Hur översätter man "quirk"?

Sebastian Rasmussen sebras at gmail.com
Sön Feb 9 08:50:23 CET 2020


Hej!

När jag på transifex översatte fwupd råkade jag på det ganska ovanliga
ordet "quirk":
"Use quirk flags when installing firmware"

Epiphany översätter samma ord så här:
"Enable site-specific quirks"
"Aktivera platsspecifika justeringar"

Men om jag använder ordet "justeringsflaggor" går man miste om
betydelsen att det är något udda och konstigt angående det som
flaggorna påstås aktivera. Efter lite funderande hamnade jag här:
"Använd nyckflaggor vid installation av fastprogramvara"

Vad tycker ni? Blev det bättre? Sämre? Finns det bättre förslag?

 / Sebastian


More information about the tp-sv mailing list