Fel i gnome-user-docs

Gunnar Hjalmarsson gunnarhj at ubuntu.com
Sat Apr 28 11:29:20 CEST 2018


On 2018-04-28 08:44, Anders Jonsson wrote:
> On 2018-04-28 02:23, Gunnar Hjalmarsson wrote:
>> Det gäller stycket som börjar med "To enter a character by its code 
>> point". Det stycket ändrades här:
>>
>> https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-user-docs/commit/10201c14
>>
>> men den svenska översättningen verkar gälla den tidigare lydelsen. Bra 
>> om någon kan rätta till det.
> 
> Tack för rapporten, fler ögon ser alltid mer. Strängen blev tydligen 
> bara uppdaterad till hälften på svenska senast. Har nu åtgärdat resten: 
> https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-user-docs/commit/3aff1aea29280ccea3726b638915cbcc8a9041d3

Tack! Bara en liten återstående petimetersynpunkt då: "håll ner" är nog 
också en kvarleva. Borde vara "tryck", tror jag, så att ingen förleds 
tro att man (som i den tidigare lydelsen) skall hålla kvar något när man 
skriver kodpunkten.

-- 
Gunnar Hjalmarsson
https://launchpad.net/~gunnarhj


More information about the tp-sv mailing list