Översättning av gedit-help

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Ons Okt 26 22:03:00 CEST 2016


Så var det då dags för tredje och sista delen av min granskning av
gedit-help.  Även denna gång handlar mina kommentarer om
finjusteringar att överväga snarare än direkta fel.

Bra jobbat Anders!  Som vanligt får man ju tillägga. :-)
  
> #. (itstool) path: item/p
> #: C/gedit-search.page:106
> msgid ""
> "The text that you've searched for will remain highlighted by gedit, even "
> "after you have completed your search. To remove the highlight, click "
> "<guiseq><gui>Search</gui><gui>Clear Highlight</gui></guiseq>, or press "
> "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>K</key></keyseq>."
> msgstr ""
> "Texten som du sökt efter kommer förbli färgmarkerad av gedit, även efter att "
> "du har kompletterat din sökning. För att ta bort färgmarkeringen, klicka "
> "<guiseq><gui>Sök</gui><gui>Rensa färgmarkeringsläge</gui></guiseq>, eller "
> "tryck <keyseq><key>Ctrl</key><key>Skift</key><key>K</key></keyseq>."

Översättningen "completed" → "kompletterat" gick nog lite snabbt. :-)
"Avslutat" är väl ett bättre ord?

> #. (itstool) path: info/desc
> #: C/gedit-spellcheck.page:7
> msgid "Check your files for spelling errors."
> msgstr "Stavningskontrollera dina filer efter fel."

Säger man verkligen "kontrollera ... efter fel" på svenska?  Jag
tycker det låter konstigt.  Man kan LETA efter fel, eller så kan man
kontrollera OM DET FINNS fel.  Till exempel.

> #. (itstool) path: item/p
> #: C/gedit-spellcheck.page:86
> msgid ""
> "<gui style=\"button\">Ignore</gui> allows you to bypass spell check for "
> "<em>a</em> instance of current word."
> msgstr ""
> "<gui style=\"button\">Ignorera</gui> låter dig hoppa över stavningskontroll "
> "för <em>en</em> instans av aktuellt ord."
> 
> #. (itstool) path: item/p
> #: C/gedit-spellcheck.page:90
> msgid ""
> "<gui style=\"button\">Ignore All</gui> allows you to bypass spell check for "
> "<em>all</em> instances of the current word."
> msgstr ""
> "<gui style=\"button\">Ignorera alla</gui> låter dig hoppa över "
> "stavningskontroll för <em>alla</em> instanser av aktuellt ord."

I de här fallen skulle jag nog valt "förekomster" som översättning av
"instances".

> #. (itstool) path: section/title
> #: C/gedit-tab-groups.page:62
> msgid "Move through tab groups"
> msgstr "Gå genom flikgrupper"

Blir det inte bättre med "mellan" än "genom" här?

> #. (itstool) path: item/p
> #: C/gedit-tabs-moving.page:69
> msgid "Drag the tab out of the <app>gedit</app> window."
> msgstr "Dra fliken ut ur det aktuella <app>gedit</app>-fönstret."

Det blir väl inte fel, men "det aktuella" står det egentligen inte i
originalet.


More information about the tp-sv mailing list