filen att jag missat din poäng med hur 
vi översätter :-(
SHIFT o CTRL tangenterna rättar till även detta  till helgen.

/ERIK
Den 2017-12-27 kl. 03:28, skrev Sebastian Rasmussen:
> Tjo!
>
>> Vore tacksam för en granskning
> Då inleder jag med att granska de första 400 raderna i den
> nya filen. Jag upptäckte att originaltexten har problem så
> det vore bra om du felrapporterar (och även fixar om du vill?)
> de problemen uppströms (om du håller med mig om dem förstås!).
> Jag fortsätter granskningen imorgon eller så.
>
>> # Erik Sköldås <er.sk at telia.com>, 2017.
>> "Last-Translator: Erik Sköldås <erik.skoldas at tele2.se>\n"
> Är du medveten om att du använder båda adresserna i filen?
>
>> "Language-Team: Swedish <gnome-se-list at gnome.org>\n"
> Den här brukar vi sätta till "Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>"
> så att folk hittar hit. Använder någon ens den där GNOME-listan?
> (Jag kollade igenom 2017 och det fanns bara automatgenererade
> meddelanden från Förbannade lögner och tre stycken trådar rörande
> felrapporter på våra översättningar som Anders tagit hand om.)
>
>> msgstr "Erik Sköldås <erik.skoldas at tele2.se>, 2017"
> Här vore det bra om strängen istället var:
>
> "Erik Sköldås <erik.skoldas at tele2.se>, 2017"
> "\n"
> "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
> "tp-sv at listor.tp-sv.se"
>
> Vi brukar lägga till slutklämmen i alla de här translator-credits-strängarna.
>
>> msgid ""
>> "Adding an image to OCRFeeder is usually the first step when converting a"
>> "document."
>> msgstr ""
>> "Lägga till en bild i OCRFeeder är vanligtvis det första steget vid"
>> "konvertering av ett dokument."
> Här hade jag översatt början med "Att lägga till" annars känner jag
> ___ något saknas. ;)
>
>> "the pages area"
>> "sidoområdet"
> Kan det något kortare sidområdet fungera? Jag tror att betydelsen blir
> densamma. Jag hade gärna sett en felrapport uppströms om
> "pages area" / "pages' area" -> "page area" då originaltermen också
> känns knepig. Håller du med?
>
>> msgid ""
>> "The order of the pages in the final document will be the same as the images'"
>> "order in the pages' area. This way, pages can be reordered by dragging them"
>> "in the images' thumbnails in the pages' area."
>> msgstr ""
>> "Ordningen på sidorna i det slutliga dokumentet kommer att vara densamma som"
>> "bildernas ordning i sidoområdet. På så sätt kan sidor omordnas genom att dra"
>> "bildernas miniatyrbilder i sidoområdet."
> "the image' thumbnails in the pages' area". Urk, vilken originalsträng
> utvecklarna fått till.
> Om originalet hade varit: "This way pages can be reordered by dragging
> the thumbnails in the page area."
> Då hade jag översatt med: "På så sätt kan sidor omordnas genom att dra
> i miniatyrbilderna i sidområdet."
> Jag hoppas att båda dessa känns mer rimliga för alla.
>
>> msgid ""
>> "To delete a page, click in <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Delete Page</gui></"
>> "guiseq> or right-click over the page's thumbnail and choose <gui>Delete</"
>> "gui>."
>> msgstr ""
>> "För att radera en sida klicka på <guiseq><gui>Redigera</gui><gui>Ta bort"
> Då menyobjektet man letar efter heter "Ta bort sida" så tänker jag att det borde
> vara "För att ta bort en sida" i början.
>
>> msgid ""
>> "To configure the page's size click in <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Edit Page</"
>> "gui></guiseq> and choose either a custom size, providing the respective"
>> "values or a standard paper size from a list."
>> msgstr ""
>> "För att konfigurera sidstorleken klicka på <guiseq><gui>Redigera</"
>> "gui><gui>Redigera sida</gui></guiseq> och välj antingen en anpassad storlek"
>> "samt ange aktuella värden eller välj från en lista med standardstorlek."
> Jag tror att "respektive värden" kan bli bättre. Och sedan missar vi att
> det handlar om pappersstorlekar i slutet, så "standardpappersstorlekar."
>
>> "igenkännandet, främst sid uppdelningen, visa sig vara inkorrekt för ditt"
>> "dokument. I det fallet kan det behövas en manuell redigering av igenkännings"
>> "resultatet."
> Här ska det vara "siduppdelningen" och "igenkänningsresultatet."
> Originaltexten lyder "In this case, some manual editing" så kanske
> blir det ännu bättre om du skriver "behövas viss manuell redigering"?
>
>> "Den automatiska igenkännings proceduren utför en del komplexa åtgärder och"
> Här ska det vara "igenkänningsproceduren".
