Hur översätter man "quirk"?

Tomas Nordin tomasn at posteo.net
Sat Feb 22 21:37:24 CET 2020


specialflaggor?

Sebastian Rasmussen <sebras at gmail.com> writes:

> Hej!
>
> När jag på transifex översatte fwupd råkade jag på det ganska ovanliga
> ordet "quirk":
> "Use quirk flags when installing firmware"
>
> Epiphany översätter samma ord så här:
> "Enable site-specific quirks"
> "Aktivera platsspecifika justeringar"
>
> Men om jag använder ordet "justeringsflaggor" går man miste om
> betydelsen att det är något udda och konstigt angående det som
> flaggorna påstås aktivera. Efter lite funderande hamnade jag här:
> "Använd nyckflaggor vid installation av fastprogramvara"
>
> Vad tycker ni? Blev det bättre? Sämre? Finns det bättre förslag?
>
>  / Sebastian
> _______________________________________________
> tp-sv epostlista
> tp-sv at listor.tp-sv.se
> https://mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/tp-sv


More information about the tp-sv mailing list