Fedora Mediawriter

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Fre Okt 14 23:03:46 CEST 2016


Det är ett program som kan användas för att skapa ett flash-minne
eller liknande som man kan starta datorn ifrån, avsett för
installationsavbilder. Översättningen är ny, så det finns inget att
jämföra med. Den är uppdelad på tre olika meddelandekataloger. (Jag
har inte närmare grävt i varför.)

-------------- next part --------------
# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediawriter F25\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-13 22:48+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../app/components/BackButton.qml:53
msgctxt "BackButton|"
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: ../app/utilities.cpp:243
msgctxt "Download|"
msgid "Unable to fetch the requested image."
msgstr "Kan inte hämta den begärda avbilden."

#: ../app/utilities.cpp:344
msgctxt "Download|"
msgid "Connection timed out"
msgstr "Anslutningens tidsgräns överskreds"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:31
#, qt-format
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Write %1"
msgstr "Skriv %1"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:197
#, qt-format
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "(%1 B left)"
msgstr "(%1 B kvar)"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:198
#, qt-format
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "(%1 KB left)"
msgstr "(%1 kB kvar)"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:199
#, qt-format
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "(%1 MB left)"
msgstr "(%1 MB kvar)"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:200
#, qt-format
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "(%1 GB left)"
msgstr "(%1 GB kvar)"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:220
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Write the image immediately when the download is finished"
msgstr "Skriv avbilden omedelbart när den är färdighämtad"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:294
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "There are no portable drives connected"
msgstr "Det finns inga portabla enheter anslutna"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:323
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:349
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:351
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"

#: ../app/components/DownloadDialog.qml:352
msgctxt "DownloadDialog|"
msgid "Write to disk"
msgstr "Skriv till disk"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:64
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Create Live USB"
msgstr "Skapa Live-USB"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:142
#, qt-format
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Version %1"
msgstr "Version %1"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:206
#, qt-format
msgctxt "ImageDetails|"
msgid ", released on %1"
msgstr ", utgiven %1"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:216
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Other variants..."
msgstr "Andra varianter ?"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:283
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Select Live ISO"
msgstr "Välj Live-ISO"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:291
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Selected:"
msgstr "Vald:"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:291
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:347
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "Image files (*.iso *.raw)"
msgstr "Avbildsfiler (*.iso *.raw)"

#: ../app/components/ImageDetails.qml:347
msgctxt "ImageDetails|"
msgid "All files (*)"
msgstr "Alla filer (*)"

#: ../app/components/ImageList.qml:104
msgctxt "ImageList|"
msgid "Find an operating system image"
msgstr "Hitta en operativsystemsavbild"

#: ../app/components/ImageList.qml:223
msgctxt "ImageList|"
msgid "About Fedora Media Writer"
msgstr "Om Fedora mediaskrivare"

#: ../app/components/ImageList.qml:248
#, qt-format
msgctxt "ImageList|"
msgid "Version %1"
msgstr "Version %1"

#: ../app/components/ImageList.qml:253
#, qt-format
msgctxt "ImageList|"
msgid "Please report bugs or your suggestions on %1"
msgstr ""
"Rapportera fel eller dina förslag till %1\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till <tp-sv at listor.tp-sv.se>"

#: ../app/components/ImageList.qml:321
msgctxt "ImageList|"
msgid "Display additional Fedora flavors"
msgstr "Visa ytterligare Fedorasmaker"

#: ../app/linuxdrivemanager.cpp:179
msgctxt "LinuxDrive|"
msgid "Could not find the helper binary. Check your installation."
msgstr "Kunde inte hitta hjälpbinären. Kontrollera din installation."

#: ../app/macdrivemanager.cpp:96
msgctxt "MacDrive|"
msgid "Could not find the helper binary. Check your installation."
msgstr "Kunde inte hitta hjälpbinären. Kontrollera din installation."

