Översättning av minnesord

Göran Uddeborg goeran at uddeborg.se
Tis Okt 15 23:06:28 CEST 2013


Jag håller på och översätter webbsajten fedoraproject.org. Ett av
meddelandena vill jag vara extra noga med att få rätt känsla i. Det
är ett minnesord över Seth Vidal som tragiskt gick bort när han blev
påkörd i juli i år.

Så här lyder orginalet:

  “To say he will be missed is an understatement. He has been a
  colleague, a team member, a source of wisdom and advice, and above
  all, a friend and inspiration to countless people in the Fedora
  community over the past decade. His seminal and invaluable work in
  Fedora and free software will live on for years to come, and the
  legacy of his spirit will stay with the community, and with many
  of us individually, forever.”

Så här har jag efter en hel del vägande av ord formulerat
översättningen:

  ”Att säga att han kommer vara saknad är en underdrift. Han har
  varit en kollega, en lagmedlem, en källa till klokhet och råd, och
  framför allt, en vän och inspirationskälla för otaliga medlemmar i
  Fedoragemenskapen under det senaste decenniet. Hans nyskapande
  och ovärderliga arbete med Fedora och fri programvara kommer
  fortsätta leva under många år, hans anda kommer att leva kvar i
  gemenskapen, och hos många av oss personligen, för alltid.”

Har jag lyckats fånga orginalet på rätt sätt? Både i känsla och i
andemening? Översatt till korrekt svenska utan att förvanska
orginalet?


More information about the tp-sv mailing list