>
>> msgid ""
>> "The automatic recognition will replace all the content areas in the"
>> "currently selected page."
>> msgstr ""
>> "Den automatiska igenkänningen kommer att ersätta allt innehåll på den valda"
>> "sidan."
> Gränssnittsöversättningen använder "innehållsområden" för "content areas"
> så det vore bäst att återanvända den här.
>
>> msgid "Correcting the skew in the images"
>> msgstr "Korrigera förskjutning i bilden"
> Orignalstränen har plural och i nästföljande strängar kallar du det
> för att bilden är snedställd. Vad tror du om "Att korrigera snedställning
> i bilderna"?
>
>> msgid ""
>> "<app>OCRFeeder</app> offers a way to automatically deskew an image. To"
>> "deskew a loaded image, click <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Image Deskewer</"
>> "gui></guiseq>."
>> msgstr ""
>> "<app>OCRFeeder</app> erbjuder en möjlighet att automatiskt räta upp en bild."
>> "För att räta upp en laddad bild, klicka på <guiseq><gui>Verktyg</"
>> "gui><gui>Räta upp bilden</gui></guiseq>."
> Enligt gränssnittsöversättningen så blev "Image Deskewer" inget mindre än
> "Bildupprätare" så för att det ska stämma med menyerna så får du använda
> samma. Och "load" brukar vi översätta med "läsa in", så jag tror på
> "inläst bild" i denna strängen.
>
>> msgid ""
>> "This operation can also be set to be performed automatically every time an"
>> "image is added. To set it, simply open the <gui>Preferences</gui> dialog"
>> "from <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and check"
>> "<gui>Deskew images</gui> under the <gui>Tools</gui> tab."
>> msgstr ""
>> "Denna operation kan också ställas in för att utföras automatiskt varje gång"
>> "en bild läggs till. För att aktivera det, öppna <gui>Inställningsdialogen</"
>> "gui> från <guiseq><gui>Redigera</gui><gui>Inställningar</gui></guiseq> och"
>> "markera <gui>Räta upp bild</gui> under <gui>Verktygs</gui> fliken."
> I gränssnittsöversättningen blev "Preferences" till "Inställningar" så
> det får nog bli "öppna dialogen <gui>Inställningar</gui>". Du har översatt
> "check" med "markera", men jag misstänker att det är en "checkbox" som vi
> brukar översätta med "kryssruta" i vilket fall vi borde översätta med
> "kryssa i".
>
>> msgid ""
>> "Depending on the size and characteristics of the image, deskewing an image"
>> "may take some time."
>> msgstr ""
>> "Beroende på storlek och bildens egenskaper, kan det ta lite tid att räta upp"
>> "bilden."
> Jag vill egentligen inte påpeka att "deskewing an image" borde bli
> "räta upp en bild" eftersom den här översättningen också fungerar.
> Jag överlåter till din bedömning. :)
>
>> "em>, <em>HTML</em>, <em>PDF</em> och <em>Vanlig text</em>."
> Här blir det nog bättre med "vanlig text" utan stor bokstav.
> Det känns inte som ett riktigt namn.
>
>> msgid ""
>> "After the recognition and eventual manual edition has been performed, it is"
>> "possible to generate a document by clicking <guiseq><gui>File</"
>> "gui><gui>Export…</gui></guiseq> and choosing the desired document format."
>> msgstr ""
>> "Efter igenkänningen och eventuell manuell redigering har utförts, är det"
>> "möjligt att generera ett dokument genom att klicka på <guiseq><gui>Arkiv</"
>> "gui><gui>Exportera…</gui></guiseq> och välja önskat dokumentformat."
> Men, men... "manual editing" ska det vara i originaltexten. :)
> Det finns fler strängar med samma fel. Rapporterar du uppströms?
>
>> msgid ""
>> "The HTML exportation generates a folder with the document pages represented"
>> "by one HTML file. In each page there are links to go to the previous and"
>> "next pages. Image content areas are stored in a subfolder called <em>images</"
>> "em>."
>> msgstr ""
>> "HTML-exporten genererar en mapp med dokumentsidorna representerade av en"
>> "HTML-fil. På varje sida finns länkar för att gå till föregående och nästa"
>> "sida. Området för bildinnehållet lagras i en undermapp som heter <em>bilder</"
>> "em>."
> Det vore bättre om originaltexten vore
> "Exporting to HTML generates a folder with one HTML file per page. Each page
> has links to go to the next and previous page. Images are stored in a subfolder
> called <em>images</em>."
>
> Ty då hade du haft en sportslig chans att översätta det här till något som
> ger mening på svenska också. Orkar du felrapportera detta uppströms och
> när ändringen letat sig in i översättningssträngarna, fixa den här strängen
> på nytt?
>
>> "Vid export till <em>PDF</em> kan två <em>PDF</em> -typer väljas:"
> Tar du bort blanksteget innan -typer så blir det perfekt.
>
>> msgid ""
>> "From scratch: If this option is selected, <app>OCRFeeder</app> creates a new"
>> "<em>PDF</em> from scratch."
>> msgstr ""
>> "Från början: Om det här alternativet är valt skapar <app>OCRFeeder</app> en"
>> "ny <em>PDF</em> från början."
> "Om detta alternativ är valt" blir kortare. Fungerar i nästa sträng också.
>
>> "Efter igenkännande proceduren och eventuell manuell redigering är gjord, är
>> "det möjligt att skapa ett dokument genom att klicka på <guiseq><gui>Arkiv</"
>> "gui><gui>Exportera…</gui></guiseq>(eller trycka på<keyseq><key>SHIFT</"
> Vi har "igenkänningsproceduren" sedan tidigare, det blir bäst.
> Originalsträngen talar om "to generate a document" så jag tänker
> att "att generera ett dokument" blir än bättre. Jag tror inte det
> spelar så stor roll, men det saknas ett blanksteg efter </guiseq>
> och före <keyseq>. Däremot översätter vi "SHIFT" med "SKIFT", även
> om originalsträngen (och vi när de ändrat) förmodligen bara borde
> använda inledande versal (detsamma gäller för "CTRL").
>
>> msgid ""
>> "Depending your needs, choose whether all pages (with the <gui>All</gui>"
>> "option) or only the currently selected one (<gui>Current</gui> option)"
>> "should be exported. The default option is <gui>All</gui>. After making your"
>> "selection, press <gui>OK</gui> to generate the document."
>> msgstr ""
>> "Beroende på dina behov, välj om alla sidor (med alternativet <gui>Alla</"
>> "gui>) eller bara den aktuellt valda sidan \n"
>> "(alternativet <gui>Aktuell</gui>) ska exporteras. Standardalternativet är"
>> "<gui>Alla</gui>. Efter att du har gjort ditt val trycker du på <gui>OK</gui>"
>> "för att generera dokumentet."
> Originalsträngen borde inledas med "Depending on your needs". Din
> översättning gillar jag dock.
>
>> "klicka på knappen <gui>Ersätt</gui> i  bekräftelsedialogrutan."
> Här har ett dubbelblanksteg nästlat sig in i strängen.
>
>> msgid "Advanced options for a better recognition"
>> msgstr "Avancerade alternativ för ett bättre igenkänning"
> "en bättre igenkänning" går, men jag hade nog hellre sett att
> originaltexten vore "for better recognition" och motsvarande
> ändring på svenska.
>
>> msgid ""
>> "<app>OCRFeeder</app> has some advanced options that can be used to perform a"
>> "better recognition. These options can be chosen from the <guiseq><gui>Edit</"
>> "gui><gui>Preferences</gui></guiseq> dialog, under its <gui>Recognition</gui>"
>> "tab."
>> msgstr ""
>> "<app>OCRFeeder</app> har några avancerade inställningar som kan användas för"
>> "att utföra bättre igenkänning. Dessa alternativ kan väljas från dialogrutan"
>> "<guiseq><gui>Redigera</gui><gui>Inställningar</gui></guiseq>, under fliken"
>> "<gui>Igenkänning</gui>."
> Hm... Fliken "Recognition" verkar ha översatts med "Känn igen" i
> gränssnittsöversättningen, men jag tycker bättre om ditt förslag
> "Igenkänning". Går det att övertyga dig om att ändra i gränssnittet
> så det stämmer?
>
>> msgid ""
>> "<gui>Fix line breaks and hyphenization</gui>: OCR engines usually read the"
>> "text line by line and seperate each line with a line break. Sometimes, this"
>> "is not what the user wants because the text might be broken in the middle of"
>> "a sentence."
>> msgstr ""
> Originaltextsfel då det ska vara "hyphenation". Finns flera förekomster.
>
>> msgid ""
>> "Checking this option will make <app>OCRFeeder</app> remove single newline"
>> "characters after the text is recognized by the engines."
>> msgstr ""
>> "Om du markerar det här alternativet kommer <app>OCRFeeder</app> att ta bort"
>> "enstaka tecken i en ny rad efter att texten har identifierats av motorerna."
> Här hade jag i sedvanlig ordning använt "Om du kryssar i" i början.
> Sedan är det nog "enstaka nyradstecken" som avses tror jag.
>
>   / Sebastian
> _______________________________________________
> tp-sv epostlista
> tp-sv at listor.tp-sv.se
> https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/tp-sv

-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://mailman.bthstudent.se/pipermail/tp-sv/attachments/20171227/23874fd3/attachment-0001.html>


More information about the tp-sv mailing list