#: ../app/releasemanager.cpp:186
msgctxt "Release|"
msgid "Pick a file from your drive(s)"
msgstr "Välj en fil från din disk"

#: ../app/releasemanager.cpp:186
msgctxt "Release|"
msgid ""
"<p>Here you can choose a OS image from your hard drive to be written to your "
"flash disk</p><p>Currently it is only supported to write raw disk images (."
"iso or .bin)</p>"
msgstr "<p>Här kan du välja en OS-avbild från din hårddisk som skall skrivas på din flash-disk</p><p>För närvarande stödjs det bara att skriva råa diskavbilder (.iso eller .bin)</p>"

#: ../app/releasemanager.cpp:289
msgctxt "Release|"
msgid "Fedora Spins"
msgstr "Fedora-spinn"

#: ../app/releasemanager.cpp:291
msgctxt "Release|"
msgid "Fedora Labs"
msgstr "Fedora labb"

#: ../app/releasemanager.cpp:643
msgctxt "ReleaseArchitecture|"
msgid "Intel 64bit"
msgstr "Intel 64-bitar"

#: ../app/releasemanager.cpp:643
msgctxt "ReleaseArchitecture|"
msgid "ISO format image for Intel, AMD and other compatible PCs (64-bit)"
msgstr ""
"ISO-formatsavbild för Intel, AMD och andra kompatibla PC:ar (64-bitars)"

#: ../app/releasemanager.cpp:644
msgctxt "ReleaseArchitecture|"
msgid "Intel 32bit"
msgstr "Intel 32-bitar"

#: ../app/releasemanager.cpp:644
msgctxt "ReleaseArchitecture|"
msgid "ISO format image for Intel, AMD and other compatible PCs (32-bit)"
msgstr ""
"ISO-formatsavbild för Intel, AMD och andra kompatibla PC:ar (32-bitars)"

#: ../app/releasemanager.cpp:186
msgctxt "ReleaseListModel|"
msgid "Custom image"
msgstr "Anpassad avbild"

#: ../app/releasemanager.cpp:558 ../app/releasemanager.cpp:566
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "The downloaded image is corrupted"
msgstr "Den hämtade avbilden är trasig"

#: ../app/releasemanager.h:288
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Preparing"
msgstr "Förbereder"

#: ../app/releasemanager.h:289
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Downloading"
msgstr "Hämtar"

#: ../app/releasemanager.h:290
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Checking the download"
msgstr "Kontrollerar det hämtade"

#: ../app/releasemanager.h:291
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Ready to write"
msgstr "Klar att skriva"

#: ../app/releasemanager.h:292
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Writing"
msgstr "Skriver"

#: ../app/releasemanager.h:293
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Finished!"
msgstr "Klar!"

#: ../app/releasemanager.h:294
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Download failed"
msgstr "Misslyckades att hämta"

#: ../app/releasemanager.h:295
msgctxt "ReleaseVariant|"
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:31
#, qt-format
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid "Restore %1?"
msgstr "Återställ %1?"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:66
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid ""
"<p align=\"justify\">\n"
"                        To reclaim all space "
"available on the drive, it has to be restored to its factory settings.\n"
"                        The live system and all "
"saved data will be deleted.\n"
"                      </p>\n"
"                      <p align=\"justify\">\n"
"                        You don't need to restore "
"the drive if you want to write another live system to it.\n"
"                      </p>\n"
"                      <p align=\"justify\">\n"
"                        Do you want to continue?\n"
"                      </p>"
msgstr ""
"<p align=\"justify\">\n"
"                        För att återvinna allt "
"tillgängligt utrymme på enheten måste den återställas till sina "
"fabriksinställningar.\n"
"                        Live-systemet och alla "
"sparade data kommer att raderas.\n"
"                      </p>\n"
"                      <p align=\"justify\">\n"
"                        Du behöver inte återställa "
"enheten om du vill skriva ett annat live-system på den.\n"
"                      </p>\n"
"                      <p align=\"justify\">\n"
"                        Vill du fortsätta?\n"
"                      </p>"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:98
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid ""
"<p align=\"justify\">Please wait while Fedora Media Writer restores your "
"portable drive.</p>"
msgstr ""
"<p align=\"justify\">Vänta medan Fedora mediaskrivare återställer din "
"bärbara enhet.</p>"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:112
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid "Your drive was successfully restored!"
msgstr "Din enhet har återställts!"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:126
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid ""
"Unfortunately, an error occured during the process.<br>Please try restoring "
"the drive using your system tools."
msgstr ""
"Tyvärr inträffade ett fel under processen.<br>Försök att återställa enheten "
"med dina systemverktyg."

