Gegl, del 3, försök 2

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Mon Feb 10 19:05:39 CET 2014


Sorry, det blev fel fil. Nytt försök. Här kommer den som faktiskt
bara innehåller mina kommentarer.

> # PN
> #: ../operations/common/rectangle.c:134
> msgid "A rectangular source of a fixed size with a solid color"
> msgstr "En rektangulär källa med fast storlek med solid färg"

"solit color" betyder väl helt enkelt "enfärgad".

> #: ../operations/common/reinhard05.c:274
> msgid ""
> "Adapt an image, which may have a high dynamic range, for presentation using "
> "a low dynamic range. This is an efficient global operator derived from "
> "simple physiological observations, producing luminance within the range "
> "0.0-1.0"
> msgstr ""
> "Anpassa en bild, som kan ha en hög dynamisk intervall, för presentation "
> "genom att använda låg dynamisk intervall. Detta är en effektiv global "
> "operatör som härrör från enkla fysiologiska observationer, producerar "
> "luminans inom spännvidden 0,0-1,0"

"Intervall" är ju neutrum, så det bör vara "ett högt dynamiskt
intervall".

> # PN
> #: ../operations/common/stress.c:32
> msgid ""
> "Number of iterations, a higher number of iterations provides a less noisy "
> "rendering at a computational cost"
> msgstr ""
> "Antal upprepningar, ett större antal upprepningar ger en mindre skrikig "
> "rendering med en beräkningskostnad"

Som tidigare kommentar om "noisy".


> #: ../operations/common/stress.c:191
> msgid "Spatio Temporal Retinex-like Envelope with Stochastic Sampling"
> msgstr "Pats Tid Retinexliknande omslag med stokastisk provtagning"

Inte lättöversatt! Men jag förstår inte Spatio till Pats?

> #: ../operations/common/svg-huerotate.c:27
> #: ../operations/common/svg-luminancetoalpha.c:27
> #: ../operations/common/svg-matrix.c:27 ../operations/common/svg-saturate.c:26
> msgid "list of <number>s"
> msgstr "lista för <nummer>"

"Number" är ett ord man får se upp med. Det har olika översättningar
i olika sammanhang. Här misstänker jag att den riktiga översättningen
är "tal".

> #: ../operations/common/unsharp-mask.c:24
> msgid "Std. Dev."
> msgstr "Std. Dev."
> 
> #: ../operations/common/unsharp-mask.c:25
> msgid "Standard deviation (spatial scale factor)"
> msgstr "Standardavvikelse (rumslig skalningsfaktor)"

Standardavvikelse kan väl förkortas bättre än "std. dev." på svenska.
"Std. avv." kanske?

> #: ../operations/common/unsharp-mask.c:73
> msgid ""
> "Performs an unsharp mask on the input buffer (sharpens an image by adding "
> "false mach-bands around edges)"
> msgstr ""
> "Utför en oskap mask på inputbufferten (gör en bild skarpare genom att lägga "
> "till falska mach-band runt kanterna)"

Det fattas "r" i "oskarp".

> # PN
> #: ../operations/common/vignette.c:24
> msgid "Shape to use: 0=circle 1=diamond 2=square"
> msgstr "Form att använda: 0=cirkel 1=romb 2=fyrkant"

Skall man vara petig så bör nog det sista vara "kvadrat". "Fyrkant"
innefattar ju alla fyrkanter, t.ex. även romber. :-)


> # PN
> #: ../operations/external/jp2-load.c:209
> #, c-format
> msgid "One or more of R, G, B components are missing from '%s'"
> msgstr "En eller flera av R, G, B komponenterna saknas i '%s'"
> 
> #: ../operations/external/jp2-load.c:218
> #, c-format
> msgid "One or more of R, G, B components have signed data in '%s'"
> msgstr "En eller flera av R, G, B komponenterna har signerad data i '%s'"

Kanske lite bindestreck: R-, G-, B-komponenterna.

"Signed data" betyder rimligen data med tecken, alltså + eller -.

> #: ../operations/external/jpg-save.c:26
> msgid "Target path and filename, use '-' for stdout"
> msgstr "Målets sökväg och filnamn, använd '-' för standard"

Fattas ett "ut" på slutet.

