Swell foop help

Josef Andersson josef.andersson at fripost.org
Sat Apr 11 18:49:43 CEST 2015


Hej, nu har jag granskat den här, fann följande:

msgid "<application>Swell Foop</application> Manual"
msgstr "Handbok för <application>Swell foop</application>"

--> På de flesta ställen i översättningen används Swell Foop
med stor bokstav även för F, så jag tycker att det ska göra det här med.
Finns ett ställe till, sök.

"Swell Foop är ett pusselspel, vars mål är att rensa fönstret från så många "
"bitar som möjligt genom att klicka på grupper av samma färgade objekt. Denna "
"grupp kommer att försvinna och objekten ovanpå kommer att falla tills det "
"inte finns några kvar eller färggrupperna är slut."

--> Kan man byta ut "Denna grupp" mot "Gruppen " så tror jag att det blir en tydligare mening.

msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"

--> Föreslår (som i några andra översättningar)
GNOME:s dokumentationsprojekt

"<firstname>Callum</firstname> <surname>McKenzie</surname> <affiliation> "
"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
"<email>callum at physics.otago.ac.nz</email> </address> </affiliation>"

--> Översätt här "GNOME Documentation Project"

msgstr "Uppdateringar till Swell foop manualen."

--> ..till Swell Foop-handboken

"<revnumber>Swell Foop Manual V3.4</revnumber> <date>March 2012</date> <_:"
"revdescription-1/>"

"<revnumber>Swell Foop Manual V2.11</revnumber> <date>January 2008</date> <_:"
"revdescription-1/>"

--> Och kanske några till liknande fall. Översätt till "Swell Foop-handboken V2.11"
också vidare.

msgstr "Anpassning av handboken till Swell Foop till ny mall."

--> Vad tror du om "Anpassning av Swell Foop-handboken till ny mall."

kan du öka "
"hastigheten i spelet på bekostnad av animation kvaliteten.."

--> "på bekostnad av animationskvaliten."


 THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
"FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"

--> en XML-tagg har blivit fel.

-- 
Vänligen / Best regards
Josef Andersson


More information about the tp-sv mailing list