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:138
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:146
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid "Restore"
msgstr "Återställ"

#: ../app/components/RestoreDialog.qml:146
msgctxt "RestoreDialog|"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: ../app/windrivemanager.cpp:221
msgctxt "WinDrive|"
msgid "Could not find the helper binary. Check your installation."
msgstr "Kunde inte hitta hjälpbinären. Kontrollera din installation."

#: ../app/main.qml:55
#, qt-format
msgctxt "main|"
msgid ""
"You inserted <b>%1</b> that already contains a live system.<br>Do you want "
"to restore it to factory settings?"
msgstr ""
"Du satte in <b>%1</b> som redan innehåller ett live-system.<br>Vill du "
"återställa den till fabriksinställningarna?"

#: ../app/main.qml:57
msgctxt "main|"
msgid "Restore"
msgstr "Återställ"

#: ../app/main.qml:58
msgctxt "main|"
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"

-------------- next part --------------
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: appstream F25\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-30 16:32+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-30 21:53+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#. (itstool) path: application/name
#: ../dist/linux/mediawriter.appdata.xml.in:8
msgid "Fedora Media Writer"
msgstr "Fedora Mediaskrivare"

#. (itstool) path: application/summary
#: ../dist/linux/mediawriter.appdata.xml.in:9
msgid "A tool to create a live USB drive with an edition of Fedora"
msgstr "Ett verktyg för att skapa en live-USB-enhet med en utgåva av Fedora"

#. (itstool) path: description/p
#: ../dist/linux/mediawriter.appdata.xml.in:11
msgid ""
"A tool to create a bootable live USB drive with an edition of Fedora. Not "
"only can Fedora Media Writer write an image to your flash drive, it can also "
"download it for you. It offers official editions (Server, Workstation), "
"Fedora spins (KDE Plasma Desktop, Xfce Desktop, Cinnamon Desktop,...), and "
"Fedora Labs (Design Suite, Security Lab,...). It provides basic information "
"about each of them to help you make the right choice."
msgstr "Ett verktyg för att skapa en startbar live-USB-enhet med en utgåva av Fedora. Fedora Mediaskrivare kan inte bara skriva en avbild till din flash-enhet, den kan hämta den åt dig också. Den erbjuder officiella utgåvor (Server, Workstation), Fedoraspinn (KDE Plasma-skrivbord, Xfce-skrivbord, Cinnamon-skrivbord, ?), och Fedora Labb (Designsvit, Säkerhetslabb, ?). Det erbjuder grundläggande information om var och en av dem för att hjälpa dig välja rätt."

#. (itstool) path: description/p
#: ../dist/linux/mediawriter.appdata.xml.in:12
msgid ""
"Fedora Media Writer can also write other bootable ISOs loaded from your "
"local disk, but keep in mind that it's only tested with Fedora images."
msgstr "Fedora Mediaskrivare kan även skriva andra startbara ISO:er som hämtas från din lokala disk, men kom ihåg att den bara har testats med Fedoraavbilder."

-------------- next part --------------
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: desktop F25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-30 16:32+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-30 21:57+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"X-Generator: Zanata 3.9.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../dist/linux/mediawriter.desktop:4
msgid "Fedora Media Writer"
msgstr "Fedora Mediaskrivare"

#: ../dist/linux/mediawriter.desktop:19
msgid "Write Fedora images to your portable drives"
msgstr "Skriv Fedoraavbilder till dina portabla enheter"

#: ../dist/linux/mediawriter.desktop:34
msgid "mediawriter"
msgstr "mediaskrivare"More information about the tp-sv mailing list