> #: ../operations/external/matting-levin.c:1428
> msgid ""
> "Given a sparse user supplied tri-map and an input image, create a foreground "
> "alpha mat. Set white as selected, black as unselected, for the tri-map."
> msgstr ""
> "Gedd en gles användarlevererad tri-map och en ingångsbild, skapa en "
> "förgrundalfamatta. Sätter vitt som valt, svart som avmarkerat, för tri-mapen."

"Given" heter det nog, inte "gedd". :-)

> #: ../operations/external/save-pixbuf.c:28
> msgid "Pixbuf location"
> msgstr "Pixbuf placering"

Ett bindestreck skulle passa här. (Allmän regel: när man skulle
skrivit ihop normalt, men det ena ordet är engelskt och det andra
svenskt så kopplar man ihop med bindestreck. Det finns fler
meddelanden av samma karaktär.)

> #: ../operations/external/v4l.c:31
> #: ../operations/workshop/external/ff-save.c:32
> msgid "FPS"
> msgstr "FPS"

Det där står väl för "frames per second". På svenska skulle man nog
skrivit "b/s", eller någon annan lämplig förkortning av "bild".

> #: ../operations/transform/scale-ratio.c:33
> msgid "Scales the buffer according to a ratio."
> msgstr "Skalar bufferten enligt enligt ett förhållande."

Dubbla "enligt" där.

> # PN
> #: ../operations/transform/translate.c:26
> msgid "Horizontal translation"
> msgstr "Horisontell översättning"
> 
> # PN
> #: ../operations/transform/translate.c:28
> msgid "Vertical translation"
> msgstr "Vertikal översättning"

I det här sammanhanget är nog en "translation" en förflyttning, inte
en översättning.

> #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:76
> msgid "Divisor: "
> msgstr "Divisor:"

Kanske ett blanktecken efter kolonet även i översättningen?

> #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:78
> msgid "Offset: "
> msgstr "Position:"
> 
> #: ../operations/workshop/convolution-matrix.c:79
> msgid "The value of the offset"
> msgstr "Värde för kompensation"

Blanktecken även där kanske? Vidare verkar det lite inkonsekvent
översatt här. Ena gången översätts "offset" med "position", andra
gången med "kompensation". Inget av dem känns direkt naturlig, men
jag vet inte exakt vad "offset" betyder i det här sammanhanget.

> #: ../operations/workshop/demosaic-bimedian.c:220
> msgid ""
> "Performs a grayscale2color demosaicing of an image, using bimedian "
> "interpolation."
> msgstr ""
> "Utför en grayscale2color demosaicing på en bild genom bimedian interpolation."

Många svåra ord där! Om man ser både "bimedian" och "interpolation"
som svenska ord, vilket jag antar, så bör de skrivas ihop till ett
sammansatt ord. (Även om det blir väldigt långt.)

> # PN
> #: ../operations/workshop/external/ff-save.c:32
> msgid "frames per second"
> msgstr "bildrutor ber sekund"

"ber"? :-)

> #: ../operations/workshop/external/gluas.c:45
> msgid "(appears in the global variable 'user_value' in lua."
> msgstr "(syns i den globala variabeln 'användar_värde' i lua."

Är själva variabelnamnet verkligen något som skall översättas? Jag
tolkade det som ett namn på en variabel i själva skriptet, och då är
det gissningsvis inget som ändras oavsett vilken lokal skriptet kör i.

> #: ../operations/workshop/fractal-trace.c:37
> msgid "Julia seed X value, position"
> msgstr "Juliaranking X värde, position"

> #: ../operations/workshop/fractal-trace.c:39
> msgid "Julia seed Y value, position"
> msgstr "Juliaranking Y värde, position"

> #: ../operations/workshop/plasma.c:34
> msgid "Random seed. Passing -1 implies that the seed is randomly chosen."
> msgstr "Slumpmässig ranking. Passera -1 anger att rankning väljs slumpmässigt."

Här har vi den där konstiga översättningen "seed" till "rank[n]ing"
igen. Det borde väl vara "frö"?


More information about the tp-sv